Zasedání Zastupitelstva města Mělník

16.12.2019
2. - Kontrola zápisu ze zasedání ZM
čas: 17:05:30
MVDr. C. Mikeš
17:05:30
Předložení
Mgr. M. Schweigstill
17:06:33
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:06:49
Diskuse
3a. - Volba komisí - Komise na přípravu usnesení
čas: 17:07:56
MVDr. C. Mikeš
17:07:56
Předložení
3b. - Volba komisí - Ověřovatelé zápisu
čas: 17:08:34
MVDr. C. Mikeš
17:08:34
Předložení
3c. - Volba komisí - Návrh na složení pracovního předsednictva
čas: 17:09:06
MVDr. C. Mikeš
17:09:06
Předložení
3d. - Schválení programu
čas: 17:09:31
MVDr. C. Mikeš
17:09:31
Předložení
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
17:10:21
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
1
17:10:41
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:11:08
Diskuse
4. - Opětovné zvolení soudcem přísedícím pro období 2020 - 2024
čas: 17:13:03
MVDr. C. Mikeš
17:13:03
Předložení
5. - Směna pozemků ul. Bezručova
čas: 17:14:14
MVDr. C. Mikeš
17:14:14
Předložení
MVDr. C. Mikeš
17:22:40
Diskuse
Občan/ka města
1
17:22:57
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:24:38
Diskuse
Z. Šnajdr
1
17:26:02
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:26:25
Diskuse
M. Klihavec
1
17:27:13
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:27:52
Diskuse
Ing. L. Pořízek
1
17:27:54
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:28:00
Diskuse
5. - Směna pozemků ul. Bezručova
čas: 17:29:00
MVDr. C. Mikeš
17:29:00
Předložení
PaedDr. M. Němec, MBA
1
17:29:05
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:29:27
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
17:29:47
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:30:21
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
2
17:30:42
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:30:51
Diskuse
Občan/ka města
1
17:31:05
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
17:31:55
Diskuse
Občan/ka města
1
17:33:32
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
17:34:43
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:35:36
Diskuse
Občan/ka města
1
17:36:11
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
17:36:48
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:37:04
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
17:37:09
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
1
17:38:55
Diskuse
Občan/ka města
1
17:39:34
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:40:58
Diskuse
Občan/ka města
1
17:41:57
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:42:29
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:43:15
Diskuse
6. - Rozpočtové opatření č. 17/2019
čas: 17:43:53
MVDr. C. Mikeš
17:43:53
Předložení
31. - Uzavření dohody o provedení práce se členem zastupitelstva obce
čas: 17:45:17
MVDr. C. Mikeš
17:45:17
Předložení
M. Klihavec
1
17:45:36
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:45:39
Diskuse
6. - Rozpočtové opatření č. 17/2019
čas: 17:46:04
MVDr. C. Mikeš
17:46:04
Předložení
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
17:46:34
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
17:46:55
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:47:34
Diskuse
Ing. J. Živnůstek
1
17:47:36
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
17:47:52
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:48:15
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:48:45
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
1
17:50:18
Diskuse
Ing. S. Melichar
1
17:50:24
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:51:34
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
2
17:51:42
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
1
17:51:51
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
2
17:53:17
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:54:31
Diskuse
Bc. B. Bubník
1
17:54:34
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
1
17:55:46
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
1
17:56:20
Diskuse
Bc. B. Bubník
2
17:58:39
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
1
17:58:58
Diskuse
Ing. S. Melichar
2
17:59:07
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
2
17:59:47
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
1
18:02:02
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
2
18:02:35
Diskuse
Ing. S. Melichar
3
18:03:00
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
2
18:03:08
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:03:25
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
2
18:06:53
Diskuse
Bc. B. Bubník
3
18:10:06
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
3
18:12:18
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
1
18:14:17
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:16:20
Diskuse
Bc. B. Bubník
4
18:16:31
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:17:05
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
3
18:17:17
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:19:26
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
4
18:19:34
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
2
18:21:20
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
2
18:22:57
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:23:27
Diskuse
Bc. B. Bubník
5
18:24:14
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:24:32
Diskuse
Občan/ka města
1
18:24:39
Diskuse
A. Herinková
1
18:27:08
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:27:54
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
2
18:29:02
Diskuse
Z. Šnajdr
1
18:29:38
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:29:51
Diskuse
33. - Náměty a připomínky občanů
čas: 18:30:55
MVDr. C. Mikeš
18:30:55
Předložení
Občan/ka města
1
18:31:23
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:34:49
Diskuse
Občan/ka města
1
18:35:04
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:36:11
Diskuse
7. - Rozpočtové opatření č. 18/2019
čas: 18:37:04
MVDr. C. Mikeš
18:37:04
Předložení
PaedDr. M. Němec, MBA
1
18:53:02
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:55:02
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
18:55:06
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
2
18:57:03
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:58:57
Diskuse
Ing. J. Živnůstek
1
19:00:33
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:01:04
Diskuse
Ing. J. Živnůstek
2
19:02:20
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:02:43
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
3
19:03:47
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:04:30
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
4
19:05:15
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:05:30
Diskuse
32. - Rozpočtové opatření č. 19/2019
čas: 19:08:05
MVDr. C. Mikeš
19:08:05
Předložení
8. - Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 3. 12. 2019
čas: 19:10:03
MVDr. C. Mikeš
19:10:03
Předložení
prof. Ing. I. Nový, CSc.
19:10:12
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:11:29
Diskuse
8. - Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 3. 12. 2019
čas: 19:11:45
MVDr. C. Mikeš
19:11:45
Předložení
9. - Návrh rozpočtu města Mělníka a organizací jím řízených na rok 2020
čas: 19:11:50
MVDr. C. Mikeš
19:11:50
Předložení
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
19:13:54
Diskuse
Z. Šnajdr
1
19:18:07
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:20:34
Diskuse
Ing. J. Živnůstek
1
19:20:42
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:21:50
Diskuse
10. - Odpis pohledávek
čas: 19:23:35
MVDr. C. Mikeš
19:23:35
Předložení
Mgr. M. Schweigstill
19:24:00
Diskuse
11. - Obecně závazná vyhláška města Mělník č. 2/1019 o místním poplatku ze psů
čas: 19:24:39
MVDr. C. Mikeš
19:24:39
Předložení
Mgr. M. Schweigstill
19:24:41
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
19:24:53
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:25:11
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:25:19
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
19:26:49
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:27:05
Diskuse
Ing. L. Pořízek
1
19:27:32
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:28:48
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
1
19:29:03
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:29:16
Diskuse
12. - Obecně závazná vyhláška města Mělník č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
čas: 19:29:41
Mgr. M. Schweigstill
19:29:41
Předložení
PhDr. Mgr. P. Volf
1
19:29:54
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:30:21
Diskuse
Ing. J. Živnůstek
1
19:30:27
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:30:30
Diskuse
13. - Obecně závazná vyhláška města Mělník č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
čas: 19:30:51
Mgr. M. Schweigstill
19:30:51
Předložení
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
19:31:05
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:32:10
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:32:20
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:35:56
Diskuse
Z. Šnajdr
1
19:35:58
Diskuse
Ing. L. Pořízek
1
19:37:05
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
1
19:38:22
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:40:31
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:40:43
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:44:47
Diskuse
Občan/ka města
1
19:44:53
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:47:56
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:48:27
Diskuse
14. - Podmínky prodeje pozemků p. č. 8001/3 a p. č. 8040/4 k. ú. Mělník, dle geometrického plánu č. 8553-49/2019, ul. Stará
čas: 19:48:53
Mgr. M. Schweigstill
19:48:53
Předložení
15. - Záměr výkupu pozemků p. č. 6389, p. č. 6390, p. č. 6393/1, p. č. 6393/5 k. ú. Mělník, ul. Nad Kamennými závorami
čas: 19:49:28
Mgr. M. Schweigstill
19:49:28
Předložení
Ing. L. Pořízek
1
19:49:52
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:50:30
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:51:14
Diskuse
16. - Podmínky prodeje pozemků p. č. 7248/14, p. č. 7248/15, p. č. 7268/15, p. č. 7268/16 k. ú. Mělník, ul. Trojická
čas: 19:51:39
Mgr. M. Schweigstill
19:51:39
Předložení
17. - Vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1577/1, p. č. 1577/2 a záměr prodeje části pozemku p. č. 1577/2 k. ú. Mělník, ul. Cukrovarská
čas: 19:52:24
Mgr. M. Schweigstill
19:52:24
Předložení
18. - Záměr směny pozemků, ul. Dlouhá
čas: 19:53:45
Mgr. M. Schweigstill
19:53:45
Předložení
Ing. S. Melichar
1
19:54:17
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:54:21
Diskuse
19. - Záměr směny pozemků, ul. Dobrovského, Nádražní a Na Podhoří
čas: 19:54:46
Mgr. M. Schweigstill
19:54:46
Předložení
Z. Šnajdr
1
19:56:15
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:56:36
Diskuse
Ing. L. Pořízek
1
19:56:48
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
19:58:30
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:58:38
Diskuse
Občan/ka města
1
19:59:10
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:01:48
Diskuse
Ing. L. Pořízek
2
20:01:50
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:02:22
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:02:27
Diskuse
Občan/ka města
1
20:02:51
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:04:18
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
20:04:49
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:05:10
Diskuse
Ing. L. Pořízek
3
20:05:27
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:06:17
Diskuse
Občan/ka města
1
20:06:25
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:06:52
Diskuse
Ing. L. Pořízek
1
20:07:16
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:07:32
Diskuse
20. - Vzdání se předkupního práva k pozemkům p. č. 1624/43 a p. č. 1640/56 k. ú. Mělník, dle geometrického plánu č. 8525-89/2019, ul. K Učilišti
čas: 20:08:10
Mgr. M. Schweigstill
20:08:10
Předložení
MVDr. C. Mikeš
20:08:53
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:09:17
Diskuse
Ing. L. Pořízek
1
20:09:21
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:10:23
Diskuse
21. - Zrušení záměru prodeje pozemku p. č. 5739 v k. ú. Mělník, ul. Nad Oborou
čas: 20:10:54
Mgr. M. Schweigstill
20:10:54
Předložení
22. - Podmínky prodeje pozemků p. č. 7894/2, p. č. 7894/3 k. ú. Mělník, ul. K Přívozu
čas: 20:11:31
Mgr. M. Schweigstill
20:11:31
Předložení
23. - Podmínky prodeje pozemku p. č. 3829/3 k. ú. Mělník, ul. Na Průhoně
čas: 20:12:01
Mgr. M. Schweigstill
20:12:01
Předložení
24. - Bezúplatný převod pozemků p. č. 486/124, 4320/2, 4323/18, 8024/1, 8024/2, 8024/3, 8024/4, p. č.7917/11, 7917/12, 8030/18 pod vyřazenou silnicí III/2730, vše k. ú. Mělník
čas: 20:12:39
Mgr. M. Schweigstill
20:12:39
Předložení
25. - Žádost o navýšení příspěvku městské autobusové dopravy osob společnosti ČSAD Střední Čechy, a.s.
čas: 20:13:08
Mgr. M. Schweigstill
20:13:08
Předložení
MVDr. C. Mikeš
20:13:11
Diskuse
26. - Náměstí Karla IV. – odstranění stavby VVS, školící středisko Ford
čas: 20:13:58
MVDr. C. Mikeš
20:13:58
Předložení
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
20:14:19
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:16:56
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
20:18:13
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:18:42
Diskuse
A. Herinková
1
20:18:48
Diskuse
Ing. L. Pořízek
1
20:18:51
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:19:04
Diskuse
A. Herinková
1
20:19:12
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:19:32
Diskuse
A. Herinková
1
20:20:12
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:20:18
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
1
20:20:19
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:20:49
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
2
20:21:49
Diskuse
Ing. J. Živnůstek
1
20:23:26
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
1
20:24:11
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:25:32
Diskuse
Ing. L. Pořízek
1
20:25:48
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:26:34
Diskuse
27. - Dotace na opravy a obnovu sportovišť
čas: 20:27:13
MVDr. C. Mikeš
20:27:13
Předložení
28. - Fond regenerace MPZ Mělník – žádost o prodloužení termínu čerpání dotace na rekonstrukci objektu: čp. 158 ul. Vinohrady Karla IV., čp. 339 ul. Pražská a čp. 182 ul. Jaroslava Seiferta
čas: 20:28:06
MVDr. C. Mikeš
20:28:06
Předložení
29. - Poskytnutí účelové dotace na provoz zubní pohotovosti v roce 2020
čas: 20:28:42
MVDr. C. Mikeš
20:28:42
Předložení
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
20:29:05
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:31:01
Diskuse
Ing. J. Živnůstek
1
20:32:53
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:33:36
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
1
20:34:30
Diskuse
Občan/ka města
1
20:36:21
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:37:20
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
2
20:37:59
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:39:43
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
2
20:40:11
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:41:43
Diskuse
Ing. J. Živnůstek
2
20:42:34
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:42:44
Diskuse
30. - Mimořádná odměna pro místostarostu PhDr. Mgr. Petra Volfa
čas: 20:43:24
MVDr. C. Mikeš
20:43:24
Předložení
PhDr. Mgr. P. Volf
1
20:43:49
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:43:53
Diskuse
34. - Diskuze
čas: 20:44:42
MVDr. C. Mikeš
20:44:42
Předložení
Mgr. J. Weinlichová
20:45:56
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
20:46:23
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:46:34
Diskuse
Občan/ka města
1
20:46:49
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:47:37
Diskuse
R. Fidler
20:48:46
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
20:49:00
Diskuse
Bc. M. Ullman
20:49:10
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:51:51
Diskuse
Bc. M. Ullman
20:52:21
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:52:39
Diskuse
Bc. M. Ullman
20:52:49
Diskuse
Ing. S. Melichar
20:52:54
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:53:43
Diskuse
Ing. S. Melichar
20:54:03
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:54:13
Diskuse
Ing. S. Melichar
20:54:49
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:54:56
Diskuse
Ing. S. Melichar
20:55:04
Diskuse
Z. Šnajdr
20:55:14
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
20:55:59
Diskuse
Bc. B. Bubník
20:56:24
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
20:56:44
Diskuse
Bc. B. Bubník
20:57:04
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
20:57:29
Diskuse
Bc. B. Bubník
20:57:59
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
20:58:38
Diskuse
Bc. B. Bubník
20:59:01
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
20:59:14
Diskuse
Bc. B. Bubník
20:59:20
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
20:59:27
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
21:00:05
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
21:00:37
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
21:01:08
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
21:01:48
Diskuse
Ing. J. Živnůstek
21:01:53
Diskuse
T. Trejbal
21:02:47
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
21:03:46
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
21:05:20
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
21:05:31
Diskuse
Ing. L. Pořízek
21:06:44
Diskuse
PhDr. I. Němcová
21:08:10
Diskuse
A. Herinková
21:08:20
Diskuse
prof. Ing. I. Nový, CSc.
21:09:06
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
21:09:50
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
21:09:55
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
21:10:26
Diskuse
A. Herinková
21:12:21
Diskuse