Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

11.03.2021
0. - Úvod
čas: 14:02:07
Ing. M. Charvát
14:02:07
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 14:06:38
Ing. M. Charvát
14:06:39
Předložení
Ing. P. Klimpl
14:06:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:09:34
Diskuse
J. Nadrchal
14:14:15
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:15:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:19:26
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:22:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:23:48
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
14:24:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:27:39
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
14:27:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:28:49
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
14:33:34
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:33:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:34:54
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:36:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:37:15
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
14:37:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:41:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
14:42:16
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:43:12
Diskuse
J. Nadrchal
14:46:58
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:47:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:49:12
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
14:49:18
Diskuse
J. Nadrchal
14:49:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:50:15
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:50:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:52:22
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:52:59
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:53:55
Diskuse
J. Nadrchal
14:55:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:55:50
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
14:55:58
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:56:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:57:18
Diskuse
F. Brendl
14:57:29
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:58:06
Diskuse
Mgr. K. Haas
14:58:34
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:00:17
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:01:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:01:59
Diskuse
J. Nadrchal
15:02:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:02:29
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:04:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:05:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:05:27
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:05:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:07:16
Diskuse
F. Brendl
15:07:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:07:37
Diskuse
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:08:12
Ing. M. Charvát
15:08:12
Předložení
Bc. D. Stránský
15:08:16
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:08:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:09:42
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:09:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:10:21
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:10:42
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:11:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:12:47
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:12:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:13:03
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:13:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:14:30
Diskuse
J. Procházka
15:14:34
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:15:04
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:15:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:16:16
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:16:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:18:35
Diskuse
3. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 15:19:07
Ing. M. Charvát
15:19:07
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:19:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:55
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:20:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:21:13
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:21:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:22:00
Diskuse
4. - Dodatek č.1 Kupní smlouvy s Link City
čas: 15:22:37
Ing. M. Charvát
15:22:37
Předložení
J. Nadrchal
15:22:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:23:16
Diskuse
F. Brendl
15:23:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:23:44
Diskuse
5. - Novela Statutu města
čas: 15:24:24
Ing. M. Charvát
15:24:24
Předložení
Ing. P. Kvaš
15:24:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:25:08
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:25:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:25:28
Diskuse
7. - Financování programu podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2022 - úprava
čas: 15:26:18
Ing. M. Charvát
15:26:18
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:26:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:27:50
Diskuse
F. Brendl
15:27:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:29:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:29:38
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:29:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:31:57
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:32:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:34:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:34:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:34:32
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:34:42
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:34:56
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:36:39
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:36:46
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:37:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:38:27
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:38:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:40:45
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:40:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:41:09
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:41:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:42:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:43:24
Diskuse
F. Brendl
15:43:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:43:45
Diskuse
6. - Revitalizace letního stadionu
čas: 16:00:34
Ing. M. Charvát
16:00:34
Předložení
Host
1
16:18:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:11
Diskuse
Host
1
16:34:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:39:00
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:44:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:12
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:45:32
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:46:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:46:41
Diskuse
Host
1
16:48:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:14
Diskuse
Host
1
16:51:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:40
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:55:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:41
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:58:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:18
Diskuse
Host
1
17:01:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:43
Diskuse
Host
1
17:08:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:42
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:09:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:49
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:17:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:31
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:18:45
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:22:49
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:26:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:54
Diskuse
Ing. J. Rozinek
17:31:24
Diskuse
F. Brendl
17:33:13
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:36:23
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:39:29
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:42:16
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:44:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:48:29
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:52:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:52:26
Diskuse
F. Brendl
17:53:43
Diskuse
J. Procházka
17:57:55
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:58:40
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:59:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:02:43
Diskuse
Host
1
18:02:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:07:44
Diskuse
Bc. D. Stránský
18:08:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:08:44
Diskuse
21. - Diskuse
čas: 18:10:00
Ing. M. Charvát
18:10:00
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
18:10:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:14:40
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:17:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:18:38
Diskuse
Host
1
18:18:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:21:38
Diskuse
J. Nadrchal
18:22:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:23:06
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:23:22
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:23:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:47
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:27:58
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:32:54
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:34:11
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:34:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:38:26
Diskuse
J. Nadrchal
18:38:37
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:38:52
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:39:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:40:36
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
18:40:44
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:42:11
Diskuse
M. Slanař
18:44:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:45:37
Diskuse
8. - Problematika HC Dynamo Pardubice a.s.
čas: 18:46:19
Ing. M. Charvát
18:46:19
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:46:21
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:52:14
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:54:59
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:55:28
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:56:39
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:56:40
Diskuse
Host
1
18:57:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:06:48
Diskuse
Host
1
19:07:04
Diskuse
J. Procházka
19:13:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:14:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:14:41
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:14:44
Diskuse
Bc. D. Stránský
19:16:15
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:16:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:16:34
Diskuse
F. Brendl
19:16:38
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:19:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:21:21
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
19:21:26
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:21:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:05
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
19:22:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:26:14
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:26:18
Diskuse
Host
1
19:26:42
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:31:25
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:31:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:32:17
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:32:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:35:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:22
Diskuse
Bc. D. Stránský
19:36:44
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:36:58
Diskuse
Bc. D. Stránský
19:37:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:37:24
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:37:30
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:38:31
Diskuse
Host
1
19:38:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:39:09
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:39:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:46:01
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:46:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:50:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:52:07
Diskuse
Host
1
19:52:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:59:24
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:59:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:02:04
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:02:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:04:57
Diskuse
F. Brendl
20:05:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:12:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:21
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:41:24
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:43:56
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:49:18
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:49:18
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:49:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:49:59
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:50:15
Diskuse
Host
1
20:50:52
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:56:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:57:04
Diskuse
Občan/ka města
1
20:58:08
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:59:12
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:59:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:00:09
Diskuse
D. Salfický
21:01:01
Diskuse
V. Martinec
21:01:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:01:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:01:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:04:29
Diskuse
F. Brendl
21:04:39
Diskuse
F. Brendl
21:04:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:09:41
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
21:13:00
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:14:03
Diskuse
Host
1
21:14:12
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:14:52
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:14:58
Diskuse
F. Brendl
21:15:50
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:16:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:16:17
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:16:29
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:16:29
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:17:44
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
21:17:49
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
21:17:49
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:18:21
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:18:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:18:36
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:18:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:19:56
Diskuse
Bc. D. Stránský
21:20:04
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:20:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:21:10
Diskuse
Bc. D. Stránský
21:21:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:24:29
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:24:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:25:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:26:33
Diskuse
Bc. D. Stránský
21:35:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:41:28
Diskuse
9. - II. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 21:42:19
Ing. M. Charvát
21:42:19
Předložení
11. - Pořízení 10% akciového podílu v BK Pardubice a.s.
čas: 21:42:28
Ing. M. Charvát
21:42:28
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
21:42:29
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:42:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:45:19
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
21:45:26
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:46:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:47:33
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:47:39
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
21:49:41
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
21:50:54
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:52:03
Diskuse
Host
1
21:55:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:58:30
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:58:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:59:56
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
22:01:03
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
22:03:36
Diskuse
Ing. J. Hrabal
22:06:00
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
22:07:06
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:08:07
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:09:46
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
22:11:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:12:06
Diskuse
D. Salfický
22:12:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:13:50
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:13:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:14:04
Diskuse
DiS. J. Rejda
22:14:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:14:22
Diskuse
9. - II. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 22:15:18
Ing. M. Charvát
22:15:18
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
22:15:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:20:06
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
22:20:10
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:21:48
Diskuse
DiS. J. Rejda
22:22:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:23:43
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
22:23:54
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:24:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:25:29
Diskuse
Host
1
22:25:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:27:51
Diskuse
Ing. T. Pelikán
22:28:05
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:28:29
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:32:15
Diskuse
F. Brendl
22:35:28
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:36:54
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
22:37:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
22:37:29
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:40:49
Diskuse
Ing. J. Hrabal
22:41:52
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
22:43:07
Diskuse
V. Martinec
22:43:18
Diskuse
D. Salfický
22:43:32
Diskuse
MBA. L. Ministrová
22:43:49
Diskuse
R. Klčo
22:44:15
Diskuse
Ing. T. Pelikán
22:44:28
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:46:17
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
22:46:33
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
22:50:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:51:35
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:52:14
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
22:53:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:53:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:55:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:55:37
Diskuse
DiS. J. Rejda
22:55:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:02:50
Diskuse
10. - Změna stanov FREE ZONE Pardubice a.s.
čas: 23:03:20
Ing. M. Charvát
23:03:20
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
23:03:24
Diskuse
Vedoucí odboru
1
23:03:52
Diskuse
Vedoucí odboru
1
23:03:52
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
23:04:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:05:17
Diskuse
Ing. J. Kutílek
23:05:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
23:05:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:06:14
Diskuse
F. Brendl
23:06:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:06:42
Diskuse
12. - Koncepční návrh obnovy Zelené brány v Zelenobranské ul. č.p. 76 v Padubicích
čas: 23:07:17
Ing. M. Charvát
23:07:17
Předložení
M. Slanař
23:07:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:08:17
Diskuse
F. Brendl
23:08:43
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
23:11:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:12:42
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
23:15:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:16:02
Diskuse
Ing. J. Hrabal
23:16:41
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
23:16:54
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
23:18:01
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
23:19:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:20:41
Diskuse
F. Brendl
23:20:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:23:14
Diskuse
Bc. D. Stránský
23:24:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:24:26
Diskuse
13. - Zpráva kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 23:25:29
Ing. M. Charvát
23:25:29
Předložení
Ing. J. Kutílek
23:25:42
Diskuse
Ing. J. Kutílek
23:25:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:26:19
Diskuse
F. Brendl
23:26:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:27:32
Diskuse
14. - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí tahouni 2021-2023
čas: 23:28:04
Ing. M. Charvát
23:28:04
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:28:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:28:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
23:28:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:28:36
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
23:28:48
Diskuse
Ing. P. Kvaš
23:29:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:29:06
Diskuse
DiS. J. Rejda
23:29:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:30:24
Diskuse
15. - Revokace dotace z Programu podpory sportu - Fotbalový klub Pardubice a.s.
čas: 23:30:58
Ing. M. Charvát
23:30:58
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:31:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:31:07
Diskuse
Bc. D. Stránský
23:31:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:31:33
Diskuse
16. - Novela vyhlášky o školských obvodech ZŠ
čas: 23:32:05
Ing. M. Charvát
23:32:05
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:32:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:32:14
Diskuse
F. Brendl
23:32:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:32:39
Diskuse
17. - Dodatek ke zřizovací listině - Památník Zámeček Pardubice
čas: 23:33:04
Ing. M. Charvát
23:33:04
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:33:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:33:16
Diskuse
DiS. J. Rejda
23:33:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:33:36
Diskuse
18. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti - neregistrované sociální služby
čas: 23:34:07
Ing. M. Charvát
23:34:07
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:34:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
23:34:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:34:22
Diskuse
Bc. D. Stránský
23:34:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:34:44
Diskuse
19. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti - registrované sociální služby
čas: 23:35:12
Ing. M. Charvát
23:35:12
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:35:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:35:31
Diskuse
F. Brendl
23:35:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:35:51
Diskuse
20. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy
čas: 23:36:20
Ing. M. Charvát
23:36:20
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:36:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:36:31
Diskuse
DiS. J. Rejda
23:36:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:36:55
Diskuse