Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

18.06.2020
0. - Úvod
čas: 15:00:48
Ing. M. Charvát
15:00:48
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:04:55
Ing. M. Charvát
15:04:55
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:05:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:06:19
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:08:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:43
Diskuse
Ing. O. Karas
15:09:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:09:58
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:12:23
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:14:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:14:34
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:14:42
Diskuse
J. Nadrchal
15:16:13
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:17:52
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:23:34
Diskuse
J. Nadrchal
15:25:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:26:25
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:26:34
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:27:13
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:29:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:28
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:32:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:35
Diskuse
M. Slanař
15:34:52
Diskuse
J. Nadrchal
15:35:25
Diskuse
Ing. O. Karas
15:37:06
Diskuse
J. Nadrchal
15:37:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:38:02
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:38:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:38:33
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:38:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:38:59
Diskuse
2. - Odkoupení objektu kaple sv. Trojice
čas: 15:39:18
Ing. M. Charvát
15:39:18
Předložení
M. Slanař
15:41:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:41:29
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:41:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:41:51
Diskuse
3. - Novela obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
čas: 15:42:13
Ing. M. Charvát
15:42:13
Předložení
Ing. T. Pelikán
15:42:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:42:49
Diskuse
4. - Zrušení obecně závazné vyhlášky o ověřování znalostí řidičů taxislužby
čas: 15:43:08
Ing. M. Charvát
15:43:08
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
15:43:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:47
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:44:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:45:04
Diskuse
5. - DUKLA SPORTOVNÍ - Memorandum o o vzájemné spolupráci - Pardubický kraj
čas: 15:45:24
Ing. M. Charvát
15:45:24
Předložení
Mgr. K. Haas
15:45:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:46:05
Diskuse
6. - Snížení nájemného - Basketbalový klub Pardubice, z.s.
čas: 15:46:25
Ing. M. Charvát
15:46:25
Předložení
Ing. T. Pelikán
15:46:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:47:11
Diskuse
7. - Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce nebytových prostor
čas: 15:47:31
Ing. M. Charvát
15:47:32
Předložení
Mgr. K. Haas
15:50:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:45
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:54:03
Diskuse
Host
1
15:54:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:55:06
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:55:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:56:53
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:58:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:13
Diskuse
Ing. O. Karas
15:59:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:00:26
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:01:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:02:41
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:02:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:08
Diskuse
8. - Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic
čas: 16:03:31
Ing. M. Charvát
16:03:31
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:03:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:06:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:06:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:07:59
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:11:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:12:10
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:12:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:12:46
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:12:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:13:27
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:13:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:13:51
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:14:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:14:15
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:14:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:14:48
Diskuse
9. - Smluvní záležitosti RFP a. s. (navýšení základního kapitálu, dodatek č. 1 o poskytnutí dotace)
čas: 16:15:07
Ing. M. Charvát
16:15:07
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:15:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:03
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:16:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:49
Diskuse
10. - Smluvní záležitosti EBA a. s. (navýšení základního kapitálu)
čas: 16:17:14
Ing. M. Charvát
16:17:14
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:17:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:18:34
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:18:38
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:18:53
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:19:04
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:19:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:20:24
Diskuse
Host
1
16:20:34
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:21:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:22:05
Diskuse
Host
1
16:22:13
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:22:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:22:50
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:23:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:23:14
Diskuse
11. - Problematika Dostihový spolek a. s. (zastupování města na valných hromadách, navýšení ZK)
čas: 16:23:37
Ing. M. Charvát
16:23:37
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:23:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:24:57
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:25:08
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:25:23
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:25:34
Diskuse
MBA. L. Ministrová
16:25:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:00
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:26:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:22
Diskuse
12. - Smluvní záležitosti VAK Pardubice a. s. (změny stanov,navýšení základního kapitálu)
čas: 16:26:45
Ing. M. Charvát
16:26:45
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:26:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:43
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:28:49
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:29:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:29:43
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:29:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:30:21
Diskuse
13. - Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci
čas: 16:30:43
Ing. M. Charvát
16:30:43
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:30:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:47
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:41:05
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:42:23
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:42:49
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:43:41
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:43:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:47:06
Diskuse
Host
1
16:47:14
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:50:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:44
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:55:47
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:57:52
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:58:21
Diskuse
M. Slanař
16:59:45
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:01:35
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:03:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:04:42
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:05:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:48
Diskuse
Host
1
17:06:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:08:39
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:09:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:54
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:14:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:53
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:16:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:19
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:17:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:39
Diskuse
14. - VII. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření
čas: 17:18:02
Ing. M. Charvát
17:18:02
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:18:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:42
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:19:47
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:21:16
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:22:45
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:24:06
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:24:38
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:24:52
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:25:27
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:25:34
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:26:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:15
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:26:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:33
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:26:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:27:02
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:28:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:23
Diskuse
15. - Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2019
čas: 17:28:53
Ing. M. Charvát
17:28:53
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:29:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:11
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:29:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:34
Diskuse
16. - Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2019
čas: 17:29:55
Ing. M. Charvát
17:29:55
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:30:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:30:38
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:30:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:31:00
Diskuse
17. - Dotace z oblasti kultury
čas: 17:31:21
Ing. M. Charvát
17:31:21
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:31:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:45
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:32:58
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:33:34
Diskuse
Host
1
17:34:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:35:25
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:35:31
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:36:17
Diskuse
Host
1
17:37:10
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:37:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:37:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:37:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:37:51
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:37:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:38:12
Diskuse
30. - Diskuse
čas: 17:55:14
Ing. M. Charvát
17:55:14
Předložení
Občan/ka města
1
17:55:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:58:29
Diskuse
Občan/ka města
1
17:59:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:40
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:59:44
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:00:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:00:37
Diskuse
Ing. J. Hrabal
18:00:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:01:10
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:01:15
Diskuse
M. Slanař
18:05:30
Diskuse
J. Nadrchal
18:07:43
Diskuse
M. Slanař
18:08:21
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
18:09:24
Diskuse
J. Nadrchal
18:09:51
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:10:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:13:53
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:14:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:15:32
Diskuse
J. Nadrchal
18:15:49
Diskuse
J. Procházka
18:16:33
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:17:19
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
18:18:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:18
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
18:24:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:24:43
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:25:24
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:29:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:31:41
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:33:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:34:12
Diskuse
18. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Barocco sempre giovane o.p.s.
čas: 18:34:50
Ing. M. Charvát
18:34:50
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:34:57
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:35:32
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:35:44
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:35:48
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:35:56
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:36:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:36:28
Diskuse
19. - Dodatek č. 6 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu
čas: 18:36:49
Ing. M. Charvát
18:36:49
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:36:57
Diskuse
J. Nadrchal
18:37:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:37:15
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:37:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:37:41
Diskuse
20. - Strategický plán rozvoje města - Vyhodnocení za rok 2019
čas: 18:38:01
Ing. M. Charvát
18:38:01
Předložení
J. Nadrchal
18:38:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:38:24
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:38:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:38:46
Diskuse
21. - Dotace z Programu podpory sportu
čas: 18:39:09
Ing. M. Charvát
18:39:09
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:39:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:39:25
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:39:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:39:48
Diskuse
22. - Individuální dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
čas: 18:40:08
Ing. M. Charvát
18:40:08
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:40:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:40:21
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:40:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:40:43
Diskuse
23. - Provozní záležitosti Centrálních polytechnických dílen
čas: 18:41:03
Ing. M. Charvát
18:41:03
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:41:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:35
Diskuse
Bc. J. Hrubeš, DiS.
18:42:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:49
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:42:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:43:12
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:43:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:43:42
Diskuse
24. - Memorandum o spolupráci při rozvoji Regionální fotbalové akademie
čas: 18:44:06
Ing. M. Charvát
18:44:06
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:44:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:44:19
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:44:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:44:42
Diskuse
25. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 18:45:04
Ing. M. Charvát
18:45:04
Předložení
Ing. J. Kutílek
18:45:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:45:45
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:45:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:46:08
Diskuse
26. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 18:46:31
Ing. M. Charvát
18:46:31
Předložení
Mgr. K. Haas
18:46:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:47:07
Diskuse
27. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit
čas: 18:47:27
Ing. M. Charvát
18:47:27
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:47:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:47:57
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:48:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:20
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:48:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:48:43
Diskuse
28. - Revokace dotací z Programu podpory cestovního ruchu
čas: 18:49:02
Ing. M. Charvát
18:49:02
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:49:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:49:13
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:49:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:49:36
Diskuse
29. - Investiční záměr základní škola Montessori Dubina Pardubice
čas: 18:49:57
Ing. M. Charvát
18:49:57
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:50:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:52:25
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:52:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:53:52
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:54:30
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:55:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:56:52
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
18:58:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:59:52
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:00:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:00:32
Diskuse