16. Zasedání Zastupitelstva města Kyjov

07.12.2020
1. - Zahájení, schválení programu
čas: 17:03:25
Mgr. F. Lukl, MPA
17:03:25
Předložení
Mgr. I. Pojezný
1
17:04:01
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:04:32
Diskuse
Mgr. I. Pojezný
2
17:06:15
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:09:16
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:09:41
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:10:08
Diskuse
13. - Návrhy členů zastupitelstva města
čas: 17:12:15
Mgr. F. Lukl, MPA
17:12:15
Předložení
Bc. V. Kölbel
1
17:16:35
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:18:53
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
1
17:19:21
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:19:43
Diskuse
Bc. V. Kölbel
2
17:21:29
Diskuse
Mgr. I. Pojezný
1
17:21:50
Diskuse
Bc. V. Kölbel
3
17:22:09
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:23:06
Diskuse
2. - Kontrola úkolů, korespondence doručená zastupitelstvu města
čas: 17:25:00
Mgr. F. Lukl, MPA
17:25:00
Předložení
Ing. Bc. M. Jagoš
17:25:07
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:26:44
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
17:26:51
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
17:27:07
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:27:09
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
17:27:33
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:27:52
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:28:38
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:28:56
Diskuse
3.1. - Informace z finančního výboru
čas: 17:30:40
Mgr. F. Lukl, MPA
17:30:40
Předložení
4. - Majetkoprávní úkony
čas: 17:31:07
Mgr. F. Lukl, MPA
17:31:07
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
17:32:10
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:32:20
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
17:32:36
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:33:09
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:33:55
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:34:15
Diskuse
5. - Schválení rozpočtových opatření roku 2020
čas: 17:35:29
Mgr. F. Lukl, MPA
17:35:29
Předložení
6. - Rozpočet města Kyjova na rok 2021
čas: 17:35:50
Mgr. F. Lukl, MPA
17:35:50
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
17:38:14
Diskuse
D. Čmelík
1
17:39:21
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:40:49
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:40:50
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:41:11
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:41:31
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:41:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:41:56
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:43:02
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
17:43:17
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
17:44:15
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:45:39
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:45:54
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:46:25
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
2
17:47:04
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:47:45
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:47:48
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:50:51
Diskuse
7. - Střednědobý rozpočtový výhled města Kyjova
čas: 17:51:19
Mgr. F. Lukl, MPA
17:51:19
Předložení
8. - Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místních poplatcích
čas: 17:51:45
Mgr. F. Lukl, MPA
17:51:45
Předložení
Ing. P. Valihrach
17:52:10
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:57:52
Diskuse
Mgr. H. Bednaříková
1
17:58:15
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:58:46
Diskuse
9. - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině – ZŠ a MŠ Dr. Joklíka
čas: 17:59:33
Mgr. F. Lukl, MPA
17:59:33
Předložení
Bc. A. Kuchař
17:59:39
Diskuse
10. - Klub Nětčice
čas: 18:00:19
Bc. A. Kuchař
18:00:19
Předložení
D. Čmelík
18:00:37
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:02:15
Diskuse
M. Čmelík
1
18:02:26
Diskuse
D. Čmelík
1
18:03:09
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:05:27
Diskuse
Občan(ka) města
1
18:05:35
Diskuse
Host
1
18:06:40
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:09:27
Diskuse
Občan(ka) města
1
18:09:36
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:10:29
Diskuse
D. Čmelík
2
18:10:50
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:13:00
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:13:08
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:14:22
Diskuse
D. Čmelík
3
18:14:24
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:14:44
Diskuse
Občan(ka) města
1
18:14:46
Diskuse
Host
1
18:15:11
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:15:35
Diskuse
11. - Aktuální informace k akci „Modernizace koupaliště a výstavba krytého bazénu“
čas: 18:16:03
Bc. A. Kuchař
18:16:03
Předložení
D. Čmelík
18:16:15
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:19:25
Diskuse
14. - Volná rozprava
čas: 18:19:56
Bc. A. Kuchař
18:19:56
Předložení
Mgr. I. Pojezný
1
18:20:13
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:21:27
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
18:21:40
Diskuse
Občan(ka) města
1
18:23:31
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:30:42
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
2
18:30:47
Diskuse
Host
1
18:32:16
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:34:27
Diskuse
K. Filípek
1
18:34:31
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:34:49
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:35:09
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:35:40
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
2
18:35:59
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:36:30
Diskuse
Občan(ka) města
1
18:36:39
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:37:08
Diskuse
Občan(ka) města
1
18:37:37
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:38:37
Diskuse
15. - Závěr
čas: 18:38:51
Bc. A. Kuchař
18:38:51
Předložení