Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

28.05.2020
0. - Úvod
čas: 15:00:41
Ing. M. Charvát
15:00:41
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:05:07
Ing. M. Charvát
15:05:07
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:06:17
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:07:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:09:26
Předložení
J. Nadrchal
15:17:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:18:58
Předložení
MUDr. V. Ulrych
15:19:26
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:20:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:22:56
Předložení
Ing. J. Hrabal
15:24:00
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
15:26:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:27:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:28:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:30:22
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:31:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:47
Předložení
F. Brendl
15:33:29
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:34:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:35:28
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
15:35:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:35:57
Předložení
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:36:17
Ing. M. Charvát
15:36:17
Předložení
Bc. D. Stránský
15:36:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:36:51
Předložení
Ing. J. Lejhanec
15:37:04
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
15:37:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:59
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
15:38:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:38:29
Předložení
3. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 15:38:53
Ing. M. Charvát
15:38:53
Předložení
Ing. J. Lejhanec
15:39:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:39:18
Předložení
4. - Postup vyřizování žádostí o prominutí nájemného, pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích města
čas: 15:39:48
Ing. M. Charvát
15:39:48
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:40:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:41:12
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:41:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:42:16
Předložení
Bc. D. Stránský
15:42:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:42:57
Předložení
Mgr. K. Haas
15:43:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:11
Předložení
MUDr. V. Ulrych
15:44:24
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
15:44:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:40
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
15:44:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:50
Předložení
7. - Investiční záměr - CPD a Gampa
čas: 15:45:14
Ing. M. Charvát
15:45:14
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:45:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:47:14
Předložení
F. Brendl
15:48:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:20
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:52:23
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:55:55
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:58:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:01:58
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:03:34
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:03:49
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:11:51
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:12:08
Diskuse
F. Brendl
16:12:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:15:41
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:19:20
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:21:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:22:01
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:23:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:17
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:26:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:27:02
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:27:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:06
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
16:31:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:58
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
16:34:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:34:39
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
16:34:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:35:17
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
16:35:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:35:51
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
16:36:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:28
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
16:37:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:38:10
Předložení
8. - VI. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření
čas: 16:38:30
Ing. M. Charvát
16:38:30
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:38:36
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:39:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:40:35
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:40:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:09
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:41:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:22
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:41:25
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:41:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:44
Předložení
9. - Transfer finančních prostředků za TKO z rozpočtů MO do rozpočtu MmP
čas: 16:42:06
Ing. M. Charvát
16:42:06
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:42:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:41
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:42:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:57
Předložení
10. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Československá obec legionářská, z.s.
čas: 16:43:18
Ing. M. Charvát
16:43:18
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:43:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:44:11
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:44:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:44:43
Předložení
11. - Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK
čas: 16:45:05
Ing. M. Charvát
16:45:05
Předložení
J. Nadrchal
16:45:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:45
Předložení
Ing. J. Hrabal
16:45:52
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:45:54
Diskuse
F. Brendl
16:48:17
Diskuse
J. Nadrchal
16:50:22
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:50:42
Diskuse
J. Procházka
16:51:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:53:18
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:54:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:27
Diskuse
J. Nadrchal
16:56:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:02
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:57:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:27
Předložení
12. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti
čas: 16:57:52
Ing. M. Charvát
16:57:52
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:57:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:04
Předložení
F. Brendl
16:58:07
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:59:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:00:52
Předložení
Ing. J. Lejhanec
17:01:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:14
Předložení
13. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 17:01:38
Ing. M. Charvát
17:01:38
Předložení
Ing. J. Lejhanec
17:01:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:05
Předložení
14. - Diskuse
čas: 17:02:33
Ing. M. Charvát
17:02:33
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:03:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:04:23
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:04:53
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:06:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:08:46
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:12:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:10
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:15:29
Diskuse
M. Slanař
17:17:51
Diskuse
J. Nadrchal
17:18:01
Diskuse
M. Slanař
17:18:39
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:19:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:20:11
Předložení
Mgr. K. Haas
17:20:18
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:21:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:06
Předložení
Mgr. K. Haas
17:22:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:33
Předložení
MUDr. V. Ulrych
17:24:26
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:28:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:51
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
17:28:58
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:32:33
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:33:20
Diskuse
F. Brendl
17:33:52
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:37:45
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:41:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:44:04
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
17:44:32
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:46:32
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:47:15
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:50:25
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:52:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:54:56
Předložení
F. Brendl
17:56:24
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:00:22
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:00:22
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:00:51
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:03:11
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:05:41
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:06:56
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:10:09
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:14:15
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:18:13
Diskuse
F. Brendl
18:20:32
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:23:56
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:26:39
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:27:48
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:31:11
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:32:23
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
18:34:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:36:39
Předložení