6. Zasedání Zastupitelstva města Kyjov

09.09.2019
1. - Zahájení, schválení programu
čas: 17:02:00
Mgr. F. Lukl, MPA
17:02:00
Předložení
Mgr. I. Pojezný
17:02:38
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:03:10
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:03:46
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:05:08
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:05:49
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:05:53
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:06:04
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:06:12
Diskuse
2. - Kontrola úkolů, korespondence doručená zastupitelstvu města
čas: 17:07:20
Mgr. F. Lukl, MPA
17:07:20
Předložení
Ing. Bc. M. Jagoš
17:07:25
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:08:28
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:08:36
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:08:57
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:09:00
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:09:08
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:09:32
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:10:11
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
17:11:53
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:13:13
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
17:14:07
Diskuse
Mgr. R. Soukalová
1
17:14:45
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
1
17:16:08
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:16:25
Diskuse
Host
1
17:18:15
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:24:36
Diskuse
Host
1
17:25:08
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:25:58
Diskuse
Host
1
17:29:03
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:31:10
Diskuse
Host
1
17:32:13
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:32:28
Diskuse
Host
1
17:33:16
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:33:30
Diskuse
Host
1
17:34:22
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:34:28
Diskuse
Host
1
17:34:56
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
17:35:28
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:35:30
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
17:35:54
Diskuse
Host
1
17:36:46
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:38:42
Diskuse
Host
1
17:39:23
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:40:06
Diskuse
Host
1
17:40:42
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
17:40:50
Diskuse
M. Kudela
1
17:41:57
Diskuse
Host
1
17:42:15
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:43:08
Diskuse
Host
1
17:44:01
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:45:00
Diskuse
Host
1
17:45:34
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:47:00
Diskuse
Host
1
17:47:34
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
2
17:48:03
Diskuse
Host
1
17:48:18
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:48:36
Diskuse
3. - Informace z jednání výborů
čas: 17:48:51
Mgr. F. Lukl, MPA
17:48:51
Předložení
Mgr. L. Fridrich
1
17:49:16
Diskuse
Ing. P. Valihrach
17:49:30
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:49:50
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:50:24
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:50:47
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
17:50:54
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
17:55:11
Diskuse
Ing. A. Rajda
1
17:56:36
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
1
17:58:11
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:58:56
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:00:40
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:01:24
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
18:01:33
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:02:07
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:02:38
Diskuse
4. - Majetkoprávní úkony
čas: 18:02:50
Mgr. F. Lukl, MPA
18:02:50
Předložení
5. - Schválení rozpočtových opatření roku 2019
čas: 18:03:36
Mgr. F. Lukl, MPA
18:03:36
Předložení
6. - Závěrečné účty DSO
čas: 18:04:13
Mgr. F. Lukl, MPA
18:04:13
Předložení
7. - Úprava Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova
čas: 18:04:45
Mgr. F. Lukl, MPA
18:04:45
Předložení
8. - Individuální dotace z rozpočtu města Kyjova
čas: 18:05:24
Mgr. F. Lukl, MPA
18:05:24
Předložení
9. - Schválení aktualizované „Minimální sítě sociálních služeb v ORP Kyjov pro rok 2020“ a jejího financování
čas: 18:06:12
Mgr. F. Lukl, MPA
18:06:12
Předložení
10. - Návrhy členů zastupitelstva města
čas: 18:06:53
Mgr. F. Lukl, MPA
18:06:53
Předložení
Vedoucí odboru
1
18:07:34
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:12:43
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:13:04
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
18:14:08
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:14:27
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:14:53
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:15:24
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
18:17:08
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:19:48
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
1
18:21:12
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:23:05
Diskuse
Mgr. H. Bednaříková
1
18:24:06
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:29:12
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
2
18:30:19
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
18:31:24
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:35:23
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
18:36:09
Diskuse
Mgr. H. Bednaříková
2
18:37:22
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:38:04
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
18:38:44
Diskuse
D. Čmelík
1
18:42:06
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:43:07
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
18:43:15
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:43:44
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
18:44:01
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:44:09
Diskuse
M. Kudela
1
18:45:32
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:45:58
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
18:46:28
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
1
18:46:55
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:47:16
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
18:47:22
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:47:41
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:48:44
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:48:55
Diskuse
Ing. P. Valihrach
19:01:31
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
19:01:33
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:01:58
Diskuse
Ing. P. Valihrach
19:02:50
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:03:03
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
19:04:00
Diskuse
Bc. V. Kölbel
19:04:12
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:07:37
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
19:09:18
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:10:43
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
2
19:11:54
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:13:00
Diskuse
M. Kudela
2
19:13:07
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
19:13:36
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:15:06
Diskuse
D. Čmelík
1
19:15:08
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
19:15:35
Diskuse
Mgr. H. Bednaříková
3
19:16:26
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:16:48
Diskuse
Bc. V. Kölbel
2
19:17:46
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:18:35
Diskuse
Bc. V. Kölbel
2
19:19:01
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
3
19:19:04
Diskuse
Bc. V. Kölbel
2
19:19:17
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:19:41
Diskuse
Občan/ka města
1
19:19:55
Diskuse
Bc. V. Kölbel
2
19:20:34
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
19:21:22
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:21:54
Diskuse
11. - Volná rozprava
čas: 19:26:10
Mgr. F. Lukl, MPA
19:26:10
Předložení
Ing. A. Rajda
19:26:19
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:30:50
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
19:32:14
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:32:33
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
19:32:54
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:33:21
Diskuse
Ing. Bc. M. Jagoš
19:33:36
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
19:33:57
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:34:54
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
1
19:35:22
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:35:56
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:36:11
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:36:18
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:36:40
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:36:49
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
19:37:07
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:38:30
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
19:43:52
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:44:23
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:44:53
Diskuse
Ing. A. Rajda
1
19:45:14
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:45:52
Diskuse
Ing. A. Rajda
1
19:46:13
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:46:40
Diskuse
12. - Závěr
čas: 19:47:02
Mgr. F. Lukl, MPA
19:47:02
Předložení
Mgr. I. Pojezný
19:48:04
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:48:17
Diskuse