Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

23.09.2021
0. - Úvod
čas: 15:00:59
Ing. M. Charvát
15:00:59
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
15:01:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:01:43
Diskuse
0. - Úvod
čas: 15:05:36
Ing. M. Charvát
15:05:37
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:05:39
Ing. M. Charvát
15:05:39
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:06:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:39
Diskuse
J. Nadrchal
15:16:20
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:19:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:24:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:24:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:26:22
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:29:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:14
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:31:57
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:33:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:36:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:36:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:53
Diskuse
J. Nadrchal
15:39:26
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:41:36
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:42:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:06
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:44:09
Diskuse
F. Brendl
15:45:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:49:06
Diskuse
J. Nadrchal
15:50:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:26
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:52:02
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:52:31
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:53:42
Diskuse
J. Nadrchal
15:54:20
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:54:31
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:55:23
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:56:43
Diskuse
J. Nadrchal
15:57:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:57:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:41
Diskuse
Ing. O. Karas
15:59:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:37
Diskuse
2. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 15:59:55
Ing. M. Charvát
15:59:55
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:00:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:00:25
Diskuse
3. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 16:00:43
Ing. M. Charvát
16:00:43
Předložení
Bc. D. Stránský
16:00:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:04:34
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:04:42
Diskuse
Ing. O. Karas
16:07:38
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:08:16
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:08:46
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:11:58
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:12:29
Diskuse
Host
1
16:13:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:13:44
Diskuse
F. Brendl
16:14:09
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:16:42
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:18:33
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:19:15
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:20:04
Diskuse
F. Brendl
16:20:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:22:17
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:23:23
Diskuse
J. Hájek
16:24:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:24:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:51
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:27:08
Diskuse
D. Salfický
16:27:11
Diskuse
4. - Ukončení sbírky za účelem pomoci městysu Moravská Nová Ves
čas: 16:30:13
Ing. M. Charvát
16:30:13
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:30:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:08
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:32:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:37
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:32:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:33:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:09
Diskuse
Ing. O. Karas
16:33:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:26
Diskuse
5. - Akcionářské záležitosti RFP a.s.
čas: 16:33:42
Ing. M. Charvát
16:33:42
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:33:48
Diskuse
F. Brendl
16:36:16
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:38:40
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:39:59
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:40:24
Diskuse
F. Brendl
16:44:13
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:46:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:46:25
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:47:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:04
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:48:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:16
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:48:25
Diskuse
6. - Akcionářské záležitosti BK Pardubice a.s. (prodej akciového podílu, dodatek č. 1 Akcionářské smlouvy)
čas: 16:49:31
Ing. M. Charvát
16:49:31
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:49:57
Diskuse
F. Brendl
16:51:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:01
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:53:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:17
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:53:19
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:54:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:23
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:54:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:38
Diskuse
D. Salfický
16:54:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:57
Diskuse
8. - IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 16:55:20
Ing. M. Charvát
16:55:20
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:55:29
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:00:53
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:02:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:25
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:02:30
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:03:35
Diskuse
F. Brendl
17:03:39
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:08:49
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:09:14
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:10:01
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:10:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:50
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:11:04
Diskuse
F. Brendl
17:11:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:30
Diskuse
F. Brendl
17:11:41
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:11:54
Diskuse
F. Brendl
17:12:23
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:12:40
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:15:14
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:16:33
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:19:09
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:20:00
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:20:30
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:20:48
Diskuse
J. Hájek
17:21:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:21:52
Diskuse
J. Hájek
17:21:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:15
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:22:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:23:04
Diskuse
J. Hájek
17:23:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:23:54
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:24:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:24:36
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:24:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:25:18
Diskuse
Ing. O. Karas
17:25:26
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:26:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:56
Diskuse
Ing. O. Karas
17:27:15
Diskuse
9. - Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí 2021
čas: 17:28:35
Ing. M. Charvát
17:28:35
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:28:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:48
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:28:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:07
Diskuse
10. - Finanční hospodaření města, čerpání úvěrového rámce - revokace usnesení
čas: 17:29:26
Ing. M. Charvát
17:29:26
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:29:31
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:35:16
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:35:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:37:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:39:01
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:39:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:39:14
Diskuse
D. Salfický
17:39:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:39:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:39:35
Diskuse
11. - Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory kultury
čas: 17:39:53
Ing. M. Charvát
17:39:53
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:39:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:40:20
Diskuse
Ing. O. Karas
17:40:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:40:44
Diskuse
12. - XIX. změna Územního plánu města Pardubice
čas: 17:41:00
Ing. M. Charvát
17:41:00
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:41:07
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:41:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:43:58
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:44:03
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:45:10
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:45:43
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:45:53
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:46:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:48:12
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:48:35
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:49:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:49:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:49:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:49:37
Diskuse
18. - Diskuse
čas: 18:04:42
Ing. M. Charvát
18:04:42
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:04:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:06:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:07:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:09:53
Diskuse
F. Brendl
18:09:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:14:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:15:10
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:16:05
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:18:31
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:19:29
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:21:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:24:16
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:24:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:25:43
Diskuse
Host
1
18:25:45
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:27:03
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:28:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:28:49
Diskuse
13. - Dotační smlouva Zimní sportovní park
čas: 18:29:00
Ing. M. Charvát
18:29:00
Předložení
J. Nadrchal
18:29:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:29:13
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:29:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:29:27
Diskuse
MBA. L. Ministrová
18:29:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:29:40
Diskuse
D. Salfický
18:29:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:30:01
Diskuse
15. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 18:30:22
Ing. M. Charvát
18:30:22
Předložení
Ing. O. Karas
18:30:38
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:30:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:30:46
Diskuse
16. - Dodatek zřizovací listiny ZŠ
čas: 18:31:01
Ing. M. Charvát
18:31:01
Předložení
MUDr. V. Ulrych
18:31:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:31:28
Diskuse
17. - Dotace a veřejnosprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 18:31:45
Ing. M. Charvát
18:31:45
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:31:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:31:57
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:32:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:32:38
Diskuse
D. Salfický
18:32:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:33:41
Diskuse