Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

31.03.2022
zveřejněno dne: 1.6.2022
0. - Úvod
čas: 15:00:18
Ing. M. Charvát
15:00:18
Předložení
J. Nadrchal
15:04:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:06:43
Diskuse
1. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:09:18
Ing. M. Charvát
15:09:18
Předložení
Bc. D. Stránský
15:09:30
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:11:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:11:29
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:11:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:12:33
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:12:57
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:13:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:13:09
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:13:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:13:37
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:13:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:14:05
Diskuse
2. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 15:14:30
Ing. M. Charvát
15:14:30
Předložení
M. Slanař
15:14:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:14:59
Diskuse
3. - Pozemky - Cyklistická stezka SV obchvat
čas: 15:15:22
Ing. M. Charvát
15:15:22
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:15:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:57
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:16:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:16:38
Diskuse
4. - Prominutí nájemného - Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.
čas: 15:17:03
Ing. M. Charvát
15:17:04
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
15:17:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:17:40
Diskuse
5. - Prominutí nájemného - Galerie Café Pardubice s.r.o.
čas: 15:18:07
Ing. M. Charvát
15:18:07
Předložení
M. Slanař
15:18:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:18:43
Diskuse
6. - Řešení uprchlické krize na území ORP Pardubice
čas: 15:19:15
Ing. M. Charvát
15:19:15
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:21:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:28:30
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:32:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:34:56
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:36:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:42:50
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:49:10
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:51:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:11
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:53:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:15
Diskuse
25. - Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic - úprava
čas: 15:53:40
Ing. M. Charvát
15:53:40
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:53:48
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:53:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:02
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:54:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:23
Diskuse
7. - III. změna rozpočtu na rok 2022
čas: 15:54:51
Ing. M. Charvát
15:54:51
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:54:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:04
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:59:10
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:02:02
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:02:13
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:04:18
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:04:36
Diskuse
Host
1
16:04:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:05:40
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:05:44
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:08:58
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:11:49
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:13:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:15:41
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:16:12
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:16:37
Diskuse
Host
1
16:16:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:17:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:17:11
Diskuse
F. Brendl
16:17:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:20:48
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:22:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:23:59
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:27:37
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:29:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:29:43
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:29:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:30:23
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:30:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:30:48
Diskuse
F. Brendl
16:30:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:45
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:33:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:34:13
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:34:21
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:37:26
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:38:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:39:23
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:40:37
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:41:21
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:44:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:06
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:46:36
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:48:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:48:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:26
Diskuse
M. Slanař
16:48:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:49:37
Diskuse
M. Slanař
16:49:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:49
Diskuse
8. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury
čas: 16:51:57
Ing. M. Charvát
16:51:57
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:52:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:15
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:52:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:53:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:25
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:54:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:00
Diskuse
9. - Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s RFP a.s.
čas: 16:55:24
Ing. M. Charvát
16:55:24
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:55:30
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:56:34
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:57:51
Diskuse
J. Nadrchal
16:58:46
Diskuse
Host
1
16:59:37
Diskuse
F. Brendl
17:00:15
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:01:56
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:02:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:04:39
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:06:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:48
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:08:25
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:09:03
Diskuse
V. Martinec
17:09:52
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:09:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:10:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:22
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:10:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:02
Diskuse
10. - Navýšení základního kapitálu nepeněžitým a peněžitým vkladem (DpmP a.s.)
čas: 17:11:29
Ing. M. Charvát
17:11:29
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:11:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:58
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:12:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:17
Diskuse
R. Klčo
17:12:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:34
Diskuse
M. Slanař
17:12:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:51
Diskuse
11. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu
čas: 17:13:12
Ing. M. Charvát
17:13:12
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:13:18
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:13:37
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:16:11
Diskuse
F. Brendl
17:18:21
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:22:14
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:24:43
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:25:27
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:27:46
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:30:35
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:31:26
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:32:39
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:33:32
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:34:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:35:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:35:29
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:35:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:35:56
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:36:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:36:45
Diskuse
29. - Diskuse
čas: 17:58:20
Ing. M. Charvát
17:58:20
Předložení
Občan/ka města
1
17:58:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:41
Diskuse
Občan/ka města
1
18:00:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:00:11
Diskuse
Občan/ka města
1
18:00:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:00:33
Diskuse
12. - Problematika HC Dynamo Pardubice a.s.
čas: 18:00:54
Ing. M. Charvát
18:00:54
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:00:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:02:31
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:02:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:04:21
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
18:04:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:07:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:07:35
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:11:10
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:16:03
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:19:50
Diskuse
Host
1
18:20:15
Diskuse
F. Brendl
18:20:46
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:24:34
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:26:00
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:31:06
Diskuse
J. Nadrchal
18:32:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:32:41
Diskuse
Host
1
18:32:47
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:35:30
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:37:47
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:38:14
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:44:07
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:44:49
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:46:56
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:47:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:48:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:40
Diskuse
F. Brendl
18:48:56
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:51:59
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:59:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:00:37
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:01:50
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
19:02:00
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:03:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:04:23
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:09:29
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:09:41
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:09:55
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:13:00
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:14:17
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:14:31
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:15:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:21:58
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:22:30
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:25:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:29
Diskuse
Host
1
19:27:33
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:33:32
Diskuse
Ing. O. Karas
19:34:09
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
19:35:20
Diskuse
V. Martinec
19:35:55
Diskuse
D. Salfický
19:36:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:28
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:36:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:38:17
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:53:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:55:02
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:55:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:55:47
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:56:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:56:59
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:57:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:57:40
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:57:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:58:18
Diskuse
13. - Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s EBA a.s.
čas: 19:58:45
Ing. M. Charvát
19:58:45
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:58:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:59:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:59:12
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:59:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:59:34
Diskuse
M. Slanař
19:59:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:59:54
Diskuse
14. - Navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem (SmP a.s.)
čas: 20:00:17
Ing. M. Charvát
20:00:17
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:00:24
Diskuse
Ing. J. Rozinek
20:00:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:00:53
Diskuse
F. Brendl
20:00:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:01:08
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
20:01:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:01:32
Diskuse
15. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 20:01:55
Ing. M. Charvát
20:01:55
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
20:02:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:02:33
Diskuse
17. - Terminál "B" - postup výstavby
čas: 20:02:55
Ing. M. Charvát
20:02:55
Předložení
Host
1
20:05:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:07:45
Diskuse
Host
1
20:08:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:08:16
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:09:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:10:28
Diskuse
F. Brendl
20:12:18
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:16:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:16:27
Diskuse
M. Slanař
20:19:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:20:16
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:20:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:21:46
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:21:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:24:28
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:25:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:27:35
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:28:49
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:32:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:34:50
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:36:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:36:49
Diskuse
J. Nadrchal
20:37:24
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:37:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:41:36
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:43:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:44:17
Diskuse
M. Slanař
20:45:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:45:53
Diskuse
18. - Volba nové přísedící Okresního soudu v Pardubicích
čas: 20:46:12
Ing. M. Charvát
20:46:12
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
20:46:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:46:36
Diskuse
19. - Individuální dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti
čas: 20:46:57
Ing. M. Charvát
20:46:57
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
20:47:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:47:28
Diskuse
26. - Dohody o společném spádovém obvodu ZŠ
čas: 20:47:54
Ing. M. Charvát
20:47:54
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:48:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:48:04
Diskuse
M. Slanař
20:48:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:48:27
Diskuse
20. - Novela vyhlášky o školských obvodech ZŠ
čas: 20:48:57
Ing. M. Charvát
20:48:57
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
20:49:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:49:27
Diskuse
21. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti
čas: 20:49:49
Ing. M. Charvát
20:49:49
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
20:50:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:50:26
Diskuse
22. - Poskytnutí investiční dotace Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s.
čas: 20:50:45
Ing. M. Charvát
20:50:45
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:50:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:51:04
Diskuse
M. Slanař
20:51:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:51:25
Diskuse
23. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory rodinných center
čas: 20:51:47
Ing. M. Charvát
20:51:47
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
20:52:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:52:24
Diskuse
24. - Revokace usnesení - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu
čas: 20:52:46
Ing. M. Charvát
20:52:46
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
20:53:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:53:23
Diskuse
27. - Ukončení memoranda o spolupráci s ruskou Kalugou
čas: 20:53:41
Ing. M. Charvát
20:53:41
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
20:53:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:56:17
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
20:57:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:58:18
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:59:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:59:33
Diskuse
M. Slanař
20:59:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:59:56
Diskuse
28. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 21:00:16
Ing. M. Charvát
21:00:16
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
21:00:27
Diskuse
J. Nadrchal
21:01:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:04:26
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:07:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:09:22
Diskuse
J. Nadrchal
21:09:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:11:55
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:18:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:18:52
Diskuse
J. Nadrchal
21:19:21
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:19:35
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:22:02
Diskuse
J. Nadrchal
21:26:55
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:27:58
Diskuse
J. Nadrchal
21:28:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:28:23
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:29:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:30:58
Diskuse
J. Nadrchal
21:33:05
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
21:33:33
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:33:50
Diskuse
F. Brendl
21:35:04
Diskuse
J. Nadrchal
21:35:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:35:57
Diskuse
Ing. O. Karas
21:36:24
Diskuse
J. Nadrchal
21:36:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:37:50
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:38:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:38:53
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:39:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:41:38
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
21:42:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:42:23
Diskuse