Zasedání Zastupitelstva města Mělník

18.11.2019
2. - Kontrola zápisu ze zasedání ZM
čas: 17:03:25
MVDr. C. Mikeš
17:03:26
Předložení
Občan/ka města
1
17:03:57
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:06:10
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
17:08:09
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:09:10
Diskuse
Ing. S. Melichar
1
17:10:11
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:10:35
Diskuse
3a. - Volba komisí - Komise na přípravu usnesení
čas: 17:10:53
MVDr. C. Mikeš
17:10:53
Předložení
3b. - Volba komisí - Ověřovatelé zápisu
čas: 17:11:35
MVDr. C. Mikeš
17:11:35
Předložení
3c. - Volba komisí - Návrh na složení pracovního předsednictva
čas: 17:11:55
MVDr. C. Mikeš
17:11:55
Předložení
3d. - Schválení programu
čas: 17:12:28
MVDr. C. Mikeš
17:12:28
Předložení
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
17:14:17
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
1
17:14:44
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:17:33
Diskuse
Občan/ka města
1
17:18:02
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
1
17:18:15
Diskuse
A. Herinková
1
17:20:55
Diskuse
Ing. L. Pořízek
1
17:21:20
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:21:36
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
17:22:24
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:22:49
Diskuse
21. - Náměty a připomínky občanů
čas: 17:26:02
MVDr. C. Mikeš
17:26:02
Předložení
Občan/ka města
1
17:26:14
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:28:10
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
1
17:28:24
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:29:13
Diskuse
Občan/ka města
1
17:29:18
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:29:45
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
17:29:50
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:29:55
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
1
17:29:59
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:31:13
Diskuse
Občan/ka města
1
17:31:27
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:31:42
Diskuse
Host
1
17:32:08
Diskuse
Občan/ka města
1
17:32:40
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:32:46
Diskuse
Občan/ka města
1
17:32:54
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:33:04
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
17:34:25
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:35:54
Diskuse
Občan/ka města
1
17:35:59
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:37:01
Diskuse
Občan/ka města
1
17:37:57
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:38:06
Diskuse
4. - Rozpočtové opatření č. 16/2019
čas: 17:38:51
MVDr. C. Mikeš
17:38:51
Předložení
Ing. J. Živnůstek
1
17:39:06
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:39:19
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
17:40:40
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:41:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:41:28
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:42:09
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
1
17:42:18
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:44:20
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
17:44:29
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:45:12
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:45:38
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
2
17:45:40
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:46:21
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
2
17:47:23
Diskuse
Z. Šnajdr
1
17:47:50
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
2
17:48:38
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:51:18
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
17:51:30
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
2
17:52:47
Diskuse
Z. Šnajdr
2
17:53:17
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
2
17:53:32
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
17:54:49
Diskuse
5. - Změna odpisového plánu příspěvkové organizace 2019
čas: 17:55:56
MVDr. C. Mikeš
17:55:56
Předložení
6. - Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 13. 11. 2019
čas: 17:56:30
MVDr. C. Mikeš
17:56:30
Předložení
prof. Ing. I. Nový, CSc.
17:56:43
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
1
18:00:46
Diskuse
Z. Šnajdr
1
18:01:31
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
18:02:47
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:04:32
Diskuse
Bc. B. Bubník
1
18:04:42
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:15:54
Diskuse
prof. Ing. I. Nový, CSc.
1
18:18:31
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
2
18:18:34
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
1
18:20:46
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:22:13
Diskuse
Bc. B. Bubník
2
18:22:18
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:22:39
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
1
18:26:34
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
2
18:28:02
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:30:34
Diskuse
Bc. B. Bubník
3
18:32:10
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:32:25
Diskuse
8. - Záměr prodeje části pozemku p. č. 1721/2 v k. ú. Mělník, Slovany
čas: 18:32:44
MVDr. C. Mikeš
18:32:44
Předložení
Mgr. M. Schweigstill
18:32:49
Předložení
9. - Podmínky výkupu pozemku p. č. 5511/2 dle geom. pl. 4825-81/2006 k. ú. Mělník, ul. Žitná
čas: 18:34:30
Mgr. M. Schweigstill
18:34:30
Předložení
Ing. J. Živnůstek
1
18:35:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:35:56
Diskuse
Ing. J. Živnůstek
1
18:36:30
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
18:36:47
Předložení
10. - Záměr výkupu spoluvlastnického podílu 1 pozemku p. č. 6551/15 v k. ú. Mělník, ul. V Kroupovci
čas: 18:37:04
Mgr. M. Schweigstill
18:37:04
Předložení
10.;11. - Blokové hlasování k bodům: 10.; 11.
čas: 18:38:14
Mgr. M. Schweigstill
18:38:14
Předložení
Z. Šnajdr
18:38:19
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:38:35
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
18:41:26
Diskuse
12. - Záměr prodeje části pozemku p. č. 7164/8 k. ú. Mělník, ul. Trojická
čas: 18:42:18
Mgr. M. Schweigstill
18:42:18
Předložení
13. - Záměr a podmínky výkupu pozemku p. č. 8104/20 k. ú. Mělník, ul. Nad Oborou
čas: 18:42:47
Mgr. M. Schweigstill
18:42:47
Předložení
14. - Záměr směny pozemků ŘSD ČR x město, ul. Kokořínská, Nádražní
čas: 18:43:32
Mgr. M. Schweigstill
18:43:32
Předložení
16. - Směna pozemků ul. Bezručova
čas: 18:44:20
Mgr. M. Schweigstill
18:44:20
Předložení
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
18:44:50
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
18:45:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:45:50
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:46:02
Diskuse
Ing. L. Pořízek
1
18:48:04
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:50:08
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
18:50:13
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:50:35
Diskuse
Ing. L. Pořízek
2
18:51:13
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:51:27
Diskuse
16. - Směna pozemků ul. Bezručova
čas: 18:54:00
MVDr. C. Mikeš
18:54:00
Předložení
PaedDr. M. Němec, MBA
1
18:54:34
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:55:20
Předložení
PaedDr. M. Němec, MBA
2
18:55:56
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
1
18:56:38
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:56:54
Diskuse
17. - Dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR pro rok 2019
čas: 18:57:08
MVDr. C. Mikeš
18:57:08
Předložení
18. - Dotace na opravy a investice do sportovišť
čas: 18:57:51
MVDr. C. Mikeš
18:57:51
Předložení
Bc. B. Bubník
1
18:58:00
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
18:58:10
Předložení
19. - Informace – výkup veřejného osvětlení v ulici Akátová
čas: 18:58:31
MVDr. C. Mikeš
18:58:31
Předložení
Host
1
18:58:56
Diskuse
Z. Šnajdr
1
19:04:45
Diskuse
Host
1
19:05:04
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:06:12
Diskuse
Z. Šnajdr
2
19:06:55
Diskuse
Host
1
19:08:13
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:09:40
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
1
19:10:11
Diskuse
Host
1
19:12:43
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
1
19:15:07
Diskuse
Host
1
19:15:50
Diskuse
Ing. J. Živnůstek
1
19:16:40
Diskuse
Host
1
19:18:43
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
1
19:19:23
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:19:52
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
1
19:20:02
Diskuse
Ing. S. Melichar
1
19:20:12
Diskuse
Host
1
19:21:11
Diskuse
Ing. S. Melichar
1
19:21:28
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:21:42
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
2
19:21:46
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:22:06
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:22:36
Diskuse
20. - Smlouva o spolupráci při budování veřejné dopravní infrastruktury – R.D.
čas: 19:23:44
MVDr. C. Mikeš
19:23:44
Předložení
22. - Diskuze
čas: 19:25:37
MVDr. C. Mikeš
19:25:37
Předložení
Mgr. J. Weinlichová
19:25:56
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:26:24
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:27:47
Diskuse
PhDr. Mgr. P. Volf
1
19:27:56
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
1
19:28:58
Diskuse
Občan/ka města
1
19:31:04
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:31:57
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
19:32:07
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:32:57
Diskuse
Ing. M. Semelková, MBA
19:33:24
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:35:29
Diskuse
Ing. S. Melichar
19:36:05
Diskuse
Z. Šnajdr
19:36:38
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:37:16
Diskuse
Z. Šnajdr
19:38:01
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:38:21
Diskuse
Ing. T. Martinec, Ph.D.
19:38:32
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
1
19:38:55
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:39:07
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
19:39:20
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:40:41
Diskuse
PaedDr. M. Němec, MBA
19:40:44
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:40:56
Diskuse
M. Klihavec
1
19:41:03
Diskuse
Mgr. M. Schweigstill
1
19:42:19
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:42:51
Diskuse
Ing. L. Pořízek
19:42:55
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:43:16
Diskuse
A. Herinková
19:43:24
Diskuse
MVDr. C. Mikeš
19:44:01
Diskuse