Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

22.09.2022
zveřejněno dne: 22.10.2022
0. - Úvod
čas: 12:59:08
Ing. M. Charvát
12:59:08
Předložení
1. - Schválení základních principů pro přípravu prodeje části areálu Hůrka
čas: 13:04:54
Ing. M. Charvát
13:04:55
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
13:05:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:08:45
Diskuse
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 13:09:11
Ing. M. Charvát
13:09:11
Předložení
Bc. D. Stránský
13:09:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:19:44
Diskuse
Host
1
13:20:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:27:06
Diskuse
Ing. O. Karas
13:27:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:29:23
Diskuse
J. Nadrchal
13:29:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:30:24
Diskuse
Bc. D. Stránský
13:30:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:31:35
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
13:33:24
Diskuse
Mgr. K. Haas
13:34:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:37:48
Diskuse
Host
1
13:38:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:40:43
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
13:42:24
Diskuse
Mgr. K. Haas
13:43:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:44:11
Diskuse
Host
1
13:44:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:46:23
Diskuse
Ing. O. Karas
13:46:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:46:57
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
13:47:02
Diskuse
Host
1
13:47:41
Diskuse
Mgr. K. Haas
13:48:30
Diskuse
Host
1
13:50:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:51:55
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
13:52:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:52:40
Diskuse
Host
1
13:52:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:53:15
Diskuse
Bc. D. Stránský
13:53:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:54:12
Diskuse
Ing. J. Hrabal
13:54:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:54:45
Diskuse
Ing. J. Hrabal
13:55:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:55:11
Diskuse
Ing. J. Hrabal
13:55:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:55:40
Diskuse
Ing. J. Hrabal
13:56:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:56:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
13:56:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:56:36
Diskuse
Ing. J. Hrabal
13:56:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:57:02
Diskuse
3. - Převod pozemků pro stavbu POCKET PARK za Pasáží
čas: 13:57:23
Ing. M. Charvát
13:57:23
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
13:57:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:57:58
Diskuse
4. - Prodej nebytových jednotek - Jilemnického 2225/17, nám. Dukelských hrdinů 2234/113 a 2234/114 a A. Krause 2317/5
čas: 13:58:21
Ing. M. Charvát
13:58:21
Předložení
DiS. J. Rejda
14:01:12
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
14:03:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:05:26
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:06:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:07:38
Diskuse
J. Hájek
14:08:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:10:57
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
14:11:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:13:16
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
14:13:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:15:17
Diskuse
F. Brendl
14:17:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:20:57
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
14:22:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:23:27
Diskuse
J. Hájek
14:24:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:25:30
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
14:26:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:27:36
Diskuse
J. Hájek
14:27:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:28:14
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
14:28:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:30:56
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
14:32:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:32:53
Diskuse
DiS. J. Rejda
14:33:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:34:52
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:35:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:37:10
Diskuse
Host
1
14:37:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:38:41
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:39:16
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
14:39:23
Diskuse
Mgr. K. Haas
14:39:41
Diskuse
Ing. P. Klimpl
14:43:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:43:47
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:44:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:44:50
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
14:46:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:46:57
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
14:47:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:47:18
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:47:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:48:20
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
14:49:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:50:31
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:12:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:17:17
Diskuse
F. Brendl
15:17:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:20:01
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:21:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:21:20
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:21:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:21:33
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:21:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:23:08
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:24:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:24:24
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:24:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:25:34
Diskuse
F. Brendl
15:25:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:27:25
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:29:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:29:34
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:29:45
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:33:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:27
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:36:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:07
Diskuse
16. - Plnění usnesení č. Z/3070/2022, bodu IV. (podněty zastupitelských klubů k areálu T.G.M.)
čas: 15:38:15
Ing. M. Charvát
15:38:15
Předložení
J. Nadrchal
15:38:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:39:26
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:39:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:40:47
Diskuse
Host
1
15:40:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:41:56
Diskuse
J. Nadrchal
15:42:00
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:42:26
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:45:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:46:05
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:46:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:47:02
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:47:07
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:47:31
Diskuse
J. Nadrchal
15:47:53
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:48:10
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:48:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:49:13
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:49:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:49:52
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:50:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:50:23
Diskuse
5. - Záměr prodeje 1/3 id. na nemovitostech Štefánikova 1054
čas: 15:50:55
Ing. M. Charvát
15:50:55
Předložení
F. Brendl
15:52:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:00
Diskuse
F. Brendl
15:53:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:24
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:54:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:55:14
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
15:55:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:56:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:40
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:57:57
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:58:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:00:08
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:01:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:01:59
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:02:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:21
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:04:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:05:13
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:07:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:08:26
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:08:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:09:17
Diskuse
6. - Revokace usnesení u schválené programové dotace
čas: 16:09:42
Ing. M. Charvát
16:09:42
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:09:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:10:06
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:10:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:10:34
Diskuse
7. - Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2022
čas: 16:10:57
Ing. M. Charvát
16:10:57
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:11:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:11:16
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:11:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:11:38
Diskuse
8. - Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb (Služby čištění města)
čas: 16:11:59
Ing. M. Charvát
16:11:59
Předložení
Ing. J. Rozinek
16:12:21
Diskuse
F. Brendl
16:12:31
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:13:23
Diskuse
J. Procházka
16:13:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:13:38
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:13:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:13:57
Diskuse
9. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb, Služby odstraňování autovraků
čas: 16:14:23
Ing. M. Charvát
16:14:23
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:14:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:14:36
Diskuse
F. Brendl
16:14:39
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:15:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:15:48
Diskuse
Ing. J. Rozinek
16:15:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:01
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:16:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:19
Diskuse
10. - Dodatek č. 5 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
čas: 16:16:38
Ing. M. Charvát
16:16:38
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:16:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:17:32
Diskuse
R. Klčo
16:17:36
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:17:47
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:18:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:21:07
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:21:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:21:21
Diskuse
11. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2014-2020
čas: 16:21:40
Ing. M. Charvát
16:21:40
Předložení
J. Nadrchal
16:21:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:22:05
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:22:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:22:29
Diskuse
12. - Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
čas: 16:22:48
Ing. M. Charvát
16:22:48
Předložení
J. Nadrchal
16:22:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:23:50
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:23:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:24:10
Diskuse
13. - Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace
čas: 16:24:31
Ing. M. Charvát
16:24:31
Předložení
J. Nadrchal
16:24:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:24:38
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:24:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:24:57
Diskuse
14. - Individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty - Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“
čas: 16:25:18
Ing. M. Charvát
16:25:18
Předložení
J. Nadrchal
16:25:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:06
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:26:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:24
Diskuse
15. - Schválení smlouvy o poskytnutí investiční dotace VAK Pardubice a.s. (spolufinancování přeložky v prostoru TERMINÁL UNIVERZITA)
čas: 16:26:43
Ing. M. Charvát
16:26:43
Předložení
J. Nadrchal
16:26:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:27:13
Diskuse
F. Brendl
16:27:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:10
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:29:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:29:27
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:29:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:29:41
Diskuse
17. - Předložení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 svazku obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská
čas: 16:30:07
Ing. M. Charvát
16:30:07
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:30:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:08
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:31:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:26
Diskuse
18. - Dotace na zvláštní přepravu handicapovaných
čas: 16:31:44
Ing. M. Charvát
16:31:44
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:31:48
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:32:03
Diskuse
F. Brendl
16:32:51
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:33:26
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:33:35
Diskuse
R. Klčo
16:35:05
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:35:11
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:35:45
Diskuse
I. Dolečková
16:35:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:17
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:36:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:47
Diskuse
19. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 16:37:07
Ing. M. Charvát
16:37:07
Předložení
F. Brendl
16:37:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:53
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:38:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:38:36
Diskuse
20. - Memorandum o spolupráci s ukrajinským Žytomyrem
čas: 16:39:14
Ing. M. Charvát
16:39:14
Předložení
Ing. J. Hrabal
16:39:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:39:48
Diskuse
21. - Smír se společností TULIPÁN reklama a propagace s.r.o.
čas: 16:40:06
Ing. M. Charvát
16:40:06
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
16:40:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:40:30
Diskuse
22. - Vzájemné vyrovnání mezi statutárním městem Pardubice a společností Interhotel Labe – F s.r.o.
čas: 16:41:01
Ing. M. Charvát
16:41:01
Předložení
Ing. J. Hrabal
16:41:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:56
Diskuse
23. - Volba přísedícího Okresního soudu v Pardubicích
čas: 16:42:17
Ing. M. Charvát
16:42:17
Předložení
Mgr. K. Haas
16:42:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:39
Diskuse
24. - Novela vyhlášky o regulaci provozování hazardních her
čas: 16:43:01
Ing. M. Charvát
16:43:01
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:43:11
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:45:31
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:47:19
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:48:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:50:23
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:51:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:48
Diskuse
25. - Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
čas: 16:52:07
Ing. M. Charvát
16:52:07
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:52:10
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:52:34
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:53:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:29
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:53:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:41
Diskuse
26. - IX. změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření
čas: 16:54:00
Ing. M. Charvát
16:54:00
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:54:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:57
Diskuse
Ing. O. Karas
16:55:01
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:55:23
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:55:38
Diskuse
Ing. O. Karas
16:56:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:56:26
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:56:43
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:57:44
Diskuse
Host
1
16:58:05
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:58:46
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:59:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:24
Diskuse
MBA. L. Ministrová
17:00:28
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:00:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:01:20
Diskuse
F. Brendl
17:01:45
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:02:30
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:02:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:03:11
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:04:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:04:46
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:05:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:14
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:05:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:44
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:06:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:21
Diskuse
27. - Dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z oblasti sportu
čas: 17:06:43
Ing. M. Charvát
17:06:43
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:06:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:57
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:07:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:27
Diskuse
28. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 17:07:48
Ing. M. Charvát
17:07:48
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
17:08:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:08:13
Diskuse
29. - Dědictví po paní Ješinové
čas: 17:08:33
Ing. M. Charvát
17:08:33
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:08:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:00
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:09:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:28
Diskuse
30. - Individuální dotace DPmP a.s. – Zastávky MHD - bezbariérová opatření vč. zajištění ochrany proti kolizím ptactva
čas: 17:09:48
Ing. M. Charvát
17:09:49
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:09:53
Diskuse
J. Nadrchal
17:10:02
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:10:11
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:10:16
Diskuse
R. Klčo
17:11:30
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:11:35
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:11:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:11:45
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:11:54
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:12:01
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:12:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:27
Diskuse
31. - Memorandum o spolupráci na společném záměru - Automatické mlýny
čas: 17:12:50
Ing. M. Charvát
17:12:50
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
17:13:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:11
Diskuse
32. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 17:13:32
Ing. M. Charvát
17:13:32
Předložení
Ing. P. Klimpl
17:14:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:16:04
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:16:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:57
Diskuse
J. Nadrchal
17:21:53
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:24:52
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:26:35
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:27:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:40
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:31:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:33:04
Diskuse
J. Nadrchal
17:34:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:32
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:35:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:37:32
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:37:42
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:40:06
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:40:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:43:50
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:44:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:44:12
Diskuse
33. - Diskuse
čas: 17:44:37
Ing. M. Charvát
17:44:37
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:44:48
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:45:41
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:50:30
Diskuse
F. Brendl
17:51:55
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:52:31
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:52:40
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:53:10
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:54:01
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:54:43
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:55:15
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:55:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:56:52
Diskuse