Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

16.12.2021
0. - Úvod
čas: 09:01:22
Ing. M. Charvát
09:01:22
Předložení
0. - Úvod
čas: 09:06:57
Ing. M. Charvát
09:06:57
Předložení
1. - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
čas: 09:07:10
Ing. M. Charvát
09:07:10
Předložení
J. Nadrchal
09:07:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:07:40
Diskuse
Ing. J. Kutílek
09:07:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:09:25
Diskuse
J. Nadrchal
09:09:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:10:08
Diskuse
Ing. J. Hrabal
09:10:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:11:04
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
09:11:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:11:36
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
09:12:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:12:18
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
09:12:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:12:51
Diskuse
2. - Schválení investičního záměru Areál koupaliště Cihelna
čas: 09:13:20
Ing. M. Charvát
09:13:20
Předložení
MBA. L. Ministrová
09:19:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:20:15
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
09:20:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:20:29
Diskuse
Mgr. K. Haas
09:20:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:22:07
Diskuse
MBA. L. Ministrová
09:24:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:24:46
Diskuse
MBA. L. Ministrová
09:25:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:25:29
Diskuse
3. - Střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic na roky 2022-2026
čas: 09:25:52
Ing. M. Charvát
09:25:53
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
09:26:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:26:23
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
09:26:28
Diskuse
Ing. P. Klimpl
09:27:34
Diskuse
Mgr. K. Haas
09:28:59
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
09:32:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:35:11
Diskuse
J. Nadrchal
09:41:25
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
09:41:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:46:03
Diskuse
Ing. P. Klimpl
09:46:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:46:19
Diskuse
4. - Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 a jeho skutečném plnění
čas: 09:46:45
Ing. M. Charvát
09:46:45
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
09:46:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:46:55
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
09:47:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:47:23
Diskuse
5. - XII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 09:47:48
Ing. M. Charvát
09:47:48
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
09:47:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:48:25
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
09:48:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:48:55
Diskuse
6. - Vyčleňovací usnesení v rozpočtech města Pardubic na roky 2022 a 2025
čas: 09:49:21
Ing. M. Charvát
09:49:21
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
09:49:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:49:57
Diskuse
MBA. L. Ministrová
09:50:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
09:50:29
Diskuse
7. - Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic na rok 2022
čas: 09:50:55
Ing. M. Charvát
09:50:55
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
09:51:01
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
09:51:39
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
09:55:25
Diskuse
Ing. J. Kutílek
09:58:29
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
09:58:55
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
10:00:46
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
10:03:47
Diskuse
Ing. P. Klimpl
10:04:57
Diskuse
Mgr. K. Haas
10:05:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
10:08:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:08:38
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
10:08:58
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
10:09:52
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
10:11:03
Diskuse
DiS. J. Rejda
10:11:30
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
10:12:29
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
10:13:28
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
10:14:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:16:00
Diskuse
DiS. J. Rejda
10:17:07
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
10:18:04
Diskuse
Ing. P. Klimpl
10:18:53
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
10:19:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:19:51
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
10:19:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:20:14
Diskuse
Ing. P. Klimpl
10:20:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:21:24
Diskuse
Ing. P. Klimpl
10:22:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:23:06
Diskuse
Ing. P. Klimpl
10:23:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:24:19
Diskuse
8. - Navýšení úvěrového rámce
čas: 10:25:00
Ing. M. Charvát
10:25:00
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
10:25:05
Diskuse
Ing. J. Kutílek
10:26:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
10:26:53
Diskuse
Mgr. K. Haas
10:27:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:29:34
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
10:29:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:29:50
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
10:29:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:30:37
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
10:31:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:31:19
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
10:31:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:31:53
Diskuse
9. - Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2022
čas: 10:32:28
Ing. M. Charvát
10:32:28
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
10:32:35
Diskuse
Ing. P. Klimpl
10:35:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:36:09
Diskuse
Ing. J. Kutílek
10:37:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:42:22
Diskuse
Ing. P. Klimpl
10:42:36
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
10:44:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:45:19
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
10:45:48
Diskuse
Ing. T. Pelikán
10:46:55
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
10:47:58
Diskuse
Mgr. K. Haas
10:48:29
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
10:51:56
Diskuse
Host
1
10:52:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
10:52:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:55:37
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
10:56:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
10:56:45
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
10:56:54
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
10:57:56
Diskuse
Mgr. K. Haas
10:59:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:00:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
11:00:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:00:55
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
11:01:20
Diskuse
MBA. L. Ministrová
11:01:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:02:14
Diskuse
Ing. J. Hrabal
11:02:44
Diskuse
J. Nadrchal
11:02:48
Diskuse
DiS. J. Rejda
11:02:55
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
11:03:02
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
11:03:09
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
11:03:17
Diskuse
Ing. T. Pelikán
11:03:39
Diskuse
Ing. P. Kvaš
11:03:51
Diskuse
V. Martinec
11:04:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:04:11
Diskuse
R. Klčo
11:04:32
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
11:04:39
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
11:04:54
Diskuse
R. Harmat
11:05:35
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:05:47
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
11:05:58
Diskuse
MBA. L. Ministrová
11:06:07
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
11:06:36
Diskuse
Ing. J. Rozinek
11:06:43
Diskuse
D. Salfický
11:06:52
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
11:07:04
Diskuse
J. Procházka
11:07:24
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
11:07:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:07:40
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
11:20:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:20:31
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:20:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:20:58
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:21:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:21:35
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:21:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:22:09
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:22:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:22:44
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:23:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:23:24
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:23:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:23:52
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:24:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:24:25
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:24:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:25:00
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:25:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:25:36
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:25:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:26:06
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:26:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:26:45
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:27:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:27:18
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:27:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:28:00
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:28:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:28:31
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:28:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:29:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
11:29:27
Diskuse
10. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 11:29:43
Ing. M. Charvát
11:29:43
Předložení
Bc. D. Stránský
11:29:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:30:41
Diskuse
MBA. L. Ministrová
11:30:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:31:17
Diskuse
MBA. L. Ministrová
11:31:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:31:45
Diskuse
12. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 11:32:15
Ing. M. Charvát
11:32:15
Předložení
Ing. P. Klimpl
11:32:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:32:36
Diskuse
13. - Dohoda o splátkách dluhu
čas: 11:32:57
Ing. M. Charvát
11:32:57
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
11:33:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:33:24
Diskuse
14. - Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. na rok 2022
čas: 11:33:45
Ing. M. Charvát
11:33:45
Předložení
J. Nadrchal
11:33:59
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
11:34:13
Diskuse
R. Harmat
11:34:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:34:30
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
11:34:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:34:47
Diskuse
15. - Darovací smlouvy - přístřešky
čas: 11:35:15
Ing. M. Charvát
11:35:15
Předložení
MBA. L. Ministrová
11:35:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:35:46
Diskuse
16. - Snížení nájemného - EHSF s.r.o. (nebytový prostor v areálu čp. 324 J. Palacha)
čas: 11:36:09
Ing. M. Charvát
11:36:09
Předložení
Ing. O. Karas
11:37:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:37:55
Diskuse
Ing. O. Karas
11:38:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:38:27
Diskuse
Ing. P. Klimpl
11:39:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:40:28
Diskuse
Mgr. K. Haas
11:41:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:41:30
Diskuse
Ing. P. Klimpl
11:41:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:41:49
Diskuse
Ing. P. Klimpl
11:42:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:42:19
Diskuse
17. - Záměr nové regulace provozování hazardních her na území města
čas: 11:42:53
Ing. M. Charvát
11:42:53
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
11:43:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:47:17
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
11:49:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
11:53:59
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
11:55:55
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
11:57:17
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
11:58:48
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
12:00:05
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
12:02:25
Diskuse
Mgr. K. Haas
12:04:44
Diskuse
Host
1
12:07:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:08:45
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
12:08:48
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
12:09:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:11:23
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
12:11:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:13:03
Diskuse
Ing. J. Hrabal
12:13:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:14:17
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
12:14:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:14:43
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
12:18:07
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
12:18:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:19:07
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
12:19:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:19:30
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
12:19:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:20:06
Diskuse
18. - Volba nové přísedící Okresního soudu v Pardubicích
čas: 13:23:21
Ing. M. Charvát
13:23:21
Předložení
Mgr. Bc. R. Hejný
13:24:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:24:57
Diskuse
19. - Pojmenování veřejného prostranství
čas: 13:25:22
Ing. M. Charvát
13:25:22
Předložení
DiS. J. Rejda
13:25:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:26:36
Diskuse
Ing. J. Kutílek
13:26:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:29:54
Diskuse
DiS. J. Rejda
13:30:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:32:26
Diskuse
MBA. L. Ministrová
13:32:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:32:41
Diskuse
MBA. L. Ministrová
13:33:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:33:22
Diskuse
21. - Bytové družstvo Dubina
čas: 13:33:49
Ing. M. Charvát
13:33:49
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
13:33:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:34:21
Diskuse
Host
1
13:34:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:37:52
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
13:37:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:39:22
Diskuse
Host
1
13:39:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:41:05
Diskuse
Mgr. K. Haas
13:41:39
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
13:42:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:42:46
Diskuse
Ing. P. Klimpl
13:42:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:43:06
Diskuse
22. - Revokace usnesení u schválené programové dotace
čas: 13:43:30
Ing. M. Charvát
13:43:30
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
13:43:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:43:46
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
13:43:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:44:10
Diskuse
23. - Dodatek č.7 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s.
čas: 13:44:32
Ing. M. Charvát
13:44:32
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
13:44:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:44:55
Diskuse
Ing. J. Rozinek
13:45:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:45:09
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
13:45:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:45:31
Diskuse
24. - Strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko pro období 2022 - 2026
čas: 13:45:59
Ing. M. Charvát
13:45:59
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
13:46:09
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
13:49:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
13:51:29
Diskuse
Ing. J. Hrabal
13:52:03
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
13:52:44
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
13:52:53
Diskuse
Host
1
13:53:25
Diskuse
Ing. J. Hrabal
13:54:31
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
13:54:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:54:55
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
13:54:59
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
13:55:34
Diskuse
Host
1
13:56:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:56:32
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
13:56:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:56:49
Diskuse
MBA. L. Ministrová
13:56:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:57:21
Diskuse
25. - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů v roce 2022
čas: 13:57:40
Ing. M. Charvát
13:57:40
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
13:57:55
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
13:58:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:58:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:58:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:58:26
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
13:58:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:59:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
13:59:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:59:43
Diskuse
Ing. P. Klimpl
13:59:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:59:55
Diskuse
26. - Akcionářské záležitosti VAK Pardubice a.s.
čas: 14:00:20
Ing. M. Charvát
14:00:20
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
14:00:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:01:06
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
14:01:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:01:28
Diskuse
27. - Plnění usnesení R/4249/2020 (nákup akcií DS a.s.)
čas: 14:02:02
Ing. M. Charvát
14:02:02
Předložení
Mgr. Bc. R. Hejný
14:02:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:02:30
Diskuse
28. - Pardubická plavební a.s. (návrh změn ve složení orgánů)
čas: 14:02:51
Ing. M. Charvát
14:02:51
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
14:02:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:03:05
Diskuse
MBA. L. Ministrová
14:03:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:03:21
Diskuse
29. - Dodatek č. 9 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu
čas: 14:04:03
Ing. M. Charvát
14:04:03
Předložení
J. Nadrchal
14:04:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:04:32
Diskuse
Ing. J. Rozinek
14:04:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:04:46
Diskuse
Ing. P. Klimpl
14:04:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:05:01
Diskuse
30. - Memorandum o spolupráci podpůrných subjektů inovační infrastruktury Pardubického kraje
čas: 14:05:24
Ing. M. Charvát
14:05:24
Předložení
J. Nadrchal
14:05:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:05:34
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
14:05:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:05:59
Diskuse
31. - Zrušení obecně závazné vyhlášky o povinném hubení hlodavců
čas: 14:06:20
Ing. M. Charvát
14:06:20
Předložení
J. Nadrchal
14:06:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:06:41
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:06:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:06:53
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
14:07:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:07:10
Diskuse
32. - Dodatek zřizovací listiny Sociálních služeb města Pardubic
čas: 14:07:37
Ing. M. Charvát
14:07:37
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
14:07:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:07:48
Diskuse
MBA. L. Ministrová
14:08:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:08:06
Diskuse
33. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 14:08:34
Ing. M. Charvát
14:08:34
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
14:08:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:08:51
Diskuse
Ing. P. Klimpl
14:09:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:09:12
Diskuse
34. - Smlouva o poskytnutí dotace na provozování OML Arnošt z Pardubic
čas: 14:09:30
Ing. M. Charvát
14:09:30
Předložení
Ing. P. Kvaš
14:09:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:10:02
Diskuse
Ing. T. Pelikán
14:10:12
Diskuse
R. Klčo
14:10:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:10:57
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
14:11:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:11:15
Diskuse
35. - Návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 14:11:36
Ing. M. Charvát
14:11:36
Předložení
Ing. J. Kutílek
14:11:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:12:29
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
14:12:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:12:54
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
14:13:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:13:19
Diskuse
37. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 14:14:00
Ing. M. Charvát
14:14:00
Předložení
Ing. P. Klimpl
14:14:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:17:22
Diskuse
DiS. J. Rejda
14:17:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:18:21
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:18:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:21:52
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:22:01
Diskuse
J. Nadrchal
14:24:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:24:48
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:31:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:32:02
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
14:34:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:36:54
Diskuse
J. Nadrchal
14:36:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:38:12
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:38:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:41:34
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
14:41:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:42:58
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:44:30
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:46:02
Diskuse
J. Nadrchal
14:53:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:54:49
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:56:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:56:53
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:57:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:58:12
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:58:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:02:56
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:02:59
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:03:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:04:32
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:04:55
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:07:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:07:47
Diskuse
MBA. L. Ministrová
15:07:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:04
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:10:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:10:42
Diskuse
38. - Diskuse
čas: 15:12:01
Ing. M. Charvát
15:12:01
Předložení
Ing. P. Kvaš
15:12:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:12
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:15:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:18:08
Diskuse
Ing. O. Karas
15:20:41
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:21:36
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:23:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:24:54
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:25:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:25:32
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:25:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:27:04
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:27:09
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:27:15
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:28:31
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:30:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:09
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:30:27
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:30:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:31:18
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:32:00
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:32:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:42
Diskuse
R. Harmat
15:33:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:34:43
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:36:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:03
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:37:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:38:00
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:38:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:38:54
Diskuse
36. - Dopravní opatření - ul. 17. listopadu
čas: 16:56:44
Ing. M. Charvát
16:56:44
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:59:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:04
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:18:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:23:11
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:23:30
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:26:27
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:32:13
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:38:07
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:40:48
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:42:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:46:11
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:49:00
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:55:04
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:58:29
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:00:07
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:03:17
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:06:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:06:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:07:01
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:07:28
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:08:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:10:58
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:13:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:14:27
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:14:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:22:18
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:22:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:22:41
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:22:55
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:24:39
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:25:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:25:33
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:25:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:53
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:27:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:27:49
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:32:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:33:26
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:33:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:34:10
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:34:33
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:34:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:34:45
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:35:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:35:20
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:35:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:35:56
Diskuse
38. - Diskuse
čas: 18:36:31
Ing. M. Charvát
18:36:31
Předložení
Občan/ka města
1
18:36:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:44:17
Diskuse
Občan/ka města
1
18:44:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:46:41
Diskuse