Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

24.02.2022
zveřejněno dne: 3.3.2022
0. - Úvod
čas: 15:01:03
Ing. M. Charvát
15:01:03
Předložení
1. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:06:38
Ing. M. Charvát
15:06:38
Předložení
Bc. D. Stránský
15:06:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:23
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:08:30
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:09:17
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:09:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:09:41
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:10:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:10:33
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:12:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:12:22
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:12:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:12:56
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:13:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:13:24
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:13:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:13:59
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:14:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:14:36
Diskuse
2. - Snížení nájemného - PAP Pardubice o.p.s.
čas: 15:15:08
Ing. M. Charvát
15:15:09
Předložení
J. Nadrchal
15:15:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:34
Diskuse
F. Brendl
15:15:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:57
Diskuse
3. - Snížení nájemného - Lada Kynclová (nebytový prostor v čp. 1585 ul. Na Drážce)
čas: 15:16:19
Ing. M. Charvát
15:16:19
Předložení
I. Dolečková
15:16:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:17:01
Diskuse
4. - Novela Statutu města
čas: 15:17:25
Ing. M. Charvát
15:17:25
Předložení
Ing. P. Kvaš
15:17:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:17:51
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:17:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:18:11
Diskuse
5. - Dodatek smlouvy se Službami města Pardubic a.s. – údržba komunikací
čas: 15:18:34
Ing. M. Charvát
15:18:34
Předložení
Ing. P. Kvaš
15:18:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:18:55
Diskuse
Ing. J. Rozinek
15:19:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:10
Diskuse
F. Brendl
15:19:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:25
Diskuse
F. Brendl
15:19:32
Diskuse
F. Brendl
15:19:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:48
Diskuse
6. - Investiční záměr - MŠ Teplého - rozšíření kapacit
čas: 15:20:16
Ing. M. Charvát
15:20:16
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:20:24
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:21:16
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:22:30
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:25:41
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:26:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:28:24
Diskuse
I. Dolečková
15:28:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:28:40
Diskuse
7. - Investiční záměr - centrum sociálních služeb Bělehradská 389
čas: 15:29:10
Ing. M. Charvát
15:29:10
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:29:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:31:48
Diskuse
I. Dolečková
15:31:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:11
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:32:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:28
Diskuse
8. - II. změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření
čas: 15:32:54
Ing. M. Charvát
15:32:54
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:33:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:36:38
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:36:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:03
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:37:19
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:38:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:38:27
Diskuse
F. Brendl
15:38:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:43:05
Diskuse
R. Klčo
15:44:14
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:44:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:45:00
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:45:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:45:08
Diskuse
F. Brendl
15:45:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:46:31
Diskuse
F. Brendl
15:46:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:47:06
Diskuse
F. Brendl
15:47:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:47:39
Diskuse
F. Brendl
15:48:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:48:08
Diskuse
F. Brendl
15:48:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:48:39
Diskuse
F. Brendl
15:49:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:50:10
Diskuse
9. - Bytové družstvo Dubina
čas: 15:50:38
Ing. M. Charvát
15:50:38
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:50:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:53
Diskuse
I. Dolečková
15:52:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:13
Diskuse
10. - Bytové družstvo Poseidon
čas: 15:52:36
Ing. M. Charvát
15:52:36
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:52:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:56
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:53:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:21
Diskuse
11. - Změny v obsazení rady z. s. Pardubicko - Perníkové srdce Čech
čas: 15:53:43
Ing. M. Charvát
15:53:43
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:53:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:12
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:54:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:27
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:54:34
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:54:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:59
Diskuse
F. Brendl
15:55:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:55:20
Diskuse
12. - Dodatek č. 5 - smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - hospodaření v lesích
čas: 15:55:48
Ing. M. Charvát
15:55:48
Předložení
J. Nadrchal
15:55:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:56:53
Diskuse
Ing. J. Rozinek
15:57:02
Diskuse
F. Brendl
15:57:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:19
Diskuse
I. Dolečková
15:57:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:36
Diskuse
13. - Spolupráce s obcí Srnojedy – MŠ Lány na Důlku
čas: 15:57:58
Ing. M. Charvát
15:57:58
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:58:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:10
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:58:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:35
Diskuse
14. - Akční plán pro oblast školství
čas: 15:58:54
Ing. M. Charvát
15:58:54
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:58:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:33
Diskuse
F. Brendl
15:59:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:59
Diskuse
15. - Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Pardubice III
čas: 16:00:21
Ing. M. Charvát
16:00:21
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:00:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:00:35
Diskuse
I. Dolečková
16:00:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:00:52
Diskuse
16. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení
čas: 16:01:16
Ing. M. Charvát
16:01:16
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:01:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:02:03
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:02:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:02:38
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:02:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:09
Diskuse
17. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 16:03:36
Ing. M. Charvát
16:03:37
Předložení
Ing. P. Klimpl
16:07:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:09:41
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:09:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:14:21
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:21:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:21:56
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:23:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:47
Diskuse
J. Nadrchal
16:26:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:42
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:28:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:35
Diskuse
M. Slanař
16:31:45
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:32:21
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:39:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:46
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:47:17
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:47:32
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:50:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:50
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:52:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:19
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:56:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:38
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:59:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:00
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:01:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:03:32
Diskuse
F. Brendl
17:05:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:41
Diskuse
Tajemník
1
17:13:37
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:14:33
Diskuse
J. Procházka
17:18:24
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
17:18:49
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:19:10
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:21:05
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:21:11
Diskuse
J. Procházka
17:22:21
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:23:06
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:23:43
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:24:08
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:25:14
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:27:10
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:28:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:30
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:29:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:30:05
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:30:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:31:18
Diskuse
F. Brendl
17:31:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:31:57
Diskuse
18. - Diskuse
čas: 17:51:26
Ing. M. Charvát
17:51:26
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:52:29
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:58:44
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:59:03
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:01:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:01:38
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:02:23
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:03:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:04:56
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:06:54
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:09:31
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:11:00
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:12:54
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:15:23
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:16:05
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:17:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:17:56
Diskuse
Občan/ka města
1
18:18:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:22:42
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:22:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:23:33
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:23:47
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:29:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:30:39
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:30:56
Diskuse
J. Nadrchal
18:32:26
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:33:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:34:52
Diskuse
F. Brendl
18:35:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:38:20
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:39:14
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:40:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:41:21
Diskuse
F. Brendl
18:41:27
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:44:41
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:44:41
Diskuse
F. Brendl
18:45:58
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:46:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:46:21
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:46:25
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:49:28
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:50:05
Diskuse
J. Procházka
18:50:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:51:32
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:51:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:55:14
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:55:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:55:50
Diskuse
J. Nadrchal
18:56:17
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:56:57
Diskuse
M. Slanař
18:57:25
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:57:49
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:58:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:58:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:01:20
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:01:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:02:44
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:03:08
Diskuse
F. Brendl
19:04:36
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:06:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:09:31
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:09:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:10:37
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:11:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:11:42
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:11:52
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:12:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:12:44
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:13:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:13:27
Diskuse