Zasedání Zastupitelstva města Ostrava

18.09.2019
0a. - Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 18.09.2019
čas: 09:04:08
Ing. Macura, MBA
09:04:08
Předložení
Ing. Macura, MBA
09:06:34
Předložení
0b. - Volba ověřovatelů zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 18.09.2019
čas: 09:09:12
Ing. Macura, MBA
09:09:12
Předložení
Ing. Řeha
1
09:10:05
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:10:09
Předložení
Y. Sekeráková
1
09:10:19
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:10:22
Předložení
0c. - Informace o ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.06.2019
čas: 09:10:46
Ing. Macura, MBA
09:10:46
Předložení
občan města Ostravy
1
09:12:16
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:14:00
Předložení
1. - Informace o činnosti orgánů města
čas: 09:14:49
Ing. Macura, MBA
09:14:49
Předložení
Ing. Raždík
1
09:16:06
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:16:17
Předložení
Mgr. Kubín
1
09:16:49
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:23:06
Předložení
Mgr. Kubín
2
09:27:36
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:27:55
Předložení
Ing. Macura, MBA
09:28:25
Předložení
JUDr. Semerák
1
09:28:37
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:29:36
Předložení
Mgr. Kubín
3
09:32:22
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:32:55
Předložení
JUDr. Semerák
2
09:35:11
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:36:21
Předložení
Ing. Pražák, Ph.D.
09:36:27
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:39:33
Předložení
JUDr. Semerák
3
09:39:36
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:40:23
Předložení
JUDr. Semerák
4
09:44:15
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:44:25
Předložení
JUDr. Semerák
5
09:44:35
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:46:16
Předložení
Mgr. Mariánek
1
09:49:10
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:51:11
Předložení
JUDr. Semerák
6
09:51:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:52:23
Předložení
JUDr. Semerák
7
09:52:46
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:52:57
Předložení
JUDr. Semerák
8
09:53:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:53:31
Předložení
vedoucí odboru
1
09:53:42
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:54:03
Předložení
JUDr. Semerák
9
09:54:11
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:54:50
Předložení
vedoucí odboru
1
09:54:52
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:55:01
Předložení
JUDr. Semerák
10
09:55:38
Diskuse
vedoucí odboru
1
09:56:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:56:25
Předložení
JUDr. Semerák
11
09:56:27
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:56:57
Předložení
JUDr. Semerák
12
09:57:12
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:58:10
Předložení
starosta městského obvodu
1
09:58:15
Diskuse
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D.
1
09:58:30
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:58:49
Předložení
Ing. Witosz
1
09:59:27
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:59:57
Předložení
JUDr. Semerák
13
10:00:00
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:00:35
Předložení
Mgr. Kubín
4
10:01:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:01:59
Předložení
Ing. Raždík
2
10:04:26
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:04:39
Předložení
Ing. Raždík
3
10:04:58
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:05:40
Předložení
občan města Ostravy
1
10:06:55
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:09:54
Předložení
Mgr. Šebestová
10:13:42
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:13:44
Předložení
Mgr. Šebestová
10:13:48
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:14:50
Předložení
2. - Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
čas: 10:15:27
Ing. Macura, MBA
10:15:27
Předložení
host
1
10:16:34
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:18:37
Předložení
Mgr. Kubín
1
10:18:59
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:20:38
Předložení
ředitel
1
10:20:42
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:21:20
Předložení
Mgr. Mika
1
10:21:24
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:21:54
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
10:21:59
Diskuse
ředitel
1
10:22:04
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:24:26
Předložení
Mgr. Mika
1
10:24:31
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:24:38
Předložení
občan města Ostravy
1
10:25:02
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:26:59
Předložení
ředitel
1
10:27:10
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:31:18
Předložení
3. - Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy
čas: 10:31:42
Ing. Macura, MBA
10:31:42
Předložení
Ing. Kolařík
1
10:34:24
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:34:47
Předložení
V. Polák
1
10:34:52
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:35:28
Předložení
4. - Memorandum o vzájemné spolupráci a pomoci
čas: 10:36:42
Ing. Macura, MBA
10:36:42
Předložení
Ing. Šebesta
1
10:42:26
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:43:38
Předložení
JUDr. Semerák
1
10:45:37
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:46:10
Předložení
vedoucí odboru
1
10:47:24
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:48:38
Předložení
Ing. Raždík
1
10:48:53
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:49:16
Předložení
Ing. Svozil
1
10:50:58
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:51:57
Předložení
Ing. Witosz
1
10:51:59
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:52:57
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
1
10:52:58
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:54:45
Předložení
vedoucí odboru
1
10:55:04
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:55:38
Předložení
JUDr. Semerák
2
10:55:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:56:54
Předložení
Ing. Witosz
2
10:57:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:58:30
Předložení
5. - Souhlas s účastí statutárního města Ostravy v projektu "POTEnT" v rámci mezinárodního programu Interreg Europe
čas: 10:59:30
Ing. Macura, MBA
10:59:30
Předložení
03. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města
čas: 11:35:33
Ing. Macura, MBA
11:35:33
Předložení
občan města Ostravy
1
11:35:54
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:39:46
Předložení
občan města Ostravy
1
11:40:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:44:57
Předložení
Mgr. Šebestová
1
11:53:51
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:55:29
Předložení
občan města Ostravy
1
11:55:46
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:00:59
Předložení
občan města Ostravy
1
12:01:01
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:01:32
Předložení
občan města Ostravy
1
12:03:14
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:06:53
Předložení
Ing. Raždík
1
12:11:02
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:11:39
Předložení
V. Polák
1
12:11:55
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:12:54
Předložení
Ing. Raždík
2
12:13:02
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:13:16
Předložení
občan města Ostravy
1
12:13:53
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:16:25
Předložení
5. - Souhlas s účastí statutárního města Ostravy v projektu "POTEnT" v rámci mezinárodního programu Interreg Europe
čas: 12:17:31
Ing. Macura, MBA
12:17:31
Předložení
Ing. Raždík
1
12:18:11
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:19:10
Předložení
6. - Smlouva o dotaci k projektu CLAIRO v rámci evropského dotačního titulu Urban Innovative Actions
čas: 12:20:00
Ing. Macura, MBA
12:20:00
Předložení
JUDr. Semerák
1
12:20:16
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:21:06
Předložení
Ing. Raždík
1
12:22:17
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:22:50
Předložení
Ing. Raždík
1
12:22:51
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:22:59
Předložení
7. - Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Ostravou na alternativní pohon II" v rámci Národního programu Životní prostředí
čas: 12:23:30
Ing. Macura, MBA
12:23:30
Předložení
Ing. Raždík
1
12:23:53
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:24:30
Předložení
Mgr. Kubín
1
12:26:17
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:26:50
Předložení
8. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2019
čas: 12:27:15
Ing. Macura, MBA
12:27:15
Předložení
JUDr. Semerák
1
12:27:35
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:28:20
Předložení
Ing. Řeha
1
12:29:02
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:29:16
Předložení
9. - Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+"
čas: 12:29:45
Ing. Macura, MBA
12:29:45
Předložení
10. - Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Židovské obci v Ostravě
čas: 12:30:41
Ing. Macura, MBA
12:30:41
Předložení
Ing. Raždík
1
12:30:54
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:31:13
Předložení
V. Polák
1
12:31:15
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:32:58
Předložení
V. Polák
1
12:33:07
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:33:09
Předložení
11. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
čas: 12:33:30
Ing. Macura, MBA
12:33:30
Předložení
12. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků
čas: 12:33:54
Ing. Macura, MBA
12:33:54
Předložení
13. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy
čas: 12:34:30
Ing. Macura, MBA
12:34:30
Předložení
Ing. Raždík
1
12:34:48
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:34:58
Předložení
14. - Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty "Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava" a "Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova - Ibsenova 36"
čas: 12:35:58
Ing. Macura, MBA
12:35:58
Předložení
Ing. Raždík
1
12:36:27
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:36:50
Předložení
Ing. Witosz
1
12:37:07
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:37:47
Předložení
Ing. Raždík
2
12:37:49
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:38:05
Předložení
15. - Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Revitalizace aleje na ulici Sadová v úseku od Dětského ráje po ulici Na Bělidle"
čas: 12:39:27
Ing. Macura, MBA
12:39:27
Předložení
Ing. Raždík
1
12:39:48
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:39:59
Předložení
Ing. Řeha
1
12:40:18
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:40:48
Předložení
16. - Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“
čas: 12:41:07
Ing. Macura, MBA
12:41:07
Předložení
17. - Pojmenování nových ulic v k.ú. Polanka nad Odrou - lokalita Janová
čas: 12:41:53
Ing. Macura, MBA
12:41:53
Předložení
80. - Návrh na změnu ve Statutovém výboru zastupitelstva města
čas: 12:42:20
Ing. Macura, MBA
12:42:20
Předložení
81. - Informativní zpráva o přípravě a realizaci projektu SametOVA!!! 1989-2019
čas: 12:42:43
Ing. Macura, MBA
12:42:43
Předložení
18. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ev.č. 1234/2016/MJ na pozemek v k.ú. Mošnov, v PZ zóně Ostrava - Mošnov
čas: 12:43:25
Ing. Macura, MBA
12:43:25
Předložení
19. - Žádosti o uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
čas: 12:44:08
Ing. Macura, MBA
12:44:08
Předložení
20. - Návrh na svěření detektorů požáru a kouře Kidde 10Y29 a detektorů oxidu uhelnatého městským obvodům Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky
čas: 12:44:52
Ing. Macura, MBA
12:44:52
Předložení
21. - Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Martinov, lávka přes Plesenský potok
čas: 12:45:29
Ing. Macura, MBA
12:45:29
Předložení
22. - Návrh na odejmutí movitých věcí - ze svěření městského obvodu Polanka nad Odrou, následně svěření těchto věcí k hospodaření dodatkem č. 9 ke zřizovací listině Knihovny města Ostravy, p.o.
čas: 12:45:58
Ing. Macura, MBA
12:45:58
Předložení
23. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
čas: 12:46:32
Ing. Macura, MBA
12:46:32
Předložení
24. - Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 0185/ZM1822/4, návrh nekoupit a koupit nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
čas: 12:46:55
Ing. Macura, MBA
12:46:55
Předložení
25. - Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0987/ZM1418/15 ze dne 23. 3. 2016, návrh bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava a návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu Plesná
čas: 12:47:26
Ing. Macura, MBA
12:47:26
Předložení
26. - Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou věc městskému obvodu Petřkovice
čas: 12:48:00
Ing. Macura, MBA
12:48:00
Předložení
27. - Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji
čas: 12:48:27
Ing. Macura, MBA
12:48:27
Předložení
28. - Návrh přijmout darem stavbu od Ostravských vodáren a kanalizací a.s. v k.ú. Hošťálkovice
čas: 12:48:47
Ing. Macura, MBA
12:48:47
Předložení
29. - Návrh na záměr města darovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a k. ú. Harty, obec Petřvald, Moravskoslezskému kraji
čas: 12:49:08
Ing. Macura, MBA
12:49:08
Předložení
30. - Návrh města směnit pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
čas: 12:49:37
Ing. Macura, MBA
12:49:37
Předložení
31. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
čas: 12:49:56
Ing. Macura, MBA
12:49:56
Předložení
32. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba a návrh na jejich svěření městskému obvodu Poruba, vše obec Ostrava
čas: 12:50:13
Ing. Macura, MBA
12:50:13
Předložení
33. - Návrh koupit pozemek parc. č. 2132 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
čas: 12:50:33
Ing. Macura, MBA
12:50:33
Předložení
34. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
čas: 12:50:52
Ing. Macura, MBA
12:50:52
Předložení
35. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
čas: 12:51:12
Ing. Macura, MBA
12:51:12
Předložení
36. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, vše obec Ostrava
čas: 12:51:33
Ing. Macura, MBA
12:51:33
Předložení
37. - Návrh na uzavření kupní smlouvy k části pozemku k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - ul. Vítězná
čas: 12:51:58
Ing. Macura, MBA
12:51:58
Předložení
38. - Návrh nekoupit pozemek v k. ú. Mariánské Hory a v k. ú. Svinov, obec Ostrava
čas: 12:52:19
Ing. Macura, MBA
12:52:19
Předložení
39. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava
čas: 12:52:47
Ing. Macura, MBA
12:52:47
Předložení
40. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Mariánské Hory a návrh na záměr města neprodat části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, vše obec Ostrava
čas: 12:53:13
Ing. Macura, MBA
12:53:13
Předložení
Ing. Šebesta
1
12:53:34
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:54:35
Předložení
41. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, v k.ú. Krásné Pole a návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, vše obec Ostrava
čas: 12:55:06
Ing. Macura, MBA
12:55:06
Předložení
42. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, návrh úplatně nenabýt nemovitou věc v k.ú. Poruba, vše obec Ostrava
čas: 12:55:36
Ing. Macura, MBA
12:55:36
Předložení
43. - Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava
čas: 12:56:09
Ing. Macura, MBA
12:56:09
Předložení
44. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
čas: 12:56:31
Ing. Macura, MBA
12:56:31
Předložení
45. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava
čas: 12:56:59
Ing. Macura, MBA
12:56:59
Předložení
46. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou,obec Ostrava
čas: 12:57:20
Ing. Macura, MBA
12:57:20
Předložení
47. - Návrh na záměr města prodat část pozemku, návrh na záměr města neprodat část pozemku (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava)
čas: 12:57:43
Ing. Macura, MBA
12:57:43
Předložení
48. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava
čas: 12:58:11
Ing. Macura, MBA
12:58:11
Předložení
49. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba a v k.ú. Poruba-sever, návrh na záměr města prodat nemovitou věc k.ú. Třebovice ve Slezsku, vše obec Ostrava
čas: 12:58:32
Ing. Macura, MBA
12:58:32
Předložení
50. - Návrh na záměr města neprodat a směnit nemovité věci v k.ú. Hrabová a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
čas: 12:59:02
Ing. Macura, MBA
12:59:02
Předložení
Mgr. Babinec
1
12:59:18
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:00:04
Předložení
51. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, v k.ú. Stará Plesná a v k.ú. Nová Bělá, vše obec Ostrava
čas: 13:00:30
Ing. Macura, MBA
13:00:30
Předložení
52. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov
čas: 13:00:59
Ing. Macura, MBA
13:00:59
Předložení
82. - Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
čas: 13:01:18
Ing. Macura, MBA
13:01:18
Předložení
83. - Návrh na záměr města zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví Statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
čas: 13:01:39
Ing. Macura, MBA
13:01:39
Předložení
84. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0396/ZM1822/7 ze dne 19. 6. 2019 v bodě 4) a návrh na uzavření kupní smlouvy ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov se společnosti Ostrava Airport Multimodal Park s.r.o.
čas: 13:02:01
Ing. Macura, MBA
13:02:01
Předložení
Ing. Raždík
1
13:02:18
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:02:34
Předložení
Mgr. Babinec
13:02:39
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:03:07
Předložení
85. - Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava
čas: 13:04:05
Ing. Macura, MBA
13:04:05
Předložení
86. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
čas: 13:04:40
Ing. Macura, MBA
13:04:40
Předložení
87. - Návrh na uznání vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
čas: 13:05:07
Ing. Macura, MBA
13:05:07
Předložení
53. - Úprava rozpočtu - daň z příjmu právnických osob
čas: 13:05:37
Ing. Macura, MBA
13:05:37
Předložení
54. - Žádost P.K. o prominutí dluhu ve výši 68.700,00 Kč vůči statutárnímu městu Ostrava vzniklého odtahem vozidla tvořící překážku provozu na pozemní komunikaci
čas: 13:06:22
Ing. Macura, MBA
13:06:22
Předložení
55. - Žádost Y.V. o prominutí dluhu ve výši 37.521,00 Kč opatrované N.B. vůči statutárnímu městu Ostrava odpovídající částce poplatků z prodlení dle nájemní smlouvy
čas: 13:07:01
Ing. Macura, MBA
13:07:01
Předložení
56. - Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2020
čas: 13:07:37
Ing. Macura, MBA
13:07:37
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
1
13:07:50
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:12:53
Předložení
Ing. Štěpánek, Ph.D.
1
13:12:58
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:14:48
Předložení
Ing. Svozil
1
13:14:56
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:15:38
Předložení
Ing. Tichánková
1
13:15:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:16:02
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
2
13:16:16
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:17:24
Předložení
doc. Ing. Vozňáková, Ph.D.
1
13:17:26
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:17:48
Předložení
JUDr. Babka
1
13:17:52
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:18:42
Předložení
Ing. Štěpánek, Ph.D.
1
13:18:55
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:20:13
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
1
13:20:19
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:22:21
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
1
13:22:26
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:23:08
Předložení
Mgr. Foldynová
1
13:23:15
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:24:56
Předložení
Ing. Witosz
1
13:25:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:26:06
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
2
13:26:39
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:27:13
Předložení
Mgr. Foldynová
2
13:27:16
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:27:37
Předložení
Ing. Juroška, Ph.D.
3
13:34:07
Diskuse
Ing. Macura, MBA
13:34:32
Předložení
88. - Uzavření smlouvy o úvěru pro městský obvod Poruba s Komerční bankou, a.s.
čas: 13:34:56
Ing. Macura, MBA
13:34:56
Předložení
57. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze strany Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové organizace
čas: 14:02:25
Ing. Macura, MBA
14:02:25
Předložení
58. - Poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém roce 2019/2020 a schválení Zásad na poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém roce 2020/2021
čas: 14:03:15
Ing. Macura, MBA
14:03:15
Předložení
JUDr. Semerák
1
14:03:31
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:04:45
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
1
14:04:47
Diskuse
JUDr. Semerák
2
14:06:24
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:07:09
Předložení
Mgr. Hoffmannová, Ph.D.
2
14:07:11
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:07:45
Předložení
Ing. Raždík
1
14:07:50
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:08:44
Předložení
59. - Programy na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství na rok 2020 a v oblasti vzdělávání a talentmanagementu na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021
čas: 14:09:30
Ing. Macura, MBA
14:09:30
Předložení
60. - Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o změnu účelu použití části poskytnuté účelové dotace na Vybavení interiérů a rekonstrukci tribun fotbalového areálu Bazaly
čas: 14:10:08
Ing. Macura, MBA
14:10:08
Předložení
61. - Žádost spolku Maratón klub Seitl Ostrava z.s. o navýšení poskytnuté dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 0632/2019/ŠaS
čas: 14:10:46
Ing. Macura, MBA
14:10:46
Předložení
62. - Žádost o mimořádnou dotaci spolků Sportovní basketbalová škola z.s.; FC OSTRAVA-JIH, z.s.; K+K LABYRINT OSTRAVA, z.s.; Jezdecký klub Baník Ostrava, Dragon Boat Ostrava, z.s. a společnosti Table Tennis Club OSTRAVA 2016 s.r.o.
čas: 14:11:16
Ing. Macura, MBA
14:11:16
Předložení
89. - Změna usnesení č. 0404/ZM1822/7 ze dne 19.6.2019
čas: 14:11:59
Ing. Macura, MBA
14:11:59
Předložení
63. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku a návrh na změnu podmínek pro čerpání investičního příspěvku pro Městskou nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
čas: 14:12:33
Ing. Macura, MBA
14:12:33
Předložení
64. - Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2019
čas: 14:13:11
Ing. Macura, MBA
14:13:11
Předložení
65. - Žádost právnické osoby o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
čas: 14:13:41
Ing. Macura, MBA
14:13:41
Předložení
66. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
čas: 14:14:00
Ing. Macura, MBA
14:14:00
Předložení
67. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
čas: 14:14:24
Ing. Macura, MBA
14:14:24
Předložení
68. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020
čas: 14:14:50
Ing. Macura, MBA
14:14:50
Předložení
90. - Návrh na poskytnutí a změnu účelu a podmínek čerpání již poskytnuté návratné finanční výpomoci organizaci Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
čas: 14:15:18
Ing. Macura, MBA
14:15:18
Předložení
Ing. Pražák, Ph.D.
14:15:40
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:16:04
Předložení
91. - Informace o způsobu zajištění financování vybraných druhů sociálních služeb v letech 2020-2021 a návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s Moravskoslezským krajem
čas: 14:16:21
Ing. Macura, MBA
14:16:21
Předložení
Mgr. Mariánek
1
14:16:41
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:18:21
Předložení
R. Vereš
1
14:18:32
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:18:53
Předložení
Mgr. Mariánek
2
14:18:58
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:19:21
Předložení
92. - Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti kultury
čas: 14:20:04
Ing. Macura, MBA
14:20:04
Předložení
93. - Žádost o navýšení schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury
čas: 14:20:40
Ing. Macura, MBA
14:20:40
Předložení
69. - Žádost právnické osoby Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace o souhlas s uspořádáním veřejné sbírky a převodem čistého výtěžku sbírky pro účely indonéské nadace za účelem výstavby a provozu záchranného centra pro luskouny
čas: 14:21:16
Ing. Macura, MBA
14:21:16
Předložení
70. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"
čas: 14:22:25
Ing. Macura, MBA
14:22:25
Předložení
94. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
čas: 14:22:57
Ing. Macura, MBA
14:22:57
Předložení
95. - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí bezúročné zápůjčky za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotle v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"
čas: 14:23:29
Ing. Macura, MBA
14:23:29
Předložení
96. - Otevřený dopis neformálního kolektivu "Rodiče za klima Ostrava"
čas: 14:24:04
Ing. Macura, MBA
14:24:04
Předložení
71. - Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucích věcných břemen v souvislosti se stavbami zahrnutými do rozpočtu statutárního města Ostravy
čas: 14:24:37
Ing. Macura, MBA
14:24:37
Předložení
72. - Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o., a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
čas: 14:25:15
Ing. Macura, MBA
14:25:15
Předložení
73. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků k realizaci akcí pro Městskou nemocnici Ostrava,p.o., dle příl. č. 1 a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
čas: 14:25:47
Ing. Macura, MBA
14:25:47
Předložení
74. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská"
čas: 14:26:21
Ing. Macura, MBA
14:26:21
Předložení
75. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy
čas: 14:26:49
Ing. Macura, MBA
14:26:49
Předložení
JUDr. Semerák
1
14:27:05
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:28:58
Předložení
vedoucí odboru
1
14:30:31
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:31:16
Předložení
Ing. Šebesta
1
14:31:19
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:31:57
Předložení
Ing. Raždík
1
14:32:10
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:32:32
Předložení
76. - Rozhodnutí o pořízení Změny č. 2b Územního plánu Ostravy zkráceným postupem a rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Ostravy
čas: 14:33:09
Ing. Macura, MBA
14:33:09
Předložení
77. - Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za I. pololetí roku 2019
čas: 14:33:56
Ing. Macura, MBA
14:33:56
Předložení
78. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí 2019
čas: 14:34:36
Ing. Macura, MBA
14:34:36
Předložení
79. - Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí roku 2019
čas: 14:35:06
Ing. Macura, MBA
14:35:06
Předložení
01. - Dotazy, připomínky a podněty členů ZM a organizační záležitosti
čas: 14:35:36
Ing. Macura, MBA
14:35:36
Předložení
Mgr. Šebestová
1
14:35:51
Diskuse
Ing. Macura, MBA
14:36:08
Předložení
02. - Závěr
čas: 14:36:42
Ing. Macura, MBA
14:36:42
Předložení