Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

17.12.2020
0. - Úvod
čas: 14:01:38
Ing. M. Charvát
14:01:39
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 14:05:47
Ing. M. Charvát
14:05:47
Předložení
Ing. P. Klimpl
14:06:06
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:07:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:11:24
Diskuse
J. Nadrchal
14:15:23
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:18:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:22:15
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
14:22:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:23:04
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
14:23:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:23:43
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:24:08
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:25:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:25:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:26:46
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:27:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:27:34
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
14:27:42
Diskuse
J. Nadrchal
14:29:25
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:29:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:30:08
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:30:15
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:30:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:31:14
Diskuse
F. Brendl
14:31:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:32:39
Diskuse
F. Brendl
14:33:12
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:33:25
Diskuse
F. Brendl
14:33:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:33:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:34:37
Diskuse
Mgr. K. Haas
14:34:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:36:09
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:37:02
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
14:41:53
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:43:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:43:26
Diskuse
J. Nadrchal
14:44:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:45:36
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
14:46:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:48:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
14:48:11
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:48:28
Diskuse
Vedoucí odboru
1
14:49:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:50:27
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
14:50:30
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:50:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:51:16
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
14:51:22
Diskuse
J. Nadrchal
14:52:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:52:38
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:52:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:53:13
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
14:53:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:53:32
Diskuse
2. - Dukla sportovní - revokace usnesení č. Z/1080/2020
čas: 14:53:52
Ing. M. Charvát
14:53:52
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
14:54:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:54:49
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
14:54:53
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:55:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:56:14
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
14:56:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:56:31
Diskuse
3. - Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. na rok 2021
čas: 14:56:51
Ing. M. Charvát
14:56:51
Předložení
J. Nadrchal
14:57:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:57:15
Diskuse
Ing. P. Klimpl
14:57:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:57:44
Diskuse
4. - XX. změna Územního plánu města Pardubice
čas: 14:57:53
Ing. M. Charvát
14:57:53
Předložení
Ing. P. Kvaš
14:58:06
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:02:23
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:08:48
Diskuse
Občan/ka města
1
15:09:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:12:07
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:12:11
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:14:39
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:17:57
Diskuse
J. Procházka
15:19:05
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:20:51
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
15:23:31
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:27:39
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:28:45
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
15:29:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:30:20
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:31:22
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
15:32:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:06
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:33:14
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
15:36:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:40:38
Diskuse
J. Procházka
15:40:43
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:41:51
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:43:19
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:44:01
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:45:20
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:46:49
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:46:57
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:47:01
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:48:34
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:51:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:16
Diskuse
Občan/ka města
1
15:52:20
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:54:04
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:54:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:54:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:57:07
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:57:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:46
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:58:50
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:59:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:00:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:02:22
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:02:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:40
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:03:48
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:04:19
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:04:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:04:36
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:05:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:06:54
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:15:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:34
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:16:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:58
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:17:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:17:08
Diskuse
5. - Smluvní vztahy s a.s. Dostihový spolek
čas: 16:17:31
Ing. M. Charvát
16:17:31
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:17:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:17:57
Diskuse
MBA. L. Ministrová
16:18:11
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:18:18
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:19:30
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
16:19:38
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:19:45
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:21:53
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:22:47
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:23:39
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:24:12
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:24:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:25:31
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:26:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:22
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:26:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:39
Diskuse
6. - Předložení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 svazku obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská
čas: 16:27:08
Ing. M. Charvát
16:27:08
Předložení
Ing. P. Kvaš
16:27:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:27:28
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:27:32
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:27:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:01
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:28:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:23
Diskuse
7. - Terminál Univerzita
čas: 16:28:44
Ing. M. Charvát
16:28:45
Předložení
J. Nadrchal
16:28:50
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:29:57
Diskuse
J. Nadrchal
16:31:59
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:32:59
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:34:40
Diskuse
F. Brendl
16:36:25
Diskuse
J. Nadrchal
16:38:21
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:39:04
Diskuse
J. Nadrchal
16:40:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:40:23
Diskuse
J. Nadrchal
16:40:53
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:41:33
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:41:36
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:43:33
Diskuse
Ing. O. Karas
16:43:44
Diskuse
J. Nadrchal
16:44:21
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:44:33
Diskuse
J. Nadrchal
16:44:58
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:45:36
Diskuse
J. Nadrchal
16:46:54
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:47:50
Diskuse
M. Slanař
16:48:11
Diskuse
J. Nadrchal
16:48:52
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:49:44
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:49:53
Diskuse
Ing. O. Karas
16:50:59
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:51:46
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:54:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:31
Diskuse
M. Slanař
16:57:14
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:58:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:21
Diskuse
J. Nadrchal
16:58:26
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:58:53
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:00:59
Diskuse
J. Nadrchal
17:03:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:11
Diskuse
J. Nadrchal
17:05:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:29
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:12:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:48
Diskuse
8. - Památník Zámeček
čas: 17:13:13
Ing. M. Charvát
17:13:14
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:13:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:15:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:29
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:15:35
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:16:56
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:20:15
Diskuse
F. Brendl
17:21:44
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:25:03
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:29:01
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:30:52
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:34:46
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:37:54
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:42:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:44:02
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:44:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:44:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:44:49
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:45:35
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:46:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:46:58
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:47:10
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:47:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:47:25
Diskuse
9. - XIV. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
čas: 17:47:54
Ing. M. Charvát
17:47:54
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:48:10
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:49:45
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:51:21
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:52:52
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:53:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:54:54
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:54:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:55:31
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:55:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:55:40
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:55:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:56:05
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:56:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:56:41
Diskuse
28. - Diskuse
čas: 17:57:16
Ing. M. Charvát
17:57:16
Předložení
Občan/ka města
1
17:57:26
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:04:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:05:38
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:05:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:06:51
Diskuse
F. Brendl
18:06:55
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:10:43
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:11:57
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:13:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:14:09
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:14:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:14:24
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:14:29
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:14:44
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:15:08
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:15:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:17:03
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
18:17:19
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:18:50
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
18:18:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:19:33
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
18:19:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:12
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
18:20:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:21:01
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
18:21:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:21:46
Diskuse
F. Brendl
18:22:01
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:22:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:27:02
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:27:05
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:28:26
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:28:48
Diskuse
Host
1
18:29:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:30:50
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:30:55
Diskuse
J. Nadrchal
18:32:01
Diskuse
M. Slanař
18:32:25
Diskuse
J. Nadrchal
18:32:57
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:33:16
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:34:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:35:19
Diskuse
21. - Volba nového člena Finančního výboru ZmP
čas: 18:54:04
Ing. M. Charvát
18:54:04
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:54:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:55:27
Diskuse
Host
1
18:55:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:57:57
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:58:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:58:32
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:59:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:59:55
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:00:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:00:24
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:00:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:00:58
Diskuse
10. - Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2020 a jeho skutečném plnění
čas: 19:01:35
Ing. M. Charvát
19:01:35
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:01:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:01:51
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:02:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:02:11
Diskuse
11. - Střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2025
čas: 19:02:32
Ing. M. Charvát
19:02:32
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:02:38
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:05:50
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:06:39
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:07:03
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:07:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:08:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:08:31
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
19:08:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:08:58
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
19:09:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:09:36
Diskuse
12. - Významné investiční akce do roku 2023
čas: 19:09:57
Ing. M. Charvát
19:09:57
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:13:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:15:38
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:16:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:19:35
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:20:28
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:22:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:23:55
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:25:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:23
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:30:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:33:32
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:37:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:41:57
Diskuse
F. Brendl
19:46:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:49:38
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:51:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:54:35
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:56:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:58:52
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:59:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:59:09
Diskuse
13. - Vyčleňovací usnesení v rozpočtech města Pardubic na roky 2021 až 2023
čas: 19:59:29
Ing. M. Charvát
19:59:29
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:59:36
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:01:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:02:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:02:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:02:20
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:02:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:02:38
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:03:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:03:04
Diskuse
14. - Revokace usnesení - čerpání úvěrového rámce
čas: 20:03:26
Ing. M. Charvát
20:03:26
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:03:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:04:39
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:04:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:06:03
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:06:34
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:07:21
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:08:25
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:09:48
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:09:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:11:16
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:11:19
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:13:33
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:13:44
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:14:24
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:14:36
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:14:56
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:15:02
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:15:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:16:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:16:39
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
20:16:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:17:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:03
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:18:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:32
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
20:18:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:19:02
Diskuse
15. - Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2021
čas: 20:19:25
Ing. M. Charvát
20:19:25
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:19:31
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:26:44
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:29:24
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:29:56
Diskuse
F. Brendl
20:30:20
Diskuse
F. Brendl
20:30:24
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:35:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:36:42
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:39:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:41:50
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:44:36
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:44:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:45:26
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:45:29
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
20:49:03
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:51:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:53:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:53:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:54:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:54:46
Diskuse
F. Brendl
20:55:02
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:59:00
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
20:59:18
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:02:02
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:04:35
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
21:08:03
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:08:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:08:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:08:36
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:08:52
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:09:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:09:43
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:09:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:10:42
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
21:13:58
Diskuse
F. Brendl
21:16:08
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
21:19:33
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
21:19:49
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:22:56
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:26:45
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:27:09
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:27:38
Diskuse
F. Brendl
21:28:47
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:29:24
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:30:15
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:30:40
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:30:50
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:34:13
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:35:41
Diskuse
F. Brendl
21:37:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:40:37
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:42:46
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:46:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:47:08
Diskuse
F. Brendl
21:47:12
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:49:15
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:51:24
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:54:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:54:19
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
21:55:35
Diskuse
Ing. J. Rozinek
21:56:07
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:56:27
Diskuse
DiS. J. Rejda
21:57:22
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:57:53
Diskuse
MBA. L. Ministrová
21:58:03
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:58:48
Diskuse
R. Klčo
21:59:09
Diskuse
Ing. J. Rozinek
21:59:22
Diskuse
V. Martinec
21:59:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:59:49
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
22:00:39
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
22:01:14
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
22:01:40
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
22:01:47
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
22:02:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:02:12
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
22:02:26
Diskuse
J. Procházka
22:02:37
Diskuse
D. Salfický
22:02:46
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
22:02:59
Diskuse
F. Brendl
22:03:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:03:20
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:03:47
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:03:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:04:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:04:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:04:18
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:04:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:06:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:12:18
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:12:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:19:11
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:19:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:19:43
Diskuse
16. - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů v roce 2021 a Pravidla poskytování dotací z rezerv Rady města Pardubic, primátora a náměstků
čas: 22:19:49
Ing. M. Charvát
22:19:50
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
22:20:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:20:14
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
22:20:19
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
22:23:12
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
22:24:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:25:37
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
22:25:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:25:52
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:25:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:26:01
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
22:26:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:26:29
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
22:26:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:26:58
Diskuse
17. - Dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
čas: 22:27:18
Ing. M. Charvát
22:27:18
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
22:27:28
Diskuse
F. Brendl
22:28:02
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:29:55
Diskuse
F. Brendl
22:30:04
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:32:01
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
22:32:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:35:32
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
22:35:36
Diskuse
F. Brendl
22:37:49
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:39:53
Diskuse
F. Brendl
22:40:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:41:01
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
22:41:09
Diskuse
D. Salfický
22:41:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:41:34
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
22:41:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:42:19
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
22:42:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:42:43
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
22:43:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:43:09
Diskuse
18. - Dodatek č.6 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s.
čas: 22:43:36
Ing. M. Charvát
22:43:36
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
22:43:48
Diskuse
J. Nadrchal
22:43:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:44:07
Diskuse
Ing. J. Rozinek
22:44:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:44:21
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:44:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:44:35
Diskuse
19. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 22:44:55
Ing. M. Charvát
22:44:55
Předložení
J. Nadrchal
22:45:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:45:21
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:45:24
Diskuse
J. Nadrchal
22:47:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:48:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
22:49:04
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
22:50:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
22:50:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:51:22
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:51:25
Diskuse
Vedoucí odboru
1
22:52:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:52:48
Diskuse
J. Nadrchal
22:52:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:53:13
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
22:53:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:53:27
Diskuse
20. - Dodatek č. 7 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu
čas: 22:53:48
Ing. M. Charvát
22:53:48
Předložení
J. Nadrchal
22:53:57
Diskuse
Ing. J. Rozinek
22:54:07
Diskuse
J. Procházka
22:54:16
Diskuse
F. Brendl
22:54:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:54:33
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
22:54:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:54:47
Diskuse
22. - Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
čas: 22:55:12
Ing. M. Charvát
22:55:12
Předložení
Ing. P. Kvaš
22:55:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:55:43
Diskuse
F. Brendl
22:55:46
Diskuse
Ing. P. Kvaš
22:56:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:57:28
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:57:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:57:46
Diskuse
23. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 22:58:06
Ing. M. Charvát
22:58:06
Předložení
Ing. J. Kutílek
22:58:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:01:18
Diskuse
Ing. J. Hrabal
23:01:25
Diskuse
Tajemník
1
23:01:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:02:01
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
23:02:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:03:16
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
23:03:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:04:56
Diskuse
24. - Strategie bydlení pro město Pardubice
čas: 23:05:46
Ing. M. Charvát
23:05:46
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:05:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:06:16
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
23:06:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:06:36
Diskuse
25. - Pardubice - město přátelské rodině
čas: 23:07:01
Ing. M. Charvát
23:07:01
Předložení
Ing. P. Klimpl
23:07:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:07:32
Diskuse
26. - Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů v rámci OSV
čas: 23:07:54
Ing. M. Charvát
23:07:54
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:07:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:08:07
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
23:08:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:08:26
Diskuse
27. - Revokace usnesení č. Z/441/2019 ze dne 28. 3. 2019 - údržba zeleně
čas: 23:08:46
Ing. M. Charvát
23:08:46
Předložení
J. Nadrchal
23:08:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:09:01
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
23:09:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:09:22
Diskuse