Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

26.11.2020
0. - Úvod
čas: 14:00:56
Ing. M. Charvát
14:00:56
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 14:05:01
Ing. M. Charvát
14:05:01
Předložení
Ing. J. Kutílek
14:06:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:08:26
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:15:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:15:55
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:16:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:16:25
Diskuse
Ing. P. Klimpl
14:17:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:19:48
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:26:27
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
14:26:45
Diskuse
J. Nadrchal
14:27:18
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:28:02
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
14:30:06
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:30:37
Diskuse
J. Procházka
14:31:28
Diskuse
Mgr. K. Haas
14:32:04
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:34:06
Diskuse
J. Nadrchal
14:36:30
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:37:57
Diskuse
Ing. P. Kvaš
14:39:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:42:50
Diskuse
Ing. P. Klimpl
14:42:55
Diskuse
J. Nadrchal
14:43:07
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:43:42
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
14:44:07
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
14:44:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:44:56
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
14:45:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:45:30
Diskuse
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 14:45:50
Ing. M. Charvát
14:45:50
Předložení
Bc. D. Stránský
14:45:58
Diskuse
Ing. J. Kutílek
14:46:11
Diskuse
Bc. D. Stránský
14:46:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:47:21
Diskuse
J. Procházka
14:47:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:47:34
Diskuse
J. Procházka
14:48:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:48:16
Diskuse
3. - Revokace usnesení Z/1517/2020
čas: 14:48:38
Ing. M. Charvát
14:48:38
Předložení
Bc. D. Stránský
14:48:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:49:41
Diskuse
4. - Odkoupení objektu č.p. 2113 stojícího na st.p.č. 7352 v k.ú. Pardubice
čas: 14:50:18
Ing. M. Charvát
14:50:18
Předložení
MUDr. V. Ulrych
14:50:34
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
14:51:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:51:47
Diskuse
F. Brendl
14:52:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:54:43
Diskuse
Mgr. K. Haas
14:56:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
14:59:48
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:01:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:02:31
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:02:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:04:26
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:04:46
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:05:45
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:06:53
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:07:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:14
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:08:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:49
Diskuse
5. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 15:09:17
Ing. M. Charvát
15:09:17
Předložení
J. Procházka
15:09:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:09:47
Diskuse
6. - Problematika HC DYNAMO PARDUBICE, a.s.
čas: 15:10:07
Ing. M. Charvát
15:10:07
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:10:23
Diskuse
Host
1
15:11:33
Diskuse
Host
1
15:14:23
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:20:37
Diskuse
Host
1
15:23:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:24:02
Diskuse
Host
1
15:24:14
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:25:42
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:27:19
Diskuse
F. Brendl
15:27:35
Diskuse
Tajemník
1
15:31:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:05
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:32:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:34:26
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:34:49
Diskuse
Host
1
15:35:10
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:35:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:36:16
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:36:20
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:40:21
Diskuse
J. Procházka
15:41:19
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:41:43
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:45:13
Diskuse
F. Brendl
15:46:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:49:47
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
15:49:52
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:50:43
Diskuse
F. Brendl
15:54:09
Diskuse
Host
1
15:57:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:13
Diskuse
Ing. J. Hrabal
15:59:24
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:00:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:00:44
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:00:51
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:01:21
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:02:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:02:55
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:03:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:04:11
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:06:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:06:55
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:07:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:07:43
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:07:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:08:14
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:33:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:34:56
Diskuse
7. - Návrh změn stanov SmP a.s., DPmP a.s., RFP a.s.
čas: 16:39:29
Ing. M. Charvát
16:39:29
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:39:39
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:42:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:43:25
Diskuse
V. Martinec
16:43:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:43:46
Diskuse
8. - Plnění usnesení č. Z/1497/2017 a č. Z/1083/2020
čas: 16:44:13
Ing. M. Charvát
16:44:14
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:44:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:44:45
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:44:49
Diskuse
F. Brendl
16:46:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:50:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:50:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:00
Diskuse
J. Procházka
16:51:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:51:12
Diskuse
9. - XII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
čas: 16:51:35
Ing. M. Charvát
16:51:35
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:51:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:14
Diskuse
Ing. O. Karas
16:52:22
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:52:49
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:54:11
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:54:57
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:55:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:08
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:56:12
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:56:40
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:57:16
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:57:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:05
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:58:13
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:58:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:19
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:59:25
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:02:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:52
Diskuse
MBA. L. Ministrová
17:06:03
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:06:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:11
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:07:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:48
Diskuse
10. - Vzdání se práva na nabytí majetku v pozůstalostním řízení
čas: 17:08:09
Ing. M. Charvát
17:08:09
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:08:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:08
Diskuse
V. Martinec
17:10:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:29
Diskuse
11. - Smluvní vztahy s VAK Pardubice, a.s. (Smlouva o upsání akcií, Smlouva o započtení pohledávek)
čas: 17:10:52
Ing. M. Charvát
17:10:52
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:11:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:34
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:11:41
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:12:19
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:13:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:54
Diskuse
J. Procházka
17:14:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:14:17
Diskuse
12. - Darovací smlouva - tablety pro Sociální služby města Pardubic
čas: 17:14:41
Ing. M. Charvát
17:14:41
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:14:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:11
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:15:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:34
Diskuse
13. - Smlouva o dotaci na zvláštní přepravu handicapovaných
čas: 17:15:52
Ing. M. Charvát
17:15:52
Předložení
V. Martinec
17:16:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:16:19
Diskuse
14. - Navržený bod jednání - Dostihový spolek a.s.
čas: 17:16:40
Ing. M. Charvát
17:16:40
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:16:49
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:17:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:46
Diskuse
J. Procházka
17:17:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:02
Diskuse
15. - Ocenění města Pardubic
čas: 17:18:26
Ing. M. Charvát
17:18:26
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:18:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:53
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:19:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:25
Diskuse
16. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 17:19:50
Ing. M. Charvát
17:19:50
Předložení
V. Martinec
17:20:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:20:14
Diskuse
17. - Dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti
čas: 17:20:33
Ing. M. Charvát
17:20:33
Předložení
J. Procházka
17:20:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:21:04
Diskuse
18. - Revokace usnesení - dotace z oblasti sportu
čas: 17:21:24
Ing. M. Charvát
17:21:24
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:21:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:21:33
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:21:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:21:53
Diskuse
MBA. L. Ministrová
17:21:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:04
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:22:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:25
Diskuse
19. - Žádosti o dotaci
čas: 17:22:46
Ing. M. Charvát
17:22:46
Předložení
J. Nadrchal
17:22:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:55
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:23:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:23:37
Diskuse
J. Nadrchal
17:23:43
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:23:56
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:24:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:24:25
Diskuse
V. Martinec
17:24:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:24:37
Diskuse
20. - Diskuse
čas: 17:25:01
Ing. M. Charvát
17:25:01
Předložení
M. Slanař
17:25:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:44
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:26:59
Diskuse
F. Brendl
17:28:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:30:24
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:32:11
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:34:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:43
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:35:07
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:36:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:37:27
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:37:32
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:39:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:39:50
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:39:58
Diskuse
J. Nadrchal
17:42:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:43:37
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:47:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:50:51
Diskuse
F. Brendl
17:50:57
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:52:13
Diskuse
F. Brendl
17:52:26
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:53:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:54:07
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:54:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:54:46
Diskuse