10. Zasedání Zastupitelstva města Kyjov

09.03.2020
1. - Zahájení, schválení programu
čas: 17:06:24
Mgr. F. Lukl, MPA
17:06:25
Předložení
Ing. P. Valihrach
17:08:41
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:08:46
Diskuse
Ing. P. Valihrach
17:09:16
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:09:24
Diskuse
11. - Volba 2. místostarosty
čas: 17:10:51
Mgr. F. Lukl, MPA
17:10:51
Předložení
D. Čmelík
1
17:10:56
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:12:53
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:17:09
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:19:06
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:21:38
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:25:12
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
17:27:09
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:28:15
Diskuse
Mgr. J. Rybová
1
17:28:24
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:29:22
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
17:29:23
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
17:30:41
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:32:20
Diskuse
K. Filípek
1
17:32:27
Diskuse
D. Čmelík
2
17:32:59
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:33:30
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
3
17:34:25
Diskuse
Bc. V. Kölbel
2
17:35:12
Diskuse
D. Čmelík
3
17:35:41
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:36:21
Diskuse
Občan/ka města
1
17:36:38
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:38:57
Diskuse
Ing. M. Kyjovský
1
17:39:12
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
1
17:39:26
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:39:44
Diskuse
2. - Kontrola úkolů, korespondence doručená zastupitelstvu města
čas: 17:41:52
Mgr. F. Lukl, MPA
17:41:52
Předložení
Ing. Bc. M. Jagoš
17:42:07
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:42:36
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:42:46
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:43:41
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
1
17:43:44
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:44:32
Diskuse
3. - Majetkoprávní úkony
čas: 17:44:49
Mgr. F. Lukl, MPA
17:44:49
Předložení
Bc. A. Kuchař
17:44:50
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:45:05
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:45:30
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:45:35
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:46:54
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:47:59
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:48:26
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:48:38
Diskuse
4. - Schválení rozpočtových opatření roku 2020
čas: 17:49:55
Bc. A. Kuchař
17:49:55
Předložení
5. - Obecně závazná vyhláška o regulaci provozní doby hostinských provozoven
čas: 17:51:00
Mgr. F. Lukl, MPA
17:51:00
Předložení
Občan/ka města
1
17:52:56
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:56:12
Diskuse
Občan/ka města
1
17:57:29
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:58:47
Diskuse
6. - Programové dotace z rozpočtu města Kyjova
čas: 17:59:23
Mgr. F. Lukl, MPA
17:59:23
Předložení
7. - Dodatky ke ZL – Dům dětí a mládeže Kyjov, Technické služby Kyjov
čas: 18:00:42
Mgr. F. Lukl, MPA
18:00:42
Předložení
8. - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kyjova
čas: 18:01:26
Mgr. F. Lukl, MPA
18:01:26
Předložení
9. - Schválení "Žádosti Diakonie ČCE – středisko Betlém, Klobouky u Brna o poskytnutí finančního daru“
čas: 18:02:00
Mgr. F. Lukl, MPA
18:02:00
Předložení
10. - Informace k bytové výstavbě ve městě
čas: 18:02:30
Mgr. F. Lukl, MPA
18:02:30
Předložení
Mgr. L. Fridrich
1
18:03:40
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:05:53
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:07:05
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:08:47
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:09:51
Diskuse
Host
1
18:10:21
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:11:12
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
18:11:14
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:12:19
Diskuse
12. - Návrhy členů zastupitelstva města
čas: 18:13:12
Mgr. F. Lukl, MPA
18:13:12
Předložení
Bc. V. Kölbel
1
18:15:00
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:15:23
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
18:15:33
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:15:52
Diskuse
Mgr. H. Bednaříková
18:16:14
Diskuse
D. Čmelík
18:16:23
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:16:35
Diskuse
M. Kudela
1
18:17:37
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
1
18:17:45
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:17:50
Diskuse
13. - Volná rozprava
čas: 18:18:03
Mgr. F. Lukl, MPA
18:18:03
Předložení
Mgr. L. Fridrich
1
18:18:10
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:18:48
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:18:56
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
18:19:38
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:21:12
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:21:36
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:23:36
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:24:13
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:24:27
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
18:24:31
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:25:05
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:25:06
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:26:28
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:26:36
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:27:03
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:27:41
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:28:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:29:00
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:29:40
Diskuse