Zasedání Zastupitelstva města Pardubice

20.06.2019
0. - Úvod
čas: 15:02:54
Ing. M. Charvát
15:02:54
Předložení
F. Brendl
15:05:54
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:06:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:06:33
Předložení
F. Brendl
15:06:47
Diskuse
Host
1
15:07:15
Diskuse
F. Brendl
15:07:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:07:39
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:08:17
Ing. M. Charvát
15:08:17
Předložení
Ing. O. Karas
15:08:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:09:04
Předložení
Host
1
15:09:19
Diskuse
Ing. O. Karas
15:10:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:10:23
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:10:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:11:43
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:11:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:12:30
Předložení
Ing. P. Kvaš
15:12:37
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:12:58
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:13:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:13:13
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:13:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:58
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:16:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:17:31
Předložení
Host
1
15:17:37
Diskuse
F. Brendl
15:18:25
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:20:35
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:21:43
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:22:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:23:26
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
15:23:37
Diskuse
F. Brendl
15:23:54
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:24:38
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:26:15
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:26:24
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:27:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:28:24
Předložení
F. Brendl
15:28:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:31:37
Předložení
F. Brendl
15:32:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:12
Předložení
F. Brendl
15:33:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:59
Předložení
F. Brendl
15:38:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:38:29
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:39:51
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:44:49
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:47:48
Diskuse
Vedoucí odboru
1
15:48:15
Diskuse
Ing. J. Rozinek
15:57:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:58:22
Předložení
Bc. D. Stránský
15:58:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:08
Předložení
Bc. D. Stránský
15:59:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:42
Předložení
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 16:00:01
Ing. M. Charvát
16:00:01
Předložení
Bc. D. Stránský
16:00:08
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:02:37
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:04:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:04:46
Předložení
Ing. P. Klimpl
16:04:56
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:06:30
Diskuse
Host
1
16:06:46
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:07:00
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
16:07:59
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:08:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:11:15
Předložení
Ing. O. Karas
16:11:22
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:12:11
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:12:33
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:13:15
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:13:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:14:08
Předložení
Mgr. K. Haas
16:14:09
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
16:17:45
Diskuse
F. Brendl
16:17:45
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:21:14
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:22:37
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:24:55
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:25:18
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:25:32
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:25:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:13
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
16:26:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:26:37
Předložení
Bc. D. Stránský
16:26:49
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:27:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:28:43
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:28:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:30:35
Předložení
Mgr. Bc. R. Hejný
16:30:39
Diskuse
F. Brendl
16:31:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:32:29
Předložení
Bc. D. Stránský
16:32:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:37:48
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:37:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:38:52
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:39:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:39:19
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:39:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:40:01
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:40:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:40:28
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:40:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:21
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:41:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:41:49
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:42:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:25
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:42:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:43
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:43:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:43:14
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:43:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:43:42
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:44:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:44:09
Předložení
3. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 16:44:35
Ing. M. Charvát
16:44:35
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
16:44:39
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:45:49
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:47:39
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:47:45
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:49:43
Diskuse
Ing. O. Karas
16:49:51
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:50:08
Diskuse
Mgr. K. Haas
16:50:46
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:51:58
Diskuse
Bc. D. Stránský
16:52:29
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:53:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:29
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
16:54:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:52
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:54:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:28
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:55:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:55
Předložení
4. - Záměr odkoupení objektu kaple sv. Trojice
čas: 16:56:18
Ing. M. Charvát
16:56:18
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
16:56:24
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:58:12
Diskuse
Ing. O. Karas
17:00:37
Diskuse
F. Brendl
17:01:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:41
Předložení
F. Brendl
17:02:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:03:02
Předložení
F. Brendl
17:03:35
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:03:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:35
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:05:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:07
Předložení
Bc. D. Stránský
17:06:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:28
Předložení
5. - Prodloužení termínu čerpání úvěrového rámce
čas: 17:06:54
Ing. M. Charvát
17:06:54
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:06:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:37
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:07:41
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:08:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:08:35
Předložení
F. Brendl
17:08:37
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:09:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:59
Předložení
Ing. T. Pelikán
17:10:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
17:10:09
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:10:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:10:29
Předložení
6. - Bezplatné jízdné v MHD v Pardubicích pro cestující nad 70 let věku
čas: 17:10:51
Ing. M. Charvát
17:10:51
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:11:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:12
Předložení
F. Brendl
17:15:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:20
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:18:23
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:21:29
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:24:17
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:25:20
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:26:23
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:26:38
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:28:45
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:30:03
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:32:00
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:34:06
Diskuse
Ing. O. Karas
17:34:29
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:35:15
Diskuse
R. Klčo
17:35:45
Diskuse
Ing. O. Karas
17:35:49
Diskuse
R. Klčo
17:36:06
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:36:13
Diskuse
F. Brendl
17:38:19
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
17:39:36
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:42:22
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
17:46:34
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:47:03
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:47:04
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
17:50:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:51:44
Předložení
Mgr. K. Haas
17:54:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:56:38
Předložení
Ing. P. Kvaš
17:56:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:58:20
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:58:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:58:34
Předložení
23. - Diskuse
čas: 18:18:42
Ing. M. Charvát
18:18:42
Předložení
Ing. M. Charvát
18:18:46
Předložení
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
18:19:41
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:21:10
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:25:50
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:27:59
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
18:32:37
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:33:16
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
18:33:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:34:21
Předložení
Vedoucí odboru
1
18:34:43
Diskuse
F. Brendl
18:35:00
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:38:12
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
18:42:25
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:43:21
Diskuse
D. Salfický
18:46:13
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:47:32
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
18:47:44
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:48:45
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:50:27
Diskuse
Ing. P. Kvaš
18:54:05
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:54:43
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:56:07
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
18:57:31
Diskuse
J. Procházka
19:00:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:01:25
Předložení
Mgr. K. Haas
19:02:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:02:57
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:03:14
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
19:04:19
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:04:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:04:50
Předložení
Ing. P. Kvaš
19:05:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:06:07
Předložení
Ing. J. Lejhanec
19:06:20
Diskuse
D. Salfický
19:07:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:08:59
Předložení
Ing. T. Pelikán
19:09:06
Diskuse
D. Salfický
19:09:35
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
19:09:36
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:10:00
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:10:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:10:35
Předložení
7. - Problematika EBA a.s. (zvyšování ZK, ostatní)
čas: 19:11:05
Ing. M. Charvát
19:11:05
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:11:10
Diskuse
Ing. O. Karas
19:15:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:16:06
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
19:16:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:36
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:17:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:48
Předložení
Bc. D. Stránský
19:17:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:18:47
Předložení
Bc. D. Stránský
19:19:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:19:12
Předložení
8. - Plnění usnesení č. Z/2119/2017
čas: 19:19:36
Ing. M. Charvát
19:19:36
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:19:49
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:22:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:25:55
Předložení
Vedoucí odboru
1
19:27:36
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:30:27
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:31:11
Diskuse
F. Brendl
19:33:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:02
Předložení
Mgr. K. Haas
19:37:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:39:23
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:39:39
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
19:39:52
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:41:45
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
19:42:45
Diskuse
J. Procházka
19:42:56
Diskuse
Mgr. K. Haas
19:43:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:44:55
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:45:39
Diskuse
Ing. T. Pelikán
19:46:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:47:04
Předložení
9. - Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2018
čas: 19:47:28
Ing. M. Charvát
19:47:28
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:47:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:48:02
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
19:48:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:48:22
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:48:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:48:33
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:48:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:48:45
Předložení
10. - Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2018
čas: 19:49:09
Ing. M. Charvát
19:49:09
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:49:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:49:54
Předložení
Bc. D. Stránský
19:50:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:50:14
Předložení
11. - Smlouva o poskytnutí dotace pro P-PINK
čas: 19:50:37
Ing. M. Charvát
19:50:37
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:50:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:51:15
Předložení
Ing. T. Pelikán
19:51:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:51:38
Předložení
12. - Odkup vodovodu a kanalizace v Ohrazenicích od firmy Nové Ohrazenice I s.r.o.
čas: 19:52:01
Ing. M. Charvát
19:52:01
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:52:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:53:06
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:53:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:53:27
Předložení
13. - Prodej pozemku včetně objektu k bydlení č.p. 1380 v ul. Staňkova
čas: 19:53:46
Ing. M. Charvát
19:53:46
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:53:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:55:04
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
19:55:06
Diskuse
Ing. O. Karas
19:56:48
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:57:20
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
19:57:41
Diskuse
F. Brendl
19:58:26
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:59:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:00:01
Předložení
Ing. T. Pelikán
20:00:19
Diskuse
Ing. O. Karas
20:01:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:01:29
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:01:39
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:02:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:02:30
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:02:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:03:20
Předložení
Bc. D. Stránský
20:03:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:04:09
Předložení
Bc. D. Stránský
20:04:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:04:52
Předložení
14. - Zpráva Kontrolního výboru - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 20:05:18
Ing. M. Charvát
20:05:18
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:05:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:06:09
Předložení
Ing. T. Pelikán
20:06:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:06:38
Předložení
15. - Smlouva o dotaci na provozování OML Arnošt z Pardubic
čas: 20:06:59
Ing. M. Charvát
20:06:59
Předložení
Ing. P. Kvaš
20:07:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:07:35
Předložení
Ing. T. Pelikán
20:07:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:08:03
Předložení
R. Klčo
20:08:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:08:11
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:08:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:08:36
Předložení
16. - Strategický plán rozvoje města - vyhodnocení plnění za rok 2018
čas: 20:08:52
Ing. M. Charvát
20:08:52
Předložení
F. Brendl
20:09:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:10:28
Předložení
Vedoucí odboru
1
20:10:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:12:31
Předložení
Bc. D. Stránský
20:13:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:13:52
Předložení
17. - Záměr bezúplatného převodu budovy Obchodní akademie
čas: 20:14:15
Ing. M. Charvát
20:14:15
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:14:17
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:17:50
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:18:34
Diskuse
F. Brendl
20:19:24
Diskuse
Bc. et Bc. I. Böhmová
20:21:26
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:22:13
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
20:23:23
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:24:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:24:38
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:24:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:25:39
Předložení
Bc. D. Stránský
20:25:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:25:52
Předložení
18. - Záměr prodeje - zbytkové nebytové jednotky na území MO Pce I
čas: 20:26:15
Ing. M. Charvát
20:26:15
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:26:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:28:04
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:28:09
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:29:24
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:29:33
Diskuse
F. Brendl
20:32:42
Diskuse
Ing. M. Kolovrátník
20:34:53
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:35:32
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
20:36:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:37:40
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:37:54
Diskuse
V. Martinec
20:38:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:39:15
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
20:40:18
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
20:40:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:41:30
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:41:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:44:05
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:44:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:44:32
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:44:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:44:59
Předložení
19. - VII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
čas: 20:45:25
Ing. M. Charvát
20:45:25
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:45:31
Diskuse
Ing. O. Karas
20:46:48
Diskuse
Tajemník
1
20:48:02
Diskuse
Ing. O. Karas
20:48:50
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:49:05
Diskuse
Ing. T. Pelikán
20:49:12
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:49:31
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:51:05
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:52:37
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:53:41
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:55:00
Diskuse
F. Brendl
20:55:31
Diskuse
Tajemník
1
20:56:57
Diskuse
F. Brendl
20:57:22
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
21:00:19
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:00:50
Diskuse
R. Klčo
21:01:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:01:32
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:01:37
Diskuse
R. Klčo
21:03:14
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:03:32
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
21:04:25
Diskuse
Tajemník
1
21:04:58
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:05:22
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
21:06:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:07:54
Předložení
MBA. L. Ministrová
21:07:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:08:07
Předložení
Ing. P. Kvaš
21:08:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:08:18
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
21:08:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:08:37
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:08:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:09:22
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:09:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:09:51
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:10:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:10:19
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:10:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:10:57
Předložení
20. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit
čas: 21:11:16
Ing. M. Charvát
21:11:16
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:11:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:11:36
Předložení
Bc. D. Stránský
21:11:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:12:00
Předložení
21. - Lokalita pro stavbu domova pro seniory
čas: 21:12:20
Ing. M. Charvát
21:12:20
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:12:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:13:46
Předložení
Mgr. L. Španihelová
21:13:51
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:14:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:15:50
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:15:53
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
21:17:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:17:36
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:17:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:17:51
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:17:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:18:19
Předložení
22. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu
čas: 21:18:42
Ing. M. Charvát
21:18:42
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:18:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:19:06
Předložení
D. Salfický
21:19:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:19:36
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:19:42
Diskuse
I. Dolečková
21:20:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:20:28
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:20:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:20:49
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
21:21:18
Diskuse
23. - Vytipování lokalit pro výsadbu stromů
čas: 21:21:25
Ing. M. Charvát
21:21:25
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
21:21:26
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:24:50
Diskuse
F. Brendl
21:26:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:26:55
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
21:27:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:27:27
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:27:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:28:03
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
21:28:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:28:41
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:28:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:29:31
Předložení