Zasedání Zastupitelstva města Pardubice

24.10.2019
0. - Úvod
čas: 15:01:28
Ing. M. Charvát
15:01:28
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:05:46
Ing. M. Charvát
15:05:46
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:05:55
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:06:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:08:29
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:09:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:10:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:11:16
Předložení
MUDr. V. Ulrych
15:11:19
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:12:17
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:13:21
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:14:27
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:14:59
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:16:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:17:37
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:17:44
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:17:49
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:18:01
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:18:53
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:19:12
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:21:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:23:02
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:23:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:23:15
Diskuse
F. Brendl
15:23:28
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:24:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:25:24
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:25:32
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:26:12
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:27:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:28:02
Diskuse
Ing. O. Karas
15:28:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:28:40
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:29:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:12
Diskuse
V. Martinec
15:30:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:40
Diskuse
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:31:03
Ing. M. Charvát
15:31:03
Předložení
Bc. D. Stránský
15:31:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:34:55
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:35:04
Diskuse
Ing. O. Karas
15:37:05
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:37:43
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
15:38:18
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:39:36
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
15:42:20
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
15:43:13
Diskuse
F. Brendl
15:44:34
Diskuse
M. Slanař
15:47:07
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:47:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:48:17
Diskuse
Bc. D. Stránský
15:48:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:08
Diskuse
Ing. J. Rozinek
15:51:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:05
Diskuse
Ing. J. Rozinek
15:52:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:39
Diskuse
Ing. J. Rozinek
15:52:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:06
Diskuse
Ing. J. Rozinek
15:53:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:32
Diskuse
Ing. J. Rozinek
15:53:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:58
Diskuse
Ing. J. Rozinek
15:54:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:30
Diskuse
Ing. J. Rozinek
15:54:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:54:58
Diskuse
3. - Problematika HC Dynamo Pardubice a. s.
čas: 15:55:26
Ing. M. Charvát
15:55:26
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
15:55:57
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:06:06
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:09:49
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:11:10
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:11:36
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:13:50
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:14:18
Diskuse
F. Brendl
16:19:37
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:27:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:03
Diskuse
Ing. J. Hrabal
16:28:18
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:30:18
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:30:28
Diskuse
F. Brendl
16:32:30
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:36:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:38:44
Diskuse
Host
1
16:41:48
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
16:44:56
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:45:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:46:15
Diskuse
F. Brendl
16:46:54
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:50:20
Diskuse
F. Brendl
16:54:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:05
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:55:11
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:56:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:42
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:58:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:00:08
Diskuse
F. Brendl
17:01:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:04:01
Diskuse
Host
1
17:06:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:48
Diskuse
D. Salfický
17:07:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:08:44
Diskuse
V. Martinec
17:08:58
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:09:11
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:09:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:44
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:10:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:32
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:11:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:00
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:31:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:36:51
Předložení
4. - RFP a. s. - dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace
čas: 17:37:02
Ing. M. Charvát
17:37:02
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:37:13
Diskuse
F. Brendl
17:38:16
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:39:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:40:16
Předložení
V. Martinec
17:40:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:40:58
Předložení
7. - Investiční záměr - Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
čas: 17:41:14
Ing. M. Charvát
17:41:14
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:41:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:46:26
Předložení
F. Brendl
17:46:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:47:47
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
17:49:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:51:40
Předložení
18. - Diskuse
čas: 17:52:58
Ing. M. Charvát
17:52:58
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:53:16
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:56:24
Diskuse
M. Slanař
17:56:51
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:57:34
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:58:06
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:01:32
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:04:33
Diskuse
Občan/ka města
1
18:05:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:08:49
Předložení
MUDr. V. Ulrych
18:09:01
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
18:10:57
Diskuse
F. Brendl
18:12:47
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:15:53
Diskuse
F. Brendl
18:16:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:16:25
Předložení
F. Brendl
18:16:34
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:18:24
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:18:59
Diskuse
Host
1
18:20:07
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:21:18
Diskuse
M. Slanař
18:23:48
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:26:30
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:27:12
Diskuse
J. Procházka
18:28:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:28:39
Předložení
Ing. J. Lejhanec
18:28:53
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:30:15
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:30:36
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:31:02
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:31:10
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:32:14
Diskuse
F. Brendl
18:41:46
Diskuse
Mgr. F. Petr
18:46:42
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:47:06
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:47:16
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:49:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:52:02
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:52:08
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:52:29
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:52:52
Diskuse
M. Slanař
18:53:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:55:20
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:56:46
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:57:12
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:58:22
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:59:11
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:59:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:00:58
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
19:01:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:01:19
Předložení
4. - RFP a. s. - dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace
čas: 19:01:34
Ing. M. Charvát
19:01:34
Předložení
5. - X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
čas: 19:01:50
Ing. M. Charvát
19:01:50
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:02:01
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:04:17
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:05:48
Diskuse
Ing. O. Karas
19:06:15
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:07:02
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:07:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:07:41
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:08:22
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:09:56
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:10:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:11:38
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:11:51
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:12:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:12:49
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
19:12:55
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:14:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:14:34
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:14:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:15:05
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:15:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:15
Diskuse
6. - Smluvní vztahy s VAK Pardubice, a.s. (Smlouva o upsání akcií, zápůjčka)
čas: 19:17:38
Ing. M. Charvát
19:17:38
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:17:44
Diskuse
F. Brendl
19:19:19
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:20:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:20:24
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:20:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:21:11
Diskuse
V. Martinec
19:21:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:21:49
Diskuse
8. - Žádosti o dotaci
čas: 19:22:08
Ing. M. Charvát
19:22:09
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:22:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:31
Diskuse
Ing. J. Rozinek
19:22:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:24:01
Diskuse
10. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 19:24:05
Ing. M. Charvát
19:24:06
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
19:24:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:24:42
Diskuse
14. - Revokace usnesení - dotace z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit
čas: 19:24:56
Ing. M. Charvát
19:24:56
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:25:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:25:09
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:25:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:25:34
Diskuse
15. - Poskytnutí daru a darovací smlouva Pardubické sportovní organizaci
čas: 19:25:48
Ing. M. Charvát
19:25:48
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:25:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:26:12
Diskuse
F. Brendl
19:26:15
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:27:02
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:27:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:28:35
Diskuse
Ing. J. Rozinek
19:28:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:29:03
Diskuse
16. - Individuální dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
čas: 19:29:20
Ing. M. Charvát
19:29:20
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:29:35
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:30:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:31:05
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
19:31:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:31:56
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:32:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:32:19
Diskuse
17. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 19:32:45
Ing. M. Charvát
19:32:45
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:33:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:33:12
Diskuse
Ing. J. Rozinek
19:33:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:33:40
Diskuse