Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

28.04.2022
zveřejněno dne: 8.6.2022
0. - Úvod
čas: 16:01:46
Ing. M. Charvát
16:01:46
Předložení
1. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 16:07:03
Ing. M. Charvát
16:07:04
Předložení
Bc. D. Stránský
16:07:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:14:04
Diskuse
Host
1
16:14:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:15:16
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:15:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:38
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:16:42
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:18:47
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:19:15
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:19:58
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:22:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:22:27
Diskuse
J. Hájek
16:22:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:23:18
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:23:21
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:24:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:25:03
Diskuse
Host
1
16:25:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:48
Diskuse
F. Brendl
16:27:40
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:31:18
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:32:45
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:32:59
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:33:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:33:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:28
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:36:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:26
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:37:29
Diskuse
F. Brendl
16:40:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:43:28
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:44:35
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:44:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:44:58
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:45:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:26
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:45:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:54
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:46:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:46:29
Diskuse
2. - Nebytové prostory - snížení nájemného - -------- (NP v areálu čp. 324 Jana Palacha)
čas: 16:46:50
Ing. M. Charvát
16:46:50
Předložení
Host
1
16:47:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:49:24
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:49:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:18
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:55:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:45
Diskuse
Tajemník
1
16:57:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:31
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:58:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:54
Diskuse
Host
1
17:03:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:04:22
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:04:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:10
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:05:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:51
Diskuse
3. - Novela vyhlášky o veřejném pořádku
čas: 17:06:25
Ing. M. Charvát
17:06:25
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:07:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:26
Diskuse
V. Martinec
17:07:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:42
Diskuse
4. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 17:07:57
Ing. M. Charvát
17:07:57
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:08:10
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:08:10
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:11:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:28
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:13:32
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:17:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:21:43
Diskuse
F. Brendl
17:21:47
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:25:35
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:28:12
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:30:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:53
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:32:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:36:04
Diskuse
Host
1
17:39:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:42:56
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:42:59
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:48:39
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:50:17
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:54:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:55:02
Diskuse
F. Brendl
17:58:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:01:36
Diskuse
Host
1
18:01:48
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:02:58
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:03:03
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:04:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:08:58
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:09:33
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:10:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:14:15
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:14:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:14:27
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:14:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:15:57
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:18:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:18:28
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:25:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:25:44
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:26:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:13
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:26:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:51
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:27:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:27:19
Diskuse
16. - Diskuse
čas: 18:27:45
Ing. M. Charvát
18:27:45
Předložení
Ing. J. Kutílek
18:27:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:31:22
Diskuse
J. Nadrchal
18:31:28
Diskuse
J. Hájek
18:32:22
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:37:55
Diskuse
J. Nadrchal
18:42:21
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:42:40
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:44:26
Diskuse
J. Nadrchal
18:45:04
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:45:14
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:47:02
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:48:56
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:52:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:54:22
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:54:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:55:37
Diskuse
F. Brendl
18:57:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:00:16
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:00:21
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:01:44
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
19:05:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:06:00
Diskuse
F. Brendl
19:06:44
Diskuse
J. Hájek
19:09:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:12:41
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:13:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:14:01
Diskuse
J. Hájek
19:14:09
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:14:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:15:29
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:16:23
Diskuse
J. Hájek
19:16:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:33
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:17:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:53
Diskuse
5. - Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
čas: 19:18:02
Ing. M. Charvát
19:18:02
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:18:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:18:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:18:11
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:18:32
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:18:39
Diskuse
6. - Poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z oblasti kultury
čas: 19:19:16
Ing. M. Charvát
19:19:16
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:19:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:19:43
Diskuse
V. Martinec
19:19:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:19:59
Diskuse
7. - IV. změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtová opatření
čas: 19:20:20
Ing. M. Charvát
19:20:20
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:20:26
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:21:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:03
Diskuse
J. Nadrchal
19:22:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:46
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:23:38
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:25:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:19
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:29:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:29:27
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:29:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:31:39
Diskuse
8. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 19:32:00
Ing. M. Charvát
19:32:00
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:32:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:32:08
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:32:12
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:32:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:32:48
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:33:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:33:28
Diskuse
9. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
čas: 19:33:48
Ing. M. Charvát
19:33:48
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:33:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:34:03
Diskuse
V. Martinec
19:34:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:34:20
Diskuse
10. - Podpora sociálního podnikání a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti
čas: 19:34:40
Ing. M. Charvát
19:34:40
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:34:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:34:55
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:35:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:17
Diskuse
11. - Strategický plán rozvoje města - Akční plán na rok 2022
čas: 19:35:34
Ing. M. Charvát
19:35:34
Předložení
J. Nadrchal
19:35:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:45
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:35:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:07
Diskuse
12. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 19:36:27
Ing. M. Charvát
19:36:27
Předložení
13. - Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory cestovního ruchu
čas: 19:36:35
Ing. M. Charvát
19:36:35
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:36:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:56
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:37:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:37:10
Diskuse
14. - Předložení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 svazku obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská
čas: 19:37:28
Ing. M. Charvát
19:37:28
Předložení
Ing. P. Kvaš
19:37:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:37:44
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:37:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:38:00
Diskuse
15. - Změna ve složení orgánů RFP a.s. a Nadace pro rozvoj města
čas: 19:38:19
Ing. M. Charvát
19:38:19
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:38:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:38:30
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:38:37
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:38:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:39:11
Diskuse
V. Martinec
19:39:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:39:42
Diskuse
12. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 19:40:07
Ing. M. Charvát
19:40:07
Předložení
Ing. P. Klimpl
19:40:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:41:44
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:41:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:42:54
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:43:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:49
Diskuse
J. Nadrchal
19:45:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:47:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:47:12
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:47:34
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:48:42
Diskuse
J. Nadrchal
19:52:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:54:00
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:59:04
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:59:35
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:00:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:04:55
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:04:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:05:22
Diskuse