Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

26.05.2022
zveřejněno dne: 31.5.2022
0. - Úvod
čas: 14:59:02
Ing. M. Charvát
14:59:02
Předložení
0. - Úvod
čas: 15:03:08
Ing. M. Charvát
15:03:08
Předložení
1. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:03:18
Ing. M. Charvát
15:03:18
Předložení
Bc. D. Stránský
15:03:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:07:30
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:07:40
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:09:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:10:45
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:10:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:11:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:11:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:11:39
Diskuse
2. - Žádost společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. o snížení částky za bezesmluvní užívání pozemku
čas: 15:12:07
Ing. M. Charvát
15:12:07
Předložení
Host
1
15:12:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:13:03
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:13:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:13:29
Diskuse
3. - Odpis pohledávek
čas: 15:13:50
Ing. M. Charvát
15:13:50
Předložení
MUDr. V. Ulrych
15:14:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:14:34
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:14:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:15:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:55
Diskuse
4. - Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
čas: 15:16:15
Ing. M. Charvát
15:16:15
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:16:50
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:19:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:21:20
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:24:33
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:24:59
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:25:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:25:37
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:25:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:26:44
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:27:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:28:37
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:28:42
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:29:16
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:30:03
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:31:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:01
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:33:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:24
Diskuse
5. - Volba přísedící Okresního soudu v Pardubicích
čas: 15:33:47
Ing. M. Charvát
15:33:47
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:34:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:34:13
Diskuse
6. - Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Pardubic na volební období let 2022 - 2026
čas: 15:34:31
Ing. M. Charvát
15:34:31
Předložení
Ing. J. Hrabal
15:34:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:35:10
Diskuse
7. - Pojmenování veřejného prostranství na území MO I
čas: 15:35:28
Ing. M. Charvát
15:35:28
Předložení
MUDr. V. Ulrych
15:35:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:35:57
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:36:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:36:29
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:36:48
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:39:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:41:12
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:41:19
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:41:45
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:42:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:42:21
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:42:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:42:55
Diskuse
8. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 15:43:16
Ing. M. Charvát
15:43:16
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:43:30
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:44:07
Diskuse
J. Nadrchal
15:44:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:24
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:44:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:46
Diskuse
9. - V. změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření
čas: 15:45:04
Ing. M. Charvát
15:45:04
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:45:10
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:46:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:47:32
Diskuse
J. Hájek
15:48:06
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:48:40
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:49:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:50:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:47
Diskuse
MBA. L. Ministrová
15:51:53
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:52:17
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:52:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:36
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:52:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:07
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:53:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:32
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:53:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:01
Diskuse
10. - Dodatek ke zřizovací listině - Památník Zámeček Pardubice
čas: 15:54:20
Ing. M. Charvát
15:54:20
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:54:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:50
Diskuse
F. Brendl
15:54:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:55:12
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:55:29
Diskuse
F. Brendl
15:56:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:56:13
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:56:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:56:31
Diskuse
11. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z oblasti kultury
čas: 15:56:49
Ing. M. Charvát
15:56:49
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:56:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:40
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:57:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:05
Diskuse
12. - Smluvní záležitosti EBA a.s. (spolupráce s PK při navyšování ZK)
čas: 15:58:22
Ing. M. Charvát
15:58:22
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:58:28
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:01:51
Diskuse
Ing. O. Karas
16:02:00
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:02:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:10
Diskuse
Host
1
16:03:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:04:21
Diskuse
Ing. O. Karas
16:04:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:04:36
Diskuse
Host
1
16:04:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:04:49
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:04:51
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:05:29
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
16:07:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:08:15
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:08:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:08:35
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:08:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:08:56
Diskuse
13. - Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK
čas: 16:09:15
Ing. M. Charvát
16:09:15
Předložení
J. Nadrchal
16:09:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:09:34
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:09:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:09:52
Diskuse
14. - Plnění usnesení č. Z/2821/2022 (Prověření rekonstrukce ulice K Vápence)
čas: 16:10:11
Ing. M. Charvát
16:10:11
Předložení
J. Nadrchal
16:10:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:11:01
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:11:05
Diskuse
J. Nadrchal
16:12:01
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:12:29
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:13:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:15:27
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:15:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:15:47
Diskuse
15. - Investiční záměr - Azylový dům pro muže s navazujícími službami
čas: 16:16:06
Ing. M. Charvát
16:16:06
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:16:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:17:02
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:17:06
Diskuse
J. Hájek
16:17:27
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:19:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:21:48
Diskuse
F. Brendl
16:23:01
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:25:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:27:07
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:28:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:53
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:29:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:29:32
Diskuse
16. - Strategie bydlení - akční plán pro rok 2022
čas: 16:29:51
Ing. M. Charvát
16:29:51
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:29:57
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:30:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:29
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:31:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:34
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:32:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:57
Diskuse
17. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 16:33:15
Ing. M. Charvát
16:33:15
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:33:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:25
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:33:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:48
Diskuse
19. - Projekty města Pardubic zařazené do strategie ITI21+
čas: 16:34:09
Ing. M. Charvát
16:34:09
Předložení
J. Nadrchal
16:34:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:36:37
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:37:05
Diskuse
J. Nadrchal
16:41:35
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:42:36
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:42:50
Diskuse
F. Brendl
16:43:02
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:45:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:47:07
Diskuse
J. Nadrchal
16:47:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:47:49
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:47:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:22
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:48:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:59
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:49:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:49:29
Diskuse
20. - Pověření nového ředitele k plnění úkolů při řízení Městské policie Pardubice
čas: 16:49:51
Ing. M. Charvát
16:49:51
Předložení
Host
1
16:50:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:50:46
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:50:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:15
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:51:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:53
Diskuse
21. - Akcionářské záležitosti VAK Chrudim a.s.
čas: 16:52:21
Ing. M. Charvát
16:52:21
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:52:28
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:52:59
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:54:09
Diskuse
Ing. O. Karas
16:54:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:55:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:25
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:55:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:47
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:56:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:30
Diskuse
18. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 16:56:52
Ing. M. Charvát
16:56:52
Předložení
Ing. P. Klimpl
16:57:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:45
Diskuse
J. Nadrchal
17:07:03
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:10:08
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:11:23
Diskuse
J. Nadrchal
17:12:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:14
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:12:17
Diskuse
J. Nadrchal
17:15:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:16:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:16:34
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:16:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:17:44
Diskuse
I. Dolečková
17:18:38
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:20:31
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:20:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:24:50
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:25:05
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:25:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:25:51
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:26:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:26:31
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:26:41
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:27:46
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
17:28:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:57
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:29:30
Diskuse
F. Brendl
17:29:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:32
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:32:39
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:34:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:36:56
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:37:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:42:10
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:44:05
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:44:37
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:45:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:46:45
Diskuse
F. Brendl
17:47:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:48:50
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:49:22
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:50:04
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:51:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:51:29
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:51:58
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:52:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:53:03
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:53:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:53:38
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:53:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:54:11
Diskuse
22. - Diskuse
čas: 17:54:35
Ing. M. Charvát
17:54:35
Předložení
Ing. P. Klimpl
17:54:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:55:56
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:57:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:01:22
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:02:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:03:37
Diskuse
Občan/ka města
1
18:03:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:08:08
Diskuse
Občan/ka města
1
18:09:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:10:51
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:11:18
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:12:57
Diskuse
F. Brendl
18:14:25
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:18:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:19:31
Diskuse
Ing. O. Karas
18:19:53
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:20:43
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:21:32
Diskuse
J. Hájek
18:22:17
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:23:16
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:23:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:57
Diskuse
F. Brendl
18:28:01
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:31:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:32:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:33:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:35:45
Diskuse
J. Hájek
18:36:56
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:37:48
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:38:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:38:16
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:38:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:38:27
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:38:30
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:39:05
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:39:32
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:41:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:24
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:44:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:45:53
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:46:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:47:24
Diskuse