8. Zasedání Zastupitelstva města Kyjov

09.12.2019
1. - Zahájení, schválení programu
čas: 17:06:42
Bc. A. Kuchař
17:06:42
Předložení
D. Čmelík
17:07:09
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:07:16
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
17:07:29
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:07:35
Diskuse
Mgr. I. Pojezný
17:08:05
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:08:29
Diskuse
Mgr. I. Pojezný
17:08:53
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:14:08
Diskuse
2. - Kontrola úkolů, korespondence doručená zastupitelstvu města
čas: 17:15:05
Bc. A. Kuchař
17:15:05
Předložení
Ing. Bc. M. Jagoš
17:15:13
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:15:45
Diskuse
3. - Majetkoprávní úkony
čas: 17:16:20
Bc. A. Kuchař
17:16:20
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:16:39
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:17:18
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:17:54
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:18:35
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:20:51
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
17:20:54
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:21:29
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
17:21:34
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:21:51
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
1
17:22:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:22:41
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:22:50
Diskuse
4. - Rozpočet města Kyjova na rok 2020
čas: 17:23:51
Bc. A. Kuchař
17:23:51
Předložení
Vedoucí odboru
1
17:24:14
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:27:05
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
17:27:17
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:27:44
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:28:01
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
17:28:03
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:29:14
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
17:30:01
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:31:09
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
17:31:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:32:22
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
17:32:31
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:33:05
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:33:40
Diskuse
Bc. V. Kölbel
2
17:33:47
Diskuse
D. Čmelík
1
17:34:13
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:34:51
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:35:46
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:37:18
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
17:37:20
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:38:02
Diskuse
Mgr. I. Pojezný
17:38:27
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:39:06
Diskuse
5. - Stanovení kompetencí radě města
čas: 17:39:45
Bc. A. Kuchař
17:39:45
Předložení
6. - Schválení rozpočtových opatření roku 2019
čas: 17:40:26
Bc. A. Kuchař
17:40:26
Předložení
Mgr. L. Fridrich
1
17:40:43
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:41:04
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:41:32
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:41:37
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:41:52
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:41:59
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:42:03
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
1
17:43:03
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:43:08
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:43:14
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:43:28
Diskuse
7. - Dodatky ke zřizovacím listinám PO města Kyjova
čas: 17:43:56
Bc. A. Kuchař
17:43:56
Předložení
8. - Masarykovo muzeum v Hodoníně – žádost o prodloužení termínu čerpání dotací
čas: 17:44:45
Bc. A. Kuchař
17:44:45
Předložení
9. - Vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místních poplatcích
čas: 17:45:25
Bc. A. Kuchař
17:45:26
Předložení
10. - Darovací smlouva
čas: 17:46:08
Bc. A. Kuchař
17:46:08
Předložení
11. - Návrhy členů zastupitelstva města
čas: 17:46:48
Bc. A. Kuchař
17:46:48
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
17:47:04
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:47:09
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
17:47:17
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:47:30
Diskuse
12. - Volná rozprava
čas: 17:48:20
Bc. A. Kuchař
17:48:20
Předložení
Mgr. L. Fridrich
1
17:48:36
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
17:49:23
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:49:59
Diskuse
Ing. P. Berka
1
17:50:33
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
17:50:43
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:50:55
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:51:00
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:53:14
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:53:32
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:55:14
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:55:26
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:55:34
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:56:15
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:56:28
Diskuse
Ing. P. Berka
1
17:56:33
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:56:58
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:57:11
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
17:58:41
Diskuse
Bc. A. Kuchař
17:59:17
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
17:59:21
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:59:43
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
18:00:07
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:00:24
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
18:00:32
Diskuse
Mgr. H. Bednaříková
18:01:54
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
18:02:37
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:02:56
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:03:42
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
18:03:46
Diskuse
Ing. P. Berka
2
18:04:17
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:04:36
Diskuse
Ing. P. Berka
2
18:04:42
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:05:10
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
3
18:05:17
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:06:27
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
18:06:42
Diskuse
Mgr. I. Pojezný
1
18:08:31
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:09:13
Diskuse
Ing. P. Berka
3
18:09:26
Diskuse
Mgr. I. Pojezný
1
18:09:34
Diskuse
Ing. P. Berka
3
18:09:42
Diskuse
Mgr. I. Pojezný
1
18:09:46
Diskuse
Ing. P. Berka
3
18:09:57
Diskuse
Mgr. I. Pojezný
1
18:10:10
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:10:18
Diskuse
Občan/ka města
1
18:10:46
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:11:16
Diskuse
13. - Závěr
čas: 18:11:29
Bc. A. Kuchař
18:11:29
Předložení