Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

25.03.2021
0. - Úvod
čas: 15:01:16
Ing. M. Charvát
15:01:16
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:02:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:02:47
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:06:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:07:05
Diskuse
0. - Úvod
čas: 15:08:01
Ing. M. Charvát
15:08:01
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:08:09
Ing. M. Charvát
15:08:09
Předložení
Ing. J. Hrabal
15:08:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:50
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:10:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:11:25
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:11:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:13:51
Diskuse
J. Nadrchal
15:15:44
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:17:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:18:21
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:19:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:26
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:19:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:26:12
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:26:16
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:29:50
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:30:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:06
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:33:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:34:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:34:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:36:25
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:38:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:39:52
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:39:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:41:49
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:43:00
Diskuse
J. Nadrchal
15:45:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:46:54
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:46:58
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:49:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:50
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:52:55
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:55:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:32
Diskuse
F. Brendl
15:57:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:59:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:00:50
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:01:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:01:28
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:01:34
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:01:45
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:05:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:06:48
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:07:38
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:09:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:10:26
Diskuse
F. Brendl
16:10:30
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:11:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:12:36
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:18:39
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:18:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:19:55
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:19:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:21:40
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:21:58
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:22:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:22:22
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:22:29
Diskuse
F. Brendl
16:22:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:23:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:23:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:24:10
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
16:24:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:25:46
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:26:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:53
Diskuse
2. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 16:27:27
Ing. M. Charvát
16:27:27
Předložení
Ing. J. Rozinek
16:27:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:27:57
Diskuse
Ing. J. Rozinek
16:28:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:33
Diskuse
3. - Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic
čas: 16:29:10
Ing. M. Charvát
16:29:10
Předložení
F. Brendl
16:29:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:23
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:34:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:31
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:38:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:51
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:42:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:44:36
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:46:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:06
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:52:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:49
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:53:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:08
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:54:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:41
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:55:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:42
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:56:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:18
Diskuse
4. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 16:56:48
Ing. M. Charvát
16:56:49
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:57:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:24
Diskuse
5. - Revokace usnesení č. Z/1372/2020
čas: 16:57:51
Ing. M. Charvát
16:57:51
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:58:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:09
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:59:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:16
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:02:18
Diskuse
F. Brendl
17:02:59
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:03:37
Diskuse
F. Brendl
17:04:14
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:05:09
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:06:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:06:37
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:09:52
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:10:00
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:13:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:16:03
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:16:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:33
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:17:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:34
Diskuse
Ing. J. Rozinek
17:19:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:20:15
Diskuse
Ing. J. Rozinek
17:20:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:20:34
Diskuse
Ing. J. Rozinek
17:21:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:21:29
Diskuse
6. - Strategický plán rozvoje města - Akční plán na rok 2021
čas: 17:22:02
Ing. M. Charvát
17:22:02
Předložení
J. Nadrchal
17:22:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:27
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:22:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:24:09
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:25:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:25:32
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:25:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:05
Diskuse
7. - III. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 17:26:42
Ing. M. Charvát
17:26:43
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:26:48
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:31:13
Diskuse
J. Nadrchal
17:33:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:37
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:37:08
Diskuse
F. Brendl
17:37:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:40:38
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:40:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:44:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:44:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:45:13
Diskuse
V. Martinec
17:45:57
Diskuse
F. Brendl
17:46:13
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:50:50
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:51:12
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
17:51:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:52:45
Diskuse
D. Salfický
17:52:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:52:58
Diskuse
F. Brendl
17:53:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:55:42
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:55:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:57:57
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:58:00
Diskuse
Ing. J. Rozinek
17:58:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:58:16
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:58:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:58:27
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:58:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:58:46
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:59:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:40
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:00:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:00:15
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:00:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:01:07
Diskuse
17. - Diskuse
čas: 18:01:41
Ing. M. Charvát
18:01:41
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:01:51
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
18:05:04
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:07:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:07:45
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:07:52
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:09:14
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:14:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:16:06
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:16:11
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:16:11
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:16:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:16:56
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:17:09
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:17:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:26
Diskuse
F. Brendl
18:20:30
Diskuse
J. Nadrchal
18:22:02
Diskuse
F. Brendl
18:22:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:22:49
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:23:02
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:25:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:25:49
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
18:25:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:06
Diskuse
8. - Spolupráce se ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s.
čas: 18:47:12
Ing. M. Charvát
18:47:12
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:47:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:05
Diskuse
Ing. J. Rozinek
18:48:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:25
Diskuse
9. - Plán investičního rozvoje MFA
čas: 18:49:00
Ing. M. Charvát
18:49:00
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:49:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:51:38
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:51:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:53:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:54:45
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:54:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:56:39
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:59:23
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:03:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:04:07
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:04:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:05:34
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:05:40
Diskuse
V. Martinec
19:06:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:06:12
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:06:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:06:28
Diskuse
10. - Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury
čas: 19:07:10
Ing. M. Charvát
19:07:10
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:07:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:07:34
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:07:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:07:47
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:07:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:08:18
Diskuse
11. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu
čas: 19:08:58
Ing. M. Charvát
19:08:58
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:09:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:09:20
Diskuse
Ing. J. Rozinek
19:09:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:09:39
Diskuse
12. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory sportu - tradiční a významné akce
čas: 19:10:11
Ing. M. Charvát
19:10:11
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:10:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:10:23
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:10:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:10:43
Diskuse
13. - Akční plán pro oblast školství 2021
čas: 19:11:15
Ing. M. Charvát
19:11:15
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:11:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:12:20
Diskuse
M. Slanař
19:12:28
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:13:24
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
19:14:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:15:49
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:16:44
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:17:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:18:37
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:18:40
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:19:26
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:21:53
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:23:21
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:24:42
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:25:07
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:26:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:26:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:26:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:26:46
Diskuse
14. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti
čas: 19:27:24
Ing. M. Charvát
19:27:25
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:27:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:33
Diskuse
Ing. J. Rozinek
19:27:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:51
Diskuse
15. - Strategie bydlení pro město Pardubice - akční plán na rok 2021
čas: 19:28:21
Ing. M. Charvát
19:28:21
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:28:27
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:30:02
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:30:28
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:32:06
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:35:01
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:36:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:37:38
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:37:42
Diskuse
F. Brendl
19:38:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:38:28
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:38:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:39:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:39:27
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:39:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:40:02
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:40:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:40:50
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:41:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:41:38
Diskuse
16. - Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center
čas: 19:42:10
Ing. M. Charvát
19:42:10
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:42:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:42:23
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:42:32
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:43:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:44:18
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:44:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:45:55
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:46:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:46:57
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:47:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:47:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:47:15
Diskuse