Zasedání Zastupitelstva města Pardubice

27.02.2020
0. - Úvod
čas: 15:01:31
Ing. M. Charvát
15:01:31
Předložení
Ing. M. Charvát
15:01:55
Předložení
0. - Úvod
čas: 15:06:39
Ing. M. Charvát
15:06:39
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:06:49
Ing. M. Charvát
15:06:49
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:07:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:35
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:09:50
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:12:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:12:34
Diskuse
J. Nadrchal
15:12:43
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:13:24
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:14:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:28
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:17:04
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:18:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:09
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
15:20:55
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:21:56
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:23:41
Diskuse
F. Brendl
15:25:57
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:26:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:29:35
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:29:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:00
Diskuse
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:30:20
Ing. M. Charvát
15:30:20
Předložení
Bc. D. Stránský
15:30:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:34:51
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:34:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:36:03
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:36:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:16
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:37:32
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:38:10
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:38:38
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:40:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:03
Diskuse
Ing. T. Pelikán
15:44:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:46:23
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:46:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:50:06
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:50:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:50:36
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:50:43
Diskuse
Ing. O. Karas
15:51:15
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:51:52
Diskuse
R. Klčo
15:52:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:19
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:52:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:51
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:53:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:17
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:53:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:41
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:54:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:25
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:54:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:51
Diskuse
3. - Dopad novely zákona „o dráhách“ na veřejnou zeleň v Pardubicích
čas: 15:55:28
Ing. M. Charvát
15:55:28
Předložení
J. Nadrchal
15:55:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:56:05
Diskuse
Ing. J. Rozinek
15:56:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:56:29
Diskuse
4. - Terminál Univerzita - návrh stavby
čas: 15:56:56
Ing. M. Charvát
15:56:56
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:57:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:26
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:58:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:49
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:05:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:05:38
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:05:44
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:07:41
Diskuse
Ing. T. Pelikán
16:08:25
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
16:09:13
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:10:10
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
16:11:21
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:12:21
Diskuse
M. Slanař
16:14:11
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:14:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:02
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:16:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:42
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:17:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:17:14
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:17:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:17:45
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:18:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:18:11
Diskuse
5. - Jednací řád ZmP
čas: 16:18:36
Ing. M. Charvát
16:18:36
Předložení
Ing. P. Klimpl
16:21:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:21:32
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:22:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:25:37
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:26:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:27:22
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:27:39
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:31:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:35
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:31:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:51
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:33:22
Diskuse
F. Brendl
16:33:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:35:19
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:36:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:09
Diskuse
6. - Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích
čas: 16:36:32
Ing. M. Charvát
16:36:32
Předložení
Ing. J. Rozinek
16:36:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:01
Diskuse
7. - Pojmenování nových ulic na území města
čas: 16:37:25
Ing. M. Charvát
16:37:25
Předložení
Mgr. L. Španihelová
16:37:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:39:07
Diskuse
Ing. O. Karas
16:40:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:15
Diskuse
Ing. O. Karas
16:41:55
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:42:17
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:42:39
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:44:24
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:44:53
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:44:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:12
Diskuse
8. - Dohoda o narovnání
čas: 16:45:34
Ing. M. Charvát
16:45:34
Předložení
Host
1
16:46:02
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:50:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:04
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:52:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:31
Diskuse
Host
1
16:56:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:12
Diskuse
F. Brendl
16:57:19
Diskuse
Host
1
17:00:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:17
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:02:14
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:02:34
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:03:10
Diskuse
F. Brendl
17:05:39
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:07:19
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:07:38
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:08:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:25:45
Diskuse
Ing. J. Rozinek
17:26:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:37
Diskuse
12. - Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Atletický klub-AC Pardubice, spolek
čas: 17:27:02
Ing. M. Charvát
17:27:03
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:27:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:27:40
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:27:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:23
Diskuse
F. Brendl
17:29:26
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:32:36
Diskuse
F. Brendl
17:36:18
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:37:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:38:22
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:38:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:38:41
Diskuse
9. - II. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření
čas: 17:39:03
Ing. M. Charvát
17:39:03
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:39:10
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:41:02
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:41:08
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:44:23
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:44:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:45:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:45:24
Diskuse
F. Brendl
17:46:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:50:26
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:50:54
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:53:34
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:54:02
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:56:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:56:48
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:58:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:58:59
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:59:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:21
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:59:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:40
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:00:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:00:23
Diskuse
19. - Diskuse
čas: 18:00:53
Ing. M. Charvát
18:00:53
Předložení
Občan/ka města
1
18:01:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:05:26
Diskuse
Občan/ka města
1
18:06:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:11:51
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:12:04
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:14:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:17:03
Diskuse
Občan/ka města
1
18:17:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:33
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:20:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:23:36
Diskuse
Občan/ka města
1
18:23:43
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:25:18
Diskuse
Občan/ka města
1
18:25:29
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:27:17
Diskuse
F. Brendl
18:29:59
Diskuse
J. Nadrchal
18:35:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:36:24
Diskuse
F. Brendl
18:36:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:37:10
Diskuse
J. Nadrchal
18:37:18
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
18:38:03
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:40:18
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
18:41:57
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:42:16
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
18:42:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:37
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:42:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:45:49
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:45:55
Diskuse
Tajemník
1
18:50:39
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:51:28
Diskuse
M. Slanař
18:52:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:56:34
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:56:38
Diskuse
F. Brendl
18:58:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:00:45
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
19:01:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:03:58
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:04:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:06:42
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:06:47
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:06:58
Diskuse
M. Slanař
19:07:54
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
19:08:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:10:14
Diskuse
Občan/ka města
1
19:10:32
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:14:15
Diskuse
Občan/ka města
1
19:14:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:54
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:18:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:21:35
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:21:41
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
19:23:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:24:41
Diskuse
10. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu
čas: 19:25:03
Ing. M. Charvát
19:25:03
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:25:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:25:38
Diskuse
Ing. J. Rozinek
19:25:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:25:58
Diskuse
11. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 19:26:20
Ing. M. Charvát
19:26:20
Předložení
F. Brendl
19:26:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:26:46
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
19:26:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:05
Diskuse
13. - Návrh na prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně
čas: 19:27:26
Ing. M. Charvát
19:27:26
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:27:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:55
Diskuse
F. Brendl
19:28:00
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:30:05
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:30:53
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:33:14
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:35:40
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:38:21
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:40:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:41:27
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:41:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:41:54
Diskuse
14. - Poskytnutí daru a darovací smlouva Pardubické sportovní organizaci
čas: 19:42:16
Ing. M. Charvát
19:42:16
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:42:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:42:31
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:42:36
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:43:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:49
Diskuse
Ing. J. Rozinek
19:43:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:44:06
Diskuse
15. - Dodatek k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu
čas: 19:44:28
Ing. M. Charvát
19:44:28
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:44:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:44:40
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
19:44:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:45:00
Diskuse
16. - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy
čas: 19:45:22
Ing. M. Charvát
19:45:22
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:45:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:45:35
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:45:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:45:54
Diskuse
17. - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu „Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“
čas: 19:46:18
Ing. M. Charvát
19:46:18
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:46:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:46:39
Diskuse
Ing. J. Rozinek
19:46:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:47:05
Diskuse
18. - Informativní zpráva – ulice Na Spravedlnosti
čas: 19:47:24
Ing. M. Charvát
19:47:25
Předložení
Ing. P. Kvaš
19:47:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:52:18
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:52:25
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:53:28
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:54:18
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:54:55
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:55:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:56:05
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:56:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:56:48
Diskuse