Zasedání Zastupitelstva města Pardubice

24.01.2019
0. - Úvod
čas: 15:00:18
Ing. M. Charvát
15:00:18
Předložení
Ing. T. Pelikán
15:01:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:01:58
Předložení
1. - Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
čas: 15:05:52
Ing. M. Charvát
15:05:52
Předložení
Občan/ka města
1
15:07:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:09:39
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:09:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:11:32
Předložení
Občan/ka města
1
15:11:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:15:06
Předložení
Občan/ka města
1
15:15:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:18:28
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
15:18:34
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:19:25
Předložení
Ing. J. Kutílek
15:19:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:22:31
Předložení
Ing. O. Karas
15:22:38
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:23:13
Diskuse
Ing. O. Karas
15:24:13
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:24:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:24:50
Předložení
MUDr. V. Ulrych
15:24:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:26:41
Předložení
Mgr. K. Haas
15:26:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:30:57
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:30:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:32:56
Předložení
D. Salfický
15:33:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:33:43
Předložení
Ing. J. Hrabal
15:33:46
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:35:18
Předložení
Mgr. K. Haas
15:35:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:37:03
Předložení
Ing. J. Lejhanec
15:38:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:40:22
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
15:40:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:40:57
Předložení
Ing. J. Lejhanec
15:41:06
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
15:41:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:42:11
Předložení
Ing. P. Kvaš
15:43:34
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
15:44:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:45:33
Předložení
Ing. P. Kvaš
15:45:35
Diskuse
Mgr. K. Haas
15:46:26
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:49:22
Předložení
D. Salfický
15:51:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:52:16
Předložení
Ing. P. Klimpl
15:52:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:53:18
Předložení
Vedoucí odboru
1
15:53:35
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:54:16
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:55:14
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:55:37
Diskuse
Ing. P. Kvaš
15:56:24
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
15:56:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:04
Předložení
Ing. O. Karas
15:57:16
Diskuse
Ing. M. Charvát
15:57:49
Předložení
Ing. J. Hrabal
16:00:11
Diskuse
Ing. P. Klimpl
16:00:28
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:01:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:01:59
Předložení
Ing. P. Klimpl
16:02:08
Diskuse
Vedoucí odboru
1
16:02:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:02:50
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:02:55
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:04:48
Předložení
Ing. J. Kutílek
16:04:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:05:10
Předložení
Mgr. K. Haas
16:05:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:06:55
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:07:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:08:04
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
16:08:09
Diskuse
F. Brendl
16:08:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:10:22
Předložení
MUDr. V. Ulrych
16:10:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:11:57
Předložení
Ing. J. Hrabal
16:12:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:12:47
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:12:58
Diskuse
Ing. J. Kutílek
16:14:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:14:47
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:15:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:15:38
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:15:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:16:37
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:16:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:17:10
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:17:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:17:36
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
16:18:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:18:09
Předložení
2. - Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
čas: 16:18:33
Ing. M. Charvát
16:18:34
Předložení
Občan/ka města
1
16:18:57
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:29:48
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:33:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:36:16
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
16:40:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:42:13
Předložení
F. Brendl
16:42:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:45:37
Předložení
Mgr. K. Haas
16:47:49
Diskuse
Host
1
16:50:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:53:57
Předložení
Ph.D. Ing. V. Jirsa
16:54:49
Diskuse
Host
1
16:55:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:55:47
Předložení
F. Brendl
16:55:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
16:57:29
Předložení
Ing. T. Pelikán
16:58:50
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:00:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:02:19
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:03:03
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:03:11
Předložení
3. - Revokace usnesení - pozemky
čas: 17:03:51
Ing. M. Charvát
17:03:51
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:03:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:06:57
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:07:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:07:29
Předložení
4. - Terminál B - variantní umístění
čas: 17:23:52
Ing. M. Charvát
17:23:52
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:24:07
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:27:14
Předložení
Ing. arch. M. Kosař
17:27:26
Diskuse
Mgr. Csc. V. Snopek
17:31:11
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:32:44
Diskuse
Mgr. K. Haas
17:33:52
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:35:08
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:36:09
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:36:39
Diskuse
F. Brendl
17:37:14
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:40:18
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:40:31
Diskuse
Host
1
17:40:48
Diskuse
Ing. arch. M. Kosař
17:43:15
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:45:43
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:46:04
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:46:56
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:47:17
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
17:47:33
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
17:48:27
Diskuse
Ph.D. Ing. V. Jirsa
17:49:23
Diskuse
Ing. arch. A. Klose
17:50:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:52:04
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:52:10
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
17:53:06
Diskuse
Ing. arch. J. Menšík
17:53:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:53:31
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:53:59
Diskuse
5. - Terminál B - pozemky
čas: 17:54:11
Ing. M. Charvát
17:54:11
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
17:54:14
Diskuse
Ing. M. Charvát
17:59:23
Předložení
Mgr. K. Haas
17:59:26
Diskuse
F. Brendl
18:03:00
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:04:27
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
18:07:23
Diskuse
Ing. P. Klimpl
18:08:20
Diskuse
DiS. J. Rejda
18:09:13
Diskuse
Ing. arch. M. Kosař
18:11:51
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:12:20
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:13:05
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
18:13:11
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:16:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:17:03
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
18:17:12
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:17:51
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:18:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:18:47
Předložení
Ing. P. Kvaš
18:19:25
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
18:19:36
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:18
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:20:25
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:20:51
Předložení
Ing. P. Klimpl
18:21:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:22:08
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
18:22:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:23:54
Předložení
6. - Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření - II. část
čas: 18:24:20
Ing. M. Charvát
18:24:20
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:24:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:24:52
Předložení
Ing. O. Karas
18:24:58
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:25:31
Diskuse
Ing. O. Karas
18:26:01
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:26:06
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:26:43
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
18:26:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:27:51
Předložení
7. - I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
čas: 18:27:54
Ing. M. Charvát
18:27:54
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:28:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:28:20
Předložení
F. Brendl
18:28:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:29:44
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
18:30:08
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:31:10
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
18:31:18
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:31:52
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
18:33:02
Diskuse
Ing. O. Karas
18:33:12
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:33:46
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:34:01
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:35:45
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:38:22
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
18:38:34
Diskuse
Ing. O. Karas
18:41:05
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:41:24
Diskuse
Ing. O. Karas
18:42:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:42:31
Předložení
Ing. T. Pelikán
18:43:18
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
18:43:26
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
18:45:17
Diskuse
Ing. T. Pelikán
18:46:51
Diskuse
F. Brendl
18:48:21
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:49:47
Diskuse
Mgr. K. Haas
18:50:01
Diskuse
I. Dolečková
18:50:48
Diskuse
Ing. M. Charvát
18:52:00
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
18:52:18
Diskuse
8. - Změny v obsazení orgánů a.s. a v dalších subjektech zástupci města
čas: 18:54:30
Ing. M. Charvát
18:54:30
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
18:54:36
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
18:57:21
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
18:57:27
Diskuse
Ing. J. Kutílek
18:59:29
Diskuse
Ing. O. Karas
19:01:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:02:32
Předložení
Mgr. Bc. R. Hejný
19:03:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:03:41
Předložení
Mgr. Bc. R. Hejný
19:03:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:04:00
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:04:04
Diskuse
MBA. L. Ministrová
19:05:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:05:49
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:06:13
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
19:06:34
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
19:06:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:07:51
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
19:10:23
Diskuse
9. - Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s.
čas: 19:18:27
Ing. M. Charvát
19:18:27
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:18:35
Diskuse
Ing. J. Kutílek
19:19:25
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:19:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:19:49
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
19:20:29
Diskuse
10. - Dodatek č. 3 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s.
čas: 19:21:02
Ing. M. Charvát
19:21:02
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:21:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:21:41
Předložení
Ing. J. Kutílek
19:21:46
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:22:24
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:22:36
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:22:49
Diskuse
11. - Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP Pardubice o.p.s. na rok 2019
čas: 19:23:28
Ing. M. Charvát
19:23:28
Předložení
Ing. H. Dvořáčková
19:23:30
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:24:31
Předložení
F. Brendl
19:24:34
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
19:25:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:25:46
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
19:26:00
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:26:27
Předložení
12. - Problematika HC Dynamo Pardubice a.s.
čas: 19:43:23
Ing. M. Charvát
19:43:23
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:45:11
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:49:45
Předložení
F. Brendl
19:49:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
19:53:22
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
19:53:25
Diskuse
MUDr. V. Ulrych
19:56:08
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:00:00
Diskuse
F. Brendl
20:02:44
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:07:20
Diskuse
Ing. O. Karas
20:10:22
Diskuse
PaedDr. J. Mazuch
20:10:57
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:11:51
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
20:16:56
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:18:44
Předložení
PaedDr. J. Mazuch
20:18:49
Diskuse
Mgr. Ing. V. Štěpánek
20:19:06
Diskuse
13. - Volba nových přísedících Okresního soudu v Pardubicích
čas: 20:19:43
Ing. M. Charvát
20:19:43
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:20:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:20:53
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
20:21:23
Diskuse
14. - Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZmP
čas: 20:22:00
Ing. M. Charvát
20:22:00
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
20:22:31
Diskuse
15. - Pravidla pro odměňování členů komisí RmP, kteří nejsou členy ZmP
čas: 20:23:15
Ing. M. Charvát
20:23:16
Předložení
Ing. P. Klimpl
20:23:32
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:24:06
Diskuse
Ing. P. Klimpl
20:24:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:25:10
Předložení
Ing. P. Klimpl
20:25:42
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:26:00
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:26:26
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:26:50
Diskuse
Ing. J. Kutílek
20:26:59
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:27:12
Diskuse
Mgr. K. Haas
20:27:19
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:28:37
Předložení
Vedoucí odboru
1
20:28:40
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:29:28
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:29:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:30:36
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
20:30:40
Diskuse
16. - Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 20:31:19
Ing. M. Charvát
20:31:19
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
20:31:43
Diskuse
17. - Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP
čas: 20:32:13
Ing. M. Charvát
20:32:13
Předložení
Ing. J. Kutílek
20:32:27
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:34:57
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
20:35:10
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:35:20
Předložení
18. - Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu
čas: 20:35:46
Ing. M. Charvát
20:35:46
Předložení
Ing. M. Charvát
20:36:00
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:36:05
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:37:26
Předložení
MUDr. V. Ulrych
20:37:34
Diskuse
Mgr. Bc. R. Hejný
20:37:50
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:38:09
Předložení
Ing. J. Hrabal
20:38:24
Diskuse
Ing. J. Rozinek
20:38:37
Diskuse
D. Salfický
20:38:46
Diskuse
V. Martinec
20:38:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:39:12
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:39:29
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
20:39:42
Diskuse
19. - Koncepční plán prevence kriminality na léta 2019 - 2021
čas: 20:40:41
Ing. M. Charvát
20:40:41
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:40:47
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:43:54
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
20:44:06
Diskuse
20. - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
čas: 20:44:39
Ing. M. Charvát
20:44:39
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:44:49
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:45:16
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
20:45:29
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:45:45
Předložení
21. - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu „Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením"
čas: 20:46:09
Ing. M. Charvát
20:46:09
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:46:22
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:46:29
Předložení
F. Brendl
20:46:36
Diskuse
Mgr. J. Rychtecký
20:47:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:50:18
Předložení
Mgr. Ing. V. Štěpánek
20:50:29
Diskuse
22. - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy
čas: 20:51:10
Ing. M. Charvát
20:51:10
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:51:15
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:51:37
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
20:51:47
Diskuse
23. - Poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci prostor organizace Péče o duševní zdraví, z.s.
čas: 20:52:53
Ing. M. Charvát
20:52:53
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
20:53:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:53:48
Předložení
Ing. arch. J. Menšík
20:53:59
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:54:35
Předložení
24. - Revokace usnesení – spalovna nebezpečných odpadů
čas: 20:54:38
Ing. M. Charvát
20:54:38
Předložení
Ing. arch. M. Kosař
20:56:02
Diskuse
Ing. M. Charvát
20:58:19
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:00:17
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:02:22
Předložení
Vedoucí odboru
1
21:03:06
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
21:03:45
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:03:49
Předložení
F. Brendl
21:03:53
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:07:28
Předložení
Ing. P. Klimpl
21:07:31
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:08:24
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
21:09:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:10:04
Předložení
MUDr. Š. Fraňková
21:10:28
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:11:53
Předložení
25. - Diskuse
čas: 21:11:56
Ing. M. Charvát
21:11:56
Předložení
Ing. J. Kutílek
21:12:04
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
21:13:18
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:13:53
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
21:14:21
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:14:38
Předložení
Mgr. K. Haas
21:14:41
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:17:10
Předložení
Mgr. J. Rychtecký
21:17:37
Diskuse
MUDr. Š. Fraňková
21:18:04
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:19:16
Diskuse
Ing. arch. M. Kosař
21:19:58
Diskuse
Vedoucí odboru
1
21:20:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:21:22
Předložení
Vedoucí odboru
1
21:21:36
Diskuse
Ing. arch. M. Kosař
21:21:53
Diskuse
Ing. H. Dvořáčková
21:22:58
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:23:30
Předložení
Ing. T. Pelikán
21:23:35
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:24:49
Předložení
MUDr. V. Ulrych
21:24:54
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:26:45
Předložení
Mgr. L. Španihelová
21:26:48
Diskuse
Ing. J. Lejhanec
21:27:44
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:28:31
Diskuse
Ing. J. Kutílek
21:29:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:29:23
Předložení
Ing. J. Lejhanec
21:29:31
Diskuse
Ing. P. Kvaš
21:30:04
Diskuse
Ing. M. Charvát
21:30:15
Předložení