Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

27.05.2021
0. - Úvod
čas: 15:03:26
Ing. M. Charvát
15:03:26
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:08:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:33
Předložení
0. - Úvod
čas: 15:09:47
Ing. M. Charvát
15:09:48
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:09:56
Ing. M. Charvát
15:09:56
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:10:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:12:17
Předložení
J. Nadrchal
15:16:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:18:30
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
15:20:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:21:03
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
15:22:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:25:16
Předložení
Ing. P. Kvaš
15:25:41
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:25:53
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:27:53
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:31:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:02
Předložení
J. Nadrchal
15:37:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:39:08
Předložení
MUDr. V. Ulrych
15:39:17
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:41:25
Diskuse
J. Nadrchal
15:45:36
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:46:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:49:57
Předložení
F. Brendl
15:50:00
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:53:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:56:12
Předložení
Mgr. K. Haas
15:57:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:57
Předložení
J. Nadrchal
16:02:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:51
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:03:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:07:26
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:07:31
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:08:11
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:09:28
Diskuse
F. Brendl
16:11:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:14:37
Diskuse
J. Hájek
16:16:48
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:17:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:18:27
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
16:18:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:18:51
Předložení
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 16:19:35
Ing. M. Charvát
16:19:35
Předložení
Bc. D. Stránský
16:19:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:27:00
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:27:11
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:28:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:45
Předložení
Mgr. K. Haas
16:28:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:33
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
16:31:37
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:34:10
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:36:08
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:37:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:38:47
Předložení
Bc. D. Stránský
16:38:52
Diskuse
F. Brendl
16:39:25
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:43:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:31
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:45:44
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:46:12
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
16:47:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:04
Předložení
J. Procházka
16:48:13
Diskuse
F. Brendl
16:49:01
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:49:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:49:57
Předložení
Bc. D. Stránský
16:50:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:50:18
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
16:50:26
Diskuse
3. - Prominutí dluhu na nájmu a úroku z prodlení
čas: 16:56:45
Ing. M. Charvát
16:56:45
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
16:57:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:25
Předložení
4. - Novela vyhlášky o veřejném pořádku
čas: 16:58:00
Ing. M. Charvát
16:58:00
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:58:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:04
Předložení
DiS. J. Rejda
17:01:56
Diskuse
J. Hájek
17:04:41
Diskuse
F. Brendl
17:07:26
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:10:25
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:11:24
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:13:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:15:41
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:16:16
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:17:05
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:20:19
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:20:45
Diskuse
I. Dolečková
17:23:48
Diskuse
F. Brendl
17:24:26
Diskuse
J. Hájek
17:26:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:18
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:29:15
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:30:48
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:32:32
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:33:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:33:47
Předložení
Mgr. K. Haas
17:34:31
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:37:13
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:39:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:42:08
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
17:45:15
Diskuse
25. - Diskuse
čas: 18:02:59
Ing. M. Charvát
18:02:59
Předložení
Občan/ka města
1
18:03:46
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:07:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:09:11
Diskuse
Občan/ka města
1
18:09:20
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:15:12
Diskuse
Občan/ka města
1
18:15:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:16:15
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:16:54
Diskuse
Občan/ka města
1
18:17:02
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:17:07
Diskuse
Občan/ka města
1
18:17:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:18:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:19:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:23
Diskuse
Občan/ka města
1
18:20:30
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:22:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:22:52
Diskuse
Občan/ka města
1
18:23:15
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:26:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:30:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:30:23
Diskuse
J. Nadrchal
18:30:54
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:31:09
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
18:32:25
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:34:40
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:35:14
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:35:22
Diskuse
Bc. D. Stránský
18:38:30
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:39:22
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:39:34
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:41:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:13
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:42:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:44:35
Diskuse
Host
1
18:44:59
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:46:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:37
Diskuse
11. - Vyhodnocení stanovisek politických klubů k novému územnímu plánu
čas: 18:49:16
Ing. M. Charvát
18:49:16
Předložení
Ing. P. Kvaš
18:49:19
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:55:46
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:58:51
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:00:49
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:07:26
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:08:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:08:40
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:11:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:11:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:11:34
Diskuse
J. Procházka
19:11:51
Diskuse
J. Procházka
19:11:51
Diskuse
J. Procházka
19:11:51
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:12:49
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:15:10
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:18:01
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:19:00
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:21:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:48
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:22:59
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:23:20
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:24:28
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:24:28
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:26:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:29:06
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:30:27
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:32:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:33:31
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:33:37
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:34:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:42
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:35:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:21
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:36:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:37:12
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:37:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:38:06
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:38:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:38:46
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:39:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:39:26
Diskuse
5. - Dohoda o narovnání smluvní pokuty se společností ELTODO, a.s.
čas: 19:39:37
Ing. M. Charvát
19:39:37
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
19:40:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:40:13
Diskuse
6. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 19:40:37
Ing. M. Charvát
19:40:37
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
19:40:53
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
19:40:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:41:06
Diskuse
7. - V. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 19:41:35
Ing. M. Charvát
19:41:35
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:41:41
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:42:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:36
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:44:43
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:45:03
Diskuse
MBA. L. Ministrová
19:46:05
Diskuse
F. Brendl
19:47:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:50:33
Diskuse
F. Brendl
19:51:16
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:51:49
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:53:10
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:54:45
Diskuse
MBA. L. Ministrová
19:56:11
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:56:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:58:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:58:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:58:18
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:58:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:58:58
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:59:22
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:59:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:59:50
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:00:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:00:28
Diskuse
8. - Nepeněžitý vklad VAK Pce a.s.
čas: 20:00:53
Ing. M. Charvát
20:00:53
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:00:58
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:02:00
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
20:02:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:02:41
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:02:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:03:06
Diskuse
9. - Akcionářská smlouva ve společnosti BK Pardubice a.s.
čas: 20:03:30
Ing. M. Charvát
20:03:30
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:03:37
Diskuse
F. Brendl
20:05:49
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:09:33
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:10:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:12:34
Diskuse
Host
1
20:12:41
Diskuse
Host
1
20:12:41
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
20:13:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:13:18
Diskuse
Host
1
20:13:47
Diskuse
Host
1
20:13:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:15:30
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:15:41
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:15:55
Diskuse
F. Brendl
20:17:41
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:20:17
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
20:22:26
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:22:40
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:22:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:23:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:23:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:23:22
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:23:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:23:39
Diskuse
10. - Plán investičního rozvoje MFA (plnění akcionářské dohody v HC)
čas: 20:24:10
Ing. M. Charvát
20:24:10
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:24:18
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:25:23
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:36:50
Diskuse
Host
1
20:37:13
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:46:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:46:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:51:01
Diskuse
Host
1
20:54:45
Diskuse
F. Brendl
20:56:11
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:00:31
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:03:02
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
21:05:38
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:09:33
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:09:39
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:11:59
Diskuse
Host
1
21:16:14
Diskuse
F. Brendl
21:18:18
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:20:26
Diskuse
V. Martinec
21:21:07
Diskuse
D. Salfický
21:21:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:22:46
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:22:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:23:24
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
21:39:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:40:04
Předložení
12. - Doprava handicapovaných - Smlouva o spolupráci
čas: 21:40:37
Ing. M. Charvát
21:40:37
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
21:40:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:41:10
Diskuse
13. - Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury
čas: 21:41:33
Ing. M. Charvát
21:41:33
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
21:41:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:41:44
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
21:41:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:42:18
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:42:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:42:44
Diskuse
14. - Revokace usnesení - veřejnoprávní smluvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí tahouni
čas: 21:43:45
Ing. M. Charvát
21:43:45
Předložení
MUDr. V. Ulrych
21:44:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:44:39
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:44:53
Diskuse
15. - Poskytnutí dotací z Programu podpory rodinných center
čas: 21:46:10
Ing. M. Charvát
21:46:10
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:46:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:46:41
Diskuse
16. - Poskytnutí individuální dotace na financování sociálních služeb v souvislosti s COVID 19
čas: 21:47:05
Ing. M. Charvát
21:47:05
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:47:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:47:36
Diskuse
17. - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s.
čas: 21:48:06
Ing. M. Charvát
21:48:06
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:48:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:48:38
Diskuse
18. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 21:49:00
Ing. M. Charvát
21:49:01
Předložení
Ing. P. Klimpl
21:49:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:49:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:49:38
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:49:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:49:52
Diskuse
19. - Dotace na zvláštní přepravu handicapovaných
čas: 21:50:14
Ing. M. Charvát
21:50:14
Předložení
Ing. P. Kvaš
21:50:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:50:26
Diskuse
R. Klčo
21:50:32
Diskuse
Ing. T. Pelikán
21:50:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:50:54
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
21:51:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:51:12
Diskuse
20. - Referendum o způsobu opravy Zelené brány
čas: 21:51:39
Ing. M. Charvát
21:51:39
Předložení
Ing. J. Hrabal
21:51:55
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:52:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:53:17
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
21:53:23
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
21:56:30
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:57:46
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:01:11
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
22:01:25
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:03:02
Diskuse
DiS. J. Rejda
22:05:15
Diskuse
Ing. J. Hrabal
22:06:21
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
22:07:32
Diskuse
J. Hájek
22:07:50
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:10:14
Diskuse
F. Brendl
22:11:45
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
22:13:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:14:53
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
22:17:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:19:39
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:19:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:23:40
Diskuse
21. - Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK
čas: 22:23:44
Ing. M. Charvát
22:23:44
Předložení
Ing. J. Kutílek
22:24:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:24:18
Diskuse
22. - Akcionářské záležitosti VAK Chrudim a.s.
čas: 22:24:45
Ing. M. Charvát
22:24:45
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
22:24:56
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:26:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:26:34
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:26:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:27:46
Diskuse
23. - Parkovací dům u MFA – postup a výstavba
čas: 22:28:02
Ing. M. Charvát
22:28:02
Předložení
Ing. P. Kvaš
22:28:13
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
22:30:20
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
22:32:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:33:25
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
22:37:12
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
22:39:57
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:40:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:41:37
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
22:41:44
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:43:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:44:55
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:45:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:46:17
Diskuse
24. - Akcionářské záležitosti Přístav Pardubice a.s.
čas: 22:48:06
Ing. M. Charvát
22:48:06
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
22:48:12
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:49:41
Diskuse
J. Hájek
22:50:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:51:01
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:51:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:51:24
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:51:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:51:49
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:52:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:52:27
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:52:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:53:29
Diskuse