Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

24.06.2021
0. - Úvod
čas: 15:00:43
Ing. M. Charvát
15:00:43
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:07:29
Ing. M. Charvát
15:07:29
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:07:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:57
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:11:41
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:12:29
Diskuse
J. Nadrchal
15:13:31
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:14:52
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:15:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:16:18
Diskuse
F. Brendl
15:16:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:20:29
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:20:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:22:39
Diskuse
J. Nadrchal
15:24:13
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:25:12
Diskuse
J. Hájek
15:26:06
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:26:27
Diskuse
F. Brendl
15:27:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:08
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:31:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:34:27
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:37:21
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:39:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:40:54
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:41:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:41:13
Diskuse
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:41:33
Ing. M. Charvát
15:41:33
Předložení
Bc. D. Stránský
15:41:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:05
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:44:14
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:46:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:49:30
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:49:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:59
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:54:12
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:54:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:55:33
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:55:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:55:49
Diskuse
F. Brendl
15:55:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:56:38
Diskuse
F. Brendl
15:57:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:11
Diskuse
F. Brendl
15:57:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:44
Diskuse
F. Brendl
15:58:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:13
Diskuse
3. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 15:58:33
Ing. M. Charvát
15:58:33
Předložení
M. Slanař
15:58:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:11
Diskuse
4. - Udělení souhlasu s převodem části p.p.č. 1635/7 k. ú. Pardubice společnosti Tennis Port Pardubice s.r.o.
čas: 15:59:30
Ing. M. Charvát
15:59:30
Předložení
F. Brendl
15:59:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:06:01
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:07:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:13:11
Diskuse
F. Brendl
16:13:16
Diskuse
J. Hájek
16:16:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:48
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:19:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:19:42
Diskuse
5. - Odkoupení objektů předávacích stanic od společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.
čas: 16:20:05
Ing. M. Charvát
16:20:05
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:22:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:23:23
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:23:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:23:46
Diskuse
F. Brendl
16:23:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:24:12
Diskuse
6. - Prodej zbytkových nebytových jednotek - Ke Kamenci, Wintrova II 1312-14, Devotyho 2449-52 (2 NP)
čas: 16:24:36
Ing. M. Charvát
16:24:36
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:24:54
Diskuse
J. Hájek
16:26:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:37
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:26:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:27:45
Diskuse
M. Slanař
16:28:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:50
Diskuse
M. Slanař
16:29:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:30:04
Diskuse
M. Slanař
16:30:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:30:33
Diskuse
7. - Prominutí poplatku a úroku z prodlení
čas: 16:30:56
Ing. M. Charvát
16:30:56
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:31:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:32
Diskuse
8. - Významné investiční akce - aktualizace, vazba portfolio projektů
čas: 16:31:50
Ing. M. Charvát
16:31:50
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:32:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:25
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:34:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:45
Diskuse
J. Nadrchal
16:39:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:40:03
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:40:19
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:40:46
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:42:12
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:42:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:43:12
Diskuse
F. Brendl
16:43:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:43:26
Diskuse
9. - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Revitalizace objektu J. Palacha č.p. 363 a 372 - P-PINK
čas: 16:43:45
Ing. M. Charvát
16:43:46
Předložení
J. Nadrchal
16:43:54
Diskuse
F. Brendl
16:44:33
Diskuse
J. Nadrchal
16:44:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:00
Diskuse
M. Slanař
16:45:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:19
Diskuse
10. - Dodatek č. 8 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu
čas: 16:45:37
Ing. M. Charvát
16:45:37
Předložení
J. Nadrchal
16:45:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:46:13
Diskuse
Ing. J. Rozinek
16:46:18
Diskuse
F. Brendl
16:46:34
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:46:44
Diskuse
J. Nadrchal
16:48:03
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:48:19
Diskuse
J. Nadrchal
16:49:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:49:15
Diskuse
J. Procházka
16:49:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:50:14
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:50:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:50:36
Diskuse
11. - Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty – Ekocentrum PALETA
čas: 16:50:56
Ing. M. Charvát
16:50:56
Předložení
J. Nadrchal
16:51:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:23
Diskuse
F. Brendl
16:51:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:50
Diskuse
12. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 16:52:06
Ing. M. Charvát
16:52:06
Předložení
J. Nadrchal
16:52:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:26
Diskuse
M. Slanař
16:52:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:48
Diskuse
13. - Regulační plán Rosice
čas: 16:53:08
Ing. M. Charvát
16:53:08
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:53:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:31
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:53:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:38
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:55:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:53
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:59:00
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:00:48
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:02:08
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:02:41
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:03:18
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:04:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:04
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:05:13
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:05:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:53
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:07:04
Diskuse
J. Nadrchal
17:08:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:12
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:09:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:51
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:10:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:13
Diskuse
14. - Plán udržitelné městské mobility
čas: 17:10:32
Ing. M. Charvát
17:10:32
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:10:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:51
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:11:58
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:12:33
Diskuse
Host
1
17:13:11
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:13:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:14:43
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:14:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:07
Diskuse
F. Brendl
17:15:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:39
Diskuse
15. - Záštita MZe ČR 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou konaného dne 10. října 2021 na dostihovém závodišti v Pardubicích
čas: 17:16:00
Ing. M. Charvát
17:16:00
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:16:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:17
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:17:23
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:17:38
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:18:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:22
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:18:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:41
Diskuse
M. Slanař
17:18:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:01
Diskuse
16. - Novela Statutu
čas: 17:19:19
Ing. M. Charvát
17:19:19
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:19:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:49
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:20:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:20:13
Diskuse
20. - Akcionářské záležitosti Pardubická plavební a.s. (záměr odkupu akcií)
čas: 17:20:41
Ing. M. Charvát
17:20:41
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:20:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:29
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:22:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:23:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:23:45
Diskuse
Mgr. F. Petr
17:24:28
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:24:42
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:26:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:27:43
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:27:52
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:29:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:30:17
Diskuse
R. Klčo
17:30:21
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:30:32
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:33:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:33:47
Diskuse
F. Brendl
17:34:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:17
Diskuse
34. - Diskuse
čas: 17:51:24
Ing. M. Charvát
17:51:24
Předložení
Občan/ka města
1
17:52:19
Diskuse
J. Nadrchal
17:54:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:55:30
Diskuse
Občan/ka města
1
17:55:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:01:27
Diskuse
Občan/ka města
1
18:01:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:03:32
Diskuse
Občan/ka města
1
18:03:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:06:37
Diskuse
Host
1
18:07:12
Diskuse
Host
1
18:08:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:09:45
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:09:50
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:13:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:14:04
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:14:16
Diskuse
F. Brendl
18:16:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:18:59
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:20:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:18
Diskuse
M. Slanař
18:20:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:22:42
Diskuse
Občan/ka města
1
18:22:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:11
Diskuse
Občan/ka města
1
18:26:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:28:34
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:28:36
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:30:46
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:33:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:34:47
Diskuse
F. Brendl
18:36:11
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:37:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:38:10
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:38:14
Diskuse
J. Nadrchal
18:39:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:39:55
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:39:55
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:41:40
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:43:00
Diskuse
F. Brendl
18:47:12
Diskuse
J. Hájek
18:50:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:50:43
Diskuse
J. Hájek
18:50:49
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:52:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:55:18
Diskuse
17. - VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 18:55:30
Ing. M. Charvát
18:55:30
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:55:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:57:05
Diskuse
J. Nadrchal
18:57:10
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:00:34
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:04:26
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:04:43
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:08:42
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:08:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:12:07
Diskuse
I. Dolečková
19:12:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:12:56
Diskuse
J. Nadrchal
19:13:37
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:15:02
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:17:16
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:19:47
Diskuse
J. Nadrchal
19:22:10
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:22:36
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:23:46
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:25:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:26:08
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:27:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:28:00
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:28:29
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:29:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:31:25
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:31:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:32:04
Diskuse
M. Slanař
19:32:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:32:49
Diskuse
M. Slanař
19:32:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:32:58
Diskuse
M. Slanař
19:33:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:33:22
Diskuse
M. Slanař
19:33:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:33:50
Diskuse
M. Slanař
19:34:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:34:11
Diskuse
M. Slanař
19:34:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:34:35
Diskuse
M. Slanař
19:34:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:01
Diskuse
M. Slanař
19:35:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:24
Diskuse
M. Slanař
19:35:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:46
Diskuse
M. Slanař
19:36:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:13
Diskuse
M. Slanař
19:36:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:37:02
Diskuse
18. - Revokace dotací a veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
čas: 19:37:23
Ing. M. Charvát
19:37:23
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:37:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:38:00
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:38:13
Diskuse
F. Brendl
19:38:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:38:33
Diskuse
19. - Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
čas: 19:38:53
Ing. M. Charvát
19:38:53
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:38:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:39:02
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:39:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:39:26
Diskuse
21. - Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2020
čas: 19:39:52
Ing. M. Charvát
19:39:52
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:40:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:40:34
Diskuse
F. Brendl
19:40:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:40:58
Diskuse
22. - Schválení účetní závěrky za rok 2020
čas: 19:41:20
Ing. M. Charvát
19:41:21
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:41:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:41:29
Diskuse
M. Slanař
19:41:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:41:50
Diskuse
23. - Smlouva o spolupráci se společností CZ Stavební holding, a.s.
čas: 19:42:13
Ing. M. Charvát
19:42:13
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:42:20
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:43:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:44:33
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:45:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:45:24
Diskuse
24. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 19:45:44
Ing. M. Charvát
19:45:44
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:45:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:45:53
Diskuse
F. Brendl
19:46:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:46:19
Diskuse
25. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit
čas: 19:46:39
Ing. M. Charvát
19:46:39
Předložení
DiS. J. Rejda
19:46:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:47:03
Diskuse
M. Slanař
19:47:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:47:24
Diskuse
26. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 19:47:40
Ing. M. Charvát
19:47:40
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:47:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:48:06
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:48:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:48:25
Diskuse
27. - Stanovení výše odměn pro členy komisí zřízených dle zákona o místním referendu
čas: 19:48:44
Ing. M. Charvát
19:48:44
Předložení
F. Brendl
19:49:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:49:49
Diskuse
F. Brendl
19:50:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:50:22
Diskuse
28. - Vyhodnocení SPRM za rok 2020
čas: 19:50:42
Ing. M. Charvát
19:50:42
Předložení
J. Nadrchal
19:50:50
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:51:02
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:51:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:51:53
Diskuse
M. Slanař
19:52:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:52:18
Diskuse
M. Slanař
19:52:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:52:42
Diskuse
29. - Darovací smlouva s HZS Pk
čas: 19:53:02
Ing. M. Charvát
19:53:02
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:53:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:54:01
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:54:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:54:22
Diskuse
30. - Odkup akcií a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice
čas: 19:54:43
Ing. M. Charvát
19:54:43
Předložení
31. - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
čas: 19:54:56
Ing. M. Charvát
19:54:56
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:54:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:55:26
Diskuse
F. Brendl
19:55:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:56:10
Diskuse
30. - Odkup akcií a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice
čas: 19:56:34
Ing. M. Charvát
19:56:34
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:56:36
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:57:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:57:43
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:57:50
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:58:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:58:14
Diskuse
M. Slanař
19:58:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:58:45
Diskuse
32. - Akcionářská záležitost ve spol. Dostihový spolek a.s.
čas: 19:59:10
Ing. M. Charvát
19:59:10
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:59:13
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:59:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:00:05
Diskuse
Ing. T. Pelikán
20:00:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:00:26
Diskuse
33. - Žádost o dotaci - Letní stadion
čas: 20:00:45
Ing. M. Charvát
20:00:45
Předložení
J. Nadrchal
20:00:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:01:30
Diskuse
F. Brendl
20:01:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:01:55
Diskuse