Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

18.11.2021
0. - Úvod
čas: 15:00:56
Ing. M. Charvát
15:00:56
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:02:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:02:45
Diskuse
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:06:54
Ing. M. Charvát
15:06:54
Předložení
Mgr. K. Haas
15:07:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:09:24
Diskuse
J. Nadrchal
15:18:48
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:22:46
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:23:06
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:24:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:25:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:26:06
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:29:14
Diskuse
J. Hájek
15:33:40
Diskuse
J. Nadrchal
15:34:06
Diskuse
F. Brendl
15:34:49
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:35:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:36:54
Diskuse
V. Martinec
15:37:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:15
Diskuse
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:37:32
Ing. M. Charvát
15:37:32
Předložení
Bc. D. Stránský
15:37:37
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:40:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:42:24
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:42:31
Diskuse
3. - Demolice objektu v lesoparku na Dukle
čas: 15:43:57
Ing. M. Charvát
15:43:57
Předložení
J. Hájek
15:45:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:46:54
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:47:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:47:56
Diskuse
4. - Financování investičního záměru Areál koupaliště Cihelna z úvěrového rámce
čas: 15:48:26
Ing. M. Charvát
15:48:26
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:48:38
Diskuse
F. Brendl
15:51:03
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:54:21
Diskuse
J. Nadrchal
15:56:23
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:58:16
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:01:55
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:02:33
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:03:21
Diskuse
J. Nadrchal
16:03:26
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:04:06
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:07:53
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:10:46
Diskuse
J. Nadrchal
16:12:46
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:13:26
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:14:07
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:14:11
Diskuse
J. Nadrchal
16:14:21
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:14:39
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:16:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:19:19
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:19:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:21:38
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:21:48
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:23:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:12
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:26:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:38
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:39:20
Diskuse
J. Nadrchal
16:41:56
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:42:46
Diskuse
F. Brendl
16:43:39
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:45:24
Diskuse
MBA. L. Ministrová
16:45:37
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:48:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:49:12
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:49:42
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:49:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:50:14
Diskuse
6. - Ocenění města Pardubic
čas: 16:51:02
Ing. M. Charvát
16:51:02
Předložení
7. - Žádost o dotaci
čas: 16:52:19
Ing. M. Charvát
16:52:19
Předložení
DiS. J. Rejda
16:52:39
Diskuse
8. - Akcionářské záležitosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (příplatek mimo ZK, ostatní)
čas: 16:53:02
Ing. M. Charvát
16:53:02
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:53:08
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:57:09
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:57:16
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:02:44
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:05:45
Diskuse
Host
1
17:06:27
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:07:07
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:09:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:10:25
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:10:56
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:11:35
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:12:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:23
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:12:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:43
Diskuse
V. Martinec
17:12:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:56
Diskuse
11. - XI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 17:13:15
Ing. M. Charvát
17:13:15
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:13:28
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:13:46
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:14:28
Diskuse
Ing. O. Karas
17:14:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:28
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:15:34
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:17:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:21:33
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:23:02
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:23:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:23:42
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:23:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:23:50
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:24:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:24:07
Diskuse
13. - Název nové zastávky Správy železnic s.o. - Pardubice centrum
čas: 17:24:25
Ing. M. Charvát
17:24:25
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:24:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:13
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:26:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:12
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:29:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:43
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:32:58
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:33:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:33:20
Diskuse
14. - Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
čas: 17:33:37
Ing. M. Charvát
17:33:37
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:33:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:33:46
Diskuse
V. Martinec
17:33:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:05
Diskuse
15. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 17:34:24
Ing. M. Charvát
17:34:24
Předložení
MUDr. V. Ulrych
17:34:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:35:01
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:35:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:35:24
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:35:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:35:41
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:35:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:36:01
Diskuse
16. - Diskuse
čas: 17:36:29
Ing. M. Charvát
17:36:29
Předložení
Občan/ka města
1
17:51:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:55:08
Diskuse
Občan/ka města
1
17:55:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:38
Diskuse
Občan/ka města
1
18:00:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:06:17
Diskuse
Občan/ka města
1
18:06:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:10:50
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:10:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:13:45
Diskuse
Občan/ka města
1
18:18:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:16
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:20:26
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:23:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:25:03
Diskuse
F. Brendl
18:25:16
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:25:30
Diskuse
F. Brendl
18:26:12
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:32:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:32:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:34:18
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:34:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:35:13
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:40:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:02
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:44:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:47:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:47:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:20
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:48:42
Diskuse
MBA. L. Ministrová
18:49:43
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:51:00
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:54:27
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:57:43
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:58:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:58:54
Diskuse