20. Zasedání Zastupitelstva města Kyjov

06.09.2021
1. - Zahájení, schválení programu
čas: 17:01:16
Bc. A. Kuchař
17:01:16
Předložení
Mgr. F. Lukl, MPA
17:01:26
Předložení
2. - Kontrola úkolů, korespondence doručená zastupitelstvu města
čas: 17:03:30
Mgr. F. Lukl, MPA
17:03:30
Předložení
Ing. I. Kalix, MBA
17:03:39
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:08:17
Předložení
3. - Majetkoprávní úkony
čas: 17:10:11
Mgr. F. Lukl, MPA
17:10:11
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:10:29
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:11:00
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:11:11
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:12:04
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
17:12:09
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:12:28
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:13:04
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:13:18
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:13:24
Předložení
4. - Investiční úvěrový rámec města Kyjova
čas: 17:14:01
Mgr. F. Lukl, MPA
17:14:01
Předložení
Ing. I. Kalix, MBA
17:14:07
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:18:16
Předložení
Mgr. L. Fridrich
1
17:18:24
Diskuse
Ing. I. Kalix, MBA
17:19:03
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:20:24
Diskuse
D. Čmelík
1
17:20:47
Diskuse
D. Čmelík
1
17:20:56
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:21:03
Předložení
5. - Schválení rozpočtových opatření roku 2021
čas: 17:22:01
Bc. A. Kuchař
17:22:01
Předložení
Mgr. F. Lukl, MPA
17:22:11
Předložení
6. - Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí za rok 2020
čas: 17:22:48
Mgr. F. Lukl, MPA
17:22:48
Předložení
7. - Dar obcím zasaženým tornádem
čas: 17:23:48
Mgr. F. Lukl, MPA
17:23:48
Předložení
8. - Žádost o výjimku z OZV č. 1/2021
čas: 17:24:38
Mgr. F. Lukl, MPA
17:24:38
Předložení
9. - Schválení převodu výtěžku ze vstupného na transparentní účet města Kyjova
čas: 17:26:10
Mgr. F. Lukl, MPA
17:26:10
Předložení
10. - Dotace z rozpočtu města
čas: 17:26:53
Mgr. F. Lukl, MPA
17:26:53
Předložení
Bc. V. Kölbel
1
17:27:13
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:27:54
Předložení
Mgr. H. Bednaříková
1
17:28:32
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:29:07
Předložení
Bc. V. Kölbel
2
17:29:23
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:29:47
Diskuse
D. Čmelík
1
17:30:14
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:31:46
Předložení
Ing. P. Valihrach
17:31:52
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:32:06
Předložení
11. - Dodatek ke ZL – ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, ZŠ J. A. Komenského, MŠ Boršovská, ZŠ Bohuslavice
čas: 17:33:18
Mgr. F. Lukl, MPA
17:33:18
Předložení
12. - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – MK
čas: 17:34:54
Mgr. F. Lukl, MPA
17:34:54
Předložení
13. - Návrhy členů zastupitelstva města
čas: 17:35:49
Mgr. F. Lukl, MPA
17:35:49
Předložení
14. - Volná rozprava
čas: 17:36:07
Mgr. F. Lukl, MPA
17:36:07
Předložení
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
17:36:24
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:37:16
Diskuse
M. Čmelík
1
17:37:41
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:38:06
Předložení
Mgr. R. Soukalová
1
17:38:22
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:38:40
Předložení
D. Čmelík
17:38:44
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:40:05
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
17:40:09
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:40:27
Předložení
PaedDr. J. Navrátil
1
17:41:52
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:42:25
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:44:26
Předložení
M. Kudela
1
17:44:39
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:45:11
Předložení
Mgr. L. Fridrich
1
17:45:34
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:46:37
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:47:00
Diskuse
MUDr. L. Šimeček
1
17:47:34
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
17:48:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:48:55
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
17:49:34
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:49:46
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:49:54
Předložení
15. - Závěr
čas: 17:50:11
Mgr. F. Lukl, MPA
17:50:11
Předložení