Zasedání Zastupitelstva města Pardubice

29.04.2020
0. - Úvod
čas: 15:00:50
Ing. M. Charvát
15:00:50
Předložení
J. Procházka
15:01:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:01:24
Předložení
0. - Úvod
čas: 15:04:05
Ing. M. Charvát
15:04:05
Předložení
F. Brendl
15:05:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:06:16
Předložení
16. - Problematika EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (aktualizace struktury výdajů s vazbou na navýšení ZK)
čas: 15:07:39
Ing. M. Charvát
15:07:39
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:07:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:09:34
Předložení
Host
1
15:09:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:17:09
Diskuse
Host
1
15:17:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:17:54
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:18:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:21:09
Diskuse
Host
1
15:22:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:24:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:25:04
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:25:06
Diskuse
Host
1
15:25:46
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:27:10
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
15:27:26
Diskuse
Host
1
15:31:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:38
Předložení
Host
1
15:37:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:41:17
Předložení
MUDr. V. Ulrych
15:41:27
Diskuse
Host
1
15:43:09
Diskuse
F. Brendl
15:43:47
Diskuse
Host
1
15:47:08
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:51:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:07
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:53:10
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
15:53:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:55:10
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
15:55:15
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:58:25
Diskuse
Host
1
15:58:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:29
Předložení
Host
1
15:59:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:00:32
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:00:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:01:34
Předložení
F. Brendl
16:01:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:04:58
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:05:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:05:11
Předložení
M. Slanař
16:05:15
Diskuse
Host
1
16:08:33
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:13:56
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:14:15
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:14:31
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:15:09
Diskuse
M. Slanař
16:15:19
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:17:40
Diskuse
J. Procházka
16:20:26
Diskuse
Host
1
16:21:03
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:23:40
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:24:41
Diskuse
Host
1
16:25:08
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:27:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:36
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:31:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:34:55
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:34:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:35:23
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:35:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:35:47
Předložení
12. - Problematika HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (záměr stabilizace, harmonogram pro akciový vstup do HC)
čas: 16:36:15
Ing. M. Charvát
16:36:15
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:36:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:17
Předložení
Občan/ka města
1
16:43:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:57
Předložení
F. Brendl
16:45:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:40
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:53:45
Diskuse
F. Brendl
16:57:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:58:14
Diskuse
F. Brendl
16:58:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:59:31
Diskuse
F. Brendl
16:59:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:55
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:00:16
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:00:29
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:02:28
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:03:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:18
Předložení
MUDr. V. Ulrych
17:11:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:20
Předložení
Ing. J. Lejhanec
17:17:28
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:18:02
Diskuse
F. Brendl
17:19:11
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:22:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:53
Předložení
J. Procházka
17:30:57
Diskuse
F. Brendl
17:31:44
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:35:01
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:36:19
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:39:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:40:25
Předložení
D. Salfický
17:40:39
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:40:53
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:41:42
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:42:19
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:45:11
Diskuse
V. Martinec
17:46:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:46:46
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:46:49
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:48:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:50:33
Předložení
Bc. D. Stránský
17:50:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:51:01
Předložení
Bc. D. Stránský
17:51:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:51:29
Předložení
Bc. D. Stránský
17:51:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:51:56
Předložení
Bc. D. Stránský
17:52:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:52:23
Předložení
Bc. D. Stránský
17:52:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:15:24
Předložení
Vedoucí odboru
1
18:15:41
Diskuse
Bc. D. Stránský
18:16:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:16:53
Předložení
Bc. D. Stránský
18:17:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:17:23
Předložení
24. - Diskuse
čas: 18:19:17
Ing. M. Charvát
18:19:17
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:19:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:29
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
18:21:45
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:25:43
Diskuse
M. Slanař
18:28:57
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:29:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:30:39
Předložení
Ing. arch. A. Klose
18:31:23
Diskuse
J. Nadrchal
18:33:06
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:33:25
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:34:34
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:35:52
Diskuse
F. Brendl
18:38:57
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:40:54
Diskuse
F. Brendl
18:43:15
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:44:17
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:47:27
Diskuse
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP – souhrnná opatření týkající se problematiky COVID 19
čas: 18:47:43
Ing. P. Kvaš
18:47:44
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:47:58
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:48:50
Předložení
Ing. P. Kvaš
18:48:56
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:49:12
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:49:25
Diskuse
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 18:49:50
Ing. M. Charvát
18:49:50
Předložení
Ing. P. Kvaš
18:49:52
Diskuse
Bc. D. Stránský
18:50:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:58:43
Předložení
F. Brendl
18:58:48
Diskuse
Bc. D. Stránský
18:59:49
Diskuse
F. Brendl
19:00:39
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:01:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:03:12
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:03:18
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:04:45
Diskuse
Bc. D. Stránský
19:08:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:09:21
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:09:26
Diskuse
Bc. D. Stránský
19:11:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:13:16
Předložení
F. Brendl
19:13:18
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:15:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:16:43
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
19:16:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:47
Předložení
Mgr. K. Haas
19:17:50
Diskuse
Bc. D. Stránský
19:19:05
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:19:52
Diskuse
Bc. D. Stránský
19:19:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:20:12
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:20:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:41
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
19:22:46
Diskuse
F. Brendl
19:25:44
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
19:26:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:30:03
Předložení
M. Slanař
19:30:06
Diskuse
Bc. D. Stránský
19:30:45
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:30:48
Diskuse
V. Martinec
19:31:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:31:40
Předložení
Bc. D. Stránský
19:31:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:33:48
Předložení
J. Procházka
19:33:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:34:30
Předložení
J. Procházka
19:34:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:05
Předložení
J. Procházka
19:35:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:32
Předložení
J. Procházka
19:35:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:58
Předložení
J. Procházka
19:36:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:23
Předložení
J. Procházka
19:36:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:51
Předložení
J. Procházka
19:37:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:37:19
Předložení
3. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 19:37:49
Ing. M. Charvát
19:37:49
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:38:26
Diskuse
F. Brendl
19:38:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:41:52
Předložení
Mgr. K. Haas
19:42:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:46:13
Předložení
F. Brendl
19:46:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:47:34
Předložení
Bc. D. Stránský
19:47:36
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:48:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:51:27
Předložení
Ing. P. Klimpl
19:51:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:53:19
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:53:22
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:54:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:54:28
Předložení
Mgr. K. Haas
19:54:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:54:50
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:56:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:56:37
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:56:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:57:06
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:57:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:57:30
Předložení
4. - Revokace usnesení - převod nemovitostí společnosti Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.
čas: 19:57:56
Ing. M. Charvát
19:57:56
Předložení
J. Procházka
19:58:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:58:27
Předložení
5. - Dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
čas: 19:58:49
Ing. M. Charvát
19:58:49
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:58:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:59:08
Předložení
Bc. D. Stránský
19:59:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:59:38
Předložení
Bc. D. Stránský
20:00:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:00:08
Předložení
6. - Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory bezbariérovosti
čas: 20:00:30
Ing. M. Charvát
20:00:30
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:00:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:00:42
Předložení
F. Brendl
20:00:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:01:40
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:01:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:03:21
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:03:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:04:38
Předložení
Mgr. K. Haas
20:04:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:06:10
Předložení
MUDr. V. Ulrych
20:06:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:07:14
Předložení
F. Brendl
20:07:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:07:59
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:08:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:08:25
Předložení
7. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit
čas: 20:08:50
Ing. M. Charvát
20:08:50
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:08:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:09:19
Předložení
J. Procházka
20:09:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:09:37
Předložení
8. - Individuální dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti
čas: 20:09:59
Ing. M. Charvát
20:09:59
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:10:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:10:41
Předložení
Bc. D. Stránský
20:10:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:11:06
Předložení
9. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 20:11:26
Ing. M. Charvát
20:11:26
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:11:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:11:43
Předložení
Ing. P. Klimpl
20:11:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:04
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:12:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:19
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:12:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:50
Předložení
10. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory kultury
čas: 20:13:01
Ing. M. Charvát
20:13:01
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:13:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:13:22
Předložení
J. Procházka
20:13:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:13:39
Předložení
11. - Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Krajská knihovna v Pardubicích
čas: 20:13:59
Ing. M. Charvát
20:13:59
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:14:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:14:36
Předložení
F. Brendl
20:14:39
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:14:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:15:07
Předložení
Bc. D. Stránský
20:15:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:15:27
Předložení
13. - Snížení úrokové sazby úvěrového rámce
čas: 20:24:39
Ing. M. Charvát
20:24:39
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:24:48
Diskuse
F. Brendl
20:25:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:26:15
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:26:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:26:31
Předložení
14. - III. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření
čas: 20:26:51
Ing. M. Charvát
20:26:51
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:27:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:28:27
Předložení
M. Slanař
20:28:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:28:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:29:01
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:29:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:30:00
Předložení
F. Brendl
20:30:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:31:11
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:31:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:31:48
Předložení
J. Procházka
20:31:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:32:06
Předložení
15. - IV. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření
čas: 20:32:27
Ing. M. Charvát
20:32:27
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:32:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:32:58
Předložení
F. Brendl
20:33:02
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:33:42
Diskuse
F. Brendl
20:34:01
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:34:10
Diskuse
F. Brendl
20:34:38
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:34:51
Diskuse
F. Brendl
20:35:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:37:09
Diskuse
F. Brendl
20:37:32
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:37:38
Diskuse
Tajemník
1
20:37:47
Diskuse
F. Brendl
20:38:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:38:45
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:39:01
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:39:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:42:38
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:42:41
Diskuse
M. Slanař
20:46:59
Diskuse
F. Brendl
20:47:40
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:49:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:49:55
Předložení
Mgr. K. Haas
20:49:58
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:53:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:54:22
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:54:26
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:57:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:57:40
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
21:00:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:02:09
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:02:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:02:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:02:38
Předložení
F. Brendl
21:02:43
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:05:06
Diskuse
DiS. J. Rejda
21:06:06
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
21:07:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:10:55
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:12:44
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:13:02
Diskuse
F. Brendl
21:15:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:17:23
Předložení
DiS. J. Rejda
21:17:26
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:19:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:20:06
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
21:20:18
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:20:34
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:21:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:21:34
Předložení
Bc. D. Stránský
21:21:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:26:54
Předložení
17. - Novely obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za komunální odpad a místním poplatku ze psů
čas: 21:27:17
Ing. M. Charvát
21:27:17
Předložení
J. Procházka
21:27:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:27:46
Předložení
18. - Snížení nájemného - Basketbalový klub Pardubice, z.s.
čas: 21:28:09
Ing. M. Charvát
21:28:09
Předložení
F. Brendl
21:28:21
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:30:09
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:35:33
Diskuse
F. Brendl
21:36:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:38:07
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:38:16
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
21:40:11
Diskuse
F. Brendl
21:40:28
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
21:42:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:44:34
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:44:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:45:18
Předložení
Bc. D. Stránský
21:45:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:45:34
Předložení
19. - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb, čištění města
čas: 21:45:53
Ing. M. Charvát
21:45:53
Předložení
Ing. P. Kvaš
21:46:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:46:33
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:46:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:46:48
Předložení
20. - Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
čas: 21:47:08
Ing. M. Charvát
21:47:08
Předložení
Ing. P. Kvaš
21:47:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:47:19
Předložení
J. Procházka
21:47:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:47:37
Předložení
21. - Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce nebytových prostor
čas: 21:47:56
Ing. M. Charvát
21:47:57
Předložení
Ing. P. Klimpl
21:51:06
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:52:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:55:43
Předložení
Vedoucí odboru
1
21:56:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:57:33
Předložení
Vedoucí odboru
1
22:01:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:02:25
Předložení
F. Brendl
22:03:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:06:37
Předložení
Ing. J. Lejhanec
22:09:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:09:43
Předložení
Ing. arch. A. Klose
22:12:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:13:51
Předložení
Ing. arch. A. Klose
22:16:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:16:59
Předložení
Mgr. K. Haas
22:17:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:21:16
Předložení
F. Brendl
22:21:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:22:22
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
22:22:33
Diskuse
Ing. J. Hrabal
22:22:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:22:58
Předložení
Bc. D. Stránský
22:23:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:24:18
Předložení
Bc. D. Stránský
22:24:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:24:51
Předložení
22. - Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích
čas: 22:25:15
Ing. M. Charvát
22:25:15
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
22:25:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:25:36
Předložení
23. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 22:25:53
Ing. M. Charvát
22:25:53
Předložení
Ing. J. Kutílek
22:26:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:29:28
Předložení
Ing. J. Kutílek
22:33:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:34:28
Předložení
Ing. M. Charvát
22:35:24
Předložení
J. Procházka
22:35:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:35:40
Předložení
Ing. P. Kvaš
22:36:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:36:49
Předložení