Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

23.06.2022
zveřejněno dne: 18.7.2022
0. - Úvod
čas: 14:00:08
Ing. M. Charvát
14:00:08
Předložení
Ing. J. Lejhanec
14:04:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:04:43
Diskuse
1. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 14:05:33
Ing. M. Charvát
14:05:34
Předložení
Bc. D. Stránský
14:05:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:15:20
Diskuse
Host
1
14:15:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:16:10
Diskuse
Ing. O. Karas
14:16:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:18:02
Diskuse
Bc. D. Stránský
14:19:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:20:25
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
14:20:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:21:11
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
14:21:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:21:40
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
14:21:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:22:04
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
14:22:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:22:26
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
14:22:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:22:52
Diskuse
2. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 14:23:16
Ing. M. Charvát
14:23:16
Předložení
J. Nadrchal
14:23:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:25:06
Diskuse
Ing. P. Klimpl
14:26:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:26:33
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:26:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:27:32
Diskuse
J. Nadrchal
14:27:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:27:58
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
14:29:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:29:48
Diskuse
3. - Novela vyhlášky o veřejném pořádku
čas: 14:30:09
Ing. M. Charvát
14:30:09
Předložení
Ing. J. Lejhanec
14:30:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:30:35
Diskuse
4. - Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích
čas: 14:30:56
Ing. M. Charvát
14:30:56
Předložení
Ing. J. Lejhanec
14:31:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:31:21
Diskuse
5. - Dopravní opatření - ul. 17. listopadu
čas: 14:31:39
Ing. M. Charvát
14:31:39
Předložení
Ing. P. Kvaš
14:31:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:36:20
Diskuse
Ing. J. Hrabal
14:36:22
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:39:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:40:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:40:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:41:06
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:41:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:41:48
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
14:41:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:42:12
Diskuse
J. Procházka
14:42:18
Diskuse
Ing. J. Hrabal
14:43:39
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:44:12
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:45:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:45:58
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:46:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:46:41
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
14:46:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:47:11
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
14:47:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:47:51
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
14:48:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:48:22
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
14:48:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:48:48
Diskuse
6. - Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice
čas: 14:49:09
Ing. M. Charvát
14:49:09
Předložení
Ing. P. Kvaš
14:49:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:49:54
Diskuse
Ing. J. Hrabal
14:49:56
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:54:11
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:55:03
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
14:55:14
Diskuse
Ing. T. Pelikán
14:55:44
Diskuse
Ing. J. Hrabal
14:57:26
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
14:58:42
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:00:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:03:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:04:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:05:00
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:05:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:06:06
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
15:06:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:07:11
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
15:07:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:07:48
Diskuse
10. - ZŠ TGM v Pardubicích - návrh stavby
čas: 15:08:33
Ing. M. Charvát
15:08:33
Předložení
J. Nadrchal
15:08:38
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:11:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:52
Diskuse
Host
1
15:16:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:07
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:33:12
Diskuse
Host
1
15:33:36
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:34:34
Diskuse
Host
1
15:34:48
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:36:01
Diskuse
Host
1
15:42:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:45:44
Diskuse
J. Nadrchal
15:45:51
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:46:40
Diskuse
J. Nadrchal
15:50:21
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:50:52
Diskuse
Host
1
15:56:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:56
Diskuse
Ing. O. Karas
15:59:06
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:59:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:58
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:00:10
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:00:48
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:01:01
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:03:10
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:03:22
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:05:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:05:59
Diskuse
J. Hájek
16:06:46
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:10:07
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:13:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:14:01
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:14:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:23
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:16:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:41
Diskuse
J. Nadrchal
16:17:00
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:18:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:20:07
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:32:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:49
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:33:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:19
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:33:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:51
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:34:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:34:28
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:34:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:34:55
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:35:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:35:21
Diskuse
25. - Investiční záměr "Městský útulek pro opuštěná zvířata"
čas: 16:35:54
Ing. M. Charvát
16:35:54
Předložení
Host
1
16:36:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:36
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:42:41
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:44:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:44:42
Diskuse
Host
1
16:44:54
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:45:53
Diskuse
Host
1
16:46:08
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:46:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:47:40
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:49:32
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:50:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:21
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:53:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:04
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:57:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:58
Diskuse
7. - Vyřazení podkladů z účtu pořízení
čas: 16:58:24
Ing. M. Charvát
16:58:24
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:58:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:45
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
16:58:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:11
Diskuse
8. - Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty – Ekocentrum PALETA
čas: 16:59:32
Ing. M. Charvát
16:59:32
Předložení
J. Nadrchal
16:59:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:51
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
17:00:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:00:21
Diskuse
9. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 17:00:39
Ing. M. Charvát
17:00:39
Předložení
J. Nadrchal
17:00:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:02
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
17:01:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:29
Diskuse
11. - Dukla Sportovní
čas: 17:01:53
Ing. M. Charvát
17:01:53
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:01:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:02:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:02:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:45
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:03:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:03:08
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
17:03:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:03:33
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
17:03:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:04:06
Diskuse
12. - Schválení účetní závěrky za rok 2021
čas: 17:04:26
Ing. M. Charvát
17:04:26
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:04:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:04:50
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
17:05:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:15
Diskuse
13. - Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2021
čas: 17:05:33
Ing. M. Charvát
17:05:33
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:05:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:05
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
17:06:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:31
Diskuse
14. - VI. změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření
čas: 17:06:51
Ing. M. Charvát
17:06:51
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:06:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:35
Diskuse
MBA. L. Ministrová
17:07:42
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:08:01
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:08:33
Diskuse
Ing. O. Karas
17:08:48
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:10:03
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:10:11
Diskuse
R. Klčo
17:11:35
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:11:47
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:14:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:14:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:15:11
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:17:45
Diskuse
Ing. O. Karas
17:18:29
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:19:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:15
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:19:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:43
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
17:19:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:21:00
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
17:21:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:25:04
Diskuse
15. - Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
čas: 17:25:29
Ing. M. Charvát
17:25:29
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:25:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:25:48
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:25:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:05
Diskuse
16. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z oblasti kultury
čas: 17:26:25
Ing. M. Charvát
17:26:25
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:26:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:54
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:26:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:34
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:28:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:13
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:29:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:56
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:30:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:30:35
Diskuse
17. - Bytové družstvo Poseidon
čas: 17:30:55
Ing. M. Charvát
17:30:55
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:30:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:31:12
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:31:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:31:32
Diskuse
18. - Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit
čas: 17:31:54
Ing. M. Charvát
17:31:54
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:32:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:11
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:32:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:29
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:32:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:49
Diskuse
19. - Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z oblasti sportu
čas: 17:33:07
Ing. M. Charvát
17:33:07
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:33:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:33:22
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:33:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:33:45
Diskuse
20. - Individuální dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti
čas: 17:34:02
Ing. M. Charvát
17:34:02
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:34:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:11
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:34:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:25
Diskuse
21. - Dohoda o parkovacích místech za Domem hudby
čas: 17:34:44
Ing. M. Charvát
17:34:44
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:34:54
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:37:44
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:40:47
Diskuse
Host
1
17:41:39
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:43:04
Diskuse
Host
1
17:43:11
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:44:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:47:09
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:47:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:47:37
Diskuse
Host
1
17:47:47
Diskuse
J. Hájek
17:48:48
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:51:00
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:52:42
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:53:28
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:54:27
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:56:06
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:56:43
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:57:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:00:00
Diskuse
28. - Diskuse
čas: 18:16:40
Ing. M. Charvát
18:16:40
Předložení
Ing. J. Kutílek
18:16:43
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:17:55
Diskuse
I. Dolečková
18:18:18
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:20:42
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:21:48
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:23:49
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:24:06
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:25:08
Diskuse
I. Dolečková
18:25:39
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:26:43
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:29:38
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:30:57
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
18:31:11
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:31:39
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:34:14
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:34:34
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:36:13
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
18:37:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:38:23
Diskuse
22. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 18:38:37
Ing. M. Charvát
18:38:37
Předložení
Ing. J. Kutílek
18:38:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:39:23
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
18:39:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:39:58
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
18:40:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:40:26
Diskuse
23. - Vyhodnocení plnění Strategického plánu města Pardubic za rok 2021
čas: 18:41:02
Ing. M. Charvát
18:41:02
Předložení
J. Nadrchal
18:41:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:41:11
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:41:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:41:42
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:41:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:05
Diskuse
24. - Dotační smlouva s RFP a.s. (ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK + související smluvní vztahy)
čas: 18:42:37
Ing. M. Charvát
18:42:37
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:42:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:57
Diskuse
Ing. O. Karas
18:43:01
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:44:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:44:46
Diskuse
Ing. O. Karas
18:45:48
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:45:55
Diskuse
Ing. O. Karas
18:47:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:47:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:42
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:48:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:54
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:48:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:49:06
Diskuse
26. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 18:49:29
Ing. M. Charvát
18:49:29
Předložení
Ing. J. Kutílek
18:49:46
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:49:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:51:27
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:56:11
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:58:28
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:02:06
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:04:08
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:04:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:05:40
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:05:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:06:36
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:09:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:10:33
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:10:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:10:55
Diskuse
27. - Využití území ul. U Stadionu
čas: 19:11:19
Ing. M. Charvát
19:11:19
Předložení
Ing. P. Kvaš
19:11:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:13:42
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:13:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:15:19
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:15:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:15:53
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:16:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:16:16
Diskuse