Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

29.04.2021
0. - Úvod
čas: 15:00:32
Ing. M. Charvát
15:00:32
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:01:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:01:59
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:06:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:07:03
Diskuse
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:08:07
Ing. M. Charvát
15:08:07
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:08:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:10:00
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:16:26
Diskuse
J. Nadrchal
15:19:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:20:51
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:20:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:21:13
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:21:38
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:26:39
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:31:08
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:32:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:32:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:37
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:33:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:34:58
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:37:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:39:03
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:45:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:47:16
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:50:45
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:51:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:22
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:51:29
Diskuse
J. Nadrchal
15:55:12
Diskuse
J. Nadrchal
15:55:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:32
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:57:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:58:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:04
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:59:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:26
Diskuse
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:59:58
Ing. M. Charvát
15:59:58
Předložení
Bc. D. Stránský
16:00:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:26
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:03:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:04:29
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:04:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:05:12
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:05:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:06:28
Diskuse
F. Brendl
16:06:32
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:07:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:08:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:08:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:08:46
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:09:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:09:24
Diskuse
3. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 16:09:59
Ing. M. Charvát
16:09:59
Předložení
Bc. D. Stránský
16:10:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:10:28
Diskuse
5. - Volba nové přísedící Okresního soudu v Pardubicích
čas: 16:11:16
Ing. M. Charvát
16:11:16
Předložení
Ing. J. Lejhanec
16:11:32
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:11:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:11:41
Diskuse
6. - Terminál B - rozsah projektu
čas: 16:12:12
Ing. M. Charvát
16:12:12
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:15:53
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:18:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:21:01
Diskuse
F. Brendl
16:24:39
Diskuse
J. Hájek
16:27:47
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:30:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:30:23
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:30:39
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:30:58
Diskuse
J. Nadrchal
16:33:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:56
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:33:59
Diskuse
Ing. O. Karas
16:35:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:35:45
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:37:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:32
Diskuse
7. - SW Portfolio projektů
čas: 16:38:14
Ing. M. Charvát
16:38:14
Předložení
J. Nadrchal
16:38:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:38:53
Diskuse
F. Brendl
16:38:56
Diskuse
J. Nadrchal
16:39:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:39:48
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:39:54
Diskuse
J. Nadrchal
16:41:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:14
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:41:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:38
Diskuse
8. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 16:42:08
Ing. M. Charvát
16:42:08
Předložení
J. Nadrchal
16:42:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:31
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:42:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:55
Diskuse
9. - Schválení XX. změny Územního plánu města Pardubice
čas: 16:43:34
Ing. M. Charvát
16:43:35
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:43:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:44:34
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:44:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:01
Diskuse
10. - Zrušení usnesení Zastupitelstva města Pardubice č. Z/2030/2021
čas: 16:45:29
Ing. M. Charvát
16:45:29
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:45:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:46:12
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:46:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:46:30
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:46:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:46:56
Diskuse
11. - IV. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 16:47:27
Ing. M. Charvát
16:47:27
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:47:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:02
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:48:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:50:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:50:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:50:28
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:50:32
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:51:48
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:51:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:11
Diskuse
J. Nadrchal
16:53:28
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:53:55
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:54:07
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:54:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:55:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:15
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:55:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:45
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:56:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:30
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:56:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:57:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:46
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:58:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:42
Diskuse
12. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti kultury
čas: 16:59:19
Ing. M. Charvát
16:59:19
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:59:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:25
Diskuse
Host
1
17:01:42
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:04:15
Diskuse
Host
1
17:05:03
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:05:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:00
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:06:05
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:07:57
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:08:30
Diskuse
Host
1
17:10:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:00
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:12:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:13:49
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:14:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:42
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:15:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:16:19
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:16:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:16:45
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:17:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:31
Diskuse
4. - Referendum o způsobu opravy Zelené brány
čas: 17:18:18
Ing. M. Charvát
17:18:18
Předložení
Ing. J. Hrabal
17:18:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:40
Diskuse
Host
1
17:20:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:11
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:34:20
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:36:57
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:40:07
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:40:12
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:42:39
Diskuse
F. Brendl
17:45:54
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:49:57
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:53:25
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:53:41
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:53:58
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:54:41
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:57:48
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:59:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:02:37
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:02:53
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:02:53
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:04:52
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:07:13
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:08:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:08:28
Diskuse
F. Brendl
18:10:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:10:53
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:11:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:13:59
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:14:14
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:16:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:17:04
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:17:56
Diskuse
J. Hájek
18:18:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:17
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:20:27
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:20:48
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:21:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:21:37
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:22:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:23:35
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:40:03
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:40:03
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:40:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:40:30
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:40:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:41
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:42:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:43:00
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:43:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:44:17
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:44:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:45:14
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:45:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:46:40
Diskuse
24. - Diskuse
čas: 18:47:21
Ing. M. Charvát
18:47:21
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:47:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:50:01
Diskuse
Občan/ka města
1
18:50:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:52:59
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:53:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:54:00
Diskuse
J. Nadrchal
18:54:04
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:55:09
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:57:41
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
18:58:44
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:00:00
Diskuse
Ing. O. Karas
19:01:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:02:03
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
19:02:31
Diskuse
J. Hájek
19:02:43
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:03:49
Diskuse
J. Hájek
19:04:43
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:05:59
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:07:19
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:08:30
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:08:52
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:10:50
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:11:42
Diskuse
R. Klčo
19:13:28
Diskuse
J. Hájek
19:13:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:14:19
Diskuse
F. Brendl
19:14:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:29
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:19:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:20:01
Diskuse
J. Hájek
19:20:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:02
Diskuse
J. Nadrchal
19:22:08
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:22:34
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:25:07
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:28:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:28:37
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:30:37
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:32:24
Diskuse
F. Brendl
19:32:28
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:36:32
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:36:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:38:41
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:41:04
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:41:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:41:36
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:41:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:21
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:43:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:44:47
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:44:52
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:44:53
Diskuse
J. Hájek
19:45:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:46:07
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
20:02:09
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:02:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:03:45
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:04:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:04:28
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:04:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:05:07
Diskuse
23. - Jasan u Podkovy
čas: 20:05:54
Ing. M. Charvát
20:05:55
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:05:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:08:46
Diskuse
Občan/ka města
1
20:09:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:09:56
Diskuse
Občan/ka města
1
20:10:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:10:55
Diskuse
Občan/ka města
1
20:11:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:14:29
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:14:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:17:41
Diskuse
J. Nadrchal
20:17:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:57
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:19:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:19:45
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:19:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:21:57
Diskuse
F. Brendl
20:22:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:24:04
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:24:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:24:15
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:24:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:24:56
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:25:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:25:34
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:25:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:26:05
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:26:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:26:38
Diskuse
13. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 20:27:10
Ing. M. Charvát
20:27:10
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:27:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:27:15
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:27:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:27:38
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:27:55
Diskuse
DiS. J. Rejda
20:28:00
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:28:11
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:28:15
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:28:28
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:28:43
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:28:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:29:28
Diskuse
14. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
čas: 20:29:35
Ing. M. Charvát
20:29:35
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:29:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:29:46
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:29:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:30:10
Diskuse
15. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit
čas: 20:30:32
Ing. M. Charvát
20:30:32
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:30:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:30:46
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:31:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:31:12
Diskuse
16. - Poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Československá obec legionářská, z.s.
čas: 20:31:44
Ing. M. Charvát
20:31:44
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:31:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:32:17
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:32:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:32:41
Diskuse
17. - Poskytnutí investiční dotace Oblastní charitě Pardubice pro potřeby Sociálního šatníku
čas: 20:33:09
Ing. M. Charvát
20:33:09
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:33:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:33:23
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:33:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:33:40
Diskuse
18. - Investiční záměr výstavby domova pro seniory
čas: 20:34:04
Ing. M. Charvát
20:34:04
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:34:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:35:10
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:35:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:36:48
Diskuse
I. Dolečková
20:36:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:37:11
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
20:37:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:38:09
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:38:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:38:21
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:38:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:38:44
Diskuse
19. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 20:39:12
Ing. M. Charvát
20:39:12
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:39:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:39:56
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:40:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:40:24
Diskuse
Bc. D. Stránský
20:40:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:40:58
Diskuse
20. - Záměr prodeje akcií ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.
čas: 20:41:21
Ing. M. Charvát
20:41:22
Předložení
F. Brendl
20:41:32
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:49:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:49:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:49:28
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:51:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:55:00
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:55:05
Diskuse
F. Brendl
20:56:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:00:19
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
21:01:46
Diskuse
I. Dolečková
21:03:12
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:03:24
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:04:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:05:11
Diskuse
D. Salfický
21:05:32
Diskuse
V. Martinec
21:05:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:06:00
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:06:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:06:26
Diskuse
21. - DUKLA SPORTOVNÍ – další postup
čas: 21:06:55
Ing. M. Charvát
21:06:55
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:07:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:09:44
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:09:47
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:10:49
Diskuse
F. Brendl
21:11:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:14:21
Diskuse
F. Brendl
21:16:54
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:17:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:19:56
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
21:20:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:20:47
Diskuse
22. - Městský útulek Pardubice - stav projektu
čas: 21:21:24
Ing. M. Charvát
21:21:24
Předložení
F. Brendl
21:22:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:23:58
Diskuse
DiS. J. Rejda
21:25:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:28:10
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:28:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:29:58
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:30:27
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:33:05
Diskuse
DiS. J. Rejda
21:35:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:37:31
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:38:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:39:55
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:40:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:42:01
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:42:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:42:59
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:43:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:43:14
Diskuse
Bc. D. Stránský
21:43:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:43:41
Diskuse