Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

09.09.2020
0. - Úvod
čas: 17:02:43
Ing. M. Charvát
17:02:43
Předložení
0. - Úvod
čas: 17:07:12
Ing. M. Charvát
17:07:12
Předložení
1. - Předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. - pozemky
čas: 17:07:21
Ing. M. Charvát
17:07:21
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:08:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:47
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:13:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:16:54
Předložení
F. Brendl
17:18:21
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:20:18
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
17:22:33
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:23:01
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:23:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:25:15
Předložení
F. Brendl
17:25:29
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:26:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:27:30
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:28:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:30:12
Předložení
Bc. D. Stránský
17:30:52
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:31:51
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:32:05
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:33:05
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:33:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:24
Diskuse
F. Brendl
17:35:32
Diskuse
2. - Dodatek ke zřizovací listině mateřské školy
čas: 17:37:13
Ing. M. Charvát
17:37:13
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:37:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:37:26
Předložení
MBA. L. Ministrová
17:37:40
Diskuse
3. - Revokace usnesení č. Z/1256/2020
čas: 17:38:09
Ing. M. Charvát
17:38:09
Předložení
Bc. D. Stránský
17:38:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:41:17
Předložení
F. Brendl
17:41:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:42:37
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:42:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:43:06
Diskuse
D. Salfický
17:43:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:43:27
Diskuse
4. - Diskuse
čas: 17:43:53
Ing. M. Charvát
17:43:53
Předložení
Ing. P. Klimpl
17:44:03
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:44:34
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:44:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:45:33
Diskuse
F. Brendl
17:46:09
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:49:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:50:21
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:51:30
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:53:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:54:28
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:54:34
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:55:20
Diskuse
F. Brendl
17:55:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:56:59
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:58:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:58:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:13
Diskuse
Host
1
17:59:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:05:55
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:06:01
Diskuse
Tajemník
1
18:06:41
Diskuse
Tajemník
1
18:07:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:08:02
Diskuse
F. Brendl
18:08:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:08:40
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:08:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:09:26
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:10:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:11:52
Předložení
Host
1
18:12:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:12:18
Diskuse