Zasedání Zastupitelstva města Pardubice

19.09.2019
0. - Úvod
čas: 15:05:41
Ing. M. Charvát
15:05:41
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:06:23
Ing. M. Charvát
15:06:23
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:06:43
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:07:05
Diskuse
Ing. O. Karas
15:08:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:09:35
Diskuse
F. Brendl
15:09:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:11:27
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:12:03
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:13:49
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:13:59
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:15:09
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:17:49
Diskuse
F. Brendl
15:23:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:25:47
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:26:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:28:38
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:29:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:28
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:30:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:52
Diskuse
F. Brendl
15:31:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:27
Diskuse
Ing. O. Karas
15:34:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:35:22
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
15:36:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:36:38
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:37:21
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:43:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:43:55
Diskuse
F. Brendl
15:47:09
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:48:01
Diskuse
Ing. O. Karas
15:51:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:47
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:51:53
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:52:31
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:54:14
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:57:27
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:58:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:28
Diskuse
Občan/ka města
1
15:58:50
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:03:46
Diskuse
Občan/ka města
1
16:04:11
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
16:04:22
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:04:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:06:21
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
16:06:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:07:15
Diskuse
F. Brendl
16:09:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:10:01
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:11:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:11:13
Diskuse
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 16:11:40
Ing. M. Charvát
16:11:40
Předložení
Bc. D. Stránský
16:11:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:19:13
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:19:21
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:20:38
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:21:47
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:24:48
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:25:49
Diskuse
Ing. O. Karas
16:29:16
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:29:50
Diskuse
F. Brendl
16:30:15
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:31:11
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:33:44
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:34:03
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:34:13
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:34:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:00
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:36:03
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:37:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:38:04
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:39:04
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:39:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:50
Diskuse
F. Brendl
16:46:00
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:48:51
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
16:50:37
Diskuse
MBA. L. Ministrová
16:53:01
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:53:23
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
16:55:16
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:55:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:44
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:57:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:37
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:59:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:59:56
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:00:00
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:00:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:00:38
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:00:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:38
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:03:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:03:26
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:03:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:03:56
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:04:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:04:34
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:04:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:04
Diskuse
3. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 17:05:32
Ing. M. Charvát
17:05:32
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:05:37
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:05:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:09
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:07:13
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:07:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:33
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:07:42
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
17:08:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:53
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
17:10:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:44
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
17:11:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:17
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
17:11:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:45
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
17:12:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:12:14
Diskuse
4. - Výroční zpráva za rok 2018 a městotvorné aktivity Nadace pro rozvoj města Pardubic
čas: 17:12:41
Ing. M. Charvát
17:12:41
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:14:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:16:59
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:17:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:17:46
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:17:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:20:09
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:21:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:17
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:22:51
Diskuse
F. Brendl
17:23:55
Diskuse
Host
1
17:24:50
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:25:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:53
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:28:08
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:28:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:56
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:30:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:30:39
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:31:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:31:36
Diskuse
Ing. O. Karas
17:31:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:31:59
Diskuse
DiS. J. Rejda
17:32:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:26
Diskuse
5. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 17:32:52
Ing. M. Charvát
17:32:52
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:33:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:38:44
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:38:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:40:30
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:43:15
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:43:50
Diskuse
Ing. O. Karas
17:45:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:45:23
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:45:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:45:51
Diskuse
24. - Diskuse
čas: 18:03:13
Ing. M. Charvát
18:03:13
Předložení
Host
1
18:03:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:06:47
Diskuse
M. Slanař
18:07:40
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:08:23
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:10:28
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
18:11:37
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:12:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:13:30
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
18:14:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:14:29
Diskuse
M. Slanař
18:14:52
Diskuse
Host
1
18:15:51
Diskuse
F. Brendl
18:16:33
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:18:25
Diskuse
F. Brendl
18:19:20
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:19:26
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
18:19:56
Diskuse
D. Salfický
18:19:57
Diskuse
F. Brendl
18:20:48
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:20:58
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:22:50
Diskuse
M. Slanař
18:25:11
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:26:13
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:26:34
Diskuse
M. Slanař
18:29:12
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:29:48
Diskuse
M. Slanař
18:30:34
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:30:41
Diskuse
M. Slanař
18:30:50
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:31:02
Diskuse
F. Brendl
18:31:13
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:34:13
Diskuse
F. Brendl
18:34:57
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:35:17
Diskuse
F. Brendl
18:35:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:38:51
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:39:26
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
18:40:37
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:41:40
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:41:50
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:43:00
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:43:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:44:44
Diskuse
6. - Příprava programového období EU 2021+
čas: 18:44:59
Ing. M. Charvát
18:45:00
Předložení
Vedoucí odboru
1
18:45:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:52:12
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:52:20
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:54:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:55:46
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:56:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:57:53
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:58:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:00:20
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:02:55
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:02:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:03:40
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:03:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:05:43
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:05:59
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:07:21
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:10:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:12:03
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:12:28
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:15:43
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:16:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:16:33
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:17:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:22
Diskuse
Ing. O. Karas
19:17:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:57
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
19:19:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:19:21
Diskuse
7. - Bezúplatný převod budovy Obchodní akademie
čas: 19:19:48
Ing. M. Charvát
19:19:48
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:19:50
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:22:37
Diskuse
F. Brendl
19:22:40
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:24:33
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
19:26:06
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:27:26
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
19:27:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:28:17
Diskuse
F. Brendl
19:28:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:29:11
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:29:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:29:42
Diskuse
8. - Odpis pohledávek
čas: 19:30:08
Ing. M. Charvát
19:30:08
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:30:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:30:58
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:31:02
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:32:22
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:32:47
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:33:20
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:33:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:33:51
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:34:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:34:14
Diskuse
9. - Revokace usnesení - prominutí dluhu na nájmu a poplatku a úroku z prodlení
čas: 19:34:41
Ing. M. Charvát
19:34:41
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:34:47
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:37:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:39:16
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
19:39:35
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:40:19
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
19:42:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:42:48
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:42:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:25
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
19:43:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:43:42
Diskuse
10. - Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2019
čas: 19:44:13
Ing. M. Charvát
19:44:13
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:44:21
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:45:29
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:45:46
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:45:58
Diskuse
11. - IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
čas: 19:46:30
Ing. M. Charvát
19:46:30
Předložení
Ing. P. Kvaš
19:46:33
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:46:39
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:48:16
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:48:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:49:40
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:49:51
Diskuse
M. Slanař
19:51:28
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:52:02
Diskuse
M. Slanař
19:52:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:52:47
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:53:00
Diskuse
Ing. O. Karas
19:53:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:54:40
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:54:48
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:55:58
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:56:55
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:57:08
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:58:41
Diskuse
F. Brendl
19:59:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:02:50
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:02:53
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:04:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:06:57
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:07:05
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:07:19
Diskuse
M. Slanař
20:09:04
Diskuse
Ing. O. Karas
20:09:21
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:09:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:09:49
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:09:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:10:05
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:10:09
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:11:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:14
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:12:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:47
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:13:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:13:17
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:13:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:13:44
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:14:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:14:30
Diskuse
12. - Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace
čas: 20:14:54
Ing. M. Charvát
20:14:54
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:15:02
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:15:38
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:16:02
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:16:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:17:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:17:36
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:18:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:13
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
20:18:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:29
Diskuse
13. - Žádosti o dotace
čas: 20:18:56
Ing. M. Charvát
20:18:56
Předložení
DiS. J. Rejda
20:19:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:19:28
Diskuse
14. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 20:19:55
Ing. M. Charvát
20:19:55
Předložení
Mgr. K. Haas
20:20:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:20:22
Diskuse
15. - Dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
čas: 20:20:48
Ing. M. Charvát
20:20:48
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:20:55
Diskuse
Ing. T. Pelikán
20:21:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:22:16
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
20:22:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:22:37
Diskuse
16. - Smluvní vztahy se společností Dostihový spolek, a.s. + změna v obsazení představenstva
čas: 20:23:02
Ing. M. Charvát
20:23:02
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:23:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:23:38
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:23:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:24:59
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:25:09
Diskuse
DiS. J. Rejda
20:25:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:25:36
Diskuse
DiS. J. Rejda
20:25:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:26:04
Diskuse
DiS. J. Rejda
20:26:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:26:37
Diskuse
17. - Smlouva o dotaci na zvláštní přepravu handicapovaných
čas: 20:27:03
Ing. M. Charvát
20:27:03
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:27:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:27:16
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
20:27:19
Diskuse
Ing. T. Pelikán
20:27:58
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:28:47
Diskuse
F. Brendl
20:29:21
Diskuse
Ing. T. Pelikán
20:29:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:30:21
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:30:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:30:38
Diskuse
18. - Návrh na částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
čas: 20:31:08
Ing. M. Charvát
20:31:08
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:31:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:32:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:32:11
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:34:38
Diskuse
F. Brendl
20:38:06
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:39:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:41:02
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:41:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:42:00
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
20:42:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:42:13
Diskuse
19. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 20:42:39
Ing. M. Charvát
20:42:39
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:42:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:42:59
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:43:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:43:17
Diskuse
DiS. J. Rejda
20:43:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:43:51
Diskuse
20. - Revokace usnesení - Dotace z Programu podpory sportu
čas: 20:44:19
Ing. M. Charvát
20:44:19
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:44:24
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:44:39
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:44:49
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:45:03
Diskuse
21. - Revolution Train Tour 2019 - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
čas: 20:45:32
Ing. M. Charvát
20:45:32
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:45:33
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:45:40
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
20:46:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:49:24
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:49:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:53:17
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
20:53:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:53:28
Diskuse
22. - Odvolání členů Rady města Pardubic
čas: 20:53:53
Ing. M. Charvát
20:53:53
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:54:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:59:50
Diskuse
DiS. J. Rejda
20:59:59
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:00:59
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:01:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:03:33
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:04:43
Diskuse
Ing. O. Karas
21:05:47
Diskuse
F. Brendl
21:06:38
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
21:09:02
Diskuse
Ing. O. Karas
21:11:05
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:11:18
Diskuse
Ing. T. Pelikán
21:11:53
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:12:24
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:14:26
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:16:38
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
21:17:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:19:43
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:23:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:24:22
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:24:35
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:25:48
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
21:26:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:26:56
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:27:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:28:14
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:28:24
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:29:19
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:32:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:34:10
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
21:34:18
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:36:48
Diskuse
Mgr. K. Haas
21:37:20
Diskuse
F. Brendl
21:39:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:42:24
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
21:42:29
Diskuse
Ing. P. Klimpl
21:42:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:43:05
Diskuse
DiS. J. Rejda
21:43:43
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
21:44:14
Diskuse
J. Procházka
21:44:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:45:08
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:45:15
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:45:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:46:03
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:46:20
Diskuse
Ing. J. Hrabal
21:47:02
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:47:29
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:51:23
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:55:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:56:04
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:12:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:12:25
Diskuse
23. - Nehospodárné nakládání se svěřeným majetkem - prodej nebytového prostoru čp. 2547/29 na Palackého třídě
čas: 22:12:31
Ing. M. Charvát
22:12:31
Předložení
F. Brendl
22:12:42
Diskuse
Ing. J. Kutílek
22:22:07
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:24:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:26:59
Diskuse
F. Brendl
22:30:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:31:47
Diskuse
Ing. O. Karas
22:31:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:32:19
Diskuse
Ing. P. Klimpl
22:32:38
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:34:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:37:28
Diskuse
F. Brendl
22:38:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:40:06
Diskuse
Mgr. K. Haas
22:40:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
22:40:26
Diskuse