Zasedání Zastupitelstva města Ostrava

16.10.2019
0b. - Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.10.2019
čas: 09:03:34
Ing. Macura, MBA
09:03:34
Předložení
0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.10.2019
čas: 09:05:44
Ing. Macura, MBA
09:05:45
Předložení
J. Vávra
1
09:06:11
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:06:17
Předložení
0d. - Informace o ověření zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města
čas: 09:06:42
Ing. Macura, MBA
09:06:42
Předložení
1. - Informace o činnosti orgánů města
čas: 09:08:04
Ing. Macura, MBA
09:08:04
Předložení
JUDr. Semerák
1
09:08:51
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:11:38
Předložení
JUDr. Semerák
2
09:12:21
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:13:51
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
09:13:56
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:15:23
Předložení
JUDr. Semerák
3
09:15:24
Diskuse
Mgr. Bajgarová
2
09:16:09
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:16:40
Předložení
JUDr. Semerák
4
09:17:08
Diskuse
Mgr. Bajgarová
3
09:18:05
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:19:35
Předložení
JUDr. Semerák
5
09:19:44
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:20:08
Předložení
V. Polák
1
09:20:09
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:20:55
Předložení
JUDr. Semerák
6
09:20:57
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:22:50
Předložení
Ing. Raždík
1
09:24:33
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:25:18
Předložení
Ing. Raždík
2
09:26:16
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:26:26
Předložení
Ing. Raždík
3
09:26:39
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:27:01
Předložení
Ing. Raždík
4
09:27:23
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:28:13
Předložení
Mgr. Bajgarová
4
09:28:22
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:30:42
Předložení
Ing. Raždík
5
09:30:44
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:31:46
Předložení
JUDr. Babka
1
09:35:12
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:36:45
Předložení
Ing. Raždík
6
09:36:53
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:37:19
Předložení
Mgr. Bajgarová
5
09:37:20
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:38:07
Předložení
Ing. Svozil
1
09:38:08
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:38:56
Předložení
Ing. Raždík
7
09:38:59
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:39:50
Předložení
Ing. Witosz
1
09:39:54
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:41:35
Předložení
Mgr. Bajgarová
6
09:41:37
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:42:12
Předložení
JUDr. Semerák
7
09:42:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:43:10
Předložení
Ing. Raždík
8
09:43:12
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:43:38
Předložení
Mgr. Bajgarová
7
09:43:40
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:43:50
Předložení
občan města Ostravy
1
09:45:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:49:52
Předložení
2. - Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
čas: 09:53:58
Ing. Macura, MBA
09:53:58
Předložení
V. Polák
1
09:55:42
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:55:55
Předložení
JUDr. Semerák
1
09:56:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:56:35
Předložení
ředitel
1
09:56:37
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:56:46
Předložení
občan města Ostravy
1
09:57:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:58:22
Předložení
3. - Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města spolku Dolní oblast Vítkovice, z. s. na pořízení technologie a napojení elektrické požární signalizace objektů na pult centralizované ochrany HZS MSK
čas: 10:00:03
Ing. Macura, MBA
10:00:03
Předložení
4. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
čas: 10:01:25
Ing. Macura, MBA
10:01:25
Předložení
5. - Návrh změny stanov společnosti Ostravské komunikace, a.s.
čas: 10:01:53
Ing. Macura, MBA
10:01:53
Předložení
6. - Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Modernizace učeben" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
čas: 10:02:16
Ing. Macura, MBA
10:02:16
Předložení
27. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti Černá louka s.r.o. na projekt Úprava prostoru okolí pavilonu A, elektromobil, rekonstrukce IT, WEB stránky, stěhování MINIUNI a pořízení nových pódií
čas: 10:02:46
Ing. Macura, MBA
10:02:46
Předložení
Ing. Raždík
1
10:03:15
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:03:48
Předložení
28. - Návrh na uzavření Dohody o narovnání s Bytovým družstvem Krásnopolská
čas: 10:04:57
Ing. Macura, MBA
10:04:57
Předložení
29. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
čas: 10:05:26
Ing. Macura, MBA
10:05:26
Předložení
30. - Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Energetické úspory - MŠO, Blahoslavova" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
čas: 10:06:03
Ing. Macura, MBA
10:06:03
Předložení
31. - Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt "RS – Ostrava, Fifejdy II – XI. etapa, část A" v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích v roce 2019
čas: 10:06:35
Ing. Macura, MBA
10:06:35
Předložení
7. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
čas: 10:07:14
Ing. Macura, MBA
10:07:14
Předložení
8. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Nová Ves u Ostravy, vše obec Ostrava
čas: 10:07:59
Ing. Macura, MBA
10:07:59
Předložení
9. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Stará Bělá
čas: 10:08:31
Ing. Macura, MBA
10:08:31
Předložení
10. - Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, Radvanice, Bartovice, obec Ostrava příslušným městským obvodům
čas: 10:08:59
Ing. Macura, MBA
10:08:59
Předložení
11. - Návrh na odejmutí nemovitých a movitých věcí v k. ú. Skalice u Frýdku - Místku, obec Frýdek - Místek, městskému obvodu Ostrava-Jih
čas: 10:09:28
Ing. Macura, MBA
10:09:28
Předložení
12. - Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava
čas: 10:09:57
Ing. Macura, MBA
10:09:57
Předložení
13. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
čas: 10:10:31
Ing. Macura, MBA
10:10:31
Předložení
Ing. Šebesta
1
10:10:38
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:11:19
Předložení
Mgr. Babinec
1
10:11:21
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:11:43
Předložení
14. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc městskému obvodu Vítkovice
čas: 10:12:07
Ing. Macura, MBA
10:12:07
Předložení
15. - Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Komorní Lhotka, obec Komorní Lhotka
čas: 10:12:39
Ing. Macura, MBA
10:12:39
Předložení
16. - Návrh na záměr města prodat část pozemku, návrh na záměr města neprodat část pozemku, vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
čas: 10:12:59
Ing. Macura, MBA
10:12:59
Předložení
17. - Návrh na záměr města neprodat pozemky, návrh svěřit pozemek, vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
čas: 10:13:29
Ing. Macura, MBA
10:13:29
Předložení
18. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava a v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava
čas: 10:13:57
Ing. Macura, MBA
10:13:57
Předložení
19. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy a v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava
čas: 10:14:23
Ing. Macura, MBA
10:14:23
Předložení
20. - Návrh na prodej a návrh na záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na změnu usnesení ZM č.0197/ZM1822/4 a 2369/ZM1418/36
čas: 10:14:55
Ing. Macura, MBA
10:14:55
Předložení
21. - Návrh zrušit záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí
čas: 10:15:24
Ing. Macura, MBA
10:15:24
Předložení
32. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Polanka nad Odrou
čas: 10:15:52
Ing. Macura, MBA
10:15:52
Předložení
33. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Muglinov a v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
čas: 10:16:20
Ing. Macura, MBA
10:16:20
Předložení
34. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava
čas: 10:16:43
Ing. Macura, MBA
10:16:43
Předložení
35. - Návrh na záměr města prodat/neprodat nemovité věci svěřené MOb Slezská Ostrava
čas: 10:17:08
Ing. Macura, MBA
10:17:08
Předložení
36. - Návrh zrušit usnesení ZM č. 0334/ZM1822/6 ze dne 22. 5. 2019, návrh koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro realizaci projektu "Městečko bezpečí" a návrh zřídit právo stavby, pro realizaci projektu "Městečko bezpečí"
čas: 10:17:37
Ing. Macura, MBA
10:17:37
Předložení
Ing. Raždík
1
10:18:11
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:18:42
Předložení
Mgr. Babinec
1
10:18:44
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:19:40
Předložení
Ing. Raždík
2
10:19:44
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:20:04
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
10:21:53
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:22:40
Předložení
Ing. Raždík
3
10:22:41
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:23:31
Předložení
JUDr. Babka
1
10:24:18
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:25:08
Předložení
Ing. Šebesta
1
10:25:12
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:25:46
Předložení
Mgr. Bajgarová
2
10:25:49
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:26:05
Předložení
37. - Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za 1. pololetí roku 2019
čas: 10:26:29
Ing. Macura, MBA
10:26:29
Předložení
Ing. Raždík
1
10:26:58
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:27:42
Předložení
Ing. Štěpánek, Ph.D.
1
10:27:45
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:28:27
Předložení
Ing. Raždík
2
10:28:30
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:28:39
Předložení
Ing. Raždík
3
10:29:28
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:29:52
Předložení
Ing. Šebesta
1
10:30:01
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:30:29
Předložení
22. - Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Koncesní smlouvě s obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
čas: 10:30:50
Ing. Macura, MBA
10:30:50
Předložení
23. - Žádost o mimořádnou dotaci spolku Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice
čas: 10:31:34
Ing. Macura, MBA
10:31:34
Předložení
38. - Žádost o mimořádnou dotaci spolku Český horolezecký svaz
čas: 10:32:00
Ing. Macura, MBA
10:32:00
Předložení
39. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti Český volejbalový svaz s.r.o. na uspořádání Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2021
čas: 10:32:26
Ing. Macura, MBA
10:32:26
Předložení
Ing. Raždík
1
10:32:46
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:33:45
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
1
10:33:51
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:34:44
Předložení
Ing. Šebesta
1
10:34:45
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:35:08
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
2
10:35:09
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:35:25
Předložení
40. - Žádost spolku Wannado, z.s. o navýšení poskytnuté dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 0658/2019/ŠaS
čas: 10:35:43
Ing. Macura, MBA
10:35:43
Předložení
41. - Podání žádosti o dotaci na projekt "Sportovní hala Nová Bělá"
čas: 10:36:15
Ing. Macura, MBA
10:36:15
Předložení
42. - Žádosti sportovních klubů o předběžný souhlas se spolufinancováním investičních akcí v rámci dotační výzvy MŠMT z rozpočtu statutárního města Ostravy
čas: 10:36:48
Ing. Macura, MBA
10:36:48
Předložení
JUDr. Semerák
1
10:37:01
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:38:12
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
1
10:38:14
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:39:15
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
10:39:22
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:39:51
Předložení
JUDr. Semerák
2
10:39:52
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:41:02
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
2
10:41:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:42:03
Předložení
43. - Žádost o mimořádnou dotaci Nadačního fondu Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje na r. 2020
čas: 10:42:24
Ing. Macura, MBA
10:42:24
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
10:42:38
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:45:29
Předložení
44. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2020 na činnost Centra individuálních sportů Ostrava a Ostravské tělovýchovné unie
čas: 10:45:53
Ing. Macura, MBA
10:45:53
Předložení
24. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy
čas: 10:46:33
Ing. Macura, MBA
10:46:33
Předložení
25. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality
čas: 10:47:44
Ing. Macura, MBA
10:47:44
Předložení
Mgr. Kubín
1
10:48:11
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:49:51
Předložení
Mgr. Kubín
2
10:51:05
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:51:25
Předložení
JUDr. Babka
1
10:51:27
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:51:49
Předložení
JUDr. Babka
2
10:52:05
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:52:13
Předložení
26. - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče
čas: 10:52:49
Ing. Macura, MBA
10:52:49
Předložení
45. - Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2019
čas: 10:53:25
Ing. Macura, MBA
10:53:25
Předložení
46. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
čas: 10:53:54
Ing. Macura, MBA
10:53:54
Předložení
47. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací a příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období od 1.11.2019 do 30.4.2020
čas: 10:54:50
Ing. Macura, MBA
10:54:50
Předložení
48. - Úprava Statutu Fondu životního prostředí města Ostravy
čas: 10:55:39
Ing. Macura, MBA
10:55:39
Předložení
49. - Schválení převedení finančních prostředků z Fondu pro výstavbu koncertního sálu na zpracování studie s názvem Koncertní hala města Ostravy
čas: 10:56:16
Ing. Macura, MBA
10:56:16
Předložení
JUDr. Semerák
1
10:56:39
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:56:57
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
10:56:59
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:57:14
Předložení
JUDr. Semerák
2
10:57:16
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:57:29
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
10:57:32
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:57:46
Předložení
JUDr. Semerák
3
10:57:48
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:58:52
Předložení
Mgr. Bajgarová
2
10:58:55
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:00:16
Předložení
JUDr. Semerák
4
11:00:18
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:00:40
Předložení
Mgr. Bajgarová
3
11:00:44
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:01:09
Předložení
JUDr. Semerák
5
11:01:10
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:02:03
Předložení
Mgr. Bajgarová
4
11:02:05
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:02:17
Předložení
JUDr. Semerák
6
11:02:20
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:03:31
Předložení
Mgr. Bajgarová
5
11:03:32
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:04:03
Předložení
vedoucí odboru
1
11:04:05
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:04:24
Předložení
vedoucí odboru
1
11:04:39
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:04:44
Předložení
JUDr. Semerák
7
11:04:45
Diskuse
vedoucí odboru
1
11:04:55
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:05:05
Předložení
vedoucí odboru
1
11:05:06
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:05:15
Předložení
JUDr. Semerák
8
11:05:17
Diskuse
vedoucí odboru
1
11:06:10
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:06:15
Předložení
JUDr. Semerák
9
11:06:18
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:06:46
Předložení
Mgr. Bajgarová
6
11:06:48
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:07:36
Předložení
JUDr. Semerák
10
11:07:38
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:09:03
Předložení
Mgr. Bajgarová
7
11:09:04
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:10:01
Předložení
JUDr. Semerák
11
11:10:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:12:48
Předložení
Mgr. Bajgarová
8
11:12:49
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:13:07
Předložení
JUDr. Babka
1
11:13:34
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:13:44
Předložení
JUDr. Babka
11:13:47
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:14:10
Předložení
JUDr. Semerák
12
11:14:44
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:15:15
Předložení
0e. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města
čas: 11:15:38
Ing. Macura, MBA
11:15:38
Předložení
občan města Ostravy
1
11:49:33
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:54:17
Předložení
občan města Ostravy
1
11:54:35
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:59:09
Předložení
Mgr. Kubín
1
12:01:24
Diskuse
JUDr. Babka
1
12:02:21
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:04:45
Předložení
Mgr. Kubín
1
12:05:14
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:06:03
Předložení
JUDr. Babka
2
12:06:47
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:07:34
Předložení
Mgr. Kubín
2
12:07:49
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:08:35
Předložení
občan města Ostravy
1
12:08:39
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:08:51
Předložení
občan města Ostravy
1
12:08:56
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:09:55
Předložení
Mgr. Kubín
2
12:10:14
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:10:26
Předložení
občan města Ostravy
1
12:10:58
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:15:16
Předložení
občan města Ostravy
1
12:15:19
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:15:59
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
12:16:06
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:16:22
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
12:16:57
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:17:11
Předložení
Mgr. Kubín
3
12:17:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:17:59
Předložení
Mgr. Mrózková Heříková
1
12:18:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:18:31
Předložení
0f. - Informace o aplikaci BePlan – návrh kapitálového rozpočtu 2020
čas: 12:18:44
Ing. Macura, MBA
12:18:44
Předložení
0f. - Informace o aplikaci BePlan – návrh kapitálového rozpočtu 2020
čas: 12:19:02
Ing. Macura, MBA
12:19:02
Předložení
Mgr. Šebestová
12:19:09
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:19:23
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
12:20:08
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:23:27
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
12:23:33
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:23:35
Předložení
Ing. Štěpánek, Ph.D.
1
12:23:38
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:24:05
Předložení
0g. - Dotazy, připomínky, podněty členů ZM a organizační záležitosti
čas: 12:24:25
Ing. Macura, MBA
12:24:25
Předložení
P. Veselka
1
12:24:37
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:24:46
Předložení
0h. - Informace o postupu prací sanace ekologické zátěže LAGUNY OSTRAMO
čas: 12:25:36
Ing. Macura, MBA
12:25:36
Předložení
0i. - Návrh na
čas: 12:25:40
Ing. Macura, MBA
12:25:40
Předložení
0g. - Dotazy, připomínky, podněty členů ZM a organizační záležitosti
čas: 12:26:01
Ing. Macura, MBA
12:26:01
Předložení