Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

20.01.2022
zveřejněno dne: 23.2.2022
0. - Úvod
čas: 15:05:08
Ing. M. Charvát
15:05:08
Předložení
Bc. D. Stránský
15:11:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:11:51
Diskuse
15. - Zásady statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory
čas: 15:13:33
Ing. M. Charvát
15:13:33
Předložení
J. Nadrchal
15:13:47
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:15:26
Diskuse
J. Nadrchal
15:18:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:18:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:18:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:19:14
Diskuse
J. Nadrchal
15:24:05
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:24:58
Diskuse
Host
1
15:28:23
Diskuse
Host
1
15:28:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:23
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:32:46
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:33:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:34
Diskuse
Ing. O. Karas
15:33:46
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:34:27
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:36:14
Diskuse
Host
1
15:36:22
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:42:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:46:09
Diskuse
J. Nadrchal
15:50:20
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:50:48
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:52:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:35
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:54:40
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:55:37
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:55:55
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:56:41
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:57:31
Diskuse
J. Nadrchal
15:58:29
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:58:51
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:59:09
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:59:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:05:46
Diskuse
J. Nadrchal
16:09:16
Diskuse
F. Brendl
16:10:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:12:52
Diskuse
J. Nadrchal
16:13:11
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:14:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:47
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:29:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:29:52
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:30:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:27
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:32:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:55
Diskuse
1. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 16:33:50
Ing. M. Charvát
16:33:50
Předložení
Bc. D. Stránský
16:33:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:29
Diskuse
F. Brendl
16:36:35
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:37:43
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
16:38:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:39:41
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:40:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:40:22
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:41:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:20
Diskuse
2. - Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 16:42:05
Ing. M. Charvát
16:42:05
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:42:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:45
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:42:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:43:22
Diskuse
3. - I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - rozpočtová opatření
čas: 16:43:57
Ing. M. Charvát
16:43:57
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:44:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:30
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:45:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:47:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:36
Diskuse
J. Nadrchal
16:48:39
Diskuse
F. Brendl
16:50:15
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:52:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:42
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:53:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:13
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:54:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:03
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:55:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:00
Diskuse
4. - Revokace usnesení č. Z/393/2019 bod XXXI. a bod LXVI.
čas: 16:56:41
Ing. M. Charvát
16:56:41
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:57:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:29
Diskuse
5. - Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích
čas: 16:58:10
Ing. M. Charvát
16:58:10
Předložení
DiS. J. Rejda
16:58:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:32
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:58:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:52
Diskuse
6. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 16:59:24
Ing. M. Charvát
16:59:24
Předložení
Bc. D. Stránský
16:59:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:51
Diskuse
7. - Bytové družstvo Poseidon
čas: 17:00:27
Ing. M. Charvát
17:00:27
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:00:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:09
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:01:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:30
Diskuse
8. - Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s.
čas: 17:02:06
Ing. M. Charvát
17:02:06
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:02:14
Diskuse
F. Brendl
17:02:37
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:05:55
Diskuse
Host
1
17:07:14
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:09:03
Diskuse
F. Brendl
17:09:24
Diskuse
Host
1
17:09:40
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:09:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:11:02
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:13:02
Diskuse
R. Harmat
17:13:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:26
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:13:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:37
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:13:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:52
Diskuse
9. - Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál s DpmP a.s.
čas: 17:14:34
Ing. M. Charvát
17:14:34
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:14:42
Diskuse
R. Klčo
17:15:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:10
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:15:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:27
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:15:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:50
Diskuse
10. - Poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury
čas: 17:16:31
Ing. M. Charvát
17:16:31
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:16:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:16:53
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:16:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:27
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:17:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:40
Diskuse
11. - Dodatky ke smlouvám se Službami města Pardubic a.s. – zajištění provozu svět. signalizačního zařízení, služba svícení
čas: 17:18:15
Ing. M. Charvát
17:18:15
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:18:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:33
Diskuse
Ing. J. Rozinek
17:18:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:48
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:18:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:06
Diskuse
12. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 17:19:46
Ing. M. Charvát
17:19:46
Předložení
J. Nadrchal
17:19:51
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:20:45
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:21:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:01
Diskuse
13. - Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2022
čas: 17:22:31
Ing. M. Charvát
17:22:31
Předložení
J. Nadrchal
17:22:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:52
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:23:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:23:13
Diskuse
14. - Žádost o navýšení dotace u investičního projektu "Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK"
čas: 17:23:49
Ing. M. Charvát
17:23:49
Předložení
J. Nadrchal
17:24:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:24:34
Diskuse
J. Procházka
17:24:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:25:00
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:25:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:25:18
Diskuse
16. - Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center
čas: 17:25:56
Ing. M. Charvát
17:25:56
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:26:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:15
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:26:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:34
Diskuse
17. - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
čas: 17:27:09
Ing. M. Charvát
17:27:09
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:27:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:27:25
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:27:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:27:47
Diskuse
18. - Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
čas: 17:28:25
Ing. M. Charvát
17:28:25
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:28:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:36
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:28:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:58
Diskuse
19. - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu "Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením"
čas: 17:29:33
Ing. M. Charvát
17:29:33
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:29:43
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:29:52
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:30:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:30:36
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:30:48
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:30:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:31:00
Diskuse
20. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy na azylové domy
čas: 17:31:42
Ing. M. Charvát
17:31:42
Předložení
MUDr. V. Ulrych
17:32:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:18
Diskuse
21. - Dodatek ke zřizovací listině mateřské školy
čas: 17:32:47
Ing. M. Charvát
17:32:47
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:32:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:33:01
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:33:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:33:23
Diskuse
22. - Koncepční plán prevence kriminality 2022 - 2026
čas: 17:33:53
Ing. M. Charvát
17:33:53
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:34:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:09
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:34:12
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:34:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:35:43
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:35:56
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:37:05
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:38:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:38:49
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:39:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:39:55
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:40:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:41:01
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:41:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:41:26
Diskuse
23. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 17:41:58
Ing. M. Charvát
17:41:58
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:42:02
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:42:29
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:42:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:42:43
Diskuse
MBA. L. Ministrová
17:42:52
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:43:03
Diskuse
D. Salfický
17:43:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:43:30
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:43:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:43:54
Diskuse
24. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 17:44:38
Ing. M. Charvát
17:44:38
Předložení
Ing. P. Klimpl
17:44:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:46:32
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:46:35
Diskuse
Host
1
17:46:46
Diskuse
J. Nadrchal
17:47:44
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:49:15
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:50:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:51:14
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:52:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:53:53
Diskuse
J. Nadrchal
17:55:58
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:56:58
Diskuse
J. Nadrchal
17:57:54
Diskuse
F. Brendl
17:59:52
Diskuse
J. Nadrchal
18:01:55
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:03:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:04:44
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:07:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:08:25
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:08:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:10:44
Diskuse
Bc. D. Stránský
18:10:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:11:04
Diskuse
25. - Diskuse
čas: 18:11:39
Ing. M. Charvát
18:11:40
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:11:57
Diskuse
Ing. O. Karas
18:13:52
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
18:14:07
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:14:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:16:08
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:17:02
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:18:38
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:18:50
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:20:29
Diskuse
Ing. O. Karas
18:21:33
Diskuse
J. Nadrchal
18:22:02
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
18:22:24
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:23:10
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:24:09
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:24:31
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:26:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:27:18
Diskuse