Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

21.10.2021
0. - Úvod
čas: 15:01:16
Ing. M. Charvát
15:01:17
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:06:33
Ing. M. Charvát
15:06:33
Předložení
F. Brendl
15:09:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:10:00
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:11:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:13:29
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:17:52
Diskuse
J. Nadrchal
15:26:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:27:49
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:28:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:31:06
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:34:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:36:27
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:39:06
Diskuse
J. Nadrchal
15:39:31
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:40:26
Diskuse
J. Nadrchal
15:41:51
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:42:48
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:43:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:45:30
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:46:33
Diskuse
J. Procházka
15:48:19
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:48:37
Diskuse
J. Hájek
15:49:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:31
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:54:16
Diskuse
J. Nadrchal
15:57:01
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:58:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:27
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:59:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:45
Diskuse
2. - Prezentace aktuálního stavu revitalizace letního stadionu a přípravy projektové dokumentace skutečného provedení
čas: 16:00:17
Ing. M. Charvát
16:00:17
Předložení
Host
1
16:00:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:12:45
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:18:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:20:57
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:21:46
Diskuse
Host
1
16:22:26
Diskuse
J. Hájek
16:22:43
Diskuse
Host
1
16:23:55
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:26:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:27:08
Diskuse
Host
1
16:27:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:27:55
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:28:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:49
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:29:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:25
Diskuse
Host
1
16:33:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:34:25
Diskuse
Host
1
16:34:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:35:13
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:36:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:08
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:37:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:33
Diskuse
F. Brendl
16:37:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:40:38
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:44:21
Diskuse
Host
1
16:46:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:47:59
Diskuse
Host
1
16:48:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:23
Diskuse
Host
1
16:49:09
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:52:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:11
Diskuse
Host
1
16:55:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:29
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:56:43
Diskuse
Host
1
16:57:19
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:58:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:43
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:58:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:21
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:00:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:00:48
Diskuse
8. - Investiční záměr Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb a příslušenství
čas: 17:01:14
Ing. M. Charvát
17:01:14
Předložení
Host
1
17:02:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:46
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:23:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:23:47
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:24:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:25:15
Diskuse
Host
1
17:25:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:03
Diskuse
F. Brendl
17:26:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:35
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:31:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:10
Diskuse
Host
1
17:34:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:37:25
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:40:34
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:41:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:41:42
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:43:20
Diskuse
Host
1
17:45:08
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:46:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:49:12
Diskuse
Host
1
17:49:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:52:12
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:52:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:52:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:52:32
Diskuse
MBA. L. Ministrová
17:52:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:55:01
Diskuse
F. Brendl
17:55:03
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:58:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:55
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:02:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:03:37
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:20:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:50
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:21:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:21:45
Diskuse
23. - Diskuse
čas: 18:22:29
Ing. M. Charvát
18:22:29
Předložení
DiS. J. Rejda
18:22:43
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:23:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:25:28
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:25:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:49
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:27:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:29:08
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:30:02
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:31:18
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:32:26
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:32:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:33:48
Diskuse
F. Brendl
18:33:52
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:37:02
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:37:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:37:51
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:37:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:41:41
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:41:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:11
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:42:14
Diskuse
Bc. D. Stránský
18:43:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:44:11
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:44:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:44:52
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:44:54
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:48:06
Diskuse
F. Brendl
18:49:15
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:54:04
Diskuse
F. Brendl
18:55:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:55:08
Diskuse
F. Brendl
18:55:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:56:09
Diskuse
J. Nadrchal
18:56:31
Diskuse
F. Brendl
18:57:06
Diskuse
F. Brendl
18:57:06
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:01:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:01:42
Diskuse
F. Brendl
19:01:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:02:07
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:02:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:04:03
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:04:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:04:30
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:04:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:05:16
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:05:42
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:06:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:06:35
Diskuse
5. - Městský útulek Pardubice
čas: 19:06:54
Ing. M. Charvát
19:06:54
Předložení
Ing. O. Karas
19:11:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:11:37
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:12:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:15:50
Diskuse
Občan/ka města
1
19:20:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:24:28
Diskuse
Občan/ka města
1
19:28:36
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:31:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:34:05
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
19:34:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:32
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:37:31
Diskuse
J. Procházka
19:41:26
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:42:10
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:45:26
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:45:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:45:54
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:46:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:47:42
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:48:27
Diskuse
J. Nadrchal
19:51:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:54:15
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:58:06
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:58:47
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:59:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:00:00
Diskuse
J. Hájek
20:00:10
Diskuse
DiS. J. Rejda
20:03:17
Diskuse
Občan/ka města
1
20:06:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:07:31
Diskuse
J. Nadrchal
20:11:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:11:48
Diskuse
DiS. J. Rejda
20:12:53
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:13:32
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:14:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:00
Diskuse
Host
1
20:18:29
Diskuse
J. Nadrchal
20:19:19
Diskuse
F. Brendl
20:19:28
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:21:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:24:22
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
20:26:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:26:47
Diskuse
DiS. J. Rejda
20:27:20
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:27:38
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:28:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:30:51
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:34:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:35:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:35:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:36:53
Diskuse
J. Nadrchal
20:48:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:49:17
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:49:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:52:06
Diskuse
3. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 20:52:18
Ing. M. Charvát
20:52:18
Předložení
Bc. D. Stránský
20:52:21
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:53:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:53:09
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
20:53:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:53:52
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
20:54:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:54:33
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
20:54:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:54:58
Diskuse
4. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 20:55:16
Ing. M. Charvát
20:55:17
Předložení
Ing. J. Hrabal
20:55:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:55:43
Diskuse
20. - Revitalizace bytových domů Husova č.p. 1116 - 1119
čas: 20:55:59
Ing. M. Charvát
20:55:59
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:56:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:09:55
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
21:10:05
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:12:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:14:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:15:00
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:18:17
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:21:23
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:21:44
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:22:52
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:27:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:29:19
Diskuse
F. Brendl
21:29:50
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:33:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:35:57
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
21:37:12
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
21:38:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:39:14
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
21:39:18
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
21:40:12
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:41:34
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:43:01
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:43:40
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:43:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:44:48
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:44:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:47:40
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:49:30
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:50:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:50:42
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:50:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:51:22
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:51:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:52:20
Diskuse
6. - Dopravní opatření – tř. 17. listopadu
čas: 21:52:42
Ing. M. Charvát
21:52:42
Předložení
Ing. P. Kvaš
21:53:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:54:37
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:54:51
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
21:55:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:55:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:56:06
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:56:13
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:56:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:56:42
Diskuse
Host
1
21:56:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:57:08
Diskuse
Host
1
21:57:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:57:57
Diskuse
Host
1
21:58:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:58:40
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:58:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:59:18
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:59:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:00:32
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:02:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:02:21
Diskuse
7. - Prominutí úroku z prodlení
čas: 22:02:43
Ing. M. Charvát
22:02:43
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
22:03:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:03:18
Diskuse
9. - Pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s. (odkup akcií do majetku města)
čas: 22:03:37
Ing. M. Charvát
22:03:37
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
22:03:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:05:29
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
22:05:34
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
22:07:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:08:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:09:28
Diskuse
Ing. T. Pelikán
22:09:50
Diskuse
F. Brendl
22:11:48
Diskuse
Mgr. F. Petr
22:14:15
Diskuse
Ing. T. Pelikán
22:14:21
Diskuse
R. Klčo
22:14:37
Diskuse
J. Hájek
22:14:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:14:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:15:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:15:13
Diskuse
Ing. J. Hrabal
22:15:20
Diskuse
Ing. J. Hrabal
22:15:20
Diskuse
Ing. J. Hrabal
22:15:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:15:40
Diskuse
Ing. J. Hrabal
22:15:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:16:04
Diskuse
10. - Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury
čas: 22:16:25
Ing. M. Charvát
22:16:25
Předložení
Mgr. K. Haas
22:16:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:16:53
Diskuse
11. - Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace
čas: 22:17:10
Ing. M. Charvát
22:17:10
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
22:17:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:17:24
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
22:17:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:17:47
Diskuse
12. - BD Poseidon
čas: 22:17:58
Ing. M. Charvát
22:17:58
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
22:18:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:19:25
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
22:20:31
Diskuse
F. Brendl
22:24:12
Diskuse
Host
1
22:25:54
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:30:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:32:28
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:32:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:32:52
Diskuse
Ing. J. Hrabal
22:32:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:33:07
Diskuse
13. - X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 22:33:27
Ing. M. Charvát
22:33:27
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
22:33:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:34:18
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
22:34:23
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:35:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:35:34
Diskuse
F. Brendl
22:37:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:39:21
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:39:45
Diskuse
F. Brendl
22:40:21
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:40:33
Diskuse
F. Brendl
22:40:49
Diskuse
F. Brendl
22:40:49
Diskuse
F. Brendl
22:40:49
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
22:41:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:41:31
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:41:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:43:00
Diskuse
14. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 22:43:18
Ing. M. Charvát
22:43:18
Předložení
J. Nadrchal
22:43:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:43:54
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
22:43:58
Diskuse
J. Nadrchal
22:44:40
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:44:52
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
22:46:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:46:32
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:46:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:46:54
Diskuse
J. Nadrchal
22:46:57
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:47:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:47:43
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
22:47:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:48:05
Diskuse
15. - Dodatek č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu (součinnost s Pardubickým krajem)
čas: 22:48:21
Ing. M. Charvát
22:48:21
Předložení
J. Nadrchal
22:48:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:48:34
Diskuse
Ing. J. Hrabal
22:48:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:48:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:48:51
Diskuse
16. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 22:49:07
Ing. M. Charvát
22:49:07
Předložení
Ing. J. Kutílek
22:49:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:49:51
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:49:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:50:36
Diskuse
17. - Zrušení usnesení č. 2198/2021
čas: 22:51:02
Ing. M. Charvát
22:51:02
Předložení
F. Brendl
22:51:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:55:22
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:55:27
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:56:06
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
22:56:41
Diskuse
F. Brendl
22:57:03
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
23:00:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:01:10
Diskuse
Mgr. K. Haas
23:02:08
Diskuse
F. Brendl
23:03:37
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
23:04:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:04:34
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
23:05:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:05:26
Diskuse
18. - Podněty na změnu Územního plánu města Pardubice
čas: 23:05:44
Ing. M. Charvát
23:05:44
Předložení
Ing. J. Hrabal
23:06:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:06:18
Diskuse
19. - Revokace usnesení a poskytnutí dotací z oblasti sportu
čas: 23:06:39
Ing. M. Charvát
23:06:40
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:06:46
Diskuse
Ing. P. Klimpl
23:07:59
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
23:08:10
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
23:08:49
Diskuse
Mgr. K. Haas
23:09:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:09:23
Diskuse
21. - Dodatek č. 4 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
čas: 23:09:40
Ing. M. Charvát
23:09:40
Předložení
Ing. P. Kvaš
23:09:51
Diskuse
Ing. T. Pelikán
23:10:02
Diskuse
R. Klčo
23:10:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:10:45
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
23:10:50
Diskuse
Ing. J. Hrabal
23:10:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:11:00
Diskuse
22. - Milostivé léto
čas: 23:11:18
Ing. M. Charvát
23:11:18
Předložení
MUDr. V. Ulrych
23:11:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
23:11:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
23:11:24
Diskuse
Ing. J. Hrabal
23:13:46
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
23:15:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
23:15:24
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
23:15:49
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
23:16:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:16:47
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
23:17:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:17:08
Diskuse
Mgr. K. Haas
23:17:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:18:19
Diskuse