Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

22.10.2020
0. - Úvod
čas: 15:00:19
Ing. M. Charvát
15:00:19
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:05:04
Ing. M. Charvát
15:05:04
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:05:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:07:05
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:08:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:53
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:11:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:14:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:14:11
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:15:10
Diskuse
J. Nadrchal
15:16:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:17:06
Diskuse
F. Brendl
15:18:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:22:08
Diskuse
J. Nadrchal
15:22:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:22:47
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:24:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:25:43
Diskuse
J. Nadrchal
15:26:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:27:26
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:29:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:35:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:29
Diskuse
J. Nadrchal
15:37:34
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:38:03
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
15:39:18
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:40:30
Diskuse
J. Procházka
15:43:10
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:43:27
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:43:38
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:45:31
Diskuse
J. Nadrchal
15:46:18
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:46:34
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:46:52
Diskuse
F. Brendl
15:48:11
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:51:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:22
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:53:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:54:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:55:39
Diskuse
J. Nadrchal
15:55:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:56:39
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:57:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:16
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:59:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:43
Diskuse
20. - Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic
čas: 16:00:03
Ing. M. Charvát
16:00:03
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:00:14
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:00:14
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:01:28
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:01:34
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:06:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:09:04
Diskuse
Host
1
16:09:24
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:16:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:19:20
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:19:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:20:25
Diskuse
Host
1
16:24:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:24:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:24:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:27:18
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:27:40
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:28:39
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:30:11
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:33:24
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:33:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:16
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:37:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:40:26
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:40:39
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:48:29
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:52:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:48
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:53:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:11
Diskuse
Host
1
16:55:21
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:00:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:09
Diskuse
MBA. L. Ministrová
17:01:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:23
Diskuse
2. - Aktualizace investičního záměru - CPD a GAMPA
čas: 17:02:47
Ing. M. Charvát
17:02:47
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:02:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:24
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:05:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:23
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:06:45
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:06:45
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:08:40
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:09:26
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:10:16
Diskuse
F. Brendl
17:14:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:17:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:21
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:18:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:21:31
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:21:39
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:22:03
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:22:22
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:22:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:23:59
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:24:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:27:29
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:27:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:37
Diskuse
Ing. J. Rozinek
17:32:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:40
Diskuse
3. - Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti CPD, z.s.
čas: 17:33:02
Ing. M. Charvát
17:33:02
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:33:20
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:34:10
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:35:58
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:36:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:36:48
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:36:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:37:04
Diskuse
4. - Odpis pohledávek
čas: 17:37:22
Ing. M. Charvát
17:37:23
Předložení
MBA. L. Ministrová
17:37:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:37:57
Diskuse
5. - Záležitosti EBA a.s. (schválení Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo ZK, ostatní)
čas: 17:38:19
Ing. M. Charvát
17:38:19
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:38:28
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:42:03
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:42:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:42:46
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:43:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:43:28
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:43:36
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:44:33
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:44:59
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:45:14
Diskuse
Host
1
17:45:30
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:46:39
Diskuse
F. Brendl
17:46:48
Diskuse
Host
1
17:47:41
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:48:40
Diskuse
Host
1
17:49:12
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:50:07
Diskuse
Host
1
17:50:28
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:51:03
Diskuse
Host
1
17:51:28
Diskuse
J. Procházka
17:51:39
Diskuse
Host
1
17:51:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:52:54
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:52:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:53:02
Diskuse
Ing. J. Rozinek
17:53:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:53:41
Diskuse
6. - Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2022 - úprava
čas: 17:54:02
Ing. M. Charvát
17:54:02
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:54:13
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:54:45
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:55:07
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:55:18
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:55:28
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:55:48
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:56:12
Diskuse
MBA. L. Ministrová
17:56:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:56:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:56:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:56:55
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:00:21
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:01:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:01:20
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
18:01:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:03:20
Diskuse
21. - Diskuse
čas: 18:16:42
Ing. M. Charvát
18:16:42
Předložení
Občan/ka města
1
18:16:59
Diskuse
M. Slanař
18:22:54
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:23:28
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:25:17
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:25:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:14
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:26:18
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:26:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:29:32
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:30:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:30:32
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:30:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:33:20
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:33:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:34:21
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
18:34:40
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:34:54
Diskuse
M. Slanař
18:35:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:36:08
Diskuse
M. Slanař
18:36:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:36:41
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:37:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:40:30
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:40:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:41:17
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:41:56
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:42:21
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:42:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:43:19
Diskuse
Ing. J. Rozinek
18:43:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:43:55
Diskuse
7. - X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
čas: 18:44:29
Ing. M. Charvát
18:44:29
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:44:31
Diskuse
Ing. O. Karas
18:45:55
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:46:34
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:47:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:16
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:48:29
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:49:30
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:52:51
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:55:06
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:56:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:57:32
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:57:39
Diskuse
Ing. O. Karas
18:59:52
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:00:27
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:00:47
Diskuse
R. Klčo
19:01:16
Diskuse
MBA. L. Ministrová
19:01:27
Diskuse
Ing. O. Karas
19:01:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:01:46
Diskuse
MBA. L. Ministrová
19:01:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:02:57
Diskuse
8. - Revokace usnesení - Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace
čas: 19:03:02
Ing. M. Charvát
19:03:02
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:03:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:03:23
Diskuse
Ing. J. Rozinek
19:03:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:03:37
Diskuse
9. - Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
čas: 19:03:53
Ing. M. Charvát
19:03:53
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:04:03
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:04:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:04:40
Diskuse
F. Brendl
19:04:46
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:05:57
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
19:08:51
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:09:03
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:09:19
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:11:13
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:12:02
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:12:55
Diskuse
F. Brendl
19:13:34
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:15:27
Diskuse
F. Brendl
19:18:24
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:20:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:08
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
19:22:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:21
Diskuse
10. - Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře
čas: 19:22:42
Ing. M. Charvát
19:22:42
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:22:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:23:53
Diskuse
MBA. L. Ministrová
19:24:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:24:09
Diskuse
11. - Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko
čas: 19:24:25
Ing. M. Charvát
19:24:26
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:24:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:24:46
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:24:50
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:27:05
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:28:15
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:29:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:31:17
Diskuse
Ing. J. Rozinek
19:31:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:31:29
Diskuse
12. - Strategie školství Pardubice
čas: 19:31:48
Ing. M. Charvát
19:31:48
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:31:53
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:32:38
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:35:16
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:37:09
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:40:11
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
19:41:57
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:42:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:05
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
19:43:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:25
Diskuse
13. - Dodatky ke zřizovacím listinám mateřských škol
čas: 19:43:42
Ing. M. Charvát
19:43:42
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:43:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:51
Diskuse
MBA. L. Ministrová
19:44:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:44:13
Diskuse
14. - Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu
čas: 19:44:34
Ing. M. Charvát
19:44:34
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:44:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:44:43
Diskuse
Ing. J. Rozinek
19:44:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:45:00
Diskuse
15. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 19:45:20
Ing. M. Charvát
19:45:20
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:45:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:45:51
Diskuse
16. - Městský útulek pro opuštěná zvířata - nutné opravy/údržba areálu stávajícího útulku; parametry výběru lokality pro výstavbu nového útulku
čas: 19:46:21
Ing. M. Charvát
19:46:21
Předložení
Mgr. K. Haas
19:46:35
Diskuse
F. Brendl
19:56:52
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:59:08
Diskuse
J. Procházka
20:01:41
Diskuse
DiS. J. Rejda
20:03:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:05:54
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:06:06
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:06:30
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:07:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:09:42
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:12:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:30
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:12:35
Diskuse
J. Procházka
20:21:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:21:23
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
20:21:41
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:21:59
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:22:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:22:27
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:22:45
Diskuse
MBA. L. Ministrová
20:23:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:23:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:30:27
Diskuse
MBA. L. Ministrová
20:30:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:32:02
Diskuse
17. - Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (provoz ZSP)
čas: 20:32:08
Ing. M. Charvát
20:32:08
Předložení
J. Nadrchal
20:32:10
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:32:47
Diskuse
MBA. L. Ministrová
20:33:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:33:09
Diskuse
Ing. J. Rozinek
20:33:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:33:24
Diskuse
18. - Schválení dotační smlouvy na provoz ZSP se společností Dostihový spolek a.s.
čas: 20:33:46
Ing. M. Charvát
20:33:46
Předložení
J. Nadrchal
20:33:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:34:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:34:05
Diskuse
MBA. L. Ministrová
20:34:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:34:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:34:31
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
20:34:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:34:45
Diskuse
19. - Dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě se SmP a.s. - provozování veřejných pohřebišť
čas: 20:35:06
Ing. M. Charvát
20:35:06
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:35:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:35:51
Diskuse
Ing. J. Rozinek
20:36:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:36:09
Diskuse
MBA. L. Ministrová
20:36:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:36:24
Diskuse