Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

21.01.2021
0. - Úvod
čas: 12:04:33
Ing. M. Charvát
12:04:34
Předložení
Ing. P. Klimpl
12:05:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:05:32
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 12:09:17
Ing. M. Charvát
12:09:17
Předložení
Ing. P. Klimpl
12:09:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:11:58
Předložení
J. Nadrchal
12:12:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:13:19
Předložení
J. Nadrchal
12:19:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:21:36
Předložení
J. Nadrchal
12:21:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:23:40
Předložení
Host
12:23:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:26:52
Předložení
Ing. J. Kutílek
12:26:57
Diskuse
J. Nadrchal
12:29:17
Diskuse
Ing. J. Kutílek
12:30:35
Diskuse
Mgr. K. Haas
12:30:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:32:11
Předložení
Ing. P. Kvaš
12:34:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:36:13
Předložení
J. Nadrchal
12:36:19
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
12:37:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:40:33
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
12:40:40
Diskuse
Ing. P. Kvaš
12:44:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:45:36
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
12:45:40
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
12:47:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:47:30
Předložení
Ing. P. Kvaš
12:47:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:48:37
Předložení
F. Brendl
12:48:39
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
12:51:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:52:49
Předložení
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
12:53:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
12:58:34
Předložení
MUDr. V. Ulrych
12:58:51
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
13:02:16
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
13:03:43
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
13:03:59
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
13:04:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:04:57
Předložení
Vedoucí odboru
1
13:05:11
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
13:09:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:09:25
Předložení
F. Brendl
13:09:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:10:40
Předložení
F. Brendl
13:11:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:11:30
Předložení
F. Brendl
13:11:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:12:48
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
13:12:55
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
13:14:34
Diskuse
J. Nadrchal
13:14:52
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
13:15:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:15:53
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
13:16:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:17:04
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
13:17:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:21:03
Předložení
MUDr. V. Ulrych
13:22:50
Diskuse
F. Brendl
13:23:46
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
13:24:54
Diskuse
Mgr. K. Haas
13:25:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:27:39
Předložení
Mgr. Bc. R. Hejný
13:29:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:30:11
Předložení
MUDr. V. Ulrych
13:30:15
Diskuse
Ing. J. Kutílek
13:31:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:31:44
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
13:32:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:32:42
Předložení
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 13:32:58
Ing. M. Charvát
13:32:58
Předložení
Bc. D. Stránský
13:33:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:47:57
Předložení
Ing. J. Kutílek
13:48:12
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
13:51:19
Diskuse
Vedoucí odboru
1
13:53:39
Diskuse
F. Brendl
13:54:56
Diskuse
Bc. D. Stránský
13:56:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
13:59:59
Předložení
Mgr. K. Haas
14:00:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:03:37
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:03:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:05:35
Předložení
Bc. D. Stránský
14:06:04
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
14:06:32
Diskuse
Bc. D. Stránský
14:07:07
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:07:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:08:41
Předložení
Ing. arch. M. Košař
14:08:51
Diskuse
Mgr. K. Haas
14:10:08
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:13:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:17:12
Předložení
Bc. D. Stránský
14:17:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:18:32
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
14:18:39
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:20:43
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:22:02
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
14:22:58
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
14:24:02
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:25:13
Diskuse
Bc. D. Stránský
14:25:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:27:18
Předložení
Mgr. K. Haas
14:27:23
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:28:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:29:11
Předložení
Bc. D. Stránský
14:30:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:31:42
Předložení
Bc. D. Stránský
14:31:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:32:00
Předložení
DiS. J. Rejda
14:32:11
Diskuse
4. - Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s.
čas: 14:35:52
Ing. M. Charvát
14:35:53
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
14:36:03
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
14:38:11
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:38:25
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:39:18
Diskuse
Host
1
14:39:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:40:03
Předložení
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
14:40:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:40:52
Předložení
5. - Změna obsazení představenstva EBA a.s.
čas: 14:41:18
Ing. M. Charvát
14:41:18
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
14:41:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:42:21
Předložení
F. Brendl
14:42:24
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:43:13
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
14:43:39
Diskuse
Mgr. K. Haas
14:43:58
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:44:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:45:02
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
14:45:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:45:21
Předložení
Mgr. K. Haas
14:45:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:45:34
Předložení
Ing. J. Hrabal
14:45:43
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
14:48:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:48:23
Předložení
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
14:48:27
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
14:49:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:49:50
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
14:50:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:50:31
Předložení
6. - Zpracovaný návrh stavby parkovacího domu U Stadionu
čas: 14:57:50
Ing. M. Charvát
14:57:50
Předložení
Ing. P. Kvaš
14:58:20
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:01:50
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:06:16
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:06:34
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
15:06:54
Diskuse
F. Brendl
15:08:52
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:11:04
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:11:20
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
15:14:51
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:15:40
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:16:52
Diskuse
J. Procházka
15:20:36
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:21:08
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:22:10
Diskuse
Host
1
15:22:22
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:23:26
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:25:53
Diskuse
Host
1
15:27:14
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:27:47
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:30:45
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
15:32:12
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:33:55
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:34:27
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:36:02
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:38:42
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:39:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:40:27
Předložení
Mgr. K. Haas
15:40:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:43:29
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:43:50
Diskuse
F. Brendl
15:44:17
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:45:34
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
15:47:30
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:48:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:49:58
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:50:54
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:51:32
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:52:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:20
Předložení
J. Nadrchal
15:54:46
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:55:41
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:56:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:45
Předložení
Ing. P. Kvaš
15:57:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:42
Předložení
DiS. J. Rejda
15:58:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:00
Předložení
7. - Dodatky smluv o poskytování služeb se SmP a.s.
čas: 16:03:19
Ing. M. Charvát
16:03:19
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:03:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:43
Předložení
Mgr. K. Haas
16:03:48
Diskuse
Host
1
16:04:25
Diskuse
Ing. J. Rozinek
16:05:32
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:05:41
Diskuse
Host
1
16:06:22
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:06:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:07:06
Předložení
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
16:07:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:07:58
Předložení
8. - Projektový záměr - Most kpt.Bartoše v Polabinách
čas: 16:08:16
Ing. M. Charvát
16:08:16
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:08:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:10:14
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:10:18
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:13:33
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:15:38
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:16:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:19:06
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:19:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:19:28
Předložení
9. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 16:19:46
Ing. M. Charvát
16:19:46
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:20:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:20:57
Předložení
DiS. J. Rejda
16:21:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:21:38
Předložení
DiS. J. Rejda
16:21:46
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:21:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:22:02
Předložení
DiS. J. Rejda
16:22:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:23:45
Předložení
10. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610_MOČR
čas: 16:24:00
Ing. M. Charvát
16:24:00
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:25:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:23
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:26:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:27:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:19
Předložení
Ing. P. Klimpl
16:28:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:29:26
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:29:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:30:40
Předložení
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
16:30:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:12
Předložení
11. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 16:31:24
Ing. M. Charvát
16:31:24
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:31:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:53
Předložení
12. - Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
čas: 16:32:11
Ing. M. Charvát
16:32:11
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:32:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:35:36
Předložení
DiS. J. Rejda
16:35:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:09
Předložení
13. - I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření
čas: 16:36:30
Ing. M. Charvát
16:36:30
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:36:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:38:58
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
16:39:02
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:40:55
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:41:13
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:41:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:44:20
Předložení
J. Nadrchal
16:45:08
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:46:01
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:49:47
Diskuse
J. Nadrchal
16:49:59
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:50:20
Diskuse
MBA. L. Ministrová
16:50:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:17
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:51:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:30
Předložení
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
16:51:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:56
Předložení
14. - Dodatky zřizovacích listin
čas: 16:53:17
Ing. M. Charvát
16:53:17
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:53:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:37
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:53:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:58
Předložení
15. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 16:54:20
Ing. M. Charvát
16:54:20
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:54:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:32
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:54:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:45
Předložení
Mgr. K. Haas
16:54:49
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:58:15
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:58:49
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:59:05
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:00:40
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:04:17
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:05:05
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:05:43
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:06:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:07:04
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:07:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:07:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:07:44
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:07:59
Diskuse
V. Martinec
17:08:11
Diskuse
MBA. L. Ministrová
17:08:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:08:41
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:08:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:13
Předložení
DiS. J. Rejda
17:09:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:11
Předložení
16. - Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2021-2025
čas: 17:10:29
Ing. M. Charvát
17:10:29
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:10:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:00
Předložení
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
17:11:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:25
Předložení
17. - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
čas: 17:11:45
Ing. M. Charvát
17:11:45
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:12:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:30
Předložení
18. - Revokace usnesení Z/1873/2020
čas: 17:12:53
Ing. M. Charvát
17:12:53
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:13:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:10
Předložení
DiS. J. Rejda
17:13:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:31
Předložení
19. - Diskuse
čas: 17:14:01
Ing. M. Charvát
17:14:01
Předložení
Ing. P. Klimpl
17:14:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:27
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:18:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:42
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:18:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:59
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:20:32
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:22:24
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:24:45
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:25:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:15
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:29:26
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:30:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:30:32
Předložení
Mgr. K. Haas
17:30:47
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:34:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:35:08
Předložení
J. Nadrchal
17:35:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:35:42
Předložení
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
17:35:45
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:38:48
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:40:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:42:16
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:43:16
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:45:52
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:48:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:51:37
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:52:24
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:52:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:52:49
Předložení
Mgr. K. Haas
17:52:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:53:17
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:02:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:02:05
Předložení
Ing. J. Kutílek
18:02:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:02:57
Předložení