23. Zasedání Zastupitelstva města Kyjov

06.06.2022
1. - Zahájení, schválení programu
čas: 17:02:12
Mgr. F. Lukl, MPA
17:02:12
Předložení
Ing. V. Kölbel
1
17:03:37
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:04:04
Diskuse
2. - Kontrola úkolů, korespondence doručená zastupitelstvu
čas: 17:04:57
Mgr. F. Lukl, MPA
17:04:57
Předložení
Mgr. F. Zdražil
17:05:05
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:05:15
Diskuse
3.1. - Informace z finančního a kontrolního výboru
čas: 17:05:30
Mgr. F. Lukl, MPA
17:05:30
Předložení
Ing. P. Valihrach
17:05:46
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:08:15
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:12:53
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:13:09
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
17:13:42
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:14:33
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
17:15:30
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:15:43
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
17:17:47
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
17:17:57
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:19:34
Diskuse
Mgr. F. Zdražil
1
17:19:36
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:20:49
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
17:21:41
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:22:05
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
17:22:48
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:23:14
Diskuse
5. - Schválení strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství
čas: 17:24:30
Mgr. F. Lukl, MPA
17:24:30
Předložení
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
17:24:38
Diskuse
Mgr. F. Zdražil
1
17:26:34
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
17:27:08
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:27:25
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
2
17:27:54
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:28:19
Diskuse
7. - Schválení rozpočtových opatření roku 2022
čas: 17:28:40
Mgr. F. Lukl, MPA
17:28:40
Předložení
8. - Závěrečný účet města za rok 2021
čas: 17:29:14
Mgr. F. Lukl, MPA
17:29:14
Předložení
9. - Účetní závěrka města za rok 2021
čas: 17:29:50
Mgr. F. Lukl, MPA
17:29:50
Předložení
10. - Závěrečný účet DSO Mikroregion BABÍ LOM za rok 2021
čas: 17:30:59
Mgr. F. Lukl, MPA
17:30:59
Předložení
11. - Návrh kupní smlouvy – betonové sloupy VO – ulice Tichá
čas: 17:31:35
Mgr. F. Lukl, MPA
17:31:35
Předložení
12. - Smlouva o dílo „Areál koupaliště“ – svěření pravomoci radě města
čas: 17:32:07
Mgr. F. Lukl, MPA
17:32:07
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
17:32:23
Diskuse
D. Čmelík
17:32:45
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
17:34:22
Diskuse
D. Čmelík
17:34:32
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
17:35:20
Diskuse
D. Čmelík
1
17:35:54
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:36:34
Diskuse
13. - Valná hromada Aquavparku Kyjov s.r.o.
čas: 17:37:02
Mgr. F. Lukl, MPA
17:37:02
Předložení
D. Čmelík
17:37:16
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:38:38
Diskuse
14. - Poskytnutí finančního daru pro Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
čas: 17:40:17
Mgr. F. Lukl, MPA
17:40:17
Předložení
15. - Udělení ocenění významným osobnostem
čas: 17:40:51
Mgr. F. Lukl, MPA
17:40:51
Předložení
4.1.;4.2.;4.3. - Blokové hlasování k bodům: 4.1.; 4.2.; 4.3.
čas: 17:42:51
Mgr. F. Lukl, MPA
17:42:51
Předložení
Mgr. L. Fridrich
1
17:43:10
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:43:54
Diskuse
4.4. - Vypořádání duplicity vlastnického práva
čas: 17:44:26
Mgr. F. Lukl, MPA
17:44:26
Předložení
4.5. - Koupě pozemků
čas: 17:45:06
Mgr. F. Lukl, MPA
17:45:06
Předložení
4.6. - Vypořádání žaloby na určení vlastnického práva – Římskokatolická farnost Kyjov
čas: 17:46:58
Mgr. F. Lukl, MPA
17:46:58
Předložení
Host
1
17:47:37
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:52:35
Diskuse
4.7. - Vypořádání pozemků – lokalita Havlíčkova a Traktorka
čas: 17:53:25
Mgr. F. Lukl, MPA
17:53:25
Předložení
Host
1
17:53:37
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:56:58
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:57:02
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:01:36
Diskuse
Host
1
18:02:16
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:07:19
Diskuse
Host
1
18:09:33
Diskuse
D. Čmelík
1
18:13:50
Diskuse
Host
1
18:15:13
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
18:15:59
Diskuse
Ing. V. Kölbel
1
18:17:03
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:17:23
Diskuse
Host
1
18:18:00
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:18:32
Diskuse
5. - Schválení strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství
čas: 18:19:36
Mgr. F. Lukl, MPA
18:19:36
Předložení
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
18:20:17
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:23:08
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
18:23:42
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:23:46
Diskuse
6. - Schválení strategie boje se suchem – přívalové srážky
čas: 18:24:12
Mgr. F. Lukl, MPA
18:24:12
Předložení
16. - Návrhy členů zastupitelstva
čas: 18:25:01
Mgr. F. Lukl, MPA
18:25:01
Předložení
17. - Volná rozprava
čas: 18:25:13
Mgr. F. Lukl, MPA
18:25:13
Předložení
Ing. V. Kölbel
1
18:25:17
Diskuse
D. Čmelík
1
18:25:43
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
18:26:51
Diskuse
D. Čmelík
2
18:27:08
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
18:27:39
Diskuse
D. Čmelík
2
18:28:11
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
18:28:14
Diskuse
D. Čmelík
2
18:28:18
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:28:26
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:29:00
Diskuse
D. Čmelík
2
18:29:07
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:29:35
Diskuse
18. - Závěr
čas: 18:30:22
Mgr. F. Lukl, MPA
18:30:22
Předložení