Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

24.09.2020
0. - Úvod
čas: 15:03:54
Ing. M. Charvát
15:03:54
Předložení
8. - Terminál JIH - postup a výstavba
čas: 15:09:02
Ing. M. Charvát
15:09:03
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:09:15
Diskuse
Host
1
15:10:08
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:23:43
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:26:41
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:29:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:31:40
Předložení
Ing. T. Pelikán
15:31:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:29
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:32:44
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:34:42
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:36:28
Diskuse
Host
1
15:36:43
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:38:04
Diskuse
Host
1
15:38:51
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:40:14
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:43:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:45:02
Předložení
Host
1
15:45:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:48:20
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:48:35
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:49:18
Diskuse
Host
1
15:50:31
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:51:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:04
Předložení
Ing. T. Pelikán
15:55:49
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:56:58
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:58:23
Diskuse
Host
1
15:58:48
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:00:46
Diskuse
Host
1
16:01:29
Diskuse
F. Brendl
16:02:05
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:03:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:41
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:03:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:04:30
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:04:34
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:05:28
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:05:51
Diskuse
Host
1
16:07:13
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:08:14
Diskuse
Host
1
16:10:42
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:12:17
Diskuse
Host
1
16:12:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:13:44
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
16:13:57
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:19:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:20:42
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:23:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:24:35
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 16:24:48
Ing. M. Charvát
16:24:48
Předložení
Ing. P. Klimpl
16:24:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:50
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:32:23
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:33:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:34:52
Předložení
Ing. O. Karas
16:38:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:39:26
Předložení
Ing. P. Klimpl
16:39:51
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:39:51
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:40:29
Diskuse
J. Nadrchal
16:42:17
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:43:32
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:43:46
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:44:12
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:45:33
Diskuse
F. Brendl
16:48:02
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:49:20
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:53:03
Diskuse
J. Nadrchal
16:53:42
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:55:11
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:56:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:47
Předložení
J. Nadrchal
16:58:05
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:58:45
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:59:22
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:59:37
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
17:00:36
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:02:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:03:47
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
17:04:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:04:08
Předložení
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 17:04:26
Ing. M. Charvát
17:04:26
Předložení
Bc. D. Stránský
17:04:35
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:18:55
Diskuse
Ing. O. Karas
17:19:04
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:19:34
Diskuse
F. Brendl
17:20:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:26:23
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:26:34
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:30:26
Diskuse
F. Brendl
17:30:40
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:31:45
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:31:52
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:33:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:44
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:34:54
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:35:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:35:56
Diskuse
F. Brendl
17:37:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:38:30
Předložení
Bc. D. Stránský
17:38:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:40:31
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:40:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:41:30
Předložení
Ing. T. Pelikán
17:41:35
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:41:58
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:46:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:47:06
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:47:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:50:14
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:51:08
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:53:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:54:24
Předložení
Bc. D. Stránský
17:54:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:54:40
Předložení
Ing. T. Pelikán
17:54:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:57:58
Předložení
Ing. T. Pelikán
17:58:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:58:16
Předložení
Ing. T. Pelikán
17:58:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:03
Předložení
Ing. T. Pelikán
17:59:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:32
Předložení
33. - Diskuse
čas: 18:16:30
Ing. M. Charvát
18:16:30
Předložení
Občan/ka města
1
18:17:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:21:39
Předložení
Občan/ka města
1
18:21:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:24:37
Předložení
DiS. J. Rejda
18:24:47
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:26:17
Diskuse
J. Procházka
18:27:41
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
18:28:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:30:22
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
18:31:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:34:44
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:35:02
Diskuse
J. Nadrchal
18:36:37
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:37:13
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:38:02
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:41:53
Diskuse
J. Nadrchal
18:44:44
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
18:45:26
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:47:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:34
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:49:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:50:13
Předložení
Ing. arch. A. Klose
18:50:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:52:46
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
18:53:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:55:19
Předložení
Vedoucí odboru
1
18:55:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:56:09
Předložení
Mgr. K. Haas
18:56:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:59:22
Předložení
Vedoucí odboru
1
18:59:33
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:00:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:03:25
Předložení
Ing. P. Kvaš
19:04:58
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:05:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:06:02
Předložení
Vedoucí odboru
1
19:06:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:08:42
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:08:49
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:10:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:10:26
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
19:10:30
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:11:11
Diskuse
Tajemník
1
19:11:40
Diskuse
F. Brendl
19:13:40
Diskuse
F. Brendl
19:13:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:14:36
Předložení
F. Brendl
19:14:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:15:49
Předložení
F. Brendl
19:16:30
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:16:45
Diskuse
F. Brendl
19:18:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:20:42
Předložení
Vedoucí odboru
1
19:20:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:21:16
Předložení
Ing. T. Pelikán
19:21:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:21:44
Předložení
3. - Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za umístění
čas: 19:22:14
Ing. M. Charvát
19:22:14
Předložení
Bc. D. Stránský
19:22:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:27
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:27:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:59
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:28:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:29:11
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:29:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:29:52
Předložení
4. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 19:30:19
Ing. M. Charvát
19:30:19
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:30:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:31:22
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
19:31:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:32:42
Předložení
5. - Prodej nebytové jednotky č. 414/1, Sladkovského ul.
čas: 19:33:00
Ing. M. Charvát
19:33:00
Předložení
F. Brendl
19:33:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:49
Předložení
Ing. J. Lejhanec
19:38:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:40:28
Předložení
F. Brendl
19:41:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:42:24
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:42:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:42:49
Předložení
6. - Prodej zbytkových nebytových jednotek
čas: 19:43:13
Ing. M. Charvát
19:43:13
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:43:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:44:17
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
19:44:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:45:00
Předložení
7. - Dostihový spolek a.s. - žádost o prominutí části nájemného
čas: 19:45:17
Ing. M. Charvát
19:45:19
Předložení
Ing. P. Kvaš
19:45:58
Diskuse
MBA. L. Ministrová
19:46:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:46:20
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:46:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:46:55
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:47:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:47:25
Předložení
9. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 19:47:55
Ing. M. Charvát
19:47:55
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:48:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:49:51
Předložení
Vedoucí odboru
1
19:50:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:52:57
Předložení
Ing. P. Klimpl
19:53:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:53:41
Předložení
F. Brendl
19:53:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:54:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:55:53
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
19:56:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:56:26
Předložení
10. - Dotační smlouva P-PINK
čas: 19:56:44
Ing. M. Charvát
19:56:44
Předložení
J. Nadrchal
19:56:46
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
19:57:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:58:08
Předložení
Vedoucí odboru
1
19:58:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:58:42
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:58:48
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:00:27
Diskuse
F. Brendl
20:01:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:02:28
Diskuse
Ing. O. Karas
20:02:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:03:37
Předložení
Bc. D. Stránský
20:03:43
Diskuse
J. Procházka
20:04:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:04:49
Předložení
Ing. T. Pelikán
20:05:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:05:11
Předložení
11. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 20:05:36
Ing. M. Charvát
20:05:36
Předložení
J. Nadrchal
20:05:41
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:05:59
Diskuse
Ing. T. Pelikán
20:06:07
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:06:20
Diskuse
12. - Novela Statutu
čas: 20:06:57
Ing. M. Charvát
20:06:57
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:06:59
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
20:07:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:07:26
Diskuse
13. - Odprodej použitých žulových obrub OP
čas: 20:07:51
Ing. P. Kvaš
20:07:51
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:07:53
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:07:55
Diskuse
F. Brendl
20:08:07
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:09:55
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
20:10:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:11:07
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
20:11:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:11:36
Předložení
14. - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb,služby odstraňování vozidel
čas: 20:11:56
Ing. M. Charvát
20:11:56
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:12:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:04
Předložení
Ing. T. Pelikán
20:12:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:32
Předložení
15. - Schválení XX. změny Územního plánu města Pardubice
čas: 20:12:45
Ing. M. Charvát
20:12:45
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:12:55
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:15:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:16:43
Předložení
Ing. T. Pelikán
20:17:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:17:41
Předložení
J. Procházka
20:17:53
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
20:18:39
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:19:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:20:42
Diskuse
Mgr. F. Petr
20:22:49
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:23:10
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:28:12
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:31:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:31:56
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:32:08
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:32:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:32:41
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
20:32:46
Diskuse
F. Brendl
20:32:53
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:33:23
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:35:41
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:37:33
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:38:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:40:13
Předložení
Mgr. K. Haas
20:41:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:46:12
Předložení
Ing. M. Charvát
20:59:50
Předložení
Vedoucí odboru
1
21:03:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:04:06
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
21:04:22
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:05:52
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
21:09:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:10:11
Předložení
Ing. P. Kvaš
21:10:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:11:10
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:11:13
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:11:41
Diskuse
Ing. T. Pelikán
21:11:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:12:26
Předložení
Ing. P. Kvaš
21:12:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:12:52
Předložení
16. - Schválení XXI. změny Územního plánu města Pardubice a I. změny územního plánu obce Hostovice
čas: 21:12:56
Ing. M. Charvát
21:12:56
Předložení
Ing. P. Kvaš
21:13:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:13:23
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
21:13:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:13:50
Předložení
17. - IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
čas: 21:14:16
Ing. M. Charvát
21:14:16
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:14:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:15:00
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
21:15:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:15:39
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
21:16:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:16:39
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
21:17:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:17:35
Předložení
18. - Problematika Dostihový spolek a. s. (nová akcionářská smlouva, zvýšení ZK)
čas: 21:18:00
Ing. M. Charvát
21:18:00
Předložení
Ing. P. Kvaš
21:18:07
Diskuse
F. Brendl
21:18:49
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:21:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:23:39
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
21:24:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:25:51
Diskuse
F. Brendl
21:26:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:28:07
Předložení
Ing. P. Kvaš
21:28:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:28:22
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:28:29
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:29:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:29:20
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:29:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:29:57
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:30:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:30:19
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:30:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:30:55
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:31:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:31:24
Předložení
19. - Problematika EBA a. s. (aktualizace využití ZK)
čas: 21:31:46
Ing. M. Charvát
21:31:46
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
21:32:30
Diskuse
F. Brendl
21:35:38
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:37:59
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:38:26
Diskuse
J. Procházka
21:41:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:42:07
Předložení
Host
1
21:42:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:53:19
Předložení
DiS. J. Rejda
21:53:30
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:54:20
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:57:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:01:14
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
22:01:18
Diskuse
F. Brendl
22:04:21
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
22:07:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:07:47
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
22:07:52
Diskuse
Host
1
22:11:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
22:11:54
Diskuse
Host
1
22:12:18
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:14:33
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
22:17:39
Diskuse
DiS. J. Rejda
22:18:05
Diskuse
Host
1
22:18:24
Diskuse
F. Brendl
22:18:32
Diskuse
Ing. J. Hrabal
22:20:32
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:21:00
Diskuse
Vedoucí odboru
1
22:21:47
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:23:03
Diskuse
F. Brendl
22:24:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:25:48
Předložení
Ing. arch. A. Klose
22:25:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:26:11
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
22:26:13
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
22:29:04
Diskuse
Ing. T. Pelikán
22:29:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:30:00
Předložení
Ing. M. Charvát
22:41:30
Předložení
Ing. T. Pelikán
22:42:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:45:43
Předložení
20. - Revokace usnesení č. Z/107/2015 (plnění usnesení č. Z/1409/2020)
čas: 22:45:56
Ing. M. Charvát
22:45:56
Předložení
Ing. J. Kutílek
22:46:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:47:22
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
22:47:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:47:45
Předložení
21. - Nabídka odkupu akcií ve VAK Pce a.s.
čas: 22:48:04
Ing. M. Charvát
22:48:04
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
22:48:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:48:38
Předložení
22. - Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2020
čas: 22:48:59
Ing. M. Charvát
22:48:59
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
22:49:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:49:40
Předložení
23. - Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci II.
čas: 22:50:06
Ing. M. Charvát
22:50:06
Předložení
Ing. T. Pelikán
22:50:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:50:41
Předložení
31. - Příprava změn ve strategii řízení a údržby města vedoucí k provozním úsporám
čas: 22:51:12
Ing. M. Charvát
22:51:13
Předložení
F. Brendl
22:51:18
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:58:45
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:59:34
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
23:02:38
Diskuse
F. Brendl
23:04:54
Diskuse
Ing. O. Karas
23:09:06
Diskuse
F. Brendl
23:09:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:10:54
Předložení
F. Brendl
23:11:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:11:11
Předložení
Ing. T. Pelikán
23:11:20
Diskuse
F. Brendl
23:11:37
Diskuse
Ing. T. Pelikán
23:11:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:14:31
Předložení
24. - Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury
čas: 23:14:52
Ing. M. Charvát
23:14:52
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:14:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:15:08
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
23:15:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:15:48
Předložení
25. - Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace
čas: 23:16:08
Ing. M. Charvát
23:16:08
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:16:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:16:15
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
23:16:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:16:38
Předložení
26. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 23:16:58
Ing. M. Charvát
23:16:59
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:17:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:17:11
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
23:17:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:17:37
Předložení
Ing. T. Pelikán
23:19:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:19:25
Předložení
27. - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice a Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory Pardubičtí tahouni pro období 2021 - 2023
čas: 23:19:46
Ing. M. Charvát
23:19:46
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:19:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:20:05
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
23:20:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:21:05
Předložení
28. - Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
čas: 23:21:27
Ing. M. Charvát
23:21:27
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:21:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:21:39
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
23:21:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:22:01
Předložení
29. - Zřizovací listiny základních škol
čas: 23:22:24
Ing. M. Charvát
23:22:24
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:22:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:22:33
Předložení
Ing. T. Pelikán
23:22:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:22:54
Předložení
30. - Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
čas: 23:23:16
Ing. M. Charvát
23:23:16
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
23:23:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:23:52
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
23:23:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:24:01
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
23:24:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:25:17
Předložení
32. - Smlouva o spolupráci s městem Holice a městem Přelouč - COVID 19
čas: 23:25:44
Ing. M. Charvát
23:25:44
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
23:26:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:26:16
Předložení
Ing. P. Kvaš
23:27:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:27:24
Předložení
MBA. L. Ministrová
23:27:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:27:35
Předložení
Ing. T. Pelikán
23:27:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
23:27:53
Předložení