Zasedání Zastupitelstva města Pardubic

14.05.2020
0. - Úvod
čas: 15:00:50
Ing. M. Charvát
15:00:50
Předložení
1. - Problematika HC DYNAMO PARDUBICE a. s.
čas: 15:04:14
Ing. M. Charvát
15:04:14
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:04:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:05:30
Předložení
V. Martinec
15:05:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:05:52
Předložení
V. Martinec
15:06:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:06:19
Předložení
2. - Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci
čas: 15:06:49
Ing. M. Charvát
15:06:49
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:06:54
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:07:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:02
Předložení
F. Brendl
15:08:06
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:10:10
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:11:08
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:14:32
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:15:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:17:16
Předložení
Mgr. K. Haas
15:17:21
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:18:07
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:21:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:22:13
Předložení
F. Brendl
15:22:15
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:25:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:27:16
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:27:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:28:32
Předložení
Mgr. F. Petr
15:28:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:28:53
Předložení
Mgr. F. Petr
15:29:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:29:37
Předložení
Mgr. F. Petr
15:29:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:12
Předložení
3. - Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
čas: 15:30:36
Ing. M. Charvát
15:30:36
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:30:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:58
Předložení
Mgr. F. Petr
15:31:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:31:23
Předložení
4. - V. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření
čas: 15:31:44
Ing. M. Charvát
15:31:44
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:31:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:32
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:32:38
Diskuse
F. Brendl
15:33:31
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:36:56
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:39:58
Diskuse
F. Brendl
15:44:32
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:45:29
Diskuse
F. Brendl
15:46:07
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:47:47
Diskuse
DiS. J. Rejda
15:48:35
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:48:47
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:49:40
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
15:49:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:02
Předložení
F. Brendl
15:51:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:59
Předložení
F. Brendl
15:52:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:23
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:52:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:40
Předložení
F. Brendl
15:52:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:08
Předložení
F. Brendl
15:53:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:55:05
Předložení
F. Brendl
15:55:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:55:40
Předložení
5. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:56:02
Ing. M. Charvát
15:56:02
Předložení
Bc. D. Stránský
15:56:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:39
Předložení
Občan/ka města
1
16:00:02
Diskuse
F. Brendl
16:02:21
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:05:27
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:08:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:09:42
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:10:59
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:11:31
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:12:24
Diskuse
M. Slanař
16:18:41
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
16:20:48
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:21:47
Diskuse
F. Brendl
16:23:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:24:07
Předložení
Bc. D. Stránský
16:24:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:25:28
Předložení
F. Brendl
16:25:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:25:46
Předložení
Mgr. K. Haas
16:25:50
Diskuse
F. Brendl
16:26:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:16
Předložení
Bc. D. Stránský
16:26:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:33
Předložení
F. Brendl
16:26:55
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:29:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:29:20
Předložení
Bc. D. Stránský
16:30:16
Diskuse
F. Brendl
16:30:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:00
Předložení
F. Brendl
16:31:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:44
Předložení
F. Brendl
16:32:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:24
Předložení
F. Brendl
16:32:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:55
Předložení
F. Brendl
16:33:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:33:33
Předložení
6. - Diskuse
čas: 16:34:34
Ing. M. Charvát
16:34:34
Předložení
Ing. P. Klimpl
16:34:51
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:36:52
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:37:36
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:40:13
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:40:46
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:41:06
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:41:26
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:43:50
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:44:54
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:45:34
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:46:36
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:47:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:48:42
Předložení
DiS. J. Rejda
16:49:13
Diskuse
F. Brendl
16:49:45
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:55:44
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:59:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:39
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:59:54
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:00:33
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:03:45
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:04:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:04:42
Předložení
F. Brendl
17:04:51
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:07:13
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:08:19
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:08:39
Diskuse
J. Procházka
17:09:41
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:10:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:15
Předložení