5. Zasedání Zastupitelstva města Kyjov

10.06.2019
1. - Zahájení, schválení programu
čas: 17:05:52
Mgr. F. Lukl, MPA
17:05:52
Předložení
Ing. P. Berka
1
17:07:39
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:07:50
Diskuse
2. - Kontrola úkolů, korespondence doručená zastupitelstvu města
čas: 17:08:22
Mgr. F. Lukl, MPA
17:08:22
Předložení
Ing. M. Jagoš
17:08:27
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:09:11
Diskuse
Ing. M. Jagoš
17:09:16
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:10:23
Diskuse
Občan (ka) města
1
17:12:19
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:20:27
Diskuse
Občan (ka) města
1
17:21:45
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:22:44
Diskuse
Ing. M. Gustyová
1
17:24:25
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:26:18
Diskuse
Občan (ka) města
1
17:26:47
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:30:34
Diskuse
Občan (ka) města
1
17:31:37
Diskuse
Mgr. M. Moudrá
1
17:32:51
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:34:07
Diskuse
D. Čmelík
1
17:34:10
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:35:19
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:35:22
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:35:59
Diskuse
Bc. A. Kuchař
1
17:36:02
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:37:25
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
17:37:29
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:37:50
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
17:37:55
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:38:02
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
17:38:13
Diskuse
Občan (ka) města
1
17:38:22
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:40:42
Diskuse
Občan (ka) města
1
17:40:55
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:41:42
Diskuse
K. Filípek
1
17:41:44
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
17:42:30
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:43:14
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
3
17:43:21
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:46:06
Diskuse
D. Čmelík
2
17:46:28
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:47:44
Diskuse
Bc. A. Kuchař
2
17:48:00
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
4
17:48:30
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:49:51
Diskuse
Občan (ka) města
1
17:50:03
Diskuse
Mgr. M. Moudrá
2
17:51:32
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:52:11
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
5
17:54:16
Diskuse
Občan (ka) města
1
17:54:22
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:55:05
Diskuse
Občan (ka) města
1
17:56:12
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:56:32
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
5
17:57:15
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:57:37
Diskuse
K. Filípek
2
17:58:00
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:58:17
Diskuse
3. - Informace z jednání výborů
čas: 17:59:20
Mgr. F. Lukl, MPA
17:59:20
Předložení
Ing. P. Berka
17:59:41
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:00:41
Diskuse
Občan (ka) města
1
18:01:35
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:01:58
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:02:05
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:04:34
Diskuse
Ing. P. Berka
18:04:37
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:05:21
Diskuse
Ing. P. Berka
18:06:12
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:06:38
Diskuse
Ing. P. Berka
18:06:52
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:07:17
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:08:36
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:09:58
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:10:42
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:11:47
Diskuse
Ing. P. Berka
1
18:11:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:12:26
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:12:34
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:12:57
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:14:49
Diskuse
Ing. M. Jagoš
1
18:15:19
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
18:15:46
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:15:46
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:16:30
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:16:58
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:19:57
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:21:20
Diskuse
K. Filípek
18:21:54
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:22:08
Diskuse
Ing. M. Gustyová
1
18:23:18
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:23:40
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:23:50
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:24:14
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:24:30
Diskuse
M. Kudela
1
18:24:37
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:25:21
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
18:25:28
Diskuse
M. Kudela
2
18:28:35
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:29:26
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
18:30:10
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:30:49
Diskuse
M. Kudela
1
18:30:51
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
3
18:31:24
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:32:01
Diskuse
Občan (ka) města
1
18:32:09
Diskuse
MUDr. J. Felsinger
1
18:32:18
Diskuse
Ing. P. Valihrach
4
18:33:42
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:34:55
Diskuse
Občan (ka) města
1
18:40:27
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:41:38
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:43:01
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:44:56
Diskuse
Ing. A. Rajda
1
18:45:42
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:47:44
Diskuse
K. Filípek
1
18:47:52
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:48:12
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
18:48:16
Diskuse
Bc. A. Kuchař
18:48:40
Diskuse
MUDr. J. Felsinger
2
18:48:54
Diskuse
Ing. P. Berka
2
18:49:58
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:50:16
Diskuse
Ing. P. Valihrach
5
18:50:21
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:50:53
Diskuse
4. - Majetkoprávní úkony
čas: 18:51:19
Mgr. F. Lukl, MPA
18:51:19
Předložení
Bc. V. Kölbel
1
18:51:40
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:52:10
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:52:53
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:53:05
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:53:22
Diskuse
5. - Schválení rozpočtových opatření roku 2019
čas: 18:53:47
Mgr. F. Lukl, MPA
18:53:47
Předložení
6. - Schválení závěrečného účtu města za rok 2018
čas: 18:54:43
Mgr. F. Lukl, MPA
18:54:43
Předložení
7. - Schválení účetní závěrky města za rok 2018
čas: 18:55:08
Mgr. F. Lukl, MPA
18:55:08
Předložení
8. - Individuální dotace z rozpočtu města Kyjova
čas: 18:55:27
Mgr. F. Lukl, MPA
18:55:27
Předložení
9. - Schválení Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kyjova
čas: 18:56:12
Mgr. F. Lukl, MPA
18:56:12
Předložení
10. - Vydání Obecně závazných vyhlášek, týkajících se obvodů ZŠ a MŠ zřízených městem Kyjov
čas: 18:56:35
Mgr. F. Lukl, MPA
18:56:35
Předložení
11. - Návrhy členů zastupitelstva města
čas: 18:56:59
Mgr. F. Lukl, MPA
18:56:59
Předložení
12. - Volná rozprava
čas: 18:57:13
Mgr. F. Lukl, MPA
18:57:13
Předložení
Mgr. L. Fridrich
1
18:57:22
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:57:36
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:57:53
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:58:18
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:58:31
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:58:50
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:58:57
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:59:09
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:59:47
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:00:05
Diskuse
Občan (ka) města
1
19:00:39
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:02:36
Diskuse
13. - Závěr
čas: 19:04:01
Mgr. F. Lukl, MPA
19:04:01
Předložení
Občan (ka) města
1
19:04:13
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:04:32
Diskuse