Zasedání Zastupitelstva města Pardubice

12.12.2019
0. - Úvod
čas: 15:01:19
Ing. M. Charvát
15:01:19
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:08:33
Ing. M. Charvát
15:08:33
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:09:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:11:47
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:11:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:12:40
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:13:14
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:13:16
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:13:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:25
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:19:35
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:21:02
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:22:50
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:24:46
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:25:30
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:28:00
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:28:17
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:30:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:37
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:32:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:20
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:32:31
Diskuse
Ing. O. Karas
15:34:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:35:24
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:38:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:40:26
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:40:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:40:59
Diskuse
2. - Revokace usnesení - převod objektu na st.p.č.47 v k.ú. Popkovice
čas: 15:41:19
Ing. M. Charvát
15:41:19
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:41:26
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:42:56
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:43:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:19
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:44:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:44
Diskuse
3. - Revokace usnesení - převod nemovitostí společnosti Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.
čas: 15:45:05
Ing. M. Charvát
15:45:05
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:45:15
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:45:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:48:47
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:48:57
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:49:27
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:49:32
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:49:58
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:50:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:50
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:52:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:29
Diskuse
Ing. P. Klimpl
15:52:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:58
Diskuse
4. - Střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic na roky 2020-2024
čas: 15:53:21
Ing. M. Charvát
15:53:21
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:53:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:55:25
Diskuse
F. Brendl
15:55:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:31
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:58:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:43
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:58:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:08
Diskuse
5. - Financování Programů podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2020 - 2022
čas: 15:59:30
Ing. M. Charvát
15:59:31
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:59:46
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:04:19
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:04:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:06:50
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:06:55
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:07:28
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:08:38
Diskuse
F. Brendl
16:09:12
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:12:46
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:16:01
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:16:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:17:13
Diskuse
F. Brendl
16:17:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:20:59
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:21:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:23:00
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:23:16
Diskuse
D. Salfický
16:24:20
Diskuse
V. Martinec
16:24:33
Diskuse
MBA. L. Ministrová
16:24:48
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:24:59
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:25:17
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:26:37
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:28:00
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:28:17
Diskuse
F. Brendl
16:29:15
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:32:16
Diskuse
D. Salfický
16:32:57
Diskuse
MBA. L. Ministrová
16:33:40
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:34:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:34:32
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:34:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:06
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
16:36:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:04
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
16:37:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:53
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
16:38:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:38:28
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
16:38:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:39:01
Diskuse
13. - Terminál Univerzita - projektový záměr
čas: 16:39:29
Ing. M. Charvát
16:39:29
Předložení
Host
1
16:40:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:44:05
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:44:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:06
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:47:10
Diskuse
Host
1
16:48:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:50:25
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:51:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:54:28
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
16:55:06
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:57:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:50
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:59:16
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:59:31
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:59:41
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:59:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:56
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:00:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:00:36
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:00:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:01:08
Diskuse
29. - Diskuse
čas: 17:01:32
Ing. M. Charvát
17:01:32
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:01:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:06:19
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:06:26
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:07:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:07:11
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:09:13
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:10:07
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:10:19
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:10:55
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:11:06
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:11:51
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:11:56
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:13:17
Diskuse
I. Dolečková
17:13:28
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:13:49
Diskuse
J. Procházka
17:13:58
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:14:12
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:14:22
Diskuse
Ing. O. Karas
17:14:29
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:15:01
Diskuse
Ing. O. Karas
17:16:26
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:16:39
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:17:22
Diskuse
MBA. L. Ministrová
17:17:27
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:18:46
Diskuse
F. Brendl
17:18:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:22:10
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:26:30
Diskuse
F. Brendl
17:26:46
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:28:38
Diskuse
F. Brendl
17:29:06
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:29:34
Diskuse
F. Brendl
17:30:03
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:30:42
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:31:52
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:32:36
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:32:53
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:33:47
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:34:28
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:34:36
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
17:35:04
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:35:29
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:35:41
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:38:11
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:40:54
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:41:27
Diskuse
F. Brendl
17:41:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:43:32
Diskuse
F. Brendl
17:44:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:44:48
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:44:51
Diskuse
Ing. O. Karas
17:45:20
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:45:37
Diskuse
Ing. O. Karas
17:46:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:46:15
Diskuse
V. Martinec
17:46:35
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:46:58
Diskuse
M. Slanař
17:47:12
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:47:31
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:47:39
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:47:51
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:47:56
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:49:36
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:49:40
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
17:51:00
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:51:45
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:52:24
Diskuse
R. Klčo
17:52:44
Diskuse
D. Salfický
17:52:59
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
17:53:09
Diskuse
Tajemník
1
17:54:02
Diskuse
J. Procházka
17:55:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:55:29
Diskuse
Ing. J. Rozinek
17:55:59
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:56:06
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
17:56:36
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:14:15
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:14:27
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
18:31:52
Diskuse
12. - Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti - stav projekčních prací
čas: 18:32:19
Ing. M. Charvát
18:32:19
Předložení
29. - Diskuse
čas: 18:32:30
Ing. M. Charvát
18:32:30
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
18:32:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:35:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:35:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:35:52
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
18:36:01
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:36:41
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
18:38:18
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:38:23
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:38:58
Diskuse
M. Slanař
18:39:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:41:42
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:41:54
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:43:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:45:46
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:47:07
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:48:01
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:49:25
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:50:44
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:51:44
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:51:49
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
18:52:05
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:53:58
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:57:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:59:53
Diskuse
M. Slanař
19:03:35
Diskuse
F. Brendl
19:05:17
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:07:33
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
19:07:59
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:09:03
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:10:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:11:54
Diskuse
M. Slanař
19:11:57
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:12:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:12:51
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:13:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:13:46
Diskuse
28. - Problematika HC (zápůjčka, principy zadávací dokumentace na získání akciového podílu v HC) a.s.
čas: 19:14:15
Ing. M. Charvát
19:14:16
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:14:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:16:59
Diskuse
Ing. O. Karas
19:17:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:09
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:17:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:21:35
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:21:40
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:25:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:25:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:28:24
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:32:48
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:34:03
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:35:07
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:35:18
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:35:46
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:35:51
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:37:06
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:39:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:40:21
Diskuse
F. Brendl
19:41:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:12
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:44:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:45:58
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:46:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:46:55
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:47:07
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:47:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:48:21
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:49:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:50:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:59:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:59:41
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
20:01:24
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:01:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:02:08
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:02:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:03:08
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:03:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:04:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:05:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:05:50
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:05:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:06:30
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:06:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:07:03
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:07:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:07:35
Diskuse
7. - Informace o schváleném rozpočtu města Pardubic na rok 2019 a jeho skutečném plnění
čas: 20:07:58
Ing. M. Charvát
20:07:58
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:08:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:08:14
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:08:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:08:38
Diskuse
8. - XI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
čas: 20:09:00
Ing. M. Charvát
20:09:00
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:09:10
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:09:47
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:10:26
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:10:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:11:19
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
20:11:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:11:54
Diskuse
9. - Předložení závěrečného účtu a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Svazku obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská za rok 2018
čas: 20:12:17
Ing. M. Charvát
20:12:17
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:12:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:50
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:13:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:13:15
Diskuse
10. - Ukončení Smlouvy o poskytování služeb (údržba a provoz objektu "Zámeček")
čas: 20:13:40
Ing. M. Charvát
20:13:40
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:13:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:14:12
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:14:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:14:25
Diskuse
11. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
čas: 20:14:46
Ing. M. Charvát
20:14:46
Předložení
Ing. T. Pelikán
20:14:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:16:20
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
20:16:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:16:44
Diskuse
14. - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
čas: 20:17:09
Ing. M. Charvát
20:17:09
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:17:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:17:41
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:17:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:17:58
Diskuse
15. - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu do vybraných míst
čas: 20:18:19
Ing. M. Charvát
20:18:19
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:18:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:31
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:18:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:49
Diskuse
16. - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
čas: 20:19:10
Ing. M. Charvát
20:19:10
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:19:16
Diskuse
F. Brendl
20:21:46
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:25:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:25:24
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
20:26:07
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
20:26:38
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:27:54
Diskuse
J. Procházka
20:29:05
Diskuse
F. Brendl
20:29:36
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:32:20
Diskuse
Ing. O. Karas
20:33:32
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:34:47
Diskuse
Ing. J. Hrabal
20:35:18
Diskuse
J. Procházka
20:35:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:36:50
Diskuse
F. Brendl
20:38:58
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:41:37
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:42:39
Diskuse
Ing. O. Karas
20:43:01
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:43:41
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:44:19
Diskuse
F. Brendl
20:44:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:45:56
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:46:29
Diskuse
J. Procházka
20:46:47
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:47:21
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
20:48:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:48:28
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:48:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:49:18
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
20:49:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:50:06
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
20:50:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:50:53
Diskuse
17. - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
čas: 20:51:13
Ing. M. Charvát
20:51:13
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
20:51:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:51:41
Diskuse
18. - Prodej zbytkových nebytových jednotek - Havlíčkova 1036, nábř. Závodu míru 1822
čas: 20:52:02
Ing. M. Charvát
20:52:02
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:52:11
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:54:13
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:54:42
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:54:58
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:55:15
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
20:56:01
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:58:22
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:58:30
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:59:44
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:59:55
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
21:00:26
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
21:02:04
Diskuse
DiS. J. Rejda
21:02:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:02:55
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
21:03:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:05:31
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:05:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:05:55
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:06:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:06:23
Diskuse
19. - P-PINK (dotační podmínky s vazbou na nájemní smlouvu)
čas: 21:06:47
Ing. M. Charvát
21:06:47
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
21:06:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:07:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:08:40
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
21:08:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:09:07
Diskuse
20. - Dodatky smluv o poskytování služeb se SmP a.s.
čas: 21:09:30
Ing. M. Charvát
21:09:30
Předložení
Ing. P. Kvaš
21:09:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:09:46
Diskuse
Ing. J. Rozinek
21:09:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:10:02
Diskuse
J. Procházka
21:10:07
Diskuse
Ing. O. Karas
21:10:14
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:10:53
Diskuse
Ing. O. Karas
21:11:03
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:11:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:11:20
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
21:11:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:12:05
Diskuse
21. - Dodatek č. 5 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu
čas: 21:12:23
Ing. M. Charvát
21:12:24
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
21:12:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:13:00
Diskuse
Ing. J. Rozinek
21:13:05
Diskuse
J. Procházka
21:13:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:13:23
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:13:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:13:37
Diskuse
22. - Smluvní záležitosti RFP a. s. (Dohoda o narovnání)
čas: 21:14:03
Ing. M. Charvát
21:14:03
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
21:14:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:14:34
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:14:42
Diskuse
Host
1
21:16:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:18:52
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
21:19:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:19:21
Diskuse
23. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 21:19:41
Ing. M. Charvát
21:19:41
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:19:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:20:07
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
21:20:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:20:27
Diskuse
24. - Strategický plán rozvoje města - Akční plán na rok 2020
čas: 21:20:49
Ing. M. Charvát
21:20:49
Předložení
Ing. P. Klimpl
21:21:01
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:21:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:21:45
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:21:48
Diskuse
J. Nadrchal
21:23:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:23:54
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
21:24:06
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:24:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:26:42
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
21:27:56
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:28:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:28:36
Diskuse
DiS. J. Rejda
21:28:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:29:06
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:30:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:30:14
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:30:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:30:47
Diskuse
25. - Dodatek zřizovací listiny základní školy
čas: 21:31:08
Ing. M. Charvát
21:31:08
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:31:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:31:18
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
21:31:24
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:31:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:32:05
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
21:32:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:32:30
Diskuse
26. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 21:32:50
Ing. M. Charvát
21:32:50
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:32:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:33:09
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
21:33:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:33:31
Diskuse
27. - Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů v roce 2020
čas: 21:33:53
Ing. M. Charvát
21:33:53
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:34:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:34:15
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
21:34:20
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:34:41
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
21:35:08
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:35:17
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:38:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:38:35
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:38:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:39:00
Diskuse