Zasedání Zastupitelstva města Pardubice

25.04.2019
0. - Úvod
čas: 14:59:18
Ing. M. Charvát
14:59:18
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:06:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:06:25
Předložení
Host
1
15:07:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:11:22
Předložení
Občan/ka města
1
15:11:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:13:44
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:14:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:16:33
Předložení
0. - Úvod
čas: 15:17:00
Ing. M. Charvát
15:17:00
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:17:04
Ing. M. Charvát
15:17:04
Předložení
Občan/ka města
1
15:20:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:23:10
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:23:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:23:38
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:24:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:27:29
Předložení
F. Brendl
15:30:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:58
Předložení
Bc. et Bc. I. Böhmová
15:33:02
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
15:34:12
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:35:53
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:36:31
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
15:39:06
Diskuse
Ing. J. Kutílek
15:42:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:44:09
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:44:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:47:37
Předložení
Ing. O. Karas
15:49:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:50:37
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:52:31
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
15:53:17
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:54:30
Diskuse
F. Brendl
15:54:45
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:58:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:59:09
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
15:59:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:02:26
Předložení
Ing. arch. M. Košař
16:02:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:03:24
Předložení
M. Slanař
16:04:04
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:04:34
Diskuse
DiS. J. Rejda
16:05:09
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
16:06:19
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
16:07:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:08:10
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
16:11:47
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:12:03
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
16:12:08
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:12:29
Diskuse
J. Procházka
16:16:21
Diskuse
F. Brendl
16:17:07
Diskuse
Ing. P. Kvaš
16:19:14
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:19:39
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:21:59
Předložení
Ing. J. Rozinek
16:24:53
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
16:26:18
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:28:41
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:29:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:31:33
Předložení
Mgr. Csc. V. Snopek
16:32:54
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
16:35:55
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:36:32
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
16:37:35
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
16:37:54
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:40:46
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:43:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:43:45
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:46:09
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
16:46:22
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:46:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:47:03
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
16:47:37
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
16:48:11
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:52:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:54
Předložení
Ing. arch. M. Košař
16:54:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:54:46
Předložení
J. Procházka
16:55:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:46
Předložení
J. Procházka
16:55:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:24
Předložení
J. Procházka
16:56:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:56:45
Předložení
J. Procházka
16:56:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:09
Předložení
2. - Převody a prodeje nemovitostí
čas: 16:57:24
Ing. M. Charvát
16:57:24
Předložení
Bc. D. Stránský
16:57:30
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:02:44
Diskuse
Občan/ka města
1
17:02:58
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:04:21
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:04:29
Diskuse
Ing. P. Kvaš
17:04:44
Diskuse
Občan/ka města
1
17:04:51
Diskuse
Ing. P. Klimpl
17:08:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:09:56
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:10:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:13:21
Předložení
Bc. D. Stránský
17:13:35
Diskuse
F. Brendl
17:16:59
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:20:18
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:19
Předložení
Ing. T. Pelikán
17:22:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:22:37
Předložení
Ing. J. Hrabal
17:22:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:23:12
Předložení
Bc. D. Stránský
17:23:19
Diskuse
Ing. O. Karas
17:24:10
Diskuse
Bc. D. Stránský
17:25:10
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:25:26
Diskuse
Ing. J. Hrabal
17:26:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:28
Předložení
Bc. D. Stránský
17:26:38
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:26:42
Předložení
Ing. O. Karas
17:26:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:03
Předložení
Ing. O. Karas
17:28:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:28:42
Předložení
Ing. O. Karas
17:29:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:26
Předložení
Ing. O. Karas
17:29:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:29:59
Předložení
Ing. O. Karas
17:30:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:30:29
Předložení
Ing. O. Karas
17:30:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:30:59
Předložení
Ing. O. Karas
17:31:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:08
Předložení
Ing. O. Karas
17:32:31
Diskuse
Ing. T. Pelikán
17:32:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:32:48
Předložení
Ing. O. Karas
17:32:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:33:11
Předložení
5. - Zásady pro práci s výpočetní technikou
čas: 17:33:39
Ing. M. Charvát
17:33:39
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:33:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:34:27
Předložení
Ing. J. Kutílek
17:34:44
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:35:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:35:34
Předložení
M. Slanař
17:35:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:35:58
Předložení
Občan/ka města
1
17:56:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:02
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:59:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:00:12
Předložení
Občan/ka města
1
18:00:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:03:38
Předložení
Občan/ka města
1
18:03:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:08:29
Předložení
Občan/ka města
1
18:08:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:11:11
Předložení
Občan/ka města
1
18:11:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:11:44
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
18:12:22
Diskuse
Občan/ka města
1
18:12:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:13:02
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
18:13:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:13:26
Předložení
MUDr. V. Ulrych
18:13:28
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:14:16
Diskuse
J. Procházka
18:15:00
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:15:22
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:15:59
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:16:05
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:16:47
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
18:17:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:18:32
Předložení
Ing. P. Kvaš
18:18:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:19:24
Předložení
Ing. M. Charvát
18:19:43
Předložení
Ing. M. Charvát
18:20:28
Předložení
5. - Zásady pro práci s výpočetní technikou
čas: 18:21:19
Ing. M. Charvát
18:21:19
Předložení
M. Slanař
18:21:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:21:45
Předložení
12. - Projektový záměr P-PINK – revitalizace objektu J. Palacha čp. 363 a 372
čas: 18:22:14
Ing. M. Charvát
18:22:14
Předložení
Vedoucí odboru
1
18:22:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:25:07
Předložení
Občan/ka města
1
18:25:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:31:43
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:31:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:32:17
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:32:59
Diskuse
Občan/ka města
1
18:34:35
Diskuse
J. Procházka
18:35:31
Diskuse
Ing. O. Karas
18:35:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:36:30
Předložení
Občan/ka města
1
18:36:33
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
18:37:50
Diskuse
Občan/ka města
1
18:38:42
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:40:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:41:12
Předložení
J. Procházka
18:41:20
Diskuse
Ing. arch. M. Košař
18:41:35
Diskuse
Občan/ka města
1
18:42:32
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:43:26
Předložení
F. Brendl
18:43:28
Diskuse
Občan/ka města
1
18:47:01
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:48:33
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:50:14
Předložení
Ing. O. Karas
18:51:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:51:21
Předložení
6. - Odkup vodovodu a kanalizace v Doubravicích od firmy Doubravické domy s.r.o. Pardubice
čas: 18:51:54
Ing. M. Charvát
18:51:54
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
18:51:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:52:23
Předložení
F. Brendl
18:52:30
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:52:37
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:52:43
Předložení
M. Slanař
18:52:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:53:09
Předložení
7. - Investiční záměr Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic
čas: 18:53:29
Ing. M. Charvát
18:53:29
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
18:53:43
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:56:36
Předložení
M. Slanař
18:56:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:57:00
Předložení
8. - Návrh změny Statutu a Jednacího řádu Kontrolního výboru ZmP
čas: 18:57:40
Ing. M. Charvát
18:57:40
Předložení
Ing. J. Kutílek
18:58:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:59:49
Předložení
Ing. O. Karas
19:00:01
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:00:12
Předložení
9. - IV. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
čas: 19:00:35
Ing. M. Charvát
19:00:35
Předložení
9. - IV. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
čas: 19:00:47
Ing. M. Charvát
19:00:47
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:01:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:03:32
Předložení
MBA. L. Ministrová
19:03:38
Diskuse
Ing. O. Karas
19:03:59
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:04:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:05:32
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:05:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:06:50
Předložení
F. Brendl
19:06:52
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:08:10
Diskuse
F. Brendl
19:08:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:10:29
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:10:38
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:11:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:11:19
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:11:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:12:08
Předložení
Ing. O. Karas
19:12:12
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:12:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:13:18
Předložení
F. Brendl
19:13:21
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:13:51
Diskuse
F. Brendl
19:14:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:14:52
Předložení
Ing. T. Pelikán
19:15:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:16:22
Předložení
F. Brendl
19:16:26
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:17:33
Diskuse
F. Brendl
19:18:51
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:19:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:21:00
Předložení
Vedoucí odboru
1
19:21:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:36
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:22:51
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:58
Předložení
J. Procházka
19:23:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:23:22
Předložení
J. Procházka
19:23:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:23:50
Předložení
J. Procházka
19:24:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:24:24
Předložení
10. - Navýšení základního kapitálu VAK Pardubice a.s. (nepeněžitý vklad - vodárenský majetek)
čas: 19:24:50
Ing. M. Charvát
19:24:50
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:24:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:25:24
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:25:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:25:47
Předložení
Vedoucí odboru
1
19:25:52
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:16
Předložení
M. Slanař
19:27:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:27:42
Předložení
11. - Zvýšení základního kapitálu DPmP a.s. (peněžitý vklad)
čas: 19:28:04
Ing. M. Charvát
19:28:04
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:28:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:28:40
Předložení
Ing. T. Pelikán
19:29:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:29:11
Předložení
R. Klčo
19:29:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:29:24
Předložení
Ing. O. Karas
19:29:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:29:47
Předložení
13. - Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků
čas: 19:30:22
Ing. M. Charvát
19:30:22
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:30:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:30:36
Předložení
Ing. O. Karas
19:30:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:30:57
Předložení
14. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 19:31:18
Ing. M. Charvát
19:31:18
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:31:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:31:53
Předložení
Ing. O. Karas
19:32:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:32:17
Předložení
15. - Volba nové přísedící Okresního soudu v Pardubicích
čas: 19:32:39
Ing. M. Charvát
19:32:39
Předložení
M. Slanař
19:33:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:33:12
Předložení
16. - Poskytnutí daru a darovací smlouva Pardubické sportovní organizaci
čas: 19:33:34
Ing. M. Charvát
19:33:34
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:33:47
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:34:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:34:37
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:34:44
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:36:15
Předložení
Ing. P. Kvaš
19:36:21
Diskuse
PharmDr. Ph.D. J. Skalický
19:37:24
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:37:47
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:38:03
Diskuse
F. Brendl
19:38:37
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:40:15
Diskuse
Ing. P. Kvaš
19:40:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:41:03
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
19:41:07
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:41:32
Diskuse
Ing. J. Hrabal
19:42:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:42:09
Předložení
J. Procházka
19:42:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:42:51
Předložení
17. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu
čas: 19:43:29
Ing. M. Charvát
19:43:29
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
19:43:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:44:07
Předložení
Občan/ka města
1
19:44:20
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:49:20
Diskuse
Občan/ka města
1
19:49:34
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:50:30
Diskuse
Ing. O. Karas
19:50:36
Diskuse
Ing. P. Klimpl
19:50:50
Diskuse
F. Brendl
19:51:16
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
19:53:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:54:15
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:55:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:55:22
Předložení
Občan/ka města
1
19:55:31
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
20:00:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:01:53
Předložení
MBA. L. Ministrová
20:02:23
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:02:44
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:03:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:14:13
Předložení
J. Procházka
20:14:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:14:33
Předložení
J. Procházka
20:14:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:15:00
Předložení
18. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 20:15:30
Ing. M. Charvát
20:15:30
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:15:47
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:18:08
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:32
Předložení
J. Procházka
20:18:43
Diskuse
Ing. O. Karas
20:18:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:55
Předložení