Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

09.06.2020
0. - Úvod
čas: 15:01:26
Ing. M. Charvát
15:01:26
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:02:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:02:47
Předložení
2. - Problematika HC DYNAMO PARDUBICE a. s.
čas: 15:07:14
Ing. M. Charvát
15:07:14
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:07:20
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:07:39
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:10:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:14:03
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:14:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:15:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:16:32
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:16:45
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:20:12
Diskuse
Host
1
15:22:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:25:12
Předložení
Ing. J. Hrabal
15:25:16
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:26:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:29:54
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:30:27
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:33:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:36:22
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:36:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:42:26
Předložení
Host
1
15:43:05
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:43:22
Diskuse
Host
1
15:44:49
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:52:37
Diskuse
Host
1
15:54:11
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:55:25
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:59:01
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:09:04
Diskuse
Host
1
16:10:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:14:47
Předložení
Host
1
16:15:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:19:37
Předložení
Ing. J. Lejhanec
16:19:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:20:08
Předložení
Mgr. K. Haas
16:20:24
Diskuse
F. Brendl
16:20:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:23:36
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:24:16
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:25:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:19
Předložení
Host
1
16:28:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:36
Předložení
Host
1
16:31:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:39
Předložení
Ing. J. Hrabal
16:33:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:47
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:34:23
Diskuse
Host
1
16:36:21
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:38:10
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:39:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:40:32
Předložení
D. Salfický
16:40:41
Diskuse
V. Martinec
16:41:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:58
Předložení
Ing. J. Lejhanec
16:42:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:43:01
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
16:45:02
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:45:18
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:45:55
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:49:03
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:49:37
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:50:19
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:52:22
Diskuse
F. Brendl
16:55:38
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:55:57
Diskuse
Host
1
16:56:52
Diskuse
F. Brendl
16:57:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:18
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:01:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:00
Předložení
Bc. J. Hrubeš, DiS.
17:06:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:25
Předložení
Mgr. K. Haas
17:06:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:07
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:18:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:43
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
17:18:52
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:19:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:53
Předložení
Ing. J. Lejhanec
17:20:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:20:12
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
17:20:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:20:29
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
17:20:50
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:21:51
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:22:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:20
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
17:22:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:23:13
Předložení
3. - VII. změna rozpočtu na r. 2020 - 1. část
čas: 17:23:51
Ing. M. Charvát
17:23:51
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:23:54
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:24:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:41
Předložení
F. Brendl
17:26:44
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:27:15
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:27:46
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:28:32
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:29:10
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:30:53
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:31:38
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:31:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:33
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:32:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:50
Předložení
F. Brendl
17:33:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:35:02
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:35:45
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:36:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:37:00
Předložení
D. Salfický
17:37:23
Diskuse
V. Martinec
17:37:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:37:39
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:37:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:38:10
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:38:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:38:57
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:39:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:39:39
Předložení
1. - Analýza provozování MFA
čas: 17:40:07
Ing. M. Charvát
17:40:07
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:40:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:40:39
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
17:40:42
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:40:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:41:53
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:43:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:43:12
Předložení
F. Brendl
17:43:14
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:45:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:45:55
Předložení
F. Brendl
17:46:12
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:46:20
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:48:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:48:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:49:57
Předložení
Mgr. K. Haas
17:50:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:52:09
Předložení
Mgr. K. Haas
17:52:23
Diskuse
Host
1
17:52:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:01:09
Předložení
Mgr. K. Haas
18:01:52
Diskuse
Host
1
18:03:30
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:03:56
Diskuse
Host
1
18:04:42
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:06:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:06:46
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:06:55
Diskuse
R. Klčo
18:07:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:07:48
Předložení
R. Klčo
18:08:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:08:23
Předložení
4. - Diskuse
čas: 18:08:48
Ing. M. Charvát
18:08:48
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:08:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:11:15
Předložení
J. Procházka
18:16:15
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:16:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:17:33
Předložení
Mgr. K. Haas
18:17:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:19:03
Předložení