Zasedání Zastupitelstva města Pardubice

30.05.2019
0. - Úvod
čas: 15:02:23
Ing. M. Charvát
15:02:23
Předložení
Občan/ka města
1
15:08:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:12:23
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:12:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:12:44
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:13:38
Ing. M. Charvát
15:13:38
Předložení
Ing. O. Karas
15:14:10
Diskuse
I. Dolečková
15:14:26
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:14:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:25
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:15:31
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:17:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:17:32
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:17:36
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:19:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:23:30
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
15:23:34
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:23:35
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:24:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:24:31
Předložení
M. Slanař
15:24:43
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:25:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:26:42
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
15:26:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:27:06
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
15:27:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:27:46
Předložení
Mgr. K. Haas
15:29:19
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:32:27
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:32:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:07
Předložení
Ing. J. Lejhanec
15:33:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:37
Předložení
Ing. J. Lejhanec
15:34:31
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:34:42
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:36:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:36:14
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:36:43
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:36:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:44
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:37:54
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:39:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:43:40
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
15:43:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:43:55
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
15:44:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:45:37
Předložení
M. Slanař
15:45:53
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:46:13
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:47:03
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
15:47:32
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
15:48:20
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:48:57
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:49:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:50:40
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
15:50:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:10
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
15:51:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:51:39
Předložení
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 15:52:03
Ing. M. Charvát
15:52:03
Předložení
Bc. D. Stránský
15:52:12
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:57:16
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:57:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:30
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:57:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:00:08
Předložení
Bc. D. Stránský
16:00:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:01:53
Předložení
Mgr. K. Haas
16:02:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:05:19
Předložení
Ing. O. Karas
16:05:24
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:06:29
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
16:07:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:08:53
Předložení
J. Procházka
16:09:01
Diskuse
F. Brendl
16:09:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:10:19
Předložení
Bc. D. Stránský
16:10:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:11:40
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
16:11:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:12:14
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
16:12:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:13:11
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
16:13:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:14:45
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
16:14:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:14:57
Předložení
3. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 16:15:20
Ing. M. Charvát
16:15:20
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
16:15:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:15:42
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
16:15:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:06
Předložení
4. - Problematika RFP a.s. (zvýšení ZK, zrušení usn.)
čas: 16:16:29
Ing. M. Charvát
16:16:29
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:16:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:17:56
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:18:03
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:18:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:19:10
Předložení
F. Brendl
16:19:14
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
16:19:27
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:19:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:19:55
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:20:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:20:18
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:20:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:20:47
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:21:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:21:14
Předložení
5. - Změna stanov FREE ZONE Pardubice a.s.
čas: 16:21:38
Ing. M. Charvát
16:21:38
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
16:21:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:22:56
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:23:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:23:25
Předložení
6. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 16:23:46
Ing. M. Charvát
16:23:46
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:23:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:34:33
Předložení
F. Brendl
16:35:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:44
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:36:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:39:49
Předložení
Mgr. K. Haas
16:39:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:43:07
Předložení
Vedoucí odboru
1
16:46:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:50:21
Předložení
Mgr. K. Haas
16:51:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:52:03
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:52:06
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:53:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:16
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
16:56:26
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:56:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:58:14
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:58:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:00:26
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
17:00:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:00:59
Předložení
Ing. T. Pelikán
17:01:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:06
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
17:03:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:03:43
Předložení
7. - Žádost o dotace - Regenerace veřejných prostranství na sídlištích
čas: 17:04:06
Ing. M. Charvát
17:04:06
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:04:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:05:27
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:05:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:27
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:06:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:59
Předložení
Mgr. K. Haas
17:09:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:11:07
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:12:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:14
Předložení
Mgr. Bc. R. Hejný
17:13:24
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:14:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:15:01
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:15:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:16:25
Předložení
Ing. J. Lejhanec
17:16:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:16:50
Předložení
Ing. M. Charvát
17:17:09
Předložení
8. - Prominutí dluhu na nájmu a poplatku a úroku z prodlení
čas: 17:17:36
Ing. M. Charvát
17:17:36
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:17:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:18:52
Předložení
Ing. O. Karas
17:19:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:19:11
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
17:19:16
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
17:19:27
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:20:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:43
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
17:22:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:23:56
Předložení
Ing. J. Lejhanec
17:24:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:24:40
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:25:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:25:14
Předložení
9. - Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty – Ekocentrum PALETA
čas: 17:26:02
Ing. M. Charvát
17:26:02
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:26:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:27:22
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
17:27:29
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
17:27:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:27:43
Předložení
10. - VI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
čas: 17:28:06
Ing. M. Charvát
17:28:06
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
17:28:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:31:01
Předložení
Ing. P. Klimpl
17:31:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:59
Předložení
MUDr. V. Ulrych
17:33:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:36:11
Předložení
Ing. M. Kolovrátník
17:36:30
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:37:41
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:42:02
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:44:48
Diskuse
F. Brendl
17:44:50
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
17:46:19
Diskuse
F. Brendl
17:46:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:48:24
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:48:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:49:34
Předložení
MUDr. V. Ulrych
17:49:36
Diskuse
Ing. J. Kutílek
17:50:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:51:32
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:53:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:55:16
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:55:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:55:41
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:57:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:58:13
Předložení
Ing. P. Klimpl
17:58:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:00:13
Předložení
Vedoucí odboru
1
18:00:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:02:43
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
18:02:45
Diskuse
F. Brendl
18:03:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:04:54
Předložení
Ing. P. Kvaš
18:04:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:06:01
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:06:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:07:49
Předložení
Ing. P. Kvaš
18:07:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:08:41
Předložení
Mgr. K. Haas
18:08:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:11:24
Předložení
F. Brendl
18:12:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:14:18
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:14:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:16:11
Předložení
M. Slanař
18:16:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:17:47
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:19:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:19:37
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:19:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:19:59
Předložení
Ing. J. Lejhanec
18:21:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:22:05
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:23:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:24:14
Předložení
M. Slanař
18:24:17
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:24:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:25:39
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:25:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:05
Předložení
Ing. J. Kutílek
18:26:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:55
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
18:26:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:27:23
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:27:27
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:27:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:28:25
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
18:28:35
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
18:28:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:30:58
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:31:05
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:32:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:32:28
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:32:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:33:04
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:35:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:36:01
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:36:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:36:26
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:36:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:36:54
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:37:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:37:27
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:37:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:37:53
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:38:13
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:38:47
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:39:09
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:39:26
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:39:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:39:58
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:40:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:41:30
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:41:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:17
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
18:42:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:44
Předložení
Ing. M. Charvát
19:00:43
Předložení
19. - Diskuse
čas: 19:01:19
Ing. M. Charvát
19:01:19
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:01:22
Diskuse
Mgr. L. Španihelová
19:01:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:02:40
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:02:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:02:53
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:03:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:03:26
Předložení
Mgr. K. Haas
19:04:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:04:42
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:04:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:05:17
Předložení
M. Slanař
19:05:34
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:05:56
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:06:39
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:06:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:07:06
Předložení
Ing. P. Klimpl
19:07:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:10:09
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:10:13
Diskuse
I. Dolečková
19:11:03
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:11:04
Diskuse
M. Slanař
19:12:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:14:06
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:14:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:15:59
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:16:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:17:29
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:17:34
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:17:47
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:17:54
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:18:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:19:08
Předložení
MUDr. V. Ulrych
19:19:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:20:00
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:20:05
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:20:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:20:54
Předložení
11. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory kultury
čas: 19:21:11
Ing. M. Charvát
19:21:11
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:21:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:44
Předložení
MUDr. V. Ulrych
19:22:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:23:18
Předložení
MUDr. V. Ulrych
19:23:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:23:55
Předložení
12. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 19:24:25
Ing. M. Charvát
19:24:25
Předložení
MUDr. V. Ulrych
19:24:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:25:05
Předložení
13. - Dotace z Prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit
čas: 19:25:25
Ing. M. Charvát
19:25:25
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:25:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:25:42
Předložení
MUDr. V. Ulrych
19:25:48
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
19:25:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:25:57
Předložení
14. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 19:26:19
Ing. M. Charvát
19:26:19
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:26:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:26:32
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:26:38
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:28:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:32:34
Předložení
Ing. P. Klimpl
19:32:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:34:18
Předložení
DiS. J. Rejda
19:34:23
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:34:26
Diskuse
DiS. J. Rejda
19:35:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:18
Předložení
Bc. D. Stránský
19:35:33
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:35:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:35:44
Předložení
Ing. M. Charvát
19:36:00
Předložení
15. - Novela vyhlášky o veřejném pořádku
čas: 19:36:06
Ing. M. Charvát
19:36:06
Předložení
Ing. O. Karas
19:36:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:42
Předložení
Vedoucí odboru
1
19:36:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:37:06
Předložení
MUDr. V. Ulrych
19:37:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:37:33
Předložení
16. - Smlouva o bezúplatném převodu nově vybudované komunikace v ulici Východní, Pardubičky
čas: 19:38:01
Ing. M. Charvát
19:38:01
Předložení
Ing. P. Kvaš
19:38:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:38:18
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:38:21
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:39:12
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:39:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:40:04
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
19:40:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:40:30
Předložení
17. - Nehospodárné nakládání s majetkem města
čas: 19:40:50
Ing. M. Charvát
19:40:50
Předložení
F. Brendl
19:40:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:49:49
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:49:54
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:51:18
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:00:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:04:58
Předložení
Ing. O. Karas
20:05:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:06:05
Předložení
Ing. J. Lejhanec
20:06:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:07:22
Předložení
Ing. J. Hrabal
20:07:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:09:10
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:09:13
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:09:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:10:12
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:10:17
Diskuse
F. Brendl
20:14:54
Diskuse
I. Dolečková
20:15:09
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:15:16
Diskuse
Ing. O. Karas
20:15:27
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:15:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:52
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
20:18:54
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:21:27
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:22:43
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:23:12
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:23:51
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:23:55
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:24:02
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
20:26:50
Diskuse
Ing. P. Kvaš
20:27:55
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
20:28:03
Diskuse
F. Brendl
20:28:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:29:04
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
20:29:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:29:29
Předložení
18. - Problematika HC Dynamo
čas: 20:29:45
Ing. M. Charvát
20:29:45
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
20:32:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:34:42
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
20:37:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:38:30
Předložení
Mgr. K. Haas
20:39:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:41:12
Předložení
Mgr. K. Haas
20:44:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:44:41
Předložení
F. Brendl
20:44:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:46:33
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:49:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:50:38
Předložení
Ing. J. Lejhanec
20:51:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:53:41
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
20:53:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:55:57
Předložení
Ing. P. Klimpl
20:56:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:57:58
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:59:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:59:44
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
20:59:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:00:02
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
21:01:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:02:07
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
21:02:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:02:38
Předložení