7. Zasedání Zastupitelstva města Kyjov

21.10.2019
1. - Zahájení, schválení programu
čas: 17:03:44
Mgr. F. Lukl, MPA
17:03:44
Předložení
3. - Projednání rekonstrukce koupaliště a výstavby krytého bazénu
čas: 17:06:24
Mgr. F. Lukl, MPA
17:06:24
Předložení
Host
1
17:08:05
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:19:02
Diskuse
Host
1
17:19:27
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:52:09
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:00:48
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:03:56
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:05:36
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:08:52
Diskuse
Ing. P. Berka
1
18:09:02
Diskuse
K. Filípek
1
18:10:50
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
18:11:28
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:12:44
Diskuse
Ing. P. Berka
2
18:15:06
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:15:37
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:16:08
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
18:16:13
Diskuse
RNDr. V. Válka
1
18:17:41
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
1
18:18:25
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:19:18
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
3
18:19:26
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:19:45
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
3
18:19:53
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:22:00
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
18:23:30
Diskuse
Mgr. R. Soukalová
1
18:23:36
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:23:59
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
18:24:06
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:24:33
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
4
18:25:24
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:26:12
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
4
18:27:47
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:27:53
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
2
18:28:35
Diskuse
Ing. P. Berka
3
18:28:59
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:29:20
Diskuse
Ing. P. Berka
4
18:30:08
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:30:35
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:30:44
Diskuse
Občan/ka města
1
18:31:00
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
18:32:22
Diskuse
D. Čmelík
1
18:34:16
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
1
18:34:59
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:35:28
Diskuse
Občan/ka města
1
18:36:06
Diskuse
D. Čmelík
2
18:40:43
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:41:10
Diskuse
Host
1
18:41:25
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:42:48
Diskuse
Občan/ka města
1
18:42:53
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:45:54
Diskuse
Občan/ka města
1
18:47:40
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:50:22
Diskuse
Občan/ka města
1
18:50:26
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:56:23
Diskuse
M. Čmelík
1
18:56:25
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:57:04
Diskuse
Host
1
18:57:09
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:58:10
Diskuse
Bc. A. Kuchař
1
18:58:42
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
5
18:59:30
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:00:02
Diskuse
Občan/ka města
1
19:00:11
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:01:45
Diskuse
Ing. M. Gustyová
1
19:02:00
Diskuse
Občan/ka města
1
19:02:41
Diskuse
Ing. M. Gustyová
2
19:03:05
Diskuse
Občan/ka města
1
19:03:39
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:04:10
Diskuse
Mgr. R. Soukalová
1
19:04:30
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:05:46
Diskuse
Občan/ka města
1
19:06:02
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:07:19
Diskuse
Host
1
19:07:24
Diskuse
Občan/ka města
1
19:08:32
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:09:27
Diskuse
Host
1
19:09:30
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:09:55
Diskuse
Občan/ka města
1
19:10:05
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:10:41
Diskuse
Host
1
19:10:49
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:15:00
Diskuse
2. - Informace z výborů
čas: 19:16:21
Mgr. F. Lukl, MPA
19:16:21
Předložení
Bc. A. Kuchař
19:30:09
Předložení
Bc. A. Kuchař
19:30:21
Předložení
Bc. A. Kuchař
19:31:08
Předložení
2.1. - Informace z finančního výboru
čas: 19:31:51
Bc. A. Kuchař
19:31:51
Předložení
2.2. - Informace z kontrolního výboru
čas: 19:32:30
Bc. A. Kuchař
19:32:30
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
19:32:42
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:33:02
Diskuse
D. Čmelík
1
19:33:07
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:34:08
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
19:34:12
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:35:01
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
19:35:28
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:35:52
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
19:36:04
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:37:52
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
1
19:37:55
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:38:57
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
1
19:39:01
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:39:31
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
19:39:59
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:40:32
Diskuse
D. Čmelík
1
19:41:22
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:41:50
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
19:41:54
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
2
19:43:09
Diskuse
D. Čmelík
2
19:44:39
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
19:45:16
Diskuse
K. Filípek
1
19:45:36
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
19:45:47
Diskuse
D. Čmelík
1
19:46:20
Diskuse
Ing. A. Rajda
1
19:46:44
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
3
19:47:36
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
19:49:08
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:50:06
Diskuse
2.3. - Informace z výboru pro rekonstrukci koupaliště a výstavbu krytého bazénu
čas: 19:50:52
Bc. A. Kuchař
19:50:52
Předložení
4. - Majetkoprávní úkony
čas: 19:51:51
Bc. A. Kuchař
19:51:51
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
19:52:21
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:52:40
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:52:51
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
19:54:17
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:54:48
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:55:42
Diskuse
5. - Schválení rozpočtových opatření roku 2019
čas: 19:56:31
Bc. A. Kuchař
19:56:31
Předložení
6. - Odvolání a volba člena výboru pro rekonstrukci koupaliště a výstavbu krytého bazénu
čas: 19:57:04
Bc. A. Kuchař
19:57:04
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
19:57:17
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:57:29
Diskuse
K. Filípek
19:57:41
Diskuse
Bc. A. Kuchař
19:57:50
Diskuse
8. - Vydání stanoviska ke zřízení nových školských zařízení na území města Kyjova
čas: 19:58:17
Bc. A. Kuchař
19:58:17
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
19:58:47
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:59:24
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
20:00:28
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
20:01:56
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
20:05:47
Diskuse
RNDr. V. Válka
1
20:06:08
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
20:07:47
Diskuse
Host
1
20:08:26
Diskuse
Ing. P. Berka
1
20:13:31
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:14:07
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
20:14:09
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
1
20:14:39
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:15:15
Diskuse
Ing. P. Berka
1
20:15:45
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:15:58
Diskuse
9. - Regenerace sídliště Kyjov, Zahradní
čas: 20:17:16
Bc. A. Kuchař
20:17:16
Předložení
10. - Návrh vydání Změny č. 2 Územního plánu Kyjov opatřením obecné povahy s odůvodněním
čas: 20:17:55
Bc. A. Kuchař
20:17:55
Předložení
Mgr. L. Fridrich
1
20:18:08
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:19:39
Diskuse
11. - Návrhy členů zastupitelstva města
čas: 20:20:13
Bc. A. Kuchař
20:20:13
Předložení
11.1. - Návrh na přijetí pravidel upravujících dobu trvání funkčního období ředitelek/ředitelů neškolských p.o.
čas: 20:20:23
Bc. A. Kuchař
20:20:23
Předložení
Mgr. R. Kouřil
20:20:25
Diskuse
Mgr. M. Moudrá
1
20:24:14
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:27:00
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
20:27:03
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:29:37
Diskuse
Mgr. R. Soukalová
1
20:29:56
Diskuse
Mgr. J. Rybová
1
20:32:11
Diskuse
M. Čmelík
1
20:34:17
Diskuse
K. Filípek
1
20:34:48
Diskuse
D. Čmelík
1
20:35:15
Diskuse
Mgr. M. Moudrá
2
20:36:29
Diskuse
MUDr. L. Šimeček
1
20:38:54
Diskuse
Mgr. H. Bednaříková
1
20:39:15
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
20:39:41
Diskuse
K. Filípek
2
20:41:09
Diskuse
RNDr. V. Válka
1
20:41:14
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
20:42:36
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:42:44
Diskuse
Občan/ka města
1
20:42:52
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:43:27
Diskuse
11. - Návrhy členů zastupitelstva města
čas: 20:44:55
Bc. A. Kuchař
20:44:55
Předložení
PaedDr. J. Navrátil
1
20:45:02
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:46:03
Diskuse
Vedoucí odboru
1
20:46:09
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:46:51
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
2
20:47:04
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:47:28
Diskuse
12. - Volná rozprava
čas: 20:47:44
Bc. A. Kuchař
20:47:44
Předložení
Bc. V. Kölbel
1
20:47:57
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:49:39
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
20:50:00
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
20:50:31
Diskuse
MUDr. L. Šimeček
1
20:51:06
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
20:51:23
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
20:51:32
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:52:08
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
20:52:24
Diskuse
Bc. A. Kuchař
20:53:07
Diskuse
13. - Závěr
čas: 20:53:24
Bc. A. Kuchař
20:53:25
Předložení