2. zasedání Zastupitelstva města Kyjova

10.12.2018
1. - Zahájení, schválení programu
čas: 17:03:21
Mgr. F. Lukl, MPA
17:03:21
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
17:05:42
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:06:07
Diskuse
13. - Vydání Jednacího řádu zastupitelstva města Kyjova
čas: 17:06:42
Mgr. F. Lukl, MPA
17:06:42
Předložení
Ing. M. Jagoš
17:06:58
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:07:37
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:07:43
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:08:29
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:08:49
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:09:35
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
17:10:08
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:12:03
Diskuse
19. - Volná rozprava
čas: 17:14:22
Mgr. F. Lukl, MPA
17:14:22
Předložení
Host
1
17:14:28
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:20:30
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:20:37
Diskuse
Host
1
17:21:16
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:23:21
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
17:23:24
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:23:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:24:14
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:25:51
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
17:25:57
Diskuse
Host
1
17:26:15
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:29:31
Diskuse
MUDr. J. Felsinger
1
17:29:35
Diskuse
Host
1
17:30:26
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
17:36:00
Diskuse
Host
1
17:38:29
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:42:30
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
2
17:42:33
Diskuse
Host
1
17:44:19
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:47:23
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
1
17:47:24
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:47:42
Diskuse
MUDr. J. Felsinger
2
17:47:45
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:48:12
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
17:51:20
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:51:29
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
17:51:52
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:52:13
Diskuse
2. - Kontrola úkolů, korespondence doručená zastupitelstvu města
čas: 17:53:07
Mgr. F. Lukl, MPA
17:53:07
Předložení
3. - Informace z jednání výborů
čas: 17:53:35
Mgr. F. Lukl, MPA
17:53:35
Předložení
4. - Majetkoprávní úkony
čas: 17:54:21
Mgr. F. Lukl, MPA
17:54:21
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
17:54:31
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:54:56
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:55:19
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:55:30
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:55:51
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:56:16
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:56:22
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:56:39
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
17:56:47
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:57:38
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:57:41
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:57:54
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:57:58
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:58:53
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:59:25
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
17:59:36
Diskuse
Vedoucí odboru
1
17:59:45
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:00:03
Diskuse
5. - Schválení rozpočtových opatření roku 2018
čas: 18:01:04
Mgr. F. Lukl, MPA
18:01:04
Předložení
6. - Schválení vyslovení předběžného souhlasu k předpokládaným změnám závazných ukazatelů města roku 2018
čas: 18:01:47
Mgr. F. Lukl, MPA
18:01:47
Předložení
7. - Schválení rozpočtu města Kyjova na rok 2019
čas: 18:02:23
Mgr. F. Lukl, MPA
18:02:23
Předložení
Mgr. R. Kouřil
1
18:02:30
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:02:45
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:03:12
Diskuse
8. - Schválení střednědobého výhledu rozpočtu města Kyjova na období 2020 – 2022
čas: 18:06:31
Mgr. F. Lukl, MPA
18:06:31
Předložení
9. - Individuální dotace z rozpočtu města Kyjova
čas: 18:06:56
Mgr. F. Lukl, MPA
18:06:56
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
18:07:44
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:08:26
Diskuse
10. - Úprava Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova
čas: 18:11:30
Mgr. F. Lukl, MPA
18:11:30
Předložení
11. - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině – ZUŠ Kyjov
čas: 18:12:08
Mgr. F. Lukl, MPA
18:12:08
Předložení
12.;18. - Blokové hlasování k bodům: 12.; 18.
čas: 18:12:48
Mgr. F. Lukl, MPA
18:12:48
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
18:12:53
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:13:44
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
18:15:45
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:15:50
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:16:27
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:16:34
Diskuse
14. - Program rozvoje města na rok 2018 – 2022
čas: 18:17:20
Mgr. F. Lukl, MPA
18:17:20
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
18:18:00
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:18:29
Diskuse
Mgr. et MgA. B. Lungová
1
18:18:47
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:19:12
Diskuse
Mgr. I. Pojezný
1
18:19:31
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:21:16
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
18:21:19
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:21:45
Diskuse
15. - Vydání obecně závazné vyhlášky města Kyjova č. 1/2018 o regulaci provozování hazardních her na území města Kyjova
čas: 18:23:29
Mgr. F. Lukl, MPA
18:23:29
Předložení
Občan (ka) města
1
18:24:02
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:27:33
Diskuse
Občan (ka) města
1
18:28:40
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:28:55
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:29:17
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
18:30:00
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:30:33
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
18:30:50
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:31:13
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:31:25
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:31:39
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
18:31:40
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:32:10
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
18:32:18
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:33:01
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:33:23
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:33:47
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:34:08
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:34:42
Diskuse
PaedDr. J. Navrátil
1
18:34:48
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:35:12
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
18:36:18
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:36:25
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
18:42:02
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:42:15
Diskuse
Vedoucí odboru
1
18:42:25
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:42:36
Diskuse
16. - Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy v areálu Městského stadionu Kyjov
čas: 18:43:07
Mgr. F. Lukl, MPA
18:43:07
Předložení
Ing. P. Valihrach
1
18:43:20
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:44:43
Diskuse
17. - Změna č. 2 ÚP Kyjov – schválení určeného zastupitele
čas: 18:45:10
Mgr. F. Lukl, MPA
18:45:10
Předložení
18.1. - Návrh na zřízení Výboru pro rozvoj bydlení v Kyjově
čas: 18:45:57
Mgr. F. Lukl, MPA
18:45:57
Předložení
Mgr. L. Fridrich
18:46:01
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:48:33
Diskuse
Mgr. H. Bednaříková
1
18:49:48
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:50:30
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
18:50:32
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:51:52
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
18:53:09
Diskuse
K. Filípek
1
18:53:33
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:53:42
Diskuse
K. Filípek
1
18:54:18
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:55:19
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
2
18:55:20
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:56:48
Diskuse
Mgr. R. Kouřil
1
18:56:49
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:58:35
Diskuse
K. Filípek
1
18:58:37
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:59:19
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
3
18:59:26
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
18:59:44
Diskuse
19. - Volná rozprava
čas: 19:00:30
Mgr. F. Lukl, MPA
19:00:30
Předložení
19. - Volná rozprava
čas: 19:01:33
Mgr. F. Lukl, MPA
19:01:33
Předložení
19. - Volná rozprava
čas: 19:02:55
Mgr. F. Lukl, MPA
19:02:55
Předložení
Bc. V. Kölbel
1
19:03:00
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:06:05
Diskuse
Bc. V. Kölbel
1
19:06:12
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:06:29
Diskuse
Mgr. J. Rybová
1
19:06:32
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:07:42
Diskuse
Ing. A. Rajda
1
19:07:45
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:08:27
Diskuse
Bc. V. Kölbel
2
19:08:32
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:10:07
Diskuse
Ing. M. Gustyová
1
19:10:12
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:10:57
Diskuse
Bc. V. Kölbel
2
19:11:00
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:11:39
Diskuse
M. Kudela
1
19:11:40
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:11:53
Diskuse
Mgr. J. Rybová
2
19:12:02
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:13:19
Diskuse
Ing. P. Valihrach
19:13:41
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:14:06
Diskuse
Ing. P. Valihrach
19:14:31
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:14:42
Diskuse
Ing. P. Valihrach
19:14:49
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:15:22
Diskuse
Ing. P. Valihrach
19:16:43
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:17:51
Diskuse
Mgr. L. Fridrich
1
19:19:39
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:20:36
Diskuse
K. Filípek
1
19:21:40
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:22:07
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
19:22:09
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:22:26
Diskuse
Ing. P. Valihrach
1
19:22:29
Diskuse
Mgr. J. Truschingerová
1
19:22:40
Diskuse
Ing. P. Valihrach
2
19:23:03
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:24:08
Diskuse
Ing. P. Valihrach
3
19:24:21
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:25:15
Diskuse
Vedoucí odboru
1
19:25:20
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:26:31
Diskuse
Občan (ka) města
1
19:26:48
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:27:16
Diskuse
Ing. P. Valihrach
4
19:27:28
Diskuse
Mgr. F. Lukl, MPA
19:28:00
Diskuse
20. - Závěr
čas: 19:28:36
Mgr. F. Lukl, MPA
19:28:36
Předložení