Zasedání Zastupitelstva města Ostrava

29.01.2020
0a. - Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29.01.2020
čas: 09:05:02
Ing. Macura, MBA
09:05:02
Předložení
Ing. Kolařík
2
09:09:01
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:09:42
Předložení
0b. - Volba ověřovatelů zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29.01.2020
čas: 09:10:53
Ing. Macura, MBA
09:10:53
Předložení
0c. - Informace o ověření zápisu z 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.12.2019
čas: 09:11:34
Ing. Macura, MBA
09:11:34
Předložení
1. - Informace o činnosti orgánů města
čas: 09:12:52
Ing. Macura, MBA
09:12:52
Předložení
JUDr. Semerák
1
09:13:41
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:14:36
Předložení
Ing. Pražák, Ph.D.
1
09:14:40
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:18:39
Předložení
JUDr. Semerák
2
09:18:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:20:07
Předložení
Ing. Štěpánek, Ph.D.
1
09:20:23
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:21:13
Předložení
JUDr. Semerák
3
09:21:47
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:22:50
Předložení
Ing. Pražák, Ph.D.
2
09:22:52
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:23:34
Předložení
JUDr. Semerák
4
09:23:35
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:24:28
Předložení
JUDr. Semerák
5
09:25:18
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:26:20
Předložení
ředitel
1
09:26:30
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:27:33
Předložení
JUDr. Semerák
6
09:27:35
Diskuse
Ing. Witosz
1
09:28:37
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:30:22
Předložení
JUDr. Semerák
7
09:30:48
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:31:59
Předložení
Ing. Witosz
2
09:32:01
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:32:24
Předložení
Mgr. Mariánek
1
09:32:30
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:32:51
Předložení
Ing. Witosz
2
09:32:54
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:33:07
Předložení
Ing. Raždík
1
09:33:16
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:33:39
Předložení
Mgr. Kubín
1
09:34:19
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:36:04
Předložení
Ing. Raždík
2
09:37:39
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:37:58
Předložení
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D.
1
09:38:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:38:43
Předložení
občan města Ostravy
1
09:39:01
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:41:34
Předložení
2. - Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
čas: 09:43:35
Ing. Macura, MBA
09:43:35
Předložení
JUDr. Babka
1
09:43:58
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:46:07
Předložení
ředitel
1
09:47:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:48:57
Předložení
JUDr. Babka
1
09:49:04
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:50:07
Předložení
JUDr. Babka
1
09:50:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:50:26
Předložení
Mgr. Kubín
1
09:50:31
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:53:00
Předložení
ředitel
1
09:53:07
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:54:38
Předložení
3. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2020
čas: 09:55:13
Ing. Macura, MBA
09:55:13
Předložení
Ing. Raždík
1
09:56:30
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:57:28
Předložení
Mgr. Kubín
1
09:59:15
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:00:07
Předložení
Mgr. Kubín
2
10:00:46
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:01:02
Předložení
Mgr. Kubín
1
10:01:28
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:02:08
Předložení
Ing. Raždík
2
10:02:21
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:03:51
Předložení
4. - Návrh na uzavření Smluv o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Havířovsko 1 a Havířovsko 2
čas: 10:04:19
Ing. Macura, MBA
10:04:19
Předložení
5. - Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě
čas: 10:04:53
Ing. Macura, MBA
10:04:53
Předložení
6. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
čas: 10:05:19
Ing. Macura, MBA
10:05:19
Předložení
Ing. Raždík
1
10:05:36
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:06:11
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
1
10:07:04
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:09:22
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
2
10:10:29
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:18:00
Předložení
JUDr. Semerák
1
10:19:20
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:23:48
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
3
10:27:40
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:29:10
Předložení
JUDr. Semerák
2
10:30:06
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:32:13
Předložení
JUDr. Semerák
1
10:34:12
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:35:06
Předložení
starosta městského obvodu
1
10:35:20
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:39:29
Předložení
starosta městského obvodu
1
10:40:50
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:41:17
Předložení
JUDr. Babka
1
10:41:24
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:42:47
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
4
10:43:09
Diskuse
Ing. Kolařík
1
10:43:10
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:43:53
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
5
10:44:20
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:50:57
Předložení
Mgr. Foldynová
1
10:51:18
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:52:06
Předložení
Ing. Pražák, Ph.D.
1
10:52:17
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:53:20
Předložení
JUDr. Semerák
3
10:54:07
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:55:18
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
1
10:55:21
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:56:04
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
2
10:56:37
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:56:54
Předložení
7. - Pravidla pro poskytování příspěvků, cestovních náhrad a jiných účelových plnění členům zastupitelstva města a fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů a komisí
čas: 10:57:38
Ing. Macura, MBA
10:57:38
Předložení
8. - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 29. 1. 2020
čas: 10:57:41
Ing. Macura, MBA
10:57:41
Předložení
JUDr. Babka
1
10:58:02
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:58:22
Předložení
9. - Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Víta Macháčka, vzneseného na 11. zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2019
čas: 10:58:51
Ing. Macura, MBA
10:58:51
Předložení
Ing. Macháček
1
10:59:05
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:59:15
Předložení
10. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
čas: 10:59:36
Ing. Macura, MBA
10:59:36
Předložení
03. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města
čas: 11:00:13
Ing. Macura, MBA
11:00:13
Předložení
Ing. Macura, MBA
11:36:55
Předložení
Ing. Macura, MBA
11:37:51
Předložení
občan města Ostravy
1
11:38:25
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:40:30
Předložení
občan města Ostravy
1
11:41:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:45:13
Předložení
občan města Ostravy
1
11:45:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:48:34
Předložení
občan města Ostravy
1
11:49:54
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:54:38
Předložení
občan města Ostravy
1
11:55:00
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:55:06
Předložení
občan města Ostravy
1
11:55:41
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:58:45
Předložení
občan města Ostravy
1
12:00:02
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:01:06
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
12:01:37
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:02:12
Předložení
Mgr. Kubín
1
12:02:14
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:03:11
Předložení
občan města Ostravy
1
12:04:33
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:08:37
Předložení
Ing. Macháček
1
12:09:10
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:09:36
Předložení
občan města Ostravy
1
12:09:46
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:10:23
Předložení
11. - Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy
čas: 12:11:21
Ing. Macura, MBA
12:11:21
Předložení
Ing. Raždík
1
12:11:56
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:12:33
Předložení
občan města Ostravy
1
12:12:42
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:15:54
Předložení
12. - Návrh změny stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
čas: 12:17:03
Ing. Macura, MBA
12:17:03
Předložení
Ing. Raždík
1
12:17:19
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:17:51
Předložení
13. - Schválení návrhu změny stanov spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s.
čas: 12:18:07
Ing. Macura, MBA
12:18:07
Předložení
14. - Podání žádosti o dotaci na tvorbu studie proveditelnosti pro využití území Ostrava - Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou
čas: 12:18:35
Ing. Macura, MBA
12:18:35
Předložení
JUDr. Semerák
1
12:18:56
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:19:36
Předložení
JUDr. Semerák
2
12:21:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:22:22
Předložení
Ing. Raždík
1
12:23:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:24:01
Předložení
Ing. Svozil
1
12:25:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:26:06
Předložení
15. - Souhlas s Rozhodnutím a změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na spolufinancování projektu "Ostrava - Proskovice - Výstavba hasičské zbrojnice"
čas: 12:26:27
Ing. Macura, MBA
12:26:27
Předložení
17. - Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt: 1) "Modernizace učebny fyziky - chemie", 2) "Univerzální přírodovědná učebna", 3) "Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava"
čas: 12:26:59
Ing. Macura, MBA
12:26:59
Předložení
50. - Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a společností MIXIDES, a.s.
čas: 12:27:39
Ing. Macura, MBA
12:27:39
Předložení
51. - Návrh na změnu ve složení rady města
čas: 12:28:14
Ing. Macura, MBA
12:28:14
Předložení
Ing. Cigánek
1
12:29:45
Předložení
Ing. Macura, MBA
12:30:47
Předložení
JUDr. Semerák
1
12:30:56
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:32:27
Předložení
vedoucí odboru
1
12:33:18
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:33:34
Předložení
vedoucí odboru
1
12:33:35
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:33:39
Předložení
Ing. Svozil
1
12:34:02
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:34:27
Předložení
52. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích"
čas: 12:34:45
Ing. Macura, MBA
12:34:45
Předložení
JUDr. Semerák
1
12:35:12
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:35:26
Předložení
Ing. Macura, MBA
12:35:28
Předložení
18. - Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemku v k.ú. Bartovice, obec Ostrava
čas: 12:36:20
Ing. Macura, MBA
12:36:20
Předložení
19. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Svinov
čas: 12:36:56
Ing. Macura, MBA
12:36:56
Předložení
20. - Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
čas: 12:37:28
Ing. Macura, MBA
12:37:28
Předložení
21. - Návrh koupit pozemek v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a návrh na svěření nemovité věci příslušnému městskému obvodu
čas: 12:37:59
Ing. Macura, MBA
12:37:59
Předložení
22. - Návrh nekoupit spoluvlastnický podíl k pozemku v k. ú. Bartovice, obec Ostrava
čas: 12:38:27
Ing. Macura, MBA
12:38:27
Předložení
23. - Návrh prodat bytovou jednotku, návrh na záměr města prodat bytové jednotky - vše k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Horní)
čas: 12:38:52
Ing. Macura, MBA
12:38:52
Předložení
Mgr. Foldynová
1
12:39:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:39:40
Předložení
Mgr. Babinec
12:39:41
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:40:14
Předložení
Ing. Raždík
1
12:40:24
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:40:45
Předložení
Mgr. Babinec
1
12:40:47
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:41:08
Předložení
Ing. Kolařík
1
12:41:11
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:41:39
Předložení
Mgr. Babinec
2
12:41:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:42:10
Předložení
Mgr. Foldynová
2
12:42:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:42:27
Předložení
Mgr. Babinec
3
12:42:37
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:42:43
Předložení
24. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava a návrh na jejich svěření městskému obvodu Nová Bělá
čas: 12:43:04
Ing. Macura, MBA
12:43:04
Předložení
25. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Svinov
čas: 12:43:29
Ing. Macura, MBA
12:43:29
Předložení
26. - Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města a návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
čas: 12:43:52
Ing. Macura, MBA
12:43:52
Předložení
27. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č.0468/ZM1822/8 ze dne 18.9.2019
čas: 12:44:22
Ing. Macura, MBA
12:44:22
Předložení
28. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Koblov, obec Ostrava
čas: 12:44:51
Ing. Macura, MBA
12:44:51
Předložení
29. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
čas: 12:45:18
Ing. Macura, MBA
12:45:18
Předložení
Mgr. Babinec
1
12:45:26
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:46:09
Předložení
30. - Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
čas: 12:47:01
Ing. Macura, MBA
12:47:01
Předložení
31. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci, vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
čas: 12:47:38
Ing. Macura, MBA
12:47:38
Předložení
32. - Návrh na záměr města prodat části pozemku a pozemek v k. ú. Hošťálkovice a návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl k částem pozemku v k. ú. Nová Ves, vše obec Ostrava
čas: 12:48:11
Ing. Macura, MBA
12:48:11
Předložení
33. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
čas: 12:48:42
Ing. Macura, MBA
12:48:43
Předložení
53. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava
čas: 12:49:10
Ing. Macura, MBA
12:49:10
Předložení
Mgr. Babinec
1
12:49:18
Diskuse
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D.
1
12:50:46
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:52:31
Předložení
Ing. Šebesta
1
12:52:39
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:53:32
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
12:54:08
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:55:21
Předložení
Mgr. Kubín
1
12:55:24
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:56:57
Předložení
JUDr. Babka
1
12:56:59
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:57:13
Předložení
JUDr. Babka
1
12:57:23
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:57:36
Předložení
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D.
2
12:57:45
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:58:21
Předložení
54. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava, návrh na zrušení části usnesení č. 0470/ZM1822/8 ze dne 18. 9. 2019 a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava
čas: 12:59:20
Ing. Macura, MBA
12:59:20
Předložení
55. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Hrabůvka a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
čas: 13:00:03
Ing. Macura, MBA
13:00:03
Předložení
56. - Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
čas: 13:00:32
Ing. Macura, MBA
13:00:32
Předložení
57. - Návrh nekoupit nemovité věci a návrh na záměr města neprodat nemovité věci, vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava
čas: 13:00:58
Ing. Macura, MBA
13:00:58
Předložení
58. - Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
čas: 13:01:23
Ing. Macura, MBA
13:01:23
Předložení
59. - Návrh na uzavření dohody o zrušení předkupního práva a návrh na uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
čas: 13:01:42
Ing. Macura, MBA
13:01:42
Předložení
34. - Úprava rozpočtu - změna rozpočtové skladby
čas: 13:02:09
Ing. Macura, MBA
13:02:09
Předložení
35. - Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 076003220266, ev. č. 184/2003/OFR ze dne 17.2.2003
čas: 13:02:47
Ing. Macura, MBA
13:02:47
Předložení
36. - Zpráva o jednání zástupců statutárního města Ostravy a společnosti Veolia Energie ČR, a.s. v návaznosti na uzavřené Memorandum o spolupráci
čas: 13:03:10
Ing. Macura, MBA
13:03:10
Předložení
Ing. Šebesta
1
13:03:21
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:06:24
Předložení
Ing. Štěpánek, Ph.D.
1
13:08:07
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:09:07
Předložení
Ing. Šebesta
1
13:09:09
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:10:42
Předložení
37. - Žádost o rozšíření uznatelných nákladů v rámci poskytnuté dotace Nadačnímu fondu Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje na r. 2020
čas: 13:11:08
Ing. Macura, MBA
13:11:08
Předložení
38. - Žádost Nadačního fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava o poskytnutí peněžitého daru ve výši 200 tis. Kč na podporu olympioniků v tíživé finanční a zdravotní situaci
čas: 13:11:50
Ing. Macura, MBA
13:11:50
Předložení
60. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba - I. etapa
čas: 13:12:23
Ing. Macura, MBA
13:12:23
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
1
13:12:42
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:16:02
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
1
13:16:07
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:16:35
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
2
13:16:38
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:16:48
Předložení
Ing. Raždík
1
13:16:53
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:17:05
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
3
13:17:10
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:17:44
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
4
13:17:52
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:18:00
Předložení
Mgr. Kubín
1
13:18:02
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:18:44
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
5
13:18:47
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:19:31
Předložení
Mgr. Kubín
1
13:19:33
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:19:43
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
6
13:19:46
Diskuse
ředitel
1
13:19:55
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:20:27
Předložení
V. Polák
1
13:20:30
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:21:14
Předložení
JUDr. Semerák
1
13:21:20
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:22:10
Předložení
ředitel
1
13:22:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:22:33
Předložení
Mgr. Kubín
2
13:22:35
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:23:13
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
1
13:23:17
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:25:03
Předložení
starosta městského obvodu
1
13:25:09
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:26:45
Předložení
V. Murzynová
1
13:27:08
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:27:50
Předložení
Mgr. Kubín
3
13:27:54
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:28:53
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
2
13:29:35
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:30:35
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
2
13:30:38
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:31:20
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
3
13:31:22
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:31:55
Předložení
Ing. Macháček
1
13:31:56
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:32:14
Předložení
JUDr. Semerák
2
13:32:19
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:32:39
Předložení
61. - Návrh na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí investičních účelových dotací příjemcům Basketbalový klub NH Ostrava a.s. a FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek
čas: 13:33:00
Ing. Macura, MBA
13:33:00
Předložení
Ing. Macura, MBA
14:00:33
Předložení
39. - Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury "75. výročí osvobození Ostravy"
čas: 14:01:08
Ing. Macura, MBA
14:01:08
Předložení
40. - Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2020 a víceletých neinvestičních účelových dotací na období 2020 - 2022 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence
čas: 14:02:27
Ing. Macura, MBA
14:02:27
Předložení
Mgr. Kubín
1
14:02:51
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:04:12
Předložení
41. - Informace k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené v roce 2019 v Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace
čas: 14:06:32
Ing. Macura, MBA
14:06:32
Předložení
42. - Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Vzájemné soužití o.p.s.
čas: 14:07:12
Ing. Macura, MBA
14:07:12
Předložení
43. - Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava ve 2. pololetí 2019
čas: 14:07:41
Ing. Macura, MBA
14:07:41
Předložení
62. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 v oblasti Rodinná politika
čas: 14:08:17
Ing. Macura, MBA
14:08:17
Předložení
Mgr. Mika
1
14:08:37
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:08:45
Předložení
44. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci dotační výzvy fajnOVY prostor a na vyhlášení dotačního programu fajnOVY prostor na období 2020 - 2021
čas: 14:09:08
Ing. Macura, MBA
14:09:08
Předložení
63. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
čas: 14:09:56
Ing. Macura, MBA
14:09:56
Předložení
64. - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00912/2019/RRC a aktualizace Zásad pro poskytování bezúročných zápůjček na realizaci výměny kotlů
čas: 14:10:30
Ing. Macura, MBA
14:10:30
Předložení
45. - Realizace akce: Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů
čas: 14:11:08
Ing. Macura, MBA
14:11:08
Předložení
46. - Zpráva o uplatňování Územního plánu Ostravy
čas: 14:11:50
Ing. Macura, MBA
14:11:50
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
14:12:01
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:13:46
Předložení
65. - Návrh: "Podmínky dotačního programu Podpora obnovy reklamního označení provozoven na území města Ostravy vymezeném v Nařízení města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu v roce 2020", včetně jeho vyhlášení
čas: 14:14:14
Ing. Macura, MBA
14:14:14
Předložení
Ing. Raždík
1
14:14:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:15:11
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
14:15:15
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:16:21
Předložení
JUDr. Semerák
1
14:16:29
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:17:41
Předložení
Mgr. Bajgarová
2
14:17:45
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:18:23
Předložení
JUDr. Semerák
2
14:18:26
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:20:17
Předložení
Mgr. Bajgarová
3
14:20:21
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:20:41
Předložení
Ing. Raždík
2
14:21:04
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:21:25
Předložení
Mgr. Bajgarová
4
14:21:28
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:21:34
Předložení
Mgr. Bajgarová
4
14:21:42
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:23:04
Předložení
JUDr. Semerák
3
14:23:07
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:23:23
Předložení
Mgr. Bajgarová
5
14:23:24
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:23:34
Předložení
Mgr. Kubín
1
14:23:40
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:23:56
Předložení
Mgr. Bajgarová
5
14:24:05
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:24:14
Předložení
JUDr. Semerák
4
14:24:15
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:25:17
Předložení
Mgr. Bajgarová
6
14:25:47
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:26:32
Předložení
JUDr. Semerák
5
14:26:35
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:27:44
Předložení
Mgr. Bajgarová
7
14:27:46
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:28:28
Předložení
V. Polák
1
14:28:31
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:28:52
Předložení
JUDr. Semerák
6
14:28:58
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:30:35
Předložení
Mgr. Bajgarová
8
14:30:38
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:31:08
Předložení
Ing. Raždík
3
14:31:10
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:34:12
Předložení
Ing. Witosz
1
14:36:35
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:37:30
Předložení
Mgr. Kubín
1
14:37:31
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:40:27
Předložení
Mgr. Bajgarová
9
14:40:29
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:42:52
Předložení
Mgr. Kubín
2
14:42:56
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:44:04
Předložení
Mgr. Kubín
3
14:44:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:45:24
Předložení
Ing. Raždík
4
14:46:02
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:47:23
Předložení
Mgr. Bajgarová
10
14:47:27
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:47:58
Předložení
47. - Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města a výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města za II. pololetí roku 2019
čas: 14:48:20
Ing. Macura, MBA
14:48:20
Předložení
48. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2019
čas: 14:48:57
Ing. Macura, MBA
14:48:57
Předložení
Ing. Macháček
1
14:49:11
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:49:26
Předložení
49. - Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2019
čas: 14:49:55
Ing. Macura, MBA
14:49:55
Předložení
01. - Org.
čas: 14:50:24
Ing. Macura, MBA
14:50:24
Předložení
Mgr. Šebestová
1
14:50:44
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:50:53
Předložení
Ing. Pražák, Ph.D.
1
14:51:21
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:52:06
Předložení
02. - Závěr
čas: 14:52:51
Ing. Macura, MBA
14:52:51
Předložení
JUDr. Babka
1
14:53:02
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:53:18
Předložení