13. Zasedání Zastupitelstva města Kyjov

07.09.2020
1. - Zahájení, schválení programu
čas: 17:03:43
Bc. A. Kuchař
17:03:43
Předložení
2a. - Informace ohledně situace Covid
čas: 17:06:49
Bc. A. Kuchař
17:06:49
Předložení
11. - Aktuální informace k rekonstrukci koupaliště a výstavbě krytého bazénu
čas: 17:09:10
Bc. A. Kuchař
17:09:10
Předložení
D. Čmelík
17:09:18
Diskuse
Host
1
17:09:48
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:12:16
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:12:19
Diskuse
D. Čmelík
17:13:30
Diskuse
Host
1
17:13:42
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
17:15:14
Diskuse
Host
1
17:16:17
Diskuse
Ing. P. Berka
1
17:17:01
Diskuse
Host
1
17:17:25
Diskuse
Ing. P. Berka
1
17:17:33
Diskuse
Host
1
17:17:42
Diskuse
Ing. P. Berka
1
17:18:31
Diskuse
Host
1
17:18:41
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
17:19:14
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:19:39
Diskuse
2. - Kontrola úkolů, korespondence doručená zastupitelstvu města
čas: 17:20:17
Bc. A. Kuchař
17:20:17
Předložení
Ing. Bc. M. Jagoš
17:20:23
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:21:22
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
17:21:44
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:21:59
Diskuse
3. - Informace z jednání výborů
čas: 17:22:41
Bc. A. Kuchař
17:22:41
Předložení
Ing. P. Valihrach
17:22:54
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:24:49
Diskuse
Ing. P. Valihrach
17:25:13
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
1
17:26:15
Diskuse
Ing. P. Valihrach
17:26:53
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
1
17:27:04
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:27:21
Diskuse
Ing. P. Valihrach
17:27:23
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
2
17:28:15
Diskuse
Ing. P. Valihrach
17:28:31
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:29:59
Diskuse
D. Čmelík
1
17:30:02
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:31:03
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:31:54
Diskuse
4. - Majetkoprávní úkony
čas: 17:32:36
Bc. A. Kuchař
17:32:36
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
17:32:59
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:33:29
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:33:38
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:35:13
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
17:35:16
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
17:36:27
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:37:08
Diskuse
D. Čmelík
1
17:38:33
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
2
17:39:30
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
17:39:44
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:40:05
Diskuse
5. - Rozpočtová opatření roku 2020
čas: 17:41:15
Bc. A. Kuchař
17:41:15
Předložení
Mgr. L. Fridrich
1
17:41:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:42:10
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:42:50
Diskuse
6. - Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí za rok 2019
čas: 17:43:22
Bc. A. Kuchař
17:43:22
Předložení
7. - Schválení aktualizované „Minimální sítě sociálních služeb v ORP Kyjov pro rok 2021“ a jejího financování
čas: 17:44:07
Bc. A. Kuchař
17:44:07
Předložení
8. - Žádost o dofinancování Charity Hodonín v oblasti sociálních služeb
čas: 17:44:54
Bc. A. Kuchař
17:44:54
Předložení
9. - Žádost o finanční dar pro Hospic Anežky České, Červený Kostelec
čas: 17:45:46
Bc. A. Kuchař
17:45:46
Předložení
10. - Volba členů výboru pro rekonstrukci koupaliště a výstavbu krytého bazénu
čas: 17:46:33
Bc. A. Kuchař
17:46:33
Předložení
12. - Návrhy členů zastupitelstva města
čas: 17:47:29
Bc. A. Kuchař
17:47:29
Předložení
D. Čmelík
17:47:47
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:50:29
Diskuse
D. Čmelík
17:51:02
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
17:51:29
Diskuse
Host
1
17:52:04
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:53:07
Diskuse
13. - Volná rozprava
čas: 17:54:07
Bc. A. Kuchař
17:54:07
Předložení
M. Kudela
1
17:54:13
Diskuse
D. Čmelík
17:54:42
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
17:55:30
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:56:39
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
17:57:39
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:58:13
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:58:50
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:00:57
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:01:04
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:01:22
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:02:23
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:03:05
Diskuse
Ing. P. Berka
1
18:03:55
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:04:55
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
18:04:58
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
18:05:12
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:05:45
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
3
18:05:48
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:06:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:07:16
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:08:19
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:08:32
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:08:43
Diskuse
14. - Závěr
čas: 18:09:01
Bc. A. Kuchař
18:09:01
Předložení